Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пільгові ПДВ-операції: як заповнити додаток 6

Матвєєва Вікторія, експерт журналу "Бюджетна бухгалтерія"
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2020/№ 13
Друк
3 01.01.2020 р. інформацію про ПДВ-пільги необхідно зазначати в додатку 6 до Декларації з ПДВ. Як це правильно робити? Які дані зазначити в додатку 6? Як розрахувати ПДВ-пільги? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у нашому матеріалі.

Що змінилось у 2020 році?

Оскільки з 01.01.2020 р. скасовано Звіт про суми податкових пільг, який об’єднував в собі інформацію про пільги за всіма податками/зборами, замість нього установам-платникам податків тепер доводиться звітувати про пільги безпосередньо у звітності, що подається за відповідними податками/зборами. У зв’язку з цим наказ № 488 пристосував Декларацію для звітності за ПДВ-пільгами.

А отже, з 01.01.2020 р. маємо:

• у Декларації заповнюємо нові пільгові ряд. 2.2 і 5.1;

• у новій редакції викладено додаток Д6;

• у Порядку № 21 в окремому розділі визначено порядок розрахунку ПДВ-пільг.

Розуміємо, що всі ці ПДВ-нововведення викликали багато запитань у бухгалтерів бюджетних установ. Та й не дивно, адже переважно установи — платники ПДВ здійснюють якраз операції, які звільнені від оподаткування ПДВ. Тому саме таких установ й стосуються зазначені зміни.

Узагалі ПДВ-операції умовно можна класифікувати за такими категоріями:

• оподатковувані ПДВ (20 %, 7 %, 0 %);

• звільнені від ПДВ (ст. 197 ПКУ);

• такі, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Для відображення зазначених операцій у Декларації заповнюють певні рядки та додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках Декларації).

Але в цьому матеріалі нас цікавить тільки додаток 6Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6).

Чому саме цей додаток?

А тому, що додаток 6 складають, зокрема, платники ПДВ — бюджетні установи у разі здійснення пільгових операцій.

Відразу заспокоїмо, що сам алгоритм розрахунку ПДВ-пільг, втілений у додатку 6, мало чим відрізняється від розрахунку податкових пільг, який раніше установи здійснювали у Звіті про суми податкових пільг.

А тому при заповненні нового додатка 6 бухгалтер установи може керуватись тими м ж правилами, що й раніше. Але як свідчать запитання наших читачів, є потреба все ж таки пояснити детально порядок заповнення кожного рядка додатка 6 та власне розрахунку ПДВ-пільг.

Тому далі про це детальніше.

Хто складає додаток 6?

Зазначимо, що цей додаток складають платники ПДВ, які здійснюють:

1) операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ);

2) операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2 і 186.3 ПКУ за межами митної території України;

3) операції з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ (ст. 197 ПКУ);

4) а також підприємства (організації), які належать до підприємств (організацій) осіб з інвалідністю.

Так-от, серед перелічених операцій нас цікавлять операції, звільнені від оподаткування ПДВ, які здійснюють бюджетні установи — платники ПДВ.

Важливо!

Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, — це не пільга з ПДВ.

Тому якщо платник ПДВ здійснює операції з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, то податківці підкреслюють, що податкові пільги в такому разі не визначають.

Яких операцій це стосується? До таких операцій, зокрема, належать:

• операції, що не потрапляють до об’єкта оподаткування згідно з п. 185.1 ПКУ (зокрема, не відповідають терміну «постачання»);

• постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до ст. 196 ПКУ;

• постачання послуг з місцем постачання за межами митної території України (пп. 186.2 і 186.3 ПКУ);

• отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких розташоване за межами митної території України (пп. 186.2 і 186.3 ПКУ).

Але серед зазначених операцій платники ПДВ у додатку 6 відображають тільки операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, та операції з постачання послуг за межами митної території України і послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2 і 186.3 ПКУ за межами митної території України.

Далі розповімо про ПДВ-пільги, які стосуються бюджетних установ.

Оскільки для кожної податкової пільги в Довіднику пільг передбачено окремий код, наведемо їх коди згідно з останніми Довідниками пільг № 97/1 і № 97/2.

Найменування податкової пільги та підстава для її застосування

Код пільги згідно з Довідником пільг

Пільга для послуг з освіти та виховання (п.п. 197.1.2 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.

До таких послуг належать послуги з:

а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ютерного навчання);

б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;

в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами I — III ступенів;

г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;

ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;

є) навчання аспірантів і докторантів;

ж) приймання кандидатських іспитів;

з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

и) довузівської підготовки;

і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;

ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;

й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів

14060404

Пільга для послуг охорони здоров’я (п.п. 197.1.5 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства.

Виняток становлять послуги, зазначені в п.п. «а» — «о» п.п. 197.1.5 ПКУ, які підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку:

а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;

б) масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки тощо;

в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян;

г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;

ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;

д) обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству;

е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров’я людини;

є) видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини;

ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

з) проведення медичного огляду осіб для видачі:

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;

відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);

посвідчення водія транспортного засобу;

и) медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;

і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;

ї) організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;

й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження);

к) складення за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення досліджень для їх підтвердження;

л) проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;

м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;

н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;

о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень

14060409

Пільга для послуг, які надають особам з інвалідністю (п.п. 197.1.6 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

14060410

Пільга для послуг з утримання дітей (п.п. «а» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах

14060411

Пільга для послуг з утримання інших осіб (п.п. «б» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

14060412

Пільги для послуг з харчування

(п.п. «в» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

14060413

(п.п. «г» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я.

Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України

14060414

(п.п. «ґ» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме:

харчування, у тому числі приготування їжі;

забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;

користування кімнатами тривалих побачень;

послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;

постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;

ремонт взуття та одягу;

додаткове медичне обслуговування;

банно-пральні послуги;

прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи

14060415

(п.п. «д» п.п. 197.1.7 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах

14060416

Пільга для безоплатної передачі майна в державну власність чи комунальну власність (п.п. 197.1.16 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку

14060425

Пільги для інших послуг

(п.п. 197.1.17 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних осіб, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів

14060426

(п.п. 197.1.18 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо

14060427

(п.п. 197.1.19 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з реєстрації актів цивільного стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством

14060428

(п.п. 197.1.21 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо кошти за такі послуги у повному обсязі сплачуються безпосередньо на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

14060431

Пільга для послуг, які надають бібліотеки (п.п. 197.1.20 ПКУ)

Звільняються від оподаткування операції з постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (у тому числі нічним абонементом), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок

14060429

Пільга для металобрухту, макулатури (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ)

Тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України

14060465

Зауважимо, що коди ПДВ-пільг із Довідників пільг вам стануть у пригоді не тільки при заповненні додатка 6, а й при складанні податкових накладних на пільгові постачання. У такому разі код пільги зазначають у гр. 9 табличного розділу Б податкової накладної.

Якщо відсутній код пільги у Довідниках податкових пільг станом на дату подання Декларації у відведеному полі зазначають умовний код «99999999».

Що змінилось у Декларації?

Нагадаємо, що в ряд. 5 Декларації з ПДВ зазначають загальний обсяг операцій:

• які не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ);

• які звільнені від оподаткування ПДВ (ст. 197 ПКУ);

• з постачання послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України відповідно до пп. 186.2 і 186.3 ПКУ.

Отже, саме до цього рядка Декларації потраплять усі зазначені операції.

Але майте на увазі! Завдяки змінам, унесеним наказом № 488, із цього року із загального обсягу операцій слід виокремити обсяги операцій, звільнені від оподаткування ПДВ, та зазначати їх в окремому новому ряд. 5.1 Декларації. А тому до ряд. 5.1 Декларації заносять значення показника, наведеного в підсумковому рядку «Усього» гр. 5 таблиці 2 додатка Д6.

Також аналогічний рядок для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, додано й до уточнюючого розрахунку (УР).

Як заповнювати додаток 6?

Спочатку зупинимося на загальних моментах.

По-перше, додаток 6 має нову назву — «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)».

По-друге, структура та склад рядків додатка 6 суттєво оновлена.

Тепер додаток Д6 складається з трьох таблиць (раніше було лише дві таблиці).

Пояснимо, яку інформацію бюджетні установи заповнюють у таблицях.

Необ’єктні постачання (таблиця 1)

У таблиці 1 додатка Д6 частково розкривають показник ряд. 5 і розшифровують необ’єктні постачання:

• постачання, які не є об’єктом ПДВ (ст. 196 ПКУ);

• постачання неоподатковуваних «позамежних» послуг (місце постачання яких визначене за правилами пп. 186.2 і 186.3 ПКУ та розташоване за межами митної території України).

Пільгові постачання і розрахунок пільг (таблиця 2)

Для додатка Д6 з 01.01.2020 р. це нова таблиця. Саме цю таблицю й заповнюють платники-пільговики (у тому числі й бюджетні установи). У ній розшифровують показник пільгового ряд. 5.1 (за видами пільг) і розраховують суму пільг з ПДВ (оскільки Звіт про суми податкових пільг скасовано).

Зверніть увагу: у ряд. 5.1 Декларації відображають пільгові постачання на митній території України. Тому з 01.01.2020 р. розраховувати ПДВ- пільги в таблиці 2 додатка Д6 потрібно тільки за пільговими постачаннями на території України, відображеними в ряд. 5.1 Декларації.

Критерії підприємств інвалідів (таблиця 3)

Таблицю 3 заповнюють підприємства інвалідів (п. 15 розд. III Порядку № 21), підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розд.V та/або підрозд. 2 розд. XX ПКУ. Тобто ця таблиця ніяк не стосується бюджетних установ.

Як розраховувати ПДВ-пільги?

Правила розрахунку пільг з ПДВ установлені новим розд. V1 «Порядок визначення сум ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» Порядку № 21 (ср. ).

Визначимо ключові моменти, на які варто звернути увагу:

1) суму ПДВ-пільг розраховують у гр. 4 таблиці 2 додатка Д6 за спеціальною формулою, яка визначена в п. 3 розд. V1 Порядку № 21;

2) суму ПДВ-пільг розраховують щомісячно (тобто без наростаючого підсумку);

3) інформацію в таблиці 2 заповнюють у розрізі податкових пільг, які використовує установа-платник ПДВ відповідно до коду пільги, визначеного згідно з Довідником пільг.

Тому якщо установа у звітному періоду використовувала не одну ПДВ-пільгу, у таблиці 2 наводять інформацію щодо кожної пільги та, відповідно, здійснюють окремо такі розрахунки для кожної ПДВ-пільги;

4) ПДВ-пільгу розраховують у таблиці 2 у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ. А отже, якщо в будь-якому місяці бюджетна установа не здійснювала пільгові операції (тобто у ряд. 5.1 Декларації відсутній показник), то зрозуміло, що ПДВ-пільги не розраховують (а тому й таблицю 2 додатка Д6 не заповнюють). Саме про це зазначено в п. 2 розд. V1 Порядку № 21 та в листі ДПСУ від 31.01.2020 р. № 1617/7/99-00-07-03-02-07);

5) для розрахунку ПДВ-пільг відображають обсяги операцій з придбання (як у поточному, так і попередніх звітних періодах) товарів/послуг, які у поточному звітному періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг. У разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у гр. 6 — 8 таблиці 2 слід зазначати обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях.

Саме про такий підхід свідчать роз’яснення фіскалів у категорії 101.24 ЗІР. Звісно, такий підхід вимагає від бухгалтера ретельного обчислення всіх придбань за поточний та минулий періоди;

6) для розрахунку не враховують обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (п. 3 розд. V1 Порядку № 21).

Далі розглянемо, як бюджетним установам заповнювати таблицю 2 додатка 6 та здійснювати в цій таблиці розрахунок ПДВ-пільг.

Порядок заповнення таблиці 2 додатка 6

Назва показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Найменування податкової пільги

2

Зазначають найменування ПДВ-пільги. Дані для заповнення цієї графи наводять з Довідників пільг, що діють на дату подання Декларації

Код податкової пільги (згідно з Довідником пільг)

3

У гр. 3 зазначають код ПДВ-пільги. Дані для заповнення цієї графи наводять з Довідників пільг, що діють на дату подання Декларації.

У разі відсутності коду пільги в довідниках податкових пільг станом на дату подання Декларації в гр. 3 проставляють умовний код «99999999»

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги

4

Зазначають не сплачені до держбюджету суми ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування.

Такі суми розраховують за формулою, наведеною в п. 3 розд. V1 Порядку № 21:

∑ПП = Vпост.зв. х 20 % - (Vприд. з ПДВ20 % + Vприд. з ПДВ7 % + Vприд. з ПДВ0 %/зв.) х 20 %,

де ∑ПП — сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;

Vпост.зв. — обсяги постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від ПДВ (з розд. I Декларації (або уточнюючого розрахунку)), — гр. 5;

Vприд. з ПДВ20 % — обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 20 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платником нараховано компенсуюючі податкові зобов’язання за пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, — гр. 6;

Vприд. з ПДВ7 % — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 7 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платник нарахував компенсуюючі податкові зобов’язання за пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, — гр. 7;

Vприд. з ПДВ0 %/зв. — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), — гр. 8.

Це означає, що для застосування цієї формули використовують дані граф таблиці 2 та власне розрахунок ПДВ-пільги виглядає так:

∑ПП = гр. 5 х 20 % - (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х 20 %.

Увага! Суму ПДВ-пільги, обчислену до гр. 4 таблиці 2, до жодного рядка Декларації заносити не потрібно!

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

5

Зазначають у розрізі пільг обсяги звільнених від ПДВ операцій з постачання товарів/послуг.

Увага! У цій графі наводять виключно пільгові обсяги постачань на митній території України. Тобто показник підсумкового рядка «Усього» гр. 5 має збігатися з показником у ряд. 5.1 Декларації. Також це значення буде включено до ряд. 5 Декларації

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг

20 %

6

Зазначають обсяги придбання товарів/послуг за ставкою 20 %, які придбано в поточному та попередніх звітних періодах і використано в пільгових операціях у поточному звітному періоді (обсяги без ПДВ)

7 %

7

Зазначають обсяги придбання товарів/послуг за ставкою 7 %, які придбано в поточному та попередніх звітних періодах і використано в пільгових операціях у поточному звітному періоді (обсяги без ПДВ)

0 % / звільнені

8

Зазначають обсяги придбання товарів/послуг за ставкою 0 % або звільнені від оподаткування, які придбано в поточному та попередніх звітних періодах і використано в пільгових операціях у поточному звітному періоді

Увага! Придбання у неплатників (без вхідного ПДВ) не беруть до розрахунку ПДВ-пільги, тобто такі операції в розрахунку ЕПП участі не беруть (п. 3 розд. V1 Порядку № 21).

Також зверніть увагу, що:

• у гр. 6 — 8 відображають не всі придбання для пільгової діяльності, а тільки ті

придбання поточного і попередніх звітних періодів, які здійснені для пільгових постачань у поточному періоді (тобто використані в пільгових операціях з постачання);

• у разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у гр. 6 — 8 слід зазначати обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях

Приклад таблиці 2 додатка 6 див. нижче.

Приклад.

Бюджетна установа - платник ПДВ у звітному періоді (березні) 2020 року здійснила операції з постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю на суму 140000 грн. Такі операції звільнено від оподатування ПДВ на підставі п.п. «б» п.п. 197.1.7 ПКУ.

Для надання таких послуг у березні 2020 року установа придбала різні товари та послуги:

продукти харчування, обладнання — 36000 грн (у т.ч. ПДВ — 6000 грн);

комунальні та інші послуги — 24000 грн (у т.ч. ПДВ — 4000 грн).

Розрахунок ПДВ-пільги здійснюємо так:

140000 х 20 % - (20000 + 30000) х 20 % = 28000 - 10000 = 18000 грн.

Код податкової пільги згідно з Довідником пільг № 96/1 — 14060412.

З урахуванням цього таблицю 2 додатка 6 заповнюємо так:

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг*

(грн)

№ з/п

Найменування податкової пільги3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Обсяги операцій з придбання

товарів/послуг**

20 %

7 %

0 % / звільнені

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

14060412

18000

140000

50000

Усього***

18000

140000

50000

Чи є штраф за помилки в розрахунку ПДВ-пільг?

Розрахунок ПДВ-пільг, який здійснюють у таблиці 2 додатка 6, є невід’ємною частиною Декларації. Проте за помилки при розрахунку ПДВ-пільг у таблиці 2 додатка Д6 відповідальності (штрафів) бути не повинно. Навіть якщо помилки виправляти за допомогою уточнюючого розрахунку до додатка Д6. Адже на суму задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ розрахунок ПДВ-пільг жодним чином не впливає.

Поки податківці жодних роз’яснень з цього приводу на надали. Але нагадаємо, що й у старому Звіті про суми податкових пільг за помилки у розрахунку не було передбачено штрафних санкцій.

Нормативні документи та скорочення

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 21Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

Наказ № 488наказ Мінфіну «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167» від 20.11.2019 р. № 488.

Довідник пільг — Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, Довідник інших податкових пільг.

Декларація — Податкова декларація з податку на додану вартість.

ЗІР — База знань ЗІР, розміщена на офіційному вебпорталі ДПС (zir.tax.gov.ua).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі