Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові тарифні розряди у сфері соцпослуг: підвищення для соцпрацівників та інші «премудрості»

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2020/№ 24
Друк
1 червня стало не тільки Днем захисту дітей, але ще й днем прийняття низки важливих нормативних документів у сфері надання соціальних послуг населенню.

Поштовх цьому дав Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII (далі — Закон № 2671). Його ввели у дію з 01.01.2020 р.

А отже, оновлення підзаконної нормативної бази — цілком очікуваний крок.

Один з оновлених документів — постанова КМУ «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 щодо систематизації схеми тарифних розрядів посад працівників надавачів соціальних і реабілітаційних послуг» від 1 червня 2020 року № 438 (далі — постанова № 438).

Нагадаємо, що додатком 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) затверджено схему тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів та організацій різних сфер. Донедавна розділ ІІІ цього додатка був присвячений галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення.

З 06.06.2020 р. це змінилось. Тарифні розряди працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг виділили в окремий розділ під номером XLIII.

Після такої «перестановки» змінились деякі назви посад та відповідні їм розряди. «Хто є хто» та яка на сьогодні картина тарифних розрядів — розібратись допоможе наша порівняльна таблиця (див. нижче).

Посада

Тарифний розряд

Посада

Тарифний розряд

До 06.06.2020 р.

З 06.06.2020 р.

Керівні працівники

Керівники (директор, начальник, завідувач) установ соціального захисту населення (у тому числі притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціальної підтримки дітей та сімей

12 — 18

Керівник надавача послуг — установи/закладу надання соціальних послуг (стаціонарної, реабілітаційної, тимчасового перебування), іншої установи/закладу соціальної підтримки (обслуговування), а також реабілітаційної установи

12 — 18

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

14 — 18

Завідувачі відділень (соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги, термінового влаштування дітей, для батьків з дітьми, невідкладної допомоги сім’ї, денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності тощо); малого групового будиночка; соціальної квартири; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

11 — 15

Керівник структурного підрозділу з основної діяльності надавача послуг

11 — 15

Начальник відділу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 — 15

Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці

8 — 12

Керівник іншого підрозділу надавача послуг

8 — 12

Соціальний менеджер

12 — 17

Професіонали та фахівці

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома)

9 — 12

Фахівець із соціальної роботи; фахівець із соціальної допомоги вдома

9 — 12

Соціальний працівник

8 — 10

Соціальний працівник

9 — 12

Ергономіст; інструктор з праці

9 — 12

Фахівець з фізичної реабілітації

10 — 14

Соціальний працівник (допоміжний персонал); інструктор з трудової адаптації

8 — 10

Аудіодискриптор (тифлокоментатор); інші професіонали та фахівці

6 — 10

Інші

Соціальний робітник

6

Соціальний робітник

6

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач); супроводжувач осіб з обмеженими можливостями

6

Керівники. Почнемо з «верхівки». Як бачимо, керівники установ соцзахисту трансформувались у керівників надавачів соціальних послуг. Визначення надавачів соцпослуг та їх основні завдання потрібно шукати в Законі № 2671. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 13 цього Закону до надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать:

1) установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування);

2) інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

При цьому тарифні розряди у керівників не змінились: 12 — 18.

А куди ж подівся директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — ЦСССДМ)? Його теж «поглинули» керівники надавачів соцпослуг, що по суті правильно. До того ж інтервал тарифних розрядів, раніше діючий для директора ЦСССДМ (14 — 18), «вписався» до інтервалу для оновлених керівників (12 — 18).

До речі, слід пам’ятати, що Схема тарифних розрядів адміністративно-управлінського персоналу ЦСССДМ наведена у додатку 3 до наказу Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. № 526. І там передбачені тарифні розряди директорів таких закладів у діапазоні від 14 до 18 залежно від чисельності населення в адміністративно-господарській одиниці.

У будь-якому випадку Класифікатор професій ДК 003:2010 містить посаду «Керівник (директор) установи соціального захисту населення» під кодом 1210.1.

Відділи, відділення підрозділи. З 6 червня з додатка 2 до постанови № 1298 зникли завідувачі відділень (зокрема, соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги терцентрів), начальники відділу ЦСССДМ, начальники планово-економічних відділів.

Відтепер замість них керівники структурного підрозділу з основної діяльності та інших підрозділів надавача послуг. Тарифні розряди кардинально не змінились. Начальник відділу ЦСССДМ із 13 — 15 тарифними розрядами перейшов у категорію керівників структурного підрозділу з основної діяльності надавача послуг.

Діапазон тарифних розрядів це дозволив без втрат — 11 — 15. Аналогічно, як і з директором ЦСССДМ: для начальника відділу, як і раніше, передбачені 13 — 15 тарифні розряди додатком 3 до наказу Мінсоцполітики від 18 травня 2015 р. № 526.

А де ж поділись головні фахівці? Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 вони також є керівниками. А після змін — керівниками інших підрозділів із тими ж тарифними розрядами.

Отже, по суті, всі начальники та завідувачі залишаються зі своїми тарифними розрядами.

Соціальний менеджер. Ця посада, яка раніше не мала аналогів, відтепер з’явилась у додатку 2 до постанови № 1298. Чим же займається такий працівник?

Перелік його повноважень наведений у ст. 18 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-III:

• планування, організація, координація, моніторинг здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг у територіальній громаді;

• залучення ресурсів територіальної громади для здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

• звітування місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг у територіальній громаді;

• підготовка та подання до місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування пропозицій щодо удосконалення місцевих програм, що передбачають здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо соціальної роботи та надання соціальних послуг;

• здійснення оцінювання потреб у соціальних послугах сімей, дітей та молоді;

• здійснення інших повноважень щодо соціальної роботи та надання соціальних послуг відповідно до закону.

По суті, соціальний менеджер поряд із фахівцем із соціальної роботи та соцпрацівником здійснює соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю.

Уведення посади соціального менеджера є однією із цілей, досягти яких заплановано до 2022 року в межах Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2021 — 2022 роки), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 07.02.2020 р. № 97.

Відповідно до п. 3.3 цього Стратегічного плану посада соціального менеджера має бути ведена в кожній об’єднаній територіальній громаді з розрахунку не менше ніж 1 штатна одиниця у містах з чисельністю мешканців понад 30000.

Але на сьогодні ані в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518 (далі — Довідник № 518), ані в Класифікаторі професій ДК 003:2010 посада соціального менеджера не передбачена.

Тому застосовувати її у кадровій документації не слід. Це підтверджують фахівці Держпраці (див. роз’яснення фахівців Управління Держпраці у Рівненській області за посиланням: rv.dsp.gov.ua/2020/06/04/konsultuiemo-dystantsijno-chy-pravomirne-vvedennia-posady-sotsialnoho-menedzhera). Разом з тим у Класифікаторі професій ДК 003:2010 передбачена широка номенклатура різних професійних назв робіт для працівників у соціальній сфері, що дає змогу підібрати найбільш підходящу назву для працівників практично всіх вузьких спеціалізацій у зазначеній сфері.

Отже, до того, як доопрацюють усю необхідну нормативну базу, можна використовувати вже звичні посади соцпрацівника та фахівця із соціальної роботи.

Соціальний працівник. Приємна новина є для соціальних працівників. Їм збільшили «вилку» тарифних розрядів: з 8 — 10 до 9 — 12.

Водночас 8 — 10 тарифні розряди залишились, але виключно для соцпрацівників, які є допоміжним персоналом.

Тепер, нарешті, все чітко «в’яжеться» із тими посадами соціальних працівників, які наведені в Довіднику № 518.

Так, «звичайний» соціальний працівник належить до групи «Професіонали»: без категорії — 9 тарифний розряд, ІІ категорія — 10 тарифний розряд, І категорія — 11 тарифний розряд, провідний соцпрацівник — 12 тарифний розряд. Таким чином, соцпрацівників у питанні тарифних розрядів зрівняли із фахівцями із соціальної роботи та соціальної допомоги вдома.

Соціальний працівник (допоміжний персонал), що належить до групи «Фахівці»: без категорії — 8 тарифний розряд, ІІ категорія — 9 тарифний розряд, І категорія — 10 тарифний розряд.

Який саме тарифний розряд обрати — це вирішує керівник установи, враховуючи, зокрема, наявну категорію.

Нові посади. Когорту професіоналів, фахівців, та інших працівників додатка 2 до постанови № 1298 поповнили нові посади. Серед них, «ергономіст», «інструктор з праці та трудової адаптації», «перекладач жестової мови» тощо.

Ці посади передбачені Довідником № 518 та Класифікатором професій ДК 003:2010 та, по суті, вже давно знайомі. Тож із ними запитань виникати не повинно.

Зміни у штатному розписі. Головне запитання, яке турбує бухгалтера: чи потрібно вносити зміни до штатного розпису? Чи є необхідність змінити відділи та відділення на підрозділи, а начальників та директорів — на керівників?

Зауважимо, що Типові штатні нормативи, зокрема, терцентрів соцобслуговування та ЦСССДМ (затверджені наказами Мінспоцполітики від 12.07.2016 р. № 753 та від 29.06.2016 р. № 709), як і раніше, передбачають наявність відділень та відділів. Також нікуди не поділись посади директора, завідувача відділення та начальника відділу.

До того ж потрібно перевіряти, чи є нова посада, уведена коментованим оновленням, у Довіднику № 518 та Класифікатором професій ДК 003:2010 (ср. ). На наш погляд, до того, як унесуть зміни до всієї нормативної документації, та «зрівняють» посади, жодних маніпуляцій у внутрішній документації закладів та установ проводити не потрібно.

Виняток — зміна тарифних розрядів для соціальних працівників (тих, що належать до групи «Професіонали»). З 06.06.2020 р. слід переглянути тарифні розряди та відповідно посадові оклади таких працівників.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі