Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зміни до Типової кореспонденції: як застосовувати

Матвєєва Вікторія, експерт журналу "Бюджетна бухгалтерія"
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2020/№ 4
Друк
2020 рік тільки-но розпочався, а кількість змін та нововведень не дає розслабитися бухгалтеру і на хвилинку. Цього разу Мінфін наказом від 09.12.2019 р. № 514, серед іншого, вніс зміни й до Типової кореспонденції. Яких операцій стосуються ці зміни? Давайте з’ясуємо це питання та розглянемо такі операції детально.

Зазначимо, що цього разу Мінфін наказом «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 09.12.2019 р. № 514 вніс уточнення до операції з безоплатної передачі-отримання необоротних та нематеріальних активів, які здійснюють установі, підвідомчі різним суб’єктам управління об’єктами державної (комунальної) власності. Так, рядки 1.12 — 1.13 Типової кореспонденції викладено в новій редакції.

Далі для наочності порівняємо ці рядки Типової кореспонденції з їх попередньою редакцією.

№ з/п

Зміст господарської операції

Нова редакція Типової кореспонденції

Попередня редакція Типової кореспонденції

дебет

кредит

дебет

кредит

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

10, 11

2117, 6211, 6415

10, 11

2117, 6211, 6415

Водночас відображається:

дохід від безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

2311, 2313

7511

2311, 2313

7511

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

7511

5111

7511

5111

сума зносу, нарахованого на об’єкти основних засобів, які перебували в експлуатації

5111

1411, 1412, 1414

Як бачимо, цього разу Мінфін лише вніс незначні уточнення до порядку відображення в обліку безоплатної передачі-отримання необоротних активів від однієї установи до іншої, які знаходяться в межах розпорядження різних суб’єктів управління.

Зокрема, уточнення стосуються відображення зносу, який був раніше нарахований на такі об’єкти, та адресовані установам, які отримують майно.

З огляду на це, розглянемо всі ключові питання, які стосуються відображення в обліку операцій з передачі-приймання майна між бюджетними установами, які підвідомчі різним суб’єктам управління.

Почнемо з обліку таких операцій установою, яка передає майно.

1. Як завжди, при вибутті ОЗ (а саме при передачі об’єкта) установа повинна нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Амортизацію нараховують за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

У цьому випадку бухгалтер нараховує амортизацію на об’єкт ОЗ за час його експлуатації, включаючи місяць його вибуття. Наприклад, якщо об’єкт списаний у січні 2020 року (незалежно від дати його списання в цьому місяці), то останнім місяцем, за який потрібно нарахувати амортизацію, буде січень 2020 року.

При нарахуванні амортизації на ОЗ робимо запис: Дт 8014, 8114 — Кт 1411.

2. Установа, що передає ОЗ іншому суб’єкту державного сектору, тобто іншій бюджетній установі, списує з балансу його первісну (переоцінену) вартість, балансову вартість та суму накопиченого зносу.

Згідно з п. 1.30 Типової кореспонденції при вибутті ОЗ бюджетні установи списують суму зносу, нарахованого за весь час експлуатації такого об’єкта.

Тобто це сума зносу, накопичена за кредитом субрахунку 1411, яка нарахована як за поточний 2020 рік, так і за минулі роки.

Отже, при вибутті ОЗ суму нарахованого зносу списують записом: Дт 1411 — Кт 10.

3. Також згідно з п. 1.30 Типової кореспонденції при вибутті ОЗ бюджетні установи списують залишкову вартість об’єкта.

Для цього складають кореспонденцію субрахунків: Дт 8411 — Кт 10.

4. Також при списанні ОЗ, які були придбані за рахунок загального чи спеціального фондів або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, складають ще один запис. Ця кореспонденція передбачена п. 1.31 Типової кореспонденції, а саме: Дт 5111 — Кт 5512.

Яку вартість списати із субрахунку 5111: первісну чи залишкову?

Переважно на субрахунку 5111 установи обліковують первісну вартість ОЗ.

А тому списуємо первісну вартість об’єктів, що вибувають.

Тепер щодо обліку таких операцій установою, яка отримує майно.

1. Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121, з наведенням суми нарахованого зносу.

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (Актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів.

Нагадаємо: оцінити таке майно за справедливою вартістю установі доведеться лише в разі, якщо відсутня достовірна інформація про первісну оцінку такого майна (тобто в разі відсутності первинних документів від установи, яка передає майно). У таких випадках питанням оцінки майна займається комісія установи.

2. Зазначимо, що в п. 8 розд. ІІ НП(С)БО 121 встановлено єдині правила оцінки майна, які безоплатно отримала бюджетна установа від іншої бюджетної установи.

А саме: первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ цього Стандарту, з наведенням нарахованої суми зносу.

В Типовій кореспонденції проведено розмежування щодо обліку операцій з безоплатної передачі-отримання майна залежно від того, у межах якого органу здійснюються такі операції.

Згідно з роз’ясненнями Мінфіну, наведеними в листі від 05.01.2018 р. № 35200-02-2/609, при отриманні майна від бюджетних установ, які підвідомчі іншим суб’єктам управління, операції здійснюються в порядку звичайного безоплатного отримання майна. Тобто установа, яка отримує майно, визнає доходи від безоплатно отриманих об’єктів ОЗ як доходи від необмінних операцій.

З огляду на це, як свідчить п. 1.11 Типової кореспонденції, при отриманні зазначених об’єктів установи застосовують субрахунок 7511. Тому не забудьте при отриманні такого майна подати до органу Державного казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

3. У свою чергу, при визнанні доходів від безоплатно отриманих об’єктів ОЗ бюджетні установи одночасно збільшують внесений капітал за кредитом субрахунку 5111, а також відображають касові видатки за дебетом субрахунку 2313 (п. 1.11 Типової кореспонденції).

4. Оскільки установа, яка передає майно, списує з обліку не тільки залишкову вартість, але й суму нарахованого зносу, то й установа, яка отримає таке майно, повинна показати в обліку суму зносу, який був раніше нарахований на ОЗ.

Як же показати в обліку суму зносу? Довгий час окремої кореспонденції субрахунків для цього Типова кореспонденція не містила.

Але ми ще в 2018 році рекомендували при безоплатному отриманні майна суму зносу, який був раніше нарахований на ОЗ, відображати записом: Дт 5111 — Кт 1411.

Детальніше про це йшлося у матеріалі «Безоплатна передача-отримання майна між різними розпорядниками» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 12).

Тож приємно, що Мінфін узяв до уваги поради нашої редакції та вніс необхідні зміни до п. 1.11 Типової кореспонденції.

Отже маємо, що розмір внесеного капіталу (сальдо за кредитом субрахунку 5111) не буде дорівнювати первісній вартості безоплатно отриманого об’єкта.

При цьому різниця буде дорівнювати залишковій вартості такого об’єкта.

5. Ще один важливий момент.

Безоплатно отримані ОЗ підлягають амортизації у загальному порядку, адже ані в НП(С)БО 121, ані в Методрекомендаціях для них не передбачено ніяких винятків. Тобто порядок розрахунку амортизації для таких об’єктів не має жодних особливостей.

Разом з тим, для таких активів є нюанси відображення амортизації в бухгалтерському обліку.

Нагадаємо, що при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані ОЗ слід робити такі записи:

Дт 8014 — Кт 1411

Дт 5111 — Кт 7511.

Тому буде готові, що на кінець звітного кварталу виникне розбіжність між загальною сумою первісної вартості та розміром внесеного капіталу (тобто між сальдо рахунків 10, 11 та 51). Врешті-решт за кредитом субрахунку 5111 будемо мати залишкову вартість такого об’єкта. Що з цим робити? Нічого. Така розбіжність буде аж до того моменту, доки на такий об’єкт будемо нараховувати амортизацію.

Єдине, що тут можна порадити: для зручності обліку внесеного капіталу щодо таких об’єктів доцільно застосовувати окремий аналітичний рахунок в межах субрахунку 5111.

Далі узагальнимо в таблиці порядок визначення вартості майна, яке передається, та відображення в бухобліку відповідних операцій.

Порядок оформлення та оцінки майна, бухоблік

Безоплатна передача-отримання майна

між суб’єктами державного сектору

Підстави для здійснення передачі-отримання майна

Передачу-отримання майна здійснюють на підставі рішення суб’єкта управління майном (тобто розпорядчого документа такого органу управління, наприклад, постанови Кабміну, та/або наказу суб’єкта управління, та/або рішення сесії тощо).

Передачу-отримання майна здійснює комісія, створена суб’єктом управління майном, який прийняв рішення про його передачу. До складу комісії включають представників кожної сторони, що приймає та передає майно.

Такі операції оформляють:

• Актом приймання-передачі основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818;

• або Актом приймання-передачі, за формою, затвердженою постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482

Порядок визначення вартості майна установами, що передають та отримують майно

Бюджетна установа, що передає майно

У разі вибуття об’єкта основних засобів з балансу списують його первісну (переоцінену), балансову вартість та суму накопиченого зносу.

Такі вимоги до вибуття основних засобів визначено в п. 3 розд. VI НП(С)БО 121 та п. 11 розд. VІІІ Методрекомендацій (ср. )

Бюджетна установа, що отримує майно

Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121, із зазначенням нарахованої суми зносу.

Якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства

Порядок відображення в бухгалтерському обліку

Про особливості відображення в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих активів установами, які підвідомчі різним суб’єктам управління, Мінфін роз’яснював у своєму листі від 05.01.2018 р. № 35200-02-2/609. Такі операції відображаємо в бухобліку з урахуванням вимог п. 1.11, 1.30 Типової кореспонденції

Бюджетна установа, яка передає майно

1. Вибуття об’єкта ОЗ:

• сума нарахованого зносу: Дт 1411 — Кт 10;

• залишкова вартість: Дт 8411 — Кт 10.

2. Віднесено до накопичених фінансових результатів суму внесеного капіталу: Дт 5111 — Кт 5512

Бюджетна установа, яка отримує майно

1. Відображено вартість отриманих ОЗ: Дт 10 — Кт 2117, 6211.

2. Одночасно відображено:

• дохід від безоплатно отриманих ОЗ: Дт 2313 — Кт 7511;

• збільшення внесеного капіталу на вартість безоплатно отриманих ОЗ: Дт 7511 — Кт 5111;

• касові видатки: Дт 2117, 6211 — Кт 2313.

3. Відображено суму зносу, нарахованого на об’єкти основних засобів, які перебували в експлуатації: Дт 5111 — Кт 1411.

Увага! До органу Казначейства установа подає Довідку про надходження в натуральній формі

Тепер розглянемо порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку на прикладі.

Приклад 1. На підставі розпорядження Кабміну головний розпорядник (бюджетна установа) передав безоплатно іншому головному розпоряднику (бюджетній установі) нерухоме майно — нежитлову будівлю. Передача будівлі оформлена Актом приймання-передачі від 14.01.2020 р.

На підставі даних бухгалтерського обліку в Акті зазначено, що:

первісна вартість будівлі — 2040000 грн.;

залишкова вартість — 236600 грн.;

сума нарахованого зносу — 1803400 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за поточний рік (січень 2020 року — 3400 грн.), та зносу, нарахованого у минулих роках, — 1800000 грн.

Додамо, що установа, яка передає будівлю, на момент передачі такого об’єкта на субрахунку 5111 обліковує первісну вартість об’єкта — 2040000 грн.

Установа, яка безоплатно отримала будівлю, нарахувала амортизацію за I квартал 2020 року. При цьому амортизація нарахована з первісної вартості (тобто з 2040000 грн.). Сума амортизації за 2 місяці I кварталу 2020 року (лютий — березень) — 6800 грн.

Також будівлі, яку установа отримала безоплатно, присвоєно новий інвентарний номер, і на нього відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів.

У бухгалтерському обліку ці операції установи показали такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ м/о

дебет

кредит

Установа, яка безоплатно передає будівлю

1

Нараховано амортизацію за січень 2020 року

8014

1411

3400

17

2

Віднесено на фінрезультат суму амортизації, нарахованої за січень 2020 року

5511

8014

3400

9

3

Списано вартість переданої будівлі:

• сума нарахованого зносу за поточний та минулі роки

1411

1013

1803400

9

• залишкова вартість

8411

1013

236600

9

4

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду залишкову вартість

5511

8411

236600

17*

5

Віднесено до накопичених фінансових результатів вартість будівлі при списанні

5111

5512

2040000

17*

Установа, яка безоплатно отримала будівлю

1

Відображено вартість безоплатно отриманої будівлі

1013

2117

2040000

4

2

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманого об’єкта

2313

7511

2040000

3, 14

• збільшення внесеного капіталу на вартість безоплатно отриманого об’єкта

7511

5111

2040000

17*

• касові витрати

2117

2313

2040000

3, 4

Увага! До органу Казначейства установа подає Довідку про надходження в натуральній формі

3

Відображено нарахований знос на отриманий об’єкт (на підставі отриманих документів)

5111

1411

1803400

17*

4

Нараховано амортизацію на безоплатно отриманий об’єкт (за лютий та березень 2020 року)

8014

1411

6800

17*

Водночас здійснено другий запис

5111

7511

6800

14

5

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію (щоквартально)

5511

8014

6800

17*

6

Закрито рахунок доходів у частині нарахованої амортизації

7511

5511

6800

17*

Нормативні документи

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

МетодрекомендаціїМетодичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі