Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини&Законодавство

Редакція БК
Бухгалтер&Ком'пютер Серпень, 2009/№ 15
Друк
Новини

img 1 

 

Знижено ставку податку з доходів із заробітної плати шахтарів

Депутати прийняли Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці», яким нарешті внесли зміни до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV. Отже, тепер ставка обкладення податком з доходів із заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих шахтарям згідно з умовами трудового договору, становить 10 % замість 15 %. Ця зміна набере чинності з 01.01.2010 р.

Нагадаємо: норма щодо встановлення 10 % податку з доходів фізичних осіб із зарплати шахтарів виявилася непридатною на практиці, бо її було закріплено в Законі України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI, але не було зазначено в Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Закон, що коментується, набув чинності з 22 липня 2009 року (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 22.07.2009 р. № 130), крім окремих пунктів, які набудуть чинності з 1 січня 2010 року.

(Закон України від 25.06.2009 р. № 1564-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці»)

 

Удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

Унесено зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III, Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Закону України «Про хімічні джерела струму» від 23.02.2006 р. № 3503-IV.

Відповідно до змін, унесених до КУпАП, передбачається накладення адмінштрафу на посадових осіб у розмірі від 20 до 40 нмдг (від 340 до 680 грн.) за порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; за порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; за вимогу не передбачених законодавством документів для отримання такої ліцензії або її копії; за порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування.

Крім того, унесено зміни до Закону № 1775-III та Закону № 3503-IV, в результаті яких:

— імпорт хімічних джерел струму виключено з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

— інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, вважатиметься відкритою та розміщуватиметься на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім інформації про ліцензіатів щодо їх паспортних даних, адреси місця проживання, банківських реквізитів, ідентифікаційних кодів юридичних осіб або ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Закон набув чинності 23 липня 2009 року (опубліковано в газеті «Голос України» від 23.07.2009 р. № 135).

(Закон України від 25.06.2009 р. № 1571-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»)

 

Визнано неконституційним Закон про мінімізацію впливу фінансової кризи на вітчизняну промисловість

Конституційний Суд України визнав таким, що суперечить Конституції, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18.12.2008 р. № 694-VI. Отже, з 14 липня 2009 року цей Закон втратив чинність.

Привід для визнання неконституційності знайдено цілком формальний — у тексті Закону було неправильно зазначено дату прийняття. А от наслідки цього для деяких платників можуть бути дуже серйозними. Зокрема, це означає, що з 14 липня 2009 року не діє:

— право безмитного ввезення деяких товарів груп 84, 85 і 90 за УКТ ЗЕД, які не виробляються в Україні, та пов’язана з цим пільга з ПДВ;

— дозвіл застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.

Крім того, скасовано обмеження на держзакупівлю товарів, робіт і послуг виключно у вітчизняних виробників, а також передбачені ним обмеження на пропуск на митну територію України транспортних засобів.

(Рішення Конституційного Суду України від 14.07.2009 р. № 18-рп/2009 «У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості»)

 

ДПАУ прийняла до виконання фіскальну творчість Кабміну

Проблеми з наповненням бюджету змушують Уряд удаватися не лише до непопулярних, а й цілком незаконних заходів. А саме вигадувати фіскальні норми, яких не існує в Законі України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ).

Більшість платників ПДВ уже напевно знають про розпорядження КМУ від 01.07.2009 р. № 757-р «Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)», що містить дуже спірні, якщо не сказати незаконні, положення. Зверніть увагу, це навіть не постанова — усього лише розпорядження, яке й нормативно-правовим актом-то не є.

Однак це не збентежило ДПАУ, і в своєму листі від 15.07.2009 р. № 14927/7/16-1517 вона видала черговий фіскальний шедевр щодо обмежень податкового кредиту з ПДВ та нових підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ.

1. Податковий кредит за «запізнілими» податковими накладними не відображається.

На думку ДПАУ, розпорядження КМУ № 757-р застосовується починаючи з 1 липня 2009 року до всіх операцій платників ПДВ, у тому числі й до операцій з виписування та обліку податкових накладних, незалежно від дати їх виписування.

Податкову накладну має бути отримано покупцем у звітному періоді, на який припадає дата виникнення податкових зобов’язань продавця. При цьому якщо продавець не задекларує податкові зобов’язання, покупець залишиться без податкового кредиту.

Якщо на дату виникнення права на податковий кредит платник таким правом не скористався, вважається, що ним прийнято рішення не формувати податковий кредит з використанням зазначених сум податку. Тому суми ПДВ за «запізнілими» податковими накладними ДПАУ до податкового кредиту не врахує, що не відповідає нормам Закону про ПДВ.

Щоправда, у більш пізньому розпорядженні КМУ від 17.07.2009 р. № 838-р міститься невелике «неначе послаблення». Воно полягає в тому, що «запізнілі» податкові накладні дозволяється включати до складу податкового кредиту ще протягом двох місяців після граничної дати подання декларації за період виписування таких накладних. Однак податкові декларації з таким кредитом Уряд приписує відносити до найвищого фактора ризику. А якщо сума коригувань становитиме більше 10 % суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, то Уряд і поготів дає податковим органам команду «фас», приписуючи перевіряти таких платників за участі підрозділів податкової міліції. Реакція ДПАУ на це пізніше розпорядження поки що невідома, але навряд чи варто чекати, що податківці ним не скористаються.

А ще у своєму листі ДПАУ зазначила: у випадках формування податкового кредиту без отримання податкової накладної на підставі касових чеків (до 200 грн. на день) податковий номер платника ПДВ обов’язково має бути зазначено на цих чеках, інакше в податковому кредиті буде відмовлено.

2. Анулювання ПДВ-реєстрації — нова підстава.

У листі ДПАУ також визначено нові підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ. Анулювання реєстрації платника ПДВ передбачається для особи, яка допустила виписування податкових накладних і не включила такі податкові накладні до складу своїх податкових зобов’язань, обсяг яких перевищує 300 тис. грн., незалежно від визначеного в його податковій звітності результату діяльності за звітний період, стану його розрахунків із бюджетом та режиму оподаткування, який застосовується такою особою.

Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, за якими було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 757-р «Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 838-р «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість»

Лист Державної податкової адміністрації України від 15.07.2009 р. № 14927/7/16-1517 «Про застосування окремих норм Закону України «Про податок на додану вартість» з урахуванням вимог розпорядження КМУ від 01.07.2009 р. № 757-р»)

 

Зміни в Інструкції про порядок обчислення та сплати екозбору

Мінприроди та ДПАУ затвердили зміни до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 р. № 162/379 (далі — Інструкція).

Змін внесено досить багато, але вони не зачіпають порядок обчислення екозбору за перше півріччя 2009 року та не вводять нову форму звіту за цим збором. Вони просто приводять текст Інструкції у відповідність до вимог постанови КМУ від 03.12.2008 р. № 1050, якою ще з початку поточного року було змінено місце подання податкових розрахунків та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також збільшено кратність обчислення величини збору в разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів або допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів.

Разом із тим варто зауважити: згідно з оновленим розділом 2 Інструкції виключено з переліку платників екозбору філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, незалежно від місця розташування таких філій, наявності в них банківських рахунків, ведення окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності та складання окремого балансу.

Крім того, звертає також на себе увагу вимога п. 7.1 Інструкції про обов’язок платника збору, який з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів протягом звітного року, повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем знаходження джерел забруднення (у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення — орган ДПС, в якому платник перебуває на податковому обліку) та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища. В іншому разі платник збору зобов’язаний подавати податкові розрахунки в загальному порядку.

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування наказу (на момент підготовки номера до друку ще не опублікований).

(Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної податкової адміністрації України від 22.06.2009 р. № 327/322 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища»)

 

Робота за комп’ютером дає право на додаткову відпустку тривалістю до 4-х днів

Мінпраці повідомляє, що працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, і яким тривалість щорічної відпустки не визначено іншими актами законодавства, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» (пункт 58) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р. № 679, зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2004 р. № 1674).

Конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

(Лист Мінпраці від 18.06.2009 р. № 81/ 010/156-09 «Щодо тривалості щорічної відпустки осіб, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах»)

 

Роз’яснення порядку застосування окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства»

Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку роз’яснила порядок застосування окремих положень розділу XVII «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набуттям ним чинності з 30.04.2009 р.

Зокрема зазначено, що приведення діяльності відкритого акціонерного товариства (ВАТ) і закритого акціонерного товариства (ЗАТ) у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» потребує вчинення таких дій:

— внесення змін до статуту товариства, у тому числі таких, що передбачають зміну найменування акціонерного товариства з ВАТ на публічне/приватне акціонерне товариство або ЗАТ на публічне/приватне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;

— приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог цього Закону та статуту товариства.

Датою приведення діяльності ВАТ і ЗАТ у відповідність до вимог цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту.

(Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2009 р. № 8 «Щодо порядку застосування окремих положень розділу XVII «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням ним чинності»)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі