Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податки сплачено готівкою до каси ОМС: що та як показати в бухобліку

Крот Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2020/№ 17-18
Друк
Періодично до каси селищної ради надходять грошові кошти від громадян у рахунок сплати податків та зборів. Однак виникають чималі сумніви щодо правильності оформлення та обліку цих операцій. Зокрема, цікавить: чи взагалі підлягають такі суми, отримані готівкою від громадян, відображенню в облікових регістрах ради? І якщо так, то яким чином це слід робити: якими документами оформляти операції отримання податків і зборів готівкою? На яких субрахунках узагальнювати інформацію про такі операції? (запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)

Як відомо, податки та збори є складовою частиною доходів загального фонду сільських, селищних бюджетів та бюджетів ОТГ. Пряму вказівку на це містять ст. 64 та 69 БКУ.

Однак місцеві ради як розпорядники бюджетних коштів не планують такі надходження у своїх кошторисах.

З огляду на це, ваші сумніви та побоювання щодо правильності обліку податкових надходжень є цілком виправданими. Ще більше запитань виникає, якщо поглянути на ці операції з точки зору компетенції органів місцевого самоврядування. Адже до повноважень місцевих рад точно не належить ані зарахування таких надходжень до місцевих бюджетів, ані їх облік.

Сільські, селищі та міські ради лише встановлюють місцеві податки та збори. Тоді як зараховуються вони до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому БКУ. При цьому обов’язково слід ураховувати особливості, визначені ПКУ. Такі вимоги продиктовано ч. 1 ст. 69 Закону № 280.

Далі давайте поглянемо, що з цього приводу сказано у бюджетному законодавстві.

Так, облік усіх надходжень до місцевих бюджетів ведуть органи Державної казначейської служби. І саме ці органи здійснюють казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Це чорним по білому прописано у ч. 3 ст. 78 БКУ.

Тепер що стосується особливостей, передбачених податковим законодавством.

Передусім зазначимо, що відповідно до абз. 1 п. 57.5 ПКУ фізичні особи — платники податків повинні сплачувати податки і збори через установи банків та поштові відділення. Це загальне правило. Але не обійшлося і без винятків. Зокрема, для мешканців сільської (селищної) місцевості передбачено можливість сплати податків та зборів готівкою. Тобто вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад або рад ОТГ. Саме таким є припис абз. 2 п. 57.5 ПКУ.

Окрім того, такий порядок сплати передбачено і пп. 266.9.1 та 287.5 ПКУ. Таким чином, громадяни у сільській та селищній місцевості 100 % мають право сплачувати податок на нерухоме майно та земподаток через каси місцевих рад. Хоча насправді чіткого переліку податків і зборів, які жителі сіл та селищ можуть сплачувати готівкою, а які — ні, не існує. Жодних обмежень з цього приводу ПКУ не містить. Тож фактично фізособа — платник податків може сплатити через касу ОМС будь-який з місцевих податків чи зборів. Однак цей момент ліпше уточнити у місцевих податківців. Так буде точно спокійніше.

До речі, підтвердженням про сплату податків та/або зборів у такому разі є Квитанція про прийняття податків і зборів. Форму цієї квитанції затверджено наказом Мінфіну «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів» від 17.08.2015 р. № 714.

З огляду на вищезазначене, можна сказати напевно: прийняття податкових платежів до кас ОМС є цілком правомірним.

Але як щодо обліку таких надходжень місцевими радами?

І тут наша відповідь буде однозначною: ці суми обов’язково мають знайти своє відображення в бухобліку відповідного ОМС.

Аргументуємо. Передусім на користь цього свідчать норми Закону № 996. Як відомо, будь-яка дія або подія, котра викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, вважається господарською операцією (абз. 5 ч. 1 ст. 1 цього Закону). Також не секрет, що грошові кошти (незалежно від форми) належать до складу активів. Відтак надходження грошових коштів до каси місцевої ради є господарською операцією. А от невідображення будь-якої господарської операції у бухобліку суб’єкта господарювання буде порушенням прямої норми ч. 5 ст. 9 Закону № 996.

Ще одним аргументом «за» є вимога п. 9.2 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938. Адже всі суми грошових коштів, які надходять готівкою у каси установ, повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів.

Отже, факт надходження коштів до каси сільської (селищної) ради від громадян в рахунок сплати ними податків та зборів підлягає фіксуванню в облікових регістрах такої ради. Поза сумнівом. Навіть попри те, що ці грошові кошти фактично не належать ОМС. Насправді, у цій ситуації місцева рада виступає посередником у процесі наповнення місцевого бюджету. Тобто ОМС забезпечує надходження податків та зборів від жителів відповідної територіальної громади до місцевого бюджету. Якщо ж ці суми не показати в бухобліку ОМС, існує чималий ризик, що кошти «загубляться» десь на півдорозі до бюджету.

Але тут одразу постає запитання: як правильно це зробити? Тож далі з’ясуємо порядок документального оформлення цих операцій та їх відображення на рахунках бухобліку.

Якими документами оформляти?

Приймання податкових платежів від громадян до каси ОМС — це касова операція. У свою чергу, порядок документального оформлення касових операцій регламентовано розд. ІІІ Положення № 148.

Нагадаємо: касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами (п. 23 Положення № 148). Касові документи можуть бути як паперовими, так і електронними. При цьому останні слід оформляти з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Зазвичай приймання готівки в касу проводять за прибутковим касовим ордером (додаток 2 до Положення № 148). Його обов’язково підписує головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником установи. Також до касового ордера можуть додаватися документи, які є підставою для його складання.

Таким чином, у разі сплати фізособою податків та/або зборів через касу ОМС, касир повинен оформити прибутковий касовий ордер. До нього може бути додано копію податкового повідомлення-рішення, отриманого фізособою — платником податків від контролюючих органів. На підтвердження отримання податкового платежу касир видає платнику квитанцію (відривну частину прибуткового касового ордера), підписану головним бухгалтером. Тільки не плутайте цю квитанцію з квитанцією про прийняття податків та зборів. Останню також, безумовно, треба оформити і видати платнику податків.

Водночас незайвим буде скласти і реєстр виданих за день квитанцій про прийняття податків та зборів.

І декілька слів про видачу готівки з каси. Бо замало просто прийняти податкові платежі до каси ОМС. У подальшому ці кошти слід спрямувати на казначейські рахунки, відкриті для зарахування податкових надходжень до відповідного місцевого бюджету. Отже, видачу готівки з каси для здавання її до установи банку касир має оформити видатковим касовим ордером (додаток 3 до Положення № 148). Одночасно ця операція має знайти своє відображення в касовій книзі.

Безпосередньо підставою для перерахування сум податків, сплачених фізособами до каси місцевої ради, на відкриті Держказначейською службою рахунки буде платіжне доручення.

Важливо!

У платіжному дорученні на перерахування коштів, отриманих від фізичних осіб на підставі квитанції про прийняття податків і зборів, до відповідного місцевого бюджету обов’язково слід зазначити прізвище та номер облікової картки кожного платника податку.

Фактично вам доведеться скласти відразу кілька окремих платіжок за кожним окремим платником податків та видом податків і зборів. Тобто, якщо особа сплачує готівкою одночасно, скажімо, і земельний податок, і податок на нерухоме майно, то необхідно оформити два платіжні доручення для перерахування цих сум до бюджету.

На щастя, на цьому паперова тяганина за податковими платежами для ОМС закінчується. Так, надавати контролюючим органам будь-яку додаткову інформацію про суми податків і зборів, прийняті від громадян через касу, не потрібно. Оброблення та ідентифікація таких платежів відбувається в автоматичному режимі. На цьому свого часу наголосили і податківці в ІПК ДФСУ «Щодо практичного застосування норм законодавства з питання надання сільськими (селищними) радами до контролюючого органу інформації про суми сплати податків і зборів, прийнятих від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями» від 22.08.2019 р. № 3943/5/99-99-13-02-03-16/ІПК.

На яких субрахунках показувати?

Традиційно для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у готівці застосовують субрахунок 2211 «Готівка у національній валюті». І саме цей субрахунок призначено Порядком № 1219 для обліку готівкових коштів.

Разом з тим для обліку сум податкових платежів, прийнятих від громадян до каси ОМС, доцільно використовувати окремий аналітичний рахунок в межах субрахунку 2211. І не забудьте зафіксувати його назву у робочому плані рахунків, а порядок застосування — у наказі по організацію бухобліку вашої установи.

При цьому для обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами слід застосовувати однойменний субрахунок 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами». Як завжди, за кредитом цього субрахунку відображаємо нараховані платежі до бюджету, а за дебетом — їх сплату. Водночас для узагальнення інформації про суми податків і зборів, сплачені громадянами до каси ОМС, не завадить відкрити окремий субрахунок в межах субрахунку 6311.

А от облік руху згаданих податкових платежів на рахунках Казначейства варто вести на субрахунку 2314 «Інші рахунки в Казначействі». Цим самим ми відокремимо в бухобліку грошові кошти на реєстраційних рахунках установи (які можуть бути використані для її поточних потреб) від інших коштів, які підлягають подальшому розподілу, перерахуванню. Для наочності розглянемо порядок обліку операцій з приймання податкових платежів від громадян до каси органу місцевого самоврядування на умовному прикладі.

Приклад. Громадянин вніс до каси селищної ради грошові кошти у сумі 180,00 грн в рахунок сплати плати за землю. За фактом надходження готівки касир склав прибутковий касовий ордер та приклав до нього копію податкового повідомлення-рішення, отриманого платником податків від контролюючих органів. На підтвердження приймання готівки фізособі було надано квитанцію (відривну частину прибуткового касового ордера) за підписом головного бухгалтера. Також було оформлено та видано платнику Квитанцію про прийняття податків і зборів.

На підставі прибуткового ордера касир зробив запис про прийняття готівки у сумі 180,00 грн до касової книги.

У день надходження готівкових коштів від фізособи — платника податків касир склав видатковий касовий ордер для здавання готівки до установи банку. Одночасно цю операцію було відображено в касовій книзі.

Для перерахування плати за землю, отриманої від фізособи, до селищного бюджету (на рахунок, відкритий Казначейством для зарахування податкових надходжень) було оформлено платіжне доручення із зазначенням прізвища та номера облікової картки платника податку.

До регістрів бухобліку зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Нараховано зобов’язання фізособи перед бюджетом зі сплати плати за землю

2117

6311

180,00

4, 6

2

Надійшла готівка до каси установи від фізособи в рахунок сплати плати за землю

2211

2117

180,00

1, 4

3

Зараховано суми, які надійшли в касу як плата за землю, на рахунок в Казначействі

2314

2211

180,00

1, 2

4

Перераховано кошти до місцевого бюджету в рахунок погашення заборгованості фізособи

6311

2314

180,00

2, 6

Як бачите, в цьому випадку у ОМС не виникає ані доходів, ані витрат. Суми податків і зборів, сплачені громадянами через касу ОМС, проходять в бухобліку сільської (селищної) ради «транзитом».

І наостанок ще один важливий момент: сплата населенням податків та зборів через каси ОМС не є розрахунковою операцією у розумінні законодавства про використання РРО. Відповідно для приймання податкових платежів від фізосіб готівкою сільським та селищним радам РРО не потрібен. Саме такого висновку дійшли податківці у листі ДФСУ від 22.02.2017 р. № 3717/6/99-99-14-05-01-15.

Нормативні документи та скорочення

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-V.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

ОМС — орган місцевого самоврядування.

РРО — реєстратор розрахункових операцій.

ОТГ — об’єднана територіальна громада.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі