Теми статей
Обрати теми

КЕКВ та КПКВК: відповіді на цікаві запитання

Станкус Тетяна, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Питання застосування КЕКВ та КПКВК постійно надходять до нашої редакції та обговорюються у спільноті бухгалтерів. У цьому матеріалі відповімо на особливо популярні та цікаві з-поміж них.

Застосування КЕКВ

Передплата паперових та електронних видань

За яким КЕКВ проводити видатки на передплату електронних та паперових періодичних видань?

Як завжди, в питаннях вибору КЕКВ слід виходити з економічної суті платежу та норм Інструкції № 333. Так, якщо йдеться про передплату періодичних видань (у т. ч. електронних), застосовуємо КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 3 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Натомість оплату послуг доступу до інформаційних ресурсів слід здійснювати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (абз. 8 п.п. 1 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

У будь-якому разі застосування конкретного КЕКВ напряму залежатиме від формулювання предмета договору. Якщо в договорі прописано, що установа отримує лише можливість переглядати розміщену на певному ресурсі інформацію, то однозначно застосовуйте КЕКВ 2240. Якщо ж згідно з договором ви з певною періодичністю отримуватимете видання в паперовому та/або електронному вигляді, то використовуйте КЕКВ 2210.

Інша річ — придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів. У такому разі застосовуйте КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Підвищення кваліфікації педпрацівників

За яким КЕКВ слід проводити видатки на підвищення кваліфікації педпрацівників за програмою «Нова українська школа»: 2250 чи 2282?

Насамперед нагадаємо: питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за програмою «Нова українська школа» врегульовано Порядком № 2371. Так, субвенція може спрямовуватися, зокрема, на підвищення кваліфікації (п.п. 2 п. 4 Порядку № 237):

1 Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджені постановою КМУ від 04.04.2018 № 237.

• вчителів початкової школи за напрямами: здійснення формувального оцінювання учнів, впровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання, організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання;

• вчителів ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, за напрямами: професійна діяльність вчителя, організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання;

• вчителів, які викладають один чи декілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або угорською мовами, за напрямом формування предметних (галузевих) компетентностей державною мовою;

• асистентів вчителів.

Окрім того, передбачено видатки субвенції на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття освіти учнями 5-11 (12) класів ЗЗСО, відповідно до нових методик згідно із Концепцією «Нова українська школа» за напрямами, визначеними п. 15 Порядку № 8002. Це прописано у п.п. 4 п. 4 Порядку № 237.

2 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 800.

Тепер безпосередньо щодо застосування КЕКВ.

Оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами проводиться за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (п.п. 9 п.п. 2.2.8.2 Інструкції № 333).

Але зауважте, що видатки на підвищення кваліфікації за цим кодом здійснюються за умови, що:

• заклади, які проводять підвищення кваліфікації, мають необхідну ліцензію та/або

• результатом проходження підвищення кваліфікації є отримання посвідчення (сертифіката) встановленого зразка.

Інакше необхідно застосовувати КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Це випливає з п.п. 18 п. 2.2.4 Інструкції № 333.

І декілька слів стосовно КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Його варто застосовувати лише для видатків, пов’язаних з відрядженнями, як то: оплата добових, вартості проживання, проїзду тощо.

Застосування КПКВК

Облікова документація на пам’ятки культури

За яким КФК слід проводити видатки на виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини?

Облікову документацію на пам’ятки культури виготовляють відповідно до Порядку № 1583. Її складають на об’єкти культурної спадщини і вона містить дані щодо:

3 Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, затверджений наказом Мінкультури від 11.03.2013 № 158.

• цінності;

• характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність;

• етапів розвитку;

• просторових, функціональних характеристик;

• стану збереження;

• проведених досліджень об’єкту культурної спадщини.

Склад облікової документації визначено у п. 3 розд. ІІІ Порядку № 158. Так, облікова документація складається з:

• облікової картки (додаток 1 до Порядку № 158);

• історичної довідки;

• матеріалів фотофіксації сучасного стану об’єкта;

• акта стану збереження (додаток 2 до Порядку № 158).

Тепер про коди витрат на проведення видатків на виготовлення облікової документації на об’єкт культурної спадщини.

Нагадаємо: наразі застосовуємо не функціональну, а програмну класифікацію видатків.

Тож йдеться не про КФК, а про КПКВК.

Конкретні види КПКВК визначено наказом № 7934.

4 Наказ Мінфіну «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 20.09.2017 № 793.

Видатки на виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини слід проводити за КПКВК 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури».

Також зазначимо: пам’ятки культурної та історичної спадщини належать до об’єктів благоустрою. Це передбачено п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 28075.

5 Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV.

Тому надалі видатки на утримання таких об’єктів можна проводити за КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Експертна оцінка земельних ділянок

За яким КФК проводити оплату експертної оцінки земельних ділянок та закупівлю програмного модуля для аудиту землі? Чи потрібна бюджетна програма?

Спочатку щодо необхідності затвердження бюджетної програми.

У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами. Це чітко визначено у п. 2.4 розд. ІІ Інструкції № 8366.

6 Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836.

Тобто при формуванні та затвердженні бюджету у програмно-цільовому форматі мають бути сформовані бюджетні програми, які охоплюють усі без винятку видатки. Тож ви обов’язково маєте затвердити бюджетну програму.

Інше питання: чи потрібно складати паспорт бюджетної програми? Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, визначених у п. 1.2 розд. І Правил № 8367.

7 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836.

Однак серед цих винятків немає бюджетних програм, пов’язаних з видатками «на землю». Тож складати паспорт бюджетної програми за такими видатками потрібно.

І ще раз наголошуємо: при програмно-цільовому методі бюджетування застосовується не функціональна, а програмна класифікація видатків.

Зокрема, видатки на проведення експертної оцінки земельних ділянок слід планувати і здійснювати за КПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї». Інша річ — видатки на закупівлю програмного модуля для аудиту земель. Якщо цей модуль буде використовувати у своїй діяльності відповідний ОМС, доцільно застосовувати КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Експертна оцінка відумерлої спадщини та безхазяйного майна

За яким КФК провести експертну оцінку відумерлої спадщини або безхазяйного майна?

Для організації роботи з виявлення, обліку та набуття у комунальну власність майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна ОМС своїми рішеннями створюють постійно діючі комісії.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність ТГ за місцем відкриття спадщини, а безхазяйне нерухоме майно — за його місцезнаходженням (ч. 3 ст. 1277 ЦКУ).

Після набрання законної сили рішенням суду про визнання майна безхазяйним (відумерлою спадщиною) та його передачу у комунальну власність ТГ, вищезазначена комісія готує на розгляд чергової сесії місцевої ради проєкт рішення про прийняття такого майна у комунальну власність.

Оплата послуг з експертної оцінки майна та подальшої державної реєстрації права комунальної власності, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

У цьому разі доцільно застосовувати КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління». Адже по суті такі видатки здійснює комісія, що діє при самій раді чи виконкомі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі