Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новий «антивірусний» Закон № 540: що змінилось?

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2020/№ 14
Друк
2 квітня 2020 року набув чинності Закон № 540. Він вніс зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема КЗпП. Для роботодавця ці зміни є важливим етапом у процесі врегулювання трудових відносин з працівниками на період карантину. Що саме змінив новий «антивірусний» закон, розповімо у нашій статті.

Однією із ключових змін є те, що законотворці виклали у новій редакції ст. 60 КЗпП. Тепер вона має назву — «Гнучкий режим робочого часу».

Однак її зміст не зовсім відповідає назві.

Річ у тім, що у новій редакції ст. 60 КЗпП наведені правила й особливості введення гнучкого режиму робочого часу, який зазвичай встановлюється безпосередньо на робочому місці, та дистанційної роботи, яка виходить за рамки гнучкого режиму.

Крім того, Законом № 540 змінено редакцію ст. 113 КЗпП, яка встановлює порядок оплати простою.

Відтепер у її змісті прописаний порядок оплати часу простою у період карантину, який встановлений рішенням Кабміну. Проаналізуємо усі зміни по порядку.

Гнучкий режим робочого часу

Це не нова форма організації праці, хоча раніше вона прямо і не згадувалася в КЗпП. Правовою підставою для її введення була ст. 13 КЗпП.

А регулювалася вона Методичними рекомендаціями № 359.

Що ж змінилося в цій частині у зв’язку із внесенням змін до ст. 60 КЗпП? А практично нічого.

Як і раніше, гнучкий режим робочого часу — це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму праці із саморегулюванням часу початку, закінчення робочого дня.

При цьому повинна бути дотримана денна, тижнева або встановлена на певний період зайнятості (два тижні, місяць тощо) норма тривалості робочого часу. Організація роботи на умовах гнучкого режиму робочого часу передбачає три складових робочого часу, на які може бути розділений робочий день (зміна):

1) фіксований час — час, коли працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці і виконувати свої посадові обов’язки;

2) змінний час — час, протягом якого працівник на свій розсуд може починати/закінчувати робочий день (зміну) в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку та харчування.

ВАЖЛИВО!

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Оплата праці (виплата надбавок, доплат та премій) під час гнучкого режиму праці здійснюється в загальному порядку, визначеному трудовим договором.

Якщо норма робочого часу виконана не повністю, то МЗП обраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Це правило поширюється на всі форми організації праці, адже за виконання роботи працівники отримують заробітну плату за відпрацьований час.

Крім того, під час гнучкого режиму робочого часу слід виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ сума ЄСВ за ставкою 22 % для основного працівника (без інвалідності), нарахована на зарплату, не повинна бути меншою МЗП х 22 % (у 2020 році — 1039,06 грн).

Дистанційна робота

Тепер її визначення можна знайти в ст. 60 КЗпП.

Дистанційна (надомна) робота — це форма організації праці, при якій працівник виконує свою роботу за місцем його проживання або в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

УВАГА!

За загальним правилом трудовий договір про дистанційну роботу укладається в письмовій формі

Відповідними положеннями була доповнена ч. 1 ст. 24 КЗпП. У свою чергу, на час загрози поширення епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного або іншого характеру трудовий договір про дистанційну роботу може укладатися в усній формі, шляхом видання відповідного наказу. Така пільга передбачена ч. 2 ст. 60 КЗпП.

Тобто якщо роботодавець на підставі відповідних заяв працівників дозволив їм у період карантину працювати вдома і зафіксував це в наказі (розпорядженні), з яким ознайомив працівників під підпис, то він зробив усе правильно. Укладати письмові договори про дистанційну (надомну) роботу на «карантинний» період не потрібно. Законодавство цього не вимагає.

За загальним правилом працівники, які працюють удома, розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Проте загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених ст. 50 і 51 КЗпП.

За потреби в трудовому договорі (а якщо він не укладався — в наказі) можна прописати норми, які зобов’язують дистанційного працівника дотримуватися режиму роботи, встановленого в установі.

Організувати дистанційну роботу можливо за допомогою спеціальних програм та сервісів.

Так, наприклад, працівники можуть працювати через віддалений робочий стіл. З комп’ютера чи ноутбука підключатися до загального сервера й отримувати доступ до документів у загальній системі.

Працівники, які виконують роботу дистанційно, можуть спілкуватися, проводити наради за допомогою месенджерів, пошти, скайпа.

Добре, якщо у працівника є відповідне обладнання. Менше проблем для роботодавця.

Якщо потрібного обладнання у працівника немає, то його може надати роботодавець.

Як правильно оформити передачу обладнання працівнику, читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 12, с. 7.

Простій під час карантину

Загальні правила

Оплата за час простою здійснюється відповідно до ст. 113 КЗпП.

Проте у зазначеній нормі до певного часу не був встановлений порядок оплати періоду простою під час карантину.

А тому з моменту початку карантину у більшості роботодавців виникало запитання щодо оплати «карантинного» простою (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 12, с. 11).

Вирішив його Закон № 540. Ним, серед іншого, були внесені зміни до ч. 1 ст. 113 КЗпП.

Відтепер нова редакція цієї норми встановлює, що час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого КМУ, оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

На жаль, не зважаючи на всі намагання та роз’яснення фахівців Міністерств, зокрема МОН та Мінмолодьспорту, щодо оплати часу простою на період карантину у розмірі середнього заробітку, законотворці прийняли інше рішення.

А тому час простою на час карантину, встановленого Кабміном, оплачується з розрахунку не нижче 2/3 окладу (тарифної ставки).

Проте формулювання «не нижче» залишає місце для маневрів роботодавцю.

Відповідно оплата за час простою може бути передбачена у більших, ніж встановлено ч. 1 ст. 113 КЗпП, розмірах.

Такі умови зазвичай прописують у галузевих нормативних документах, на підставі яких розробляється колективний договір. Так, наприклад, для працівників закладів освіти у п. п. 8.3.3 Галузевої угоди передбачено, що оплата простою здійснюється у розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Отже, роботодавцям, які призупинили свою діяльність через карантин, при виплаті заробітної плати працівникам слід керуватися положеннями Закону № 540, а також враховувати положення колективних договорів, якщо такі укладалися між сторонами.

Про те, як розрахувати середній заробіток у випадку, якщо оплата часу простою здійснюють за «середньою», ми розповідали у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 12, с. 12.

А зараз розглянемо на прикладах, як розрахувати оплату простою виходячи з 2/3 посадового окладу (тарифної ставки).

Розрахунок «не нижче 2/3»

Розрахунок оплати за період простою у розмірі не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) потрібно проводити виходячи з посадового окладу, зазначеного в штатному розписі.

При цьому, якщо працівник має право на підвищення посадового окладу, то до розрахунку беруть оклад з урахуванням підвищень. Включати до розрахунку надбавки та доплати, які передбачені працівнику, не потрібно.

ВАЖЛИВО!

Якщо працівник має право на підвищення окладу, то до розрахунку беруть оклад з урахуванням підвищення, а ось премії, доплати, надбавки не враховують.

Якщо працівнику встановлено неповний робочий час, то оплату за час простою потрібно розраховувати виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням зайнятості.

Розглянемо приклади.

Приклад 1. Оклад. В установі запроваджено простій у зв’язку з карантином з 12 березня по 24 квітня 2020 року. Оплата простою згідно з наказом керівника здійснюється в розмірі 2/3 посадового окладу. Посадовий оклад працівника відповідно до штатного розпису складає 4772,00 грн. В установі 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Спочатку визначимо посадовий оклад пропорційно робочим дням місяця, які не відпрацьовано через простій. У березні 2020 року він складає:

4772,00 грн : 21 р. дн. х 14 р. дн. = 3181,33 грн,

де 21 р. дн. — кількість робочих днів у березні 2020 року за графіком роботи установи;

14 р. дн. — кількість невідпрацьованих робочих днів з 12.03.2020 р. по 31.03.2020 р.

У квітні 2020 року:

4772,00 грн : 21 р. дн. х 17 р. дн. = 3863,05 грн,

де 21 р. дн. — кількість робочих днів у квітні 2020 року за графіком роботи установи;

17 р. дн. — кількість невідпрацьованих робочих днів з 01.04.2020 р. по 24.04.2020 р.

Далі розрахуємо розмір виплат за період простою.

За березень 2020 року працівнику належить:

3181,33 грн х 2/3 = 2120,89 грн.

За квітень:

3863,05 грн х 2/3 = 2575,37 грн.

Приклад 2. Оклад + підвищення. В установі запроваджено простій у зв’язку з карантином з 12 березня по 24 квітня 2020 року. Оплата простою згідно з наказом керівника здійснюється в розмірі 2/3 посадового окладу. Посадовий оклад працівника складає 4772,00 грн. Установа розташована в населеному пункті, який має статус гірського. Його працівникам належить підвищення посадового окладу в розмірі 25 %. В установі 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Посадовий оклад з урахуванням підвищення на 25 % складає:

4772,00 грн + 4772 х 25 % = 5965,00 грн.

Визначимо посадовий оклад пропорційно робочим дням місяця, які не відпрацьовано через простій.

У березні 2020 року він складає:

5965,00 грн : 21 р. дн. х 14 р. дн. = 3976,67 грн.

У квітні 2020 року:

5965,00 грн : 21 р. дн. х 17 р. дн. = 4828,81 грн.

Далі розрахуємо розмір виплат за період простою.

За березень 2020 року працівнику належить:

3976,67 грн х 2/3 = 2651,11 грн.

За квітень:

4828,81 грн х 2/3 = 3219,21 грн.

Приклад 3. Неповний робочий час. В установі запроваджено простій у зв’язку з карантином з 12 березня по 24 квітня 2020 року. Період простою згідно з наказом керівника установи оплачують в розмірі 2/3 посадового окладу. Працівник обіймає 0,25 штатної одиниці. Його оклад — 5087 грн. В установі 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Оклад з урахуванням зайнятості складає:

5087,00 грн х 0,25 = 1271,75 грн.

Оплата часу простою в березні 2020 року дорівнює:

(1271,75 грн : 21 р. дн.) х 14 р. дн. х 2/3 = 565,22 грн.

Оплата часу простою в квітні 2020 року складає:

(1271,75 грн : 21 р. дн.) х 17 р. дн. х 2/3 = 686,34 грн.

Доплата до МЗП & простій

У зв’язку з простоєм сума нарахованої працівникові заробітної плати за місяць може виявитися нижчою «мінімалки».

Чи потрібно йому нараховувати доплату до МЗП?

Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП.

Якщо ж норма праці виконана, а сума зарплати нижча, то роботодавцеві потрібно розрахувати і нарахувати працівникові доплату до «мінімалки».

У свою чергу, згідно із п. п. 2.2.12 Інструкції № 5 оплата простоїв не з вини працівника є виплатою за невідпрацьований час. А сам простій призводить до невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці. Отже, для забезпечення мінімального розміру заробітної плати (виконання вимоги ст. 31 Закону про оплату праці) зарплату, нараховану працівнику за фактично виконану норму праці, слід порівняти з МЗП, розрахованою пропорційно виконаній нормі праці.

При порівняльних розрахунках оплату простою не враховуємо, тому що це виплата за невідпрацьований час.

«Простійні» виплати & ЄСВ з МЗП

Оплата простою не з вини працівника входить до фонду додаткової зарплати (п. п. 2.2.12 Інструкції № 5). Тому нараховуємо ЄСВ, ПДФО і ВЗ у загальному порядку за правилами, визначеними для зарплати.

Якщо в простійному місяці база нарахування ЄСВ за ставкою 22 %, визначена за основним працівником, виявиться нижчою мінзарплати, обов’язково на різницю між цими двома величинами нарахуйте ЄСВ.

Тобто наявність простою не виключає необхідності сплачувати ЄСВ у розмірі не нижче мінімального страхового внеску (у 2020 році — 1039,06 грн).

Розглянемо приклад з урахуванням вищезазначеного.

Приклад 4. Простій та ЄСВ з МЗП. Оклад працівника — 2102,00 грн. За березень 2020 року працівникові нарахована основна зарплата в сумі 700,67 грн за 7 фактично відпрацьованих днів і оплата часу простою (14 р. дн.) виходячи з 2/3 окладу — 934,22 грн. Доплат, надбавок, премій немає. Кількість робочих днів у березні згідно з графіком роботи установи — 21.

У порівняльних розрахунках бере участь тільки зарплата за фактично відпрацьований час (700,67 грн). Оплату простою до розрахунку не беремо.

«МЗП-рівень» становить:

4723,00 грн : 21 роб. дн. х 7 роб. дн. = 1574,33 грн.

Заробітна плата, розрахована виходячи з рівня МЗП за фактично відпрацьовані дні березня (1574,33 грн), вища за зарплату працівника за фактично відпрацьований час (700,67 грн). Отже, працівникові нараховуємо доплату до МЗП в сумі:

1574,33 грн - 700,67 грн = 873,66 грн.

База нарахування ЄСВ за березень 2020 року дорівнює:

700,67 грн + 873,66 грн + 934,22 грн = 2508,55 грн.

Її величина (2508,55 грн) нижча за «мінімалку» (4723,00 грн), тому визначаємо різницю між цими двома величинами (2214,45 грн) і донараховуємо на неї ЄСВ.

Загальна сума ЄСВ становитиме:

(2508,55 грн х 22 % ) + (2214,45 грн х 22 %) = 1039,06 грн.

Доплата за боротьбу з коронавірусом

Нагадаємо, що з 17.03.2020 р. набув чинності Закон № 530. Відповідно до п.п. 2 п. 5 розд. II «Прикінцеві положення» цього Закону Кабмін був зобов’язаний розробити порядок встановлення медичним та іншим працівникам, які зайняті на роботах з ліквідації коронавірусу, доплати у розмірі до 200 % зарплати.

Як наслідок Кабмін затвердив постанову № 246. Цією постановою передбачається, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню та ліквідацію коронавірусу, встановлюються доплата у розмірі до 200 % посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу.

Така надбавка виплачується:

1) у закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус, медичним та іншим працівникам, що безпосередньо надають медичну допомогу хворим на коронавірус;

2) медичним та іншим працівникам спеціалізованих бригад реагування на випадки коронавірусу центрів екстреної медичної допомоги;

3) у державних установах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу хворим на коронавірус, медичним та іншим працівникам, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус.

Зауважимо, що конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата за боротьбу з коронавірусом, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я. Така доплата встановлюється на період, визначений у постанові № 211 (із змінами). Наразі такий період встановлений з 12.03.2020 р. до 24.04.2020 р.

Але за рішенням Кабміну він може бути подовжений.

Це означає, що працівники, яким передбачена доплата, повинні її отримати вже за березень 2020 року. Про це, зокрема, зазначає МОЗ на своєму офіційному сайті (moz.gov.ua). До речі, перелік посад медичних та інших працівників, яким здійснюється доплата за березень 2020 року, затверджений МОЗ у наказі № 768 (ср. ).

У свою чергу, п. 34 нового «антивірусного» Закону № 540 встановлена додаткова доплата за боротьбу з коронавірусом у розмірі до 300 % заробітної плати. Відповідні зміни внесені до п. 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 533.

Чи окрема це доплата? Чи вона встановлюється замість тієї, що передбачена у Законі № 530 (до 200 %)? Поки що незрозуміло. Порядок її виплати повинен затвердити Уряд. Можливо, буде змінений текст постанови № 246. Тож чекаємо на відповідну нормативку.

Доплата працівникам установ соцзахисту

Законом № 540 для працівників сфери соцзахисту населення, які безпосередньо надають соцпослуги за місцем проживання/перебування отримувача цих послуг (вдома), встановлено доплату у розмірі до 100 % зарплати на період боротьби з коронавірусом. Порядок встановлення такої доплати поки що не врегульовано. Очікуємо на його затвердження Кабміном.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 530Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 530-IX.

Закон № 533Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 533-IX.

Закон № 540Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 30.03.2020 р. № 540-IX.

Постанова № 211постанова КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211.

Постанова № 246 — постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 р. № 246.

Методичні рекомендації № 359Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики від 04.10.2006 р. № 359.

Наказ № 768наказ МОЗ «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року» від 02.04.2020 р. № 768.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомтстату від 17.01.2004 р. № 5.

Галузева угода — Галузева угода між Міністерством освіти і науки України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки.

Коронавірус — гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі