Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

ДКСУ звертає увагу: всі рахунки, які діяли до 01.01.2020 р., були змінені, навіть ті, які вже були у форматі IBAN

Бюджетна бухгалтерія Січень, 2020/№ 3
Друк
З 01.01.2020 р. у Державній казначейській службі України введено в дію нові рахунки для зарахування до бюджетів податків, зборів, платежів, власних надходжень бюджетних установ та інших доходів бюджету (далі — рахунки за надходженнями), відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203, та з урахуванням міжнародного номера банківського рахунку IBAN.

Проте протягом першої декади січня 2020 року продовжує надходити велика кількість платежів на рахунки, які діяли до 01.01.2020 р., що не дає можливості здійснити їх зарахування до державного та місцевих бюджетів та на рахунки бюджетних установ.

З 01.01.2020 р. у Державній казначейській службі України були відкриті:

• за погодженням органів, що адмініструють податки, збори, платежі та інші надходження, та місцевих фінансових органів і відповідно до закону про Державний бюджет та рішень сесій місцевих рад про затвердження місцевих бюджетів на 2020 рік на базі МФО 899998 Державної казначейської служби України, рахунки з обліку надходжень до бюджетів та коштів єдиного соціального внеску.

Нові рахунки в установленому порядку доведені до контролюючих органів та розміщені на WEB-порталі Державної казначейської служби України;

на ім’я розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на базі МФО 820172 Державної казначейської служби України нові реєстраційні та за власними надходженнями рахунки.

З метою посилення уваги учасників бюджетного процесу до змінених рахунків Казначейство надало схему аналітичних параметрів доходних і видаткових рахунків, ПОЧИНАЮЧИ З 12-Ї ЦИФРИ У СТАНДАРТІ IBAN: BBBBKFSSSHRRWOOTTT, де ВВВВ — новий балансовий рахунок за НПР.

Для ідентифікації нових рахунків запропоновано порівняльну таблицю балансових рахунків за старим/СПР та новим/НПР планами рахунків.

Усі платежі на МФО Казначейства слід спрямовувати виключно на нові рахунки.

Порівняльна таблиця

Балансовий за планом рахунків (наказ № 119/СПР)

Балансовий за новим планом рахунків (наказ № 1203/НПР)

Назва видаткового рахунку МФО 820172

3155

3142

Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

3531

3410

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

3532

3410

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

3541

3442

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

3542

3442

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

3543

3443

Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

3544

3443

Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

3622

3447

Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті

3125

3132

Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

3521

3431

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету

3522

3431

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету

3523

3432

Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету

3524

3432

Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету

3612

3436

Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті

3711

3551

Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3712

3553

Рахунки інших клієнтів Казначейства

3717

3554

Рахунки державних цільових фондів

3718

3555

Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна

3731

3552

Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3732

3552

Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Наприклад: старий рахунок UA358201720000031251217201001 (або 31251217201001)

Новий рахунок UA458201720313241002202001001

Балансовий за планом рахунків (наказ № 119/СПР)

Балансовий за новим планом рахунків (наказ № 1203/НПР)

Види надходжень МФО 899998

3111

3130

ЗФ ДБ

3121

3131

СФ ДБ

3113, 3123

3133

Погашення кредитів ДБ

3131

3332

Розподільчі рахунки між ЗФ та СФ ДБ

3141

3140

ЗФ МБ

3151

3141

СФ МБ

3143, 3153

3143

Погашення кредитів МБ

3311

3331

Розподільчі рахунки між ДБ та МБ

3321

3341

Розподільчі рахунки між рівнями МБ

3719

3556

Кошти ЄСВ

3734

3557

Митні кошти

Наприклад: старий рахунок UA978999980000031119115020002

Новий рахунок UA838999980313090115005020002

Е-декларація: є новації

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 2 жовтня 2019 р. № 140-IX було внесено низку змін, зокрема до статей 1, 3, 45, 46 та 52 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700). Законодавчі зміни вплинули на правила подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація).

Так, при поданні декларації слід врахувати, що:

• розширено коло декларантів, які вперше подають щорічну декларацію в 2020 році за 2019 рік;

• до членів сім’ї віднесено дітей до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання з декларантом;

• слід зазначати відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (за його наявності);

• потрібно вносити відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї;

• подати виправлену декларацію суб’єкт декларування має право протягом 7 днів після подання декларації, але не більше трьох разів.

Зміни внесено до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджених рішенням НАЗК від 10.06.2016 р. № 3.

Відповідний наказ НАЗК від 12 грудня 2019 р. № 168/19 набрав чинності 01.01.2020 р.

Детальніше про нові правила подання Е-декларації ви дізнаєтесь з одного з наступних номерів нашого журналу.

Усі форми статзвітності необхідно подавати в електронному вигляді або на паперових носіях в Головні управління статистики

У зв’язку з оптимізацією органів Держстату, з 01.01.2020 р. усі форми державних статспостережень та фінзвітності необхідно подавати в електронному вигляді або на паперових носіях в Головні управління статистики в областях. Крім того, зверніть увагу: для забезпечення подання державної статистичної та фінансової звітності до Головних управлінь статистики в областях, респондентами в районах та містах обласного значення можуть обиратися наступні формати подання звітності:

в електронному вигляді з використанням:

а) безкоштовного програмного забезпечення «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА» в онлайн-режимі, доступ до якого відкрито за посиланням:

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/;

б) комерційного програмного забезпечення;

на паперових носіях (поштою або нарочно).

Перелік форм, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики, можна отримати на офіційному вебсайті Головних управлінь статистики в областях у сервісі для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ».

Електронний облік трудової діяльності

Кабмін своєю постановою від 27.11.2019 р. № 1084 затвердив Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі. Цей документ діє з 26.12.2019 р.

Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються у складі персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом усього життя особи, а після її смерті — протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються ПФУ через вебпортал електронних послуг у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Такі відомості також можна подати в оцифрованому вигляді.

Невід’ємною складовою відомостей, поданих страхувальником, є сканована копія згоди працівника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних.

Інформація про працівника та набутий ним стаж роботи, освіту, кваліфікацію, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату його народження, надається тільки особі, якої такі відомості стосуються, або іншим особам виключно за згодою працівника, наданою через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Зауважимо, що портал вже працює за адресою https://portal.pfu.gov.ua/. Страхувальники та застраховані особи можуть скористатися наявними у ньому послугами, авторизувавшись, зокрема, за допомогою електронного цифрового підпису. Зокрема, можна переглянути електронну трудову книжку, щоправда, записи в ній ще обмежені датою прийняття, місцем роботи та типом запису (прийнято/звільнено). Вказаний порядок обліку покликаний розширити та деталізувати наявну інформацію.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі