Теми статей
Обрати теми

Черговість проведення видатків: знову радісні зміни

Станкус Тетяна, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Змінам, унесеним до Порядку № 590*, наші читачі завжди радіють. Адже вони свідчать про розширення кола видатків, які можуть здійснюватися в період дії воєнного стану. Які саме нові видатки додав Уряд постановою № 1420**, розповімо далі.

* Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.06.2021 № 590.

** Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 23.12.2022 № 1420.

Нагадаємо: першочерговими видатками в період дії воєнного стану незмінно лишаються видатки на національну безпеку та оборону.

Цього ж разу йтиметься переважно про другочергові видатки, передбачені п. 19 Порядку № 590.

За кожним новим дозволеним видом видатків зазначимо КЕКВ, за яким такі видатки слід планувати та проводити. При цьому традиційно керуватимемося Інструкцією № 333* та економічною суттю платежів.

* Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333.

Придбання природнього газу — відкриття асигнувань загального фонду держбюджету

Оновленим абз. 3 п.п. 1 п. 18 Порядку № 590 доповнено перелік видатків, за якими здійснюється відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету, видатками на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022 — 2023 років.

Виконання державних (регіональних) програм та надання субсидій і поточних трансфертів

Відтепер у другу чергу дозволено проводити видатки на дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточних трансфертів підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями. Такі видатки проводимо за кошти як загального, так і спеціального фонду.

І пам’ятайте: при здійсненні таких видатків слід застосовувати КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» та КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» відповідно.

Придбання генераторів за кошти загального фонду

Нарешті видатки на придбання джерел резервного живлення можна провести у другу чергу і за кошти загального фонду. До джерел резервного живлення належать і генератори, які останнім часом набули чималої популярності через перебої в електропостачанні.

До внесення останніх змін до п. 19 Порядку № 590 придбання джерел резервного живлення у другу чергу було можливе виключно за кошти спецфонду.

До речі, відтепер, окрім придбання, за рахунок коштів і загального, і спеціального фондів можна провести ще й видатки на встановлення такого джерела.

Щодо КЕКВ, то його застосування залежить від вартості джерела резервного живлення. Так, якщо за вартістю джерело можна віднести до основних засобів, то застосовуємо КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». Інша справа, якщо джерело резервного живлення за вартістю можна віднести до малоцінних необоротних матеріальних активів. У такому разі застосовуємо КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Якщо послуги зі встановлення джерела резервного живлення передбачено основним договором на придбання, то видатки проводьте за тими ж КЕКВ, за якими і придбавали таке джерело.

Якщо ж установлення такого пристрою здійснюється на підставі окремого договору, у такому разі видатки слід проводити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Придбання природного газу

Оновленим п. 19 Порядку № 590 передбачено можливість здійснення видатків на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022 — 2023 років відповідно до ст. 41 Закону № 1928* у другу чергу за кошти загального фонду.

* Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX.

Такі видатки слід проводити за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу».

Реабілітація дітей з інвалідністю

До видатків, які можна здійснювати у другу чергу за кошти загального фонду згідно з п. 19 Порядку № 590, додано видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю.

Ці видатки слід планувати та здійснювати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Придбання захищених носіїв особистих ключів

Бухгалтери дуже чекали на цю новину.

Нарешті стане можливим придбання токенів та інших захищених носіїв особистих ключів. Про це свідчить оновлений п. 19 Порядку № 590. Видатки на придбання захищених носіїв у другу чергу можна провести як за рахунок загального, так і спеціального фонду.

Наразі без токенів не обходиться жоден розпорядник бюджетних коштів. Необхідність застосування таких носіїв передбачено Законом № 2155*.

* Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.

Нагадаємо: токен — це засіб кваліфікованого електронного підпису, призначений для зберігання особистого ключа.

Видатки на придбання захищених носіїв особистих ключів плануйте і проводьте за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Оплата послуг оренди приміщень

Оплата послуг оренди приміщень тепер передбачена у другу чергу і за загальним фондом. До внесення змін п. 19 Порядку № 590 дозволяв здійснення таких видатків у другу чергу лише за спецфондом.

Видатки на оплату оренди приміщень слід планувати і проводити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Облаштування тимчасових пунктів обігріву

І ще одна гарна новина. Видатки на облаштування тимчасових пунктів обігріву можна проводити у другу чергу за кошти як загального, так і спеціального фонду.

А от конкретні КЕКВ тут зазначати не будемо. Адже все залежить від того, чим саме ви плануєте облаштовувати такі пункти. В структурі цих видатків може бути придбання меблів, генераторів, «буржуйок», аптечок, вогнегасників тощо.

Видатки дорожньої галузі

Розширено коло видатків, які можуть бути здійснені у другу чергу у сфері будівництва, утримання та експлуатації доріг. Йдеться про здійснення таких видатків, як:

— фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг (включаючи оплату утримання служби замовника та розроблення проєктної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах);

— функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, у тому числі утримання відповідних бюджетних установ, що забезпечують її функціонування;

— утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

— виконання науково-дослідних робіт у дорожній галузі;

— проведення конкурсів і підготовка договорів про виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію.

Зазначені видатки можуть бути здійснені за кошти як загального, так і за кошти спеціального фонду.

Крім того, виключно за кошти спецфонду у другу чергу можна провести такі видатки, як фінансове забезпечення об’єктів будівництва та реконструкції міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами ЄС. До таких видатків може бути включене фінансове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення заходів із відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, формування (поповнення) статутного капіталу державного підприємства — цілісного майнового комплексу пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а також виконання проєктно-вишукувальних та науково-дослідних робіт.

У цьому разі коло видатків також широке, тож застосування КЕКВ залежатиме від конкретного виду видатків.

Виконання рішень суду

Перелік видатків, дозволених здійснювати у другу чергу за кошти загального фонду, доповнено видатками на заходи щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою. Про це свідчить оновлений п. 19 Порядку № 590.

Плануйте і здійснюйте такі видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» або КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» залежно від виду видатків.

Стягнення коштів боржників

Як за кошти загального, так і спеціального фонду у другу чергу можна проводити видатки, пов’язані з виконанням рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Механізм виконання таких рішень регламентовано Порядком № 845*.

* Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затверджений постановою КМУ від 03.08.2011 № 845.

Відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним і фізичним особам згідно з рішенням суду та судових витрат здійснюється за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Про це свідчить лист Держказначейської служби «Щодо КЕКВ безспірного списання на підставі рішення суду» від 04.03.2021 № 16-07-07/4820 (ср. ).

Реконструкція і капремонт ліфтів

Оновленим п. 19 Порядку № 590 передбачено проведення у другу чергу за кошти спецфонду видатків на експертне обстеження, реконструкцію та капремонт ліфтів.

Видатки на експертне обстеження слід планувати та проводити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Тоді як реконструкцію ліфтів плануйте і здійснюйте за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», а капітальний ремонт — за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

ЦІННА ПОРАДА!

Правильно класифікувати роботи з ремонту ліфтів допоможе Примірний перелік № 150*

* Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений Держкомжитлогоспу від 10.08.2004 № 150.

Якщо ж ідеться про ліфти у житлових будинках, то для планування та проведення видатків щодо реконструкції ліфтів застосовуйте КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)», а для капітального ремонту — КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)».

Придбання спецтехніки

Оновленим п. 19 Порядку № 590 допускається проведення у другу чергу видатків за кошти спеціального фонду на придбання спеціалізованої техніки (сміттєвози, трактори, причепи для тракторів тощо) для комунальних підприємств (далі — КП).

Видатки на придбання такої спецтехніки плануйте та проводьте за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Якщо ж кошти будуть надані безпосередньо КП для придбання спецтехніки, застосовуйте КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Придбання деревини

Також довгоочікуваною зміною до Порядку № 590 стала можливість придбання деревини.

Так, віднедавна у другу чергу за рахунок коштів спецфонду можна придбати паливну деревину для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов’язаних із доставкою деревини паливної населенню.

Видатки на придбання паливної деревини слід планувати і здійснювати за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг».

Будівництво або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб

За кошти спецфонду тепер у другу чергу можна проводити видатки на будівництво або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Такі видатки слід планувати та проводити за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла».

Зазначені зміни набрали чинності 24.12.2022. Винятком є видатки спецфонду на експертне обстеження і виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту ліфтів, а також облаштування тимчасових пунктів обігріву, здійснення яких дозволено лише з 01.01.2023.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі