Теми статей
Обрати теми

Місцеві вибори — 2020: увільняємо працівників від основної роботи

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Місцеві вибори «не за горами». Багато працівників бюджетних установ виявляють бажання взяти участь у виборчому процесі не лише як виборці, а як його організатори. Що робити в цьому випадку? Як оформити «нероботу» працівника у дні організації та проведення виборів? Про це ми поговоримо у цій статті.

Цього року у виборів є одна важлива особливість. Вони проходять за новим нормативним документом — Виборчим кодексом України1. Він набрав чинності 01.01.2020 р. та дещо осучаснив виборчу систему в Україні.

1 Виборчий кодекс України від 19.12.2019 р. № 396-IX.

Що стосується гарантій для учасників виборчого процесу та оплатних питань, то тут загалом все на своїх місцях.

Сьогодні говоримо про місцеві вибори. У багатьох об’єднаних територіальних громадах пройдуть перші вибори. Обиратимемо депутатів сільських, селищних, міських рад громад. Також пройдуть чергові вибори сільських, селищних, міських голів (мерів).

Тому із ВКУ ми обрали норми, якими передбачені гарантії для членів виборчих комісій (ВК), кандидатів у депутати місцевих рад, на посаду місцевих голів, довірених осіб кандидатів, представників та уповноважених осіб організацій партій, які висувають своїх кандидатів у депутати місцевих рад, та офіційних спостерігачів. Інформацію ми зібрали у зручному табличному вигляді.

Трудові гарантії для учасників виборчого процесу на місцевих виборах

Таблиця 1

Учасник виборчого процесу

Гарантія

Законодавча норма

Члени ВК:

голова, заступник голови, секретар та інші члени

На час безпосереднього виконання обов’язків (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання ВКУ чи рішень комісії) на кожного члена ВК поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.

За нормами КЗпП за час виконання таких обов’язків зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток.

При цьому слід розуміти, що йдеться про виконання обов’язків у ВК на безоплатній основі. Лише тоді за членом ВК зберігається середній заробіток за основним місцем роботи.

У той же час за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени ВК протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору (ЦПД) між ними і ВК. На цей період вони увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.

Тобто якщо член ВК виконує обов’язки на платній основі, то за основним місцем роботи цей період йому не оплачується (середній заробіток не зберігається). У той же час збереження стажу потрібно розуміти як збереження місця роботи (посади)

Ст. 38 ВКУ, ч. 1 ст. 119 КЗпП,

ч. 1 ст. 212 ВКУ

Кандидат у депутати

місцевої ради

Із часу реєстрації як кандидата і до закінчення виборчого процесу (або скасування його реєстрації) кандидату в депутати не можна відмовити у звільненні від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

Також під час виборчого процесу його не можна:

звільнити з ініціативи власника установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування);

без його згоди перевести на іншу роботу, направити у відрядження, а також призвати на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

Звичайно ж, описані норми дають лазівки і для звільнення, і для переведення, і для направлення у відрядження. Адже не заборонено звільняти за угодою сторін або за власним бажанням працівника. А для переведення/відрядження потрібно отримати згоду працівника, найкраще — письмову

Ст. 237 ВКУ

Кандидат на посаду місцевого голови

Прямої норми щодо звільнення кандидата на посаду місцевого голови ВКУ на містить.

У той же час ВКУ передбачено, що офіційне оприлюднення територіальною ВК результатів виборів сільського, селищного, міського голови є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови. Також особа, обрана сільським, селищним, міським головою, має подати документ про звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови.

Отже, як увільнити кандидата на посаду голови від обов’язків на час участі у виборах, ВКУ не врегульовано.

При цьому Закон № 8892 дозволяє надавати держслужбовцю на час участі у виборчому процесі неоплачувану відпустку. Тож кандидат — держслужбовець може скористатися цим дозволом та оформити відпустку «за свій рахунок»

Ч. 3 ст. 282, ч. 1 ст. 283 ВКУ , ч. 4 ст. 10 Закону № 889

Довірена особа кандидата в депутати, на посаду голови, представник, уповноважена особа організації партії

Довірені особи кандидатів у депутати та на посаду голови, представники та уповноважені особи організації партії мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків із дня їх реєстрації на період виборчого процесу або до припинення їх повноважень.

При цьому зарплата не зберігається.

Звільнення від основної роботи проводиться за погодженням із власником установи, організації або уповноваженим ним органом

Ч. 9 ст. 238, ч. 8 ст. 236 ВКУ

Офіційний спостерігач

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Однак ВКУ не містить норм щодо увільнення таких осіб від виконання обов’язків за основним місцем роботи. Тому відсутність на основній роботі працівника, який є спостерігачем, слід оформити за домовленістю сторін: неоплачувана відпустка, щорічна відпустка, неповний робочий час тощо

Ст. 239 ВКУ

2 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Документальний супровід

Для того, щоб увільнити працівника від основної роботи, роботодавцю знадобиться оформити чимало документів. Крім того, такий учасник виборчого процесу може попросити «зворотній зв’язок» — документи для надання їх до ВК. Що до чого і для чого — розглянемо далі у розрізі категорій учасників виборчого процесу.

«Платні» члени ВК. Із тими працівниками, які виконують свої обов’язки у ВК на платній основі (зазвичай це голова, його заступник, секретар або інші члени), підписується ЦПД (між ним і ВК). Крім того, їм видають посвідчення члена ВК. Форми посвідчень затверджені постановою № 1423.

3 Постанова КМУ «Про форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів» від 24.07.2020 р. № 142.

Саме ці документи є підтвердженням того, що ваш працівник є членом ВК. Тому від працівника доцільно отримати їх копії. Зокрема, копія ЦПД підтвердить те, що він виконує обов’язки на платній основі, а значить, за ним не потрібно зберігати середній заробіток.

На основі цих документів видається наказ керівника установи про увільнення працівника від виконання службових обов’язків. ВКУ дозволяє увільнити працівників для виконання обов’язків у ВК протягом виборчого процесу. Отже, в наказі слід обрати необхідний період. Наприклад, так:

img 1

Крім цього документа, працівник може попросити оформити ще й інші документи, які у нього затребують при оформленні у члени ВК. Йдеться про довідки (п. 16 Порядку № 6874):

4 Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, затверджений постановою КМУ від 08.09.2015 р. № 687.

про увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;

про середню зарплату.

Обидві довідки не мають затверджених форм. Тому вони складаються у довільній формі.

Перша (про увільнення від виконання обов’язків) — на основі відповідного наказу.

А друга (про середню зарплату) — відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку № 1005: «середня» у цьому випадку розраховується за останні 2 календарні місяці, що передують залученню працівника до виконання повноважень члена ВК. Детальніше про це читайте у статті «Місцеві вибори — 2020: оплачуємо працю членів ВК» цього номеру.

5 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Отже, на прохання працівника, який є «оплатним» членом ВК, слід оформити довідку про середню зарплату за останні 2 місяці у довільній формі.

Майте на увазі: якщо до вас звернеться ваш колишній працівник, то ви вже не зобов’язані надавати йому таку довідку. Адже:

• якщо він знайшов нову роботу, то саме той новий роботодавець є для нього основним у розумінні ВКУ;

• якщо він не працевлаштувався, то вважається безробітним, а отже, не має основного місця роботи.

«Безоплатні» члени ВК. Зауважимо, що більшість членів ВК виконують виборчі обов’язки на безоплатній основі. Тому за ними гарантовано зберігається середній заробіток за основним місцем роботи (деталі у таблиці 1 вище).

У частині увільнення від основної роботи абз. 2 ч. 5 ст. 38 ВКУ та ст. 119 КЗпП передбачають, що така гарантія поширюється тільки на час безпосереднього виконання обов’язків члена ВК (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання ВКУ чи рішень комісії). Тобто працівник може бути увільнений від своєї основної роботи не весь робочий день чи тиждень. Він може бути відсутній лише той час, коли йому необхідно виконувати обов’язки у ВК.

Як знати, коли ж є той час? Для цього в абз. 2 ч. 5 ВКУ сказано, що підставою для звільнення є один із таких документів:

• письмове повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної ВК про скликання засідання комісії;

• рішення виборчої комісії про залучення члена ВК до участі в інших заходах, передбачених ВКУ.

Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання ВК чи іншого заходу.

Ще один документ, який підтвердить членство працівника у ВК, — посвідчення члена ВК. Форми таких документів затверджені постановою № 142. Тож працівник має надати роботодавцю копію посвідчення.

І, звичайно, вінчає пакет документів заява працівника про увільнення від виконання службових та посадових обов’язків.

На основі цих документів слід видати наказ про увільнення працівника від обов’язків. Якщо працівник надасть повідомлення/рішення відразу на декілька заходів, вважаємо, що увільнення від роботи можна оформити одним наказом. Приклад формулювання увільнення наведемо нижче.

img 2

Крім описаних вище документів, член ВК може попросити оформити довідку про увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи (складається у довільній формі на підставі наказу). Подання такої довідки до ВК передбачено п. 16 Порядку № 687.

Кандидат у депутати, на посаду голови. Для кандидата в депутати ст. 237 ВКУ передбачає цілий перелік гарантій (див. табл. 1).

Для того, щоб їх отримати, працівник повинен повідомити свого основного роботодавця про реєстрацію кандидатом у депутати.

При цьому для державних службовців ч. 4 ст. 10 Закону № 889 передбачає наступну норму: у разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Для інших працівників (які не є держслужбовцями) вимоги про повідомлення роботодавця та строків не передбачено. Але це зробити потрібно. Хоча б для того, щоб отримати передбачені ВКУ гарантії. Зокрема, неоплачувану відпустку.

За правилом ч. 1 ст. 237 ВКУ така відпустка надається з часу реєстрації як кандидата і до закінчення виборчого процесу (або скасування його реєстрації).

Також для державних службовців ч. 4 ст. 10 Закону № 889 установлено право отримати неоплачувану відпустку на час виборчого процесу. Для її отримання держслужбовець має подати керівництву відповідну заяву. Така відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його (керівника) повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня завершення такого процесу відповідно до виборчого законодавства.

Не плутайте! За загальним правилом відпустку «за свій рахунок» можна оформити згідно зі ст. 25 та 26 Закону про відпустки6. При цьому відпустка для кандидата в депутати, передбачена ст. 237 ВКУ та ч. 4 ст. 10 Закону № 889, існує окремо від «загальної» неоплачуваної відпустки. Тому, навіть якщо працівник уже використав відпустку «за свій рахунок» відповідно до ст. 25 та/або ст. 26 Закону про відпустки, то це не завадить йому взяти ще й «виборчу» неоплачувану відпустку.

6 Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

А от для кандидатів на посаду голови ВКУ не гарантує такого права, як неоплачувана відпустка на час участі у виборчому процесі. Тому учасник виборчої гонки може оформити відпустку «за свій рахунок» за загальними правилами ст. 25 та/або ст. 26 Закону про відпустки. Причому він може обрати будь-яку із передбачених цими нормами відпустку, на яку має право: «карантинну» (адже офіційно карантин в Україні ще діє), за угодою з роботодавцем чи іншу.

Якщо ж кандидат на посаду голови є державним службовцем, то він може оформити неоплачувану відпустку згідно з ч. 4 ст. 10 Закону № 889. Адже ця норма не конкретизує кандидатам, на яку саме посаду вона надається: депутата чи голови.

Все, що необхідно, — це заява держслужбовця та погодження керівника установи.

До речі, виникає запитання: а чи повинен кандидат у депутати або на посаду голови брати неоплачувану відпустку на період участі у виборах? Якщо виборчий процес не відволікає кандидата від основної роботи, то він не зобов’язаний іти у відпустку «за свій рахунок». Наприклад, якщо виборчі питання вирішуються у вільний від роботи час.

Крім того, працівник-кандидат може використати зароблені дні щорічної основної або додаткової відпустки. Тобто оплачуваної.

Виключення складають лише державні службовці. Обрати інший вид відпустки, окрім передбаченої ч. 4 ст. 10 Закону № 889, вони не можуть. На цьому наголошують фахівці НАДС у роз’ясненні від 16.09.2020 р. № 119-р/з (ср. ). Там же вони зауважують, що подати заяву про надання відпустки без збереження зарплати на час участі у виборчому процесі повинен сам державний службовець. Тобто від керівництва установи ініціатива не потрібна.

Ба більше, невиконання держслужбовцем вимог цієї норми може розцінюватись як дисциплінарний проступок — порушення правил етичної поведінки державних службовців (п. 8 ч. 2 ст. 65 Закону № 889). Адже за загальним правилом держслужбовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку реєстрації кандидатом та оформлення «виборчої» неоплачуваної відпустки). А якщо він буде проводити таку діяльність, перебуваючи в іншій відпустці, то скоїть дисциплінарний проступок. І відповідальність не забариться.

Як документально оформити відсутність кандидата на основній роботі? Потрібно видати наказ про надання відпустки на основі відповідної законодавчої норми. Для цього від кандидата в депутати, на посаду голови слід отримати підтверджуючі документи: копії посвідчення кандидата, постанови/рішення про реєстрацію кандидатом.

Довірена особа, представник, уповноважена особа. Довірена особа кандидата в депутати або на посаду голови, представник та уповноважена особа організації партії — всі вони також є учасниками виборчого процесу.

Відповідно до ст. 236 та 238 ВКУ вони мають право на увільнення від своїх основних службових обов’язків. Строк — з дня їх реєстрації і на весь період виборчого процесу або до припинення їх повноважень.

ВКУ не деталізує, як саме оформити їх відсутність на основній роботі.

При цьому такі особи також отримують відповідні посвідчення, форму яких затверджено постановою № 142.

Тож копія такого посвідчення буде підтвердженням їх відсутності на основній роботі.

На основі посвідчення видається відповідний наказ про увільнення від службових обов’язків.

Офіційний спостерігач. На жаль, ВКУ не передбачає гарантій для офіційних спостерігачів за виборчим процесом. Отже, оформлення відсутності їх на основній роботі проводиться за домовленістю із роботодавцем. Це може бути відпустка, як оплачувана основна або додаткова, так і «за свій рахунок» (наприклад, згідно зі ст. 26 Закону про відпустки), або ж тимчасове переведення на неповний робочий час.

Залежно від обраного варіанта оформлюється відповідний наказ керівника.

Офіційним спостерігачам, як й іншим учасникам виборчого процесу, видається відповідне посвідчення (форми затверджені постановою № 142). Копія цього посвідчення буде слугувати підставою для видання наказу (про відпустку, про переведення на неповний робочий час тощо).

Табелюємо відсутність

Для кожної категорії учасника виборчого процесу умовні позначення у Табелі обліку використання робочого часу будуть відрізнятись. А все тому, що і причини їх відсутності на основній роботі є різними. Яке позначення для кого обрати? Дивіться у табл. 2.

Табелювання відсутності учасників виборчого процесу на основній роботі

Таблиця 2

Категорія учасника виборчого процесу

Визначення у Табелі

Члени ВК (незалежно від платності або безоплатності їх роботи у ВК)

«ІН» або 22 — інший невідпрацьований час

Кандидат у депутати, на посаду голови

«НА» або 18 — неоплачувана відпустка

Довірена особа, представник, уповноважена особа

«І» або 30 — інші причини неявок

Офіційний спостерігач

Залежить від обраного варіанта увільнення

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі