Теми статей
Обрати теми

Підвищення кваліфікації педагогів: знайомимось із Порядком

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Наприкінці серпня 2019 року Кабмін затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Кого стосується цей документ? Як буде організовано підвищення кваліфікації? За чий рахунок воно буде здійснюватись? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у нашій сьогоднішній статті.

Нагадаємо, що ч. 4 ст. 59 Закону про освіту визначає підвищення кваліфікації як необхідну умову для атестації педагогічного працівника. Проте порядок його проведення тривалий час нормативно не був визначений. І ось нарешті постановою № 800 Уряд затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (див. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» цього номера).

Зауважимо, що постанова № 800 набула чинності 03.09.2019 р. (див. «Урядовий кур’єр», 2019, № 167), крім п. 17 Порядку № 800, який набирає чинності з 01.01.2020 р.

Далі коротко розглянемо основні моменти, які стосуються порядку підвищення кваліфікації педагогів.

Хто бере участь?

У п. 1 Порядку № 800 зазначено, що його дія поширюється на педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління. Отже, норми Порядку № 800 стосуються педагогів усіх без винятку закладів (установ) як освітніх (заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти), так і інших (лікарні, установи соцзахисту тощо).

До речі, кого відносять до педагогічних та науково-педагогічних працівників, можна дізнатися, зазирнувши до Переліку № 963.

З якою метою?

Метою підвищення кваліфікації педагогів є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (п. 3 Порядку № 800).

Для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників необхідно виконати завдання з:

• удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);

• набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;

• формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Які є види та форми?

Види та форми підвищення кваліфікації педагогів встановлені абз. 1 ч. 2 ст. 59 Закону про освіту та п. 6 Порядку № 800. Так, основними видами підвищення кваліфікації є:

• навчання за освітньою програмою;

• стажування;

• участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

У свою чергу, до форм підвищення кваліфікації належать:

• інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

• дуальна,

• на робочому місці,

• на виробництві тощо.

УВАГА!

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічний (науково-педагогічний) працівник обирає самостійно (абз. 4 ч. 2 ст. 59 Закону про освіту та п. 7 Порядку № 800).

Ким і де проводиться?

Особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у закладах спеціалізованої освіти, закладах із специфічними умовами навчання, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання визначаються державними органами, до сфери управління яких належать такі заклади освіти.

Підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти забезпечується їх засновниками (або уповноваженими ними органами) та органами управління відповідних закладів освіти (абз. 5 п. 1 Порядку № 800).

Згідно із п. 9 Порядку № 800 суб’єктом підвищення кваліфікації може бути:

• заклад освіти (його структурний підрозділ);

• наукова установа;

• інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації.

За чий кошт?

Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 59 Закону про освіту підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника оплачується коштами відповідних бюджетів. Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) ради закладу.

За кошт яких джерел фінансується підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників? Відповідь — на схемі, наведеній нижче.

img 1

За кошти, передбачені у кошторисах закладів освіти, здійснюється фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації (п. 33 Порядку № 800):

• педагогічних та науково-педагогічних працівників, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи;

• педагогічних та науково-педагогічних працівників, які забезпечують надання загальної середньої освіти, працюючи за сумісництвом у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої.

Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється (п. 34 Порядку № 800):

• педагогічними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти;

іншими особами, які працюють у закладах освіти на посадах педагогічних (науково-педагогічних) працівників за суміщенням або сумісництвом.

Які гарантії передбачено?

Відповідно до абз. 4 ч. 5 ст. 59 Закону про освіту та абз. 1 п. 35 Порядку № 800 на час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним або науково-педагогічним працівником зберігаються місце роботи (посада) і середня зарплата.

При цьому в абз. 2 п. 35 Порядку № 800 зазначено, що витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, відшкодовуються у порядку, визначеному законодавством.

Ось практично й усе, що зазначено у Порядку № 800 стосовно гарантій для педагогів, які проходять підвищення кваліфікацію.

Проте давайте звернемося до загальних норм трудового законодавства.

Так, у ст. 122 КЗпП установлено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством. Що це за виплати? Відповідь на це запитання надає п. 1 постанови № 695.

Згідно із зазначеною нормою для працівників, яких направляють підвищувати кваліфікацію, гарантується:

• збереження робочого місця і середньої заробітної плати за час перебування на курсах підвищення;

• оплата вартості проїзду до міста навчання і назад;

• виплата добових за кожен день перебування у дорозі у розмірах, установлених чинним законодавством для службових відряджень;

• відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житла.

Розглянемо кожну із гарантій детальніше.

Середній заробіток. Зверніть увагу: п. 1 постанови № 695 передбачено збереження середньої зарплати за кожним місцем роботи за вчителями та працівниками освіти, які направляються на курси підвищення кваліфікації і до інститутів вдосконалення вчителів. При цьому у змісті Порядку № 800 з цього приводу немає уточнення, тому можна стверджувати, що «середня» також зберігається за всіма місцями роботи педагога (тобто, як за основним, так і за сумісництвом).

Що стосується розрахунку «середньої» то він провадиться відповідно до Порядку № 100 (ср. ). Зазвичай розрахунок здійснюють виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці, що передують місяцю направлення на курси підвищення кваліфікації (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Добові. Добові — це видатки на харчування та фінансування інших особистих потреб працівника. Вони є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження. Добові виплачують за кожен день перебування в дорозі у розмірі, встановленому для службових відряджень (п.п. «в» п. 1 постанови № 695). Нагадаємо, що на сьогодні розмір добових по Україні становить 60 грн. на день (додаток 1 до постанови № 98).

Витрати на проїзд. Педагогу, який направлений на курси підвищення кваліфікації, відшкодовують витрати на проїзд до місця навчання і назад. Зауважимо, що якщо навчання триватиме з декількома перервами, під час яких працівник повертається на робоче місце і продовжує працювати, а потім знову їде на курси підвищення кваліфікації, то йому щоразу необхідно видавати добові і компенсувати проїзд.

Витрати за найм житла. На час підвищення кваліфікації працівників забезпечують гуртожитком готельного типу. Якщо такого гуртожитку немає, то витрати на наймання житла відшкодовуються в порядку, передбаченому для службових відряджень:

• за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовуються витрати (у межах 600,00 грн. — додаток 1 до постанови № 98) на наймання житла з розрахунку вартості одного місця в готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат;

• витрати на харчування, вартість якого включено до рахунків на оплату вартості проживання в готелях (мотелях), іншому житловому приміщенні, оплачуються за рахунок добових витрат.

ВАЖЛИВО!

Оплата проїзду до місця навчання і назад, виплата добових за час перебування в дорозі і за час навчання, відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, провадяться за місцем основної роботи.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпПКодекс законів про працю України, від 10.12.71 р.

Закон про освітуЗакон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Постанова № 695постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

Постанова № 98постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98.

Порядок № 800, постанова № 800Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800.

Порядок № 100Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Перелік № 963Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі