Теми статей
Обрати теми

Помилка в бухобліку минулого року: виправляємо разом

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія», Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2020/№ 36
Друк
У кінці 2019 року бюджетна організація (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски на суму 7000 грн. Понесені витрати відразу були списані на витрати звітного періоду, що було відображено в річному фінансовому звіті за 2019 рік. У 2020 році цю помилку виявили і вирішили оприбуткувати вивіску на баланс. Як правильно виправити торішню помилку у бухгалтерському обліку в поточному році?

На жаль, від бухгалтерських помилок ніхто не застрахований. І головне — виявлену помилку потрібно оперативно та правильно виправити. До речі, зробити це в такій ситуації абсолютно не складно.

Основні правила виправлення помилок в первинних документах і облікових регістрах чітко прописані в розд. 4 Положення № 881. Нормами саме цього документа слід керуватися, якщо ви знайшли помилку в облікових записах і поспішаєте її виправити. Зокрема, у розд. 4 цього Положення чітко прописаний порядок виправлення помилок у первинних документах і облікових регістрах.

1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Способи виправлення помилок у первинних документах, облікових регістрах, передбачені Положенням № 88, ми згрупували в табл. 1.

Таблиця 1

Назва способу

Суть і застосування

Примітка

Спосіб «сторно» (червоне сторно)

Передбачає відображення неправильних записів (кореспонденції субрахунків, сум) червоним кольором або зі знаком «мінус», а правильних — темним кольором (чорний, темно-синій і т. п.).

Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки. Її типова форма затверджена наказом № 7552.

Зверніть увагу! У довідці зазначають причину, через яку виникла помилка, якої раніше припустилися. Також треба зазначити, в яких саме документах і облікових регістрах був зроблений помилковий запис (номер меморіального ордера, період, за який він був складений)

Це основний спосіб, який використовується для виправлення помилок, допущених у регістрах бухгалтерського обліку за минулі звітні періоди

Таким чином, неправильний запис ліквідовується в місяці виявлення помилки і відображається правильна сума та кореспонденція субрахунків у регістрі обліку. Бухгалтерську довідку обов’язково підписує працівник, який її оформив, а після перевірки — головний бухгалтер установи

Спосіб додаткових бухгалтерських проводок

Застосовують за ситуації, коли сама кореспонденція рахунків складена правильно, а сума за цією операцією зазначена неправильно. Наприклад, у разі нарахування доходу на меншу суму, неврахування товарно-матеріальних цінностей і т. п.

У цьому випадку виправлення в регістрах бухгалтерського обліку здійснюють шляхом складання додаткового бухгалтерського запису з тією ж кореспонденцією субрахунків. При цьому складають запис на різницю між правильною сумою господарської операції і сумою, яка була відображена раніше в обліку. При застосуванні цього способу також складають бухгалтерську довідку.

За загальним правилом кореспонденція субрахунків повинна відповідати суті господарської операції. Дані, наведені у бухгалтерській довідці, відображають у відповідному меморіальному ордері та інших регістрах бухгалтерського обліку, що відповідають суті здійсненої операції

Цей спосіб використовують тільки для виправлення сумових помилок в обліку. При цьому жодних коригувань (виправлень) у кореспонденції субрахунків не виконують

Увага! Вибір того або іншого способу виправлення помилки залежить від конкретної ситуації і характеру виявленої помилки.

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755.

Саме так виглядають основні правила виправлення бухгалтерських помилок, а також вимоги до складання бухгалтерської довідки.

Проте це ще не все. Річ у тому, що при виправленні бухгалтерських помилок слід пам’ятати також про вимоги НП(С)БО 1253. Адже саме в цьому документі визначений порядок розкриття у фінансовій звітності інформації про зміни в облікових оцінках, зміни в обліковій політиці і виправлення істотних помилок.

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Причому залежно від того, в якому періоді виникла помилка, застосовують різні способи їх виправлення. Розглянемо детальніше ці способи в табл. 2.

Таблиця 2

Період

виникнення помилки

Пояснення

до виправлення

Помилки поточного звітного періоду

Це помилки, які допущені і виявлені в поточному календарному році або виявлені після закінчення звітного року, але до затвердження бюджетної і фінансової звітності.

Нагадаємо, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

При цьому:

• звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу;

• звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, якщо не буде визначений інший період у випадках, визначених законодавством

Зверніть увагу! У зв’язку з тим, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, то виявлені помилки в проміжній звітності (квартал, півріччя, 9 місяців) (наприклад, якщо помилки допущені в 1 кварталі, а виправлені в 2 кварталі шляхом внесення змін до регістрів бухобліку) зроблять звітність за півріччя абсолютно достовірною. Це пояснюється тим, що фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку року. При цьому врахуйте: такі помилки не зачіпають накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512

Помилки, допущені в попередніх звітних періодах

Це помилки, які допущені до початку нового звітного періоду, тобто в попередніх календарних роках. Такі помилки зазвичай зачіпають накопичений фінансовий результат, розмір внесеного капіталу тощо

Зверніть увагу! Якщо помилка, якої припустилися, впливає на доходи і витрати попереднього звітного періоду, то слід коригувати накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512. У цьому випадку коригують сальдо фінансового результату попередніх звітних періодів на початок звітного року (п. 5 розд. II НП(С)БО 125).

При виправленні істотних помилок, які належать до попереднього звітного періоду, п. 6 розд. II НП(С)БО 125 вимагає повторно відображати відповідну порівняльну інформацію у фінансовій звітності, крім випадків, коли це недоцільно.

У разі виправлення істотних помилок слід розкривати в Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) інформацію щодо:

• суті і суми помилки, якої припустилися;

• статей фінансової звітності попередніх періодів, які змінені з метою повторного подання порівняльної інформації або обґрунтування недоцільності проведення перерахунків;

• факту повторної публікації виправлених фінансових звітів

Зазначимо, що в нашій ситуації йдеться про виправлення торішньої помилки, і тому виникають певні цікаві моменти.

Наприклад, якщо допущено заниження або завищення суми витрат і доходів минулого року, заниження суми внесеного капіталу, то така ситуація спричинила істотну помилку.

У результаті така помилка, імовірніше, також призведе до викривлення інформації, наведеної у фінансовій звітності. Тому що не кажи, а виправити таку помилку, не торкнувшись фінрезультату минулого року (субрахунок 5512), не вийде.

Давайте розглянемо, як виправити помилку, допущену в попередньому звітному році, на прикладі.

Приклад. У листопаді 2019 року бюджетна установа (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски з назвою установи. Договір підписаний з підрядною організацією на суму 7000 грн. Після підписання Акта виконаних робіт понесені витрати були помилково списані на витрати звітного періоду (субрахунок 8013).

У результаті ця сума була віднесена на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511). У фінансовій звітності ці суми були відображені в розд. I ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік.

Виходить, що бухгалтер помилково відобразив витрати на виготовлення і монтаж вивіски у складі витрат звітного періоду. Проте фасадна вивіска повною мірою відповідає визначенню об’єкта ОЗ і мала бути зарахована до складу ОЗ (оскільки вартість вивіски перевищує 6000 грн і строк її служби явно більше року).

Для наочності покажемо порядок відображення цих операцій у таблиці: як було відображено та як мало бути (правильні записи).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Як було відображено в IV кварталі 2019 року (помилкові записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення вивіски

2313

7011

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Вартість вивіски віднесено на витрати звітного періоду

8013

2117

7000

4

4

Отримано фінансування на виготовлення вивіски, списане на фінансовий результат звітного періоду

7011

5511

7000

17

5

Понесено витрати, списані на фінансовий результат звітного періоду

5511

8013

7000

17

У цій ситуації фінансовий результат звітного періоду (сальдо за субрахунком 5511), який слід віднести на накопичений фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5512), дорівнює нулю. Це пов’язано з тим, що для цієї операції Дт 5511= Кт 5511. Тому бухгалтерський запис щодо закриття сальдо субрахунку 5511 на субрахунок 5512 не складається.

Як треба було відобразити в IV кварталі 2019 року (правильні записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення і монтаж вивіски у вигляді цільового фінансування

2313

5411

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Виконано роботи з виготовлення і монтажу вивіски на підставі акта виконаних робіт

1311

2117

7000

4

4

Вивіску зараховано до складу ОЗ на підставі акта введення в експлуатацію

1016

1311

7000

17

5

Збільшено внесений капітал

5411

5111

7000

17

6

Нараховано амортизацію у кінці звітного кварталу

8014

1411

58,33

17

7

Суму нарахованої амортизації віднесено на фінансовий результат звітного періоду

5511

8014

58,33

17

8

Суму фінансового результату звітного періоду у кінці року віднесено до накопиченого фінансового результату

5512

5511

58,33

17

У результаті допущеної помилки такий об’єкт обліку ОЗ, як вивіска, не був відображений на рахунках обліку ОЗ, а натомість витрати на його придбання списані на витрати звітного періоду. І за її фактичної наявності в установі такий об’єкт залишився необлікованим.

Таким чином, для виправлення помилки треба оприбуткувати вивіску на баланс, тобто поставити на облік у складі ОЗ.

Також треба збільшити суму внесеного капіталу і показати нарахований знос.

Тому в цій ситуації слід додатковими проводками відкоригувати ці показники. Зазначимо, що коректурний спосіб виправлення помилок, допущених у попередньому звітному періоді, не застосовується. Отже, для виправлення такої помилки складають бухгалтерську довідку. Наведемо приклад її оформлення.

img 1

У фінансовій звітності за IV квартал 2019 року допущено викривлення інформації про вартість активів бюджетної установи. Зокрема, у результаті помилки, допущеної в листопаді 2019 року, не був оприбуткований на баланс об’єкт основних засобів (фасадна вивіска), первісна вартість якого — 7000 грн. На цю ж суму занижений внесений капітал. Також не була нарахована амортизація на такий об’єкт за 2019 рік. У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Зараховано вивіску на баланс до складу ОЗ

1016

5111

7000

2

Відкориговано накопичений фінансовий результат на суму нарахованого зносу за грудень 2019 року4

5512

1411

58,33

4 Майте на увазі: якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді на суму нарахованої амортизації за I, II і III квартали 2020 року треба буде скласти ще один бухгалтерський запис: Дт 8014 — Кт 1411 на суму 525 грн. Проте в нашій ситуації амортизацію нараховують один раз на рік. Тому в прикладі ми не показуємо донарахування амортизації за 2020 рік.

До речі, щоб виправити помилку в обліку, яка зачіпає фінрезультат попередніх звітних періодів, радимо спочатку скласти собі невелику шпаргалку-підказку.

Для цього слід записати правильні проводки і порівняти їх з фактичними записами в облікових регістрах. Після цього можна проаналізувати, яких записів бракує або що відобразили зайве. І тільки після цього є сенс складати бухгалтерську довідку як результат вашої роботи.

У цьому випадку радимо скласти перевірочну табличку (див. табл. 3).

Таблиця 3

Субрахунок

Дебет

Кредит

1016

7000

1411

58,33

5111

7000

5512

58,33

Разом обороти за субрахунками

7058,33

7058,33

У результаті після виправлення помилки у вас під рукою буде повна інформація про такий об’єкт, як фасадна вивіска, у бухгалтерському обліку.

І останній — завершальний етап. Інформацію про виправлену помилку у бухгалтерському обліку слід відобразити у фінансовій звітності установи.

По-перше, причини зміни накопиченого фінансового результату за 2019 рік треба описати в Пояснювальній записці до бюджетної звітності того періоду, в якому було проведено коригування у формах звітності (додаток 10 до Порядку № 445).

5 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

По-друге, виправлення помилки має бути відображено у квартальній і річній фінансовій звітності.

В яких саме рядках поточної звітності треба зазначити відповідну інформацію, показано в табл. 4.

Таблиця 4

Форма

фінансової звітності

Код рядка

Назва рядка

Сума

Примітка

№ 1-дс «Баланс» Актив

1001

Первісна вартість

+ 7000

Показуємо первісну вартість

1002

Знос

+ 58,33

Показуємо донараховану суму амортизації за 2019 рік

Якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді показуємо амортизацію за I, II і III квартали 2020 року

1000

Основні засоби

+ 6941,67

Зазначаємо різницю між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу

№ 1-дс «Баланс» Пасив

1400

Внесений капітал

+ 7000

1420

Фінансовий результат

- 58,33

Зміни в Активі

+ 6941,67

Рядок 1000

Зміни в Пасиві

+ 6941,67

Різниця рядків 1400 і 1420

№ 2-дс «Звіт про фінансові результати»

Оскільки проведене коригування не зачіпає доходи і витрати звітного періоду, то ці суми не будуть відображені в цій формі. Проте зміни накопиченого фінансового результату (субрахунок 5512) у результаті виправлення помилки треба описати в Пояснювальній записці

№ 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», річний

Проведене коригування не пов’язане з рухом грошових коштів і тому в річній формі звіту не буде відображено

№ 4-дс «Звіт про власний капітал», річний

4020

Виправлення помилок

Гр. 3

Внесений капітал

+ 7000

Гр. 5

Фінансовий результат

- 58,33

№ 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

Розділ 1 «Основні засоби» рядок 070 «Інструменти, прилади, інвентар»

У графах «Інші зміні за рік» відображаємо суми збільшення первісної вартості (7000) і донарахованого зносу (58,33) у зв’язку з виконаним коригуванням з описом цієї ситуації в Пояснювальній записці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі