Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо ви «самі з вусами»…

Редакція БК
Бухгалтер&Ком'пютер Січень, 2009/№ 1
Друк
Стаття

Якщо ви «самі з вусами»…

 

img 1 

Користувачам «1С:Бухгалтерії», які не замовили офіційний супровід і оновлення програми, присвячується. Утім, не лише їм, а і всім тим, хто поспішає привести у відповідність до нового законодавства ставки податків та зборів у своїх програмах версій 7.7 та 8. У цій статті ми нагадаємо, як це зробити власними силами.

 

Ганна САРАЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Давайте розберемося, які зміни нам потрібно внести до інформаційної бази. Почнемо з прожиткового мінімуму. Згідно зі ст. 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI (далі — Закон про Держбюджет-2009)

прожитковий мінімум для основних соціальних та демографічних груп населення у 2009 році встановлюється в тих самих розмірах, що діяли у грудні 2008 року. Зокрема, розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу встановлено на рівні 669 грн.

Згідно зі ст. 55 Закону про Держбюджет-2009

мінімальну заробітну плату у 2009 році встановлено з 1 січня 2009 року — 605 грн. Отже, її розмір залишився на рівні мінімальної заробітної платні грудня 2008 року. У зв’язку зі зміною з початку 2009 року розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму (порівняно з початком 2008 року) протягом усього 2009 року граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги становить 940 грн. (669 х 1,4 = 936,6 грн., округлені до найближчих 10 грн.). Розмір «загальної» податкової соціальної пільги дорівнює 302,50 грн., підвищеної — 453,75 грн., максимальної — 605 грн.

А після набрання чинності

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799 з 13.01.2009 р. діятимуть нові ставки внесків на соціальне страхування:

— Фонд «тимчасової непрацездатності» — ставка для нарахувань соцвнесків знизилася до 1,4 % (була 1,5 %), ставка для утримань залишилася на колишньому рівні — 0,5 та 1 % залежно від розміру заробітної плати щодо прожиткового мінімуму;

— Фонд «безробіття» — до 1,6 % підвищилася ставка для нарахувань (була 1,3 %), з 0,5 до 0,6 % підвищилася ставка для утримань;

— Фонд «нещасного випадку» — тарифи відповідно до класів професійного ризику виробництва знижено щодо кожного класу профризику на 0,1 % у розмірі від 0,56 до 13,5 % (раніше — від 0,66 до 13,6 %).

Максимальне обмеження для нарахування внесків, як і раніше, становить 15 розмірів прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб (для початку 2009 року — 10035 грн.).

Таким чином, нам потрібно змінити:

— на 01.01.2009 р. — граничний розмір доходу для застосування ПСП;

— на дату набрання чинності Законом № 799 — ставки нарахувань на ФОП до Фонду «тимчасової непрацездатності» та Фонду «безробіття», а також розмір утримань із заробітної плати працівників до Фонду «безробіття».

 

Ставки зборів в «1С:підприємстві 7.7»

Ставки всіх податків, відрахувань, пільг, податкової амортизації тощо зберігаються в одному Довіднику «

Налоги и отчисления» (меню «Справочники»). Кожен елемент цього Довідника має такі періодичні реквізити — «Ставка» та «Предел». За допомогою цих реквізитів і задаються значення, які згодом використовуються при розрахунку податків, амортизації, індексації тощо.

Змінити періодичні реквізити можна одним із трьох способів.

1) натиснути на кнопку «

История» на панелі інструментів Довідника (не плутати з кнопкою «История», що знаходиться внизу у формі списку Довідника) або на клавішу F5, вибрати потрібний реквізит і відкоригувати чи додати нове значення;

2) змінити значення безпосередньо у формі редагування елемента Довідника або у формі списку;

3) скористатися кнопкою «

История» під списком елементів.

Ми скористаємося другим способом, але спочатку перевіримо, щоб редагування здійснювалося в діалозі. Для цього клацнемо правою кнопкою по формі списку та знайдемо в контекстному меню пункт «

Редактировать в диалоге». Якщо напроти нього стоїть галочка, то нічого змінювати не потрібно.

Для того щоб кожного разу наново не встановлювати дату, на яку відображаються значення реквізитів, давайте змінимо її у формі списку Довідника. Для цього потрібно натиснути на кнопку «

…» над формою списку Довідника (рис. 1) і вибрати дату «13.01.09».

img 2

Приступимо до внесення змін щодо ставок внесків на ФОП. Вони знаходяться у групі «

Налоги и отчисления с фонда з/п». Нам знадобиться змінити ставку до Фонду «тимчасової непрацездатності» (код «ФЗПСоцСтрах») з 1,5 на 1,4 %. Подвійним клацанням миші відкриємо цей елемент Довідника і до поля «Ставка» внесемо нове значення (зверніть увагу: розмір ставки зазначається в коефіцієнтах, тому потрібно внести значення «0,014») (рис. 2). Зберігаємо внесені зміни. Аналогічно слід змінити ставку нарахувань на ФОП до Фонду «безробіття» (код цього Фонду — «ФЗПБезраб») і утримань із заробітної плати працівників до цього самого Фонду (група «Налоги и отчисления по з/п сотрудников», код «СотрБезраб»).

img 3

Тепер нам залишилося змінити значення порогу для соціальної пільги для ПДФО

. Цей поріг задається для групи «Список льгот налога на доходы физических лиц» (код «ЛьготыНДФЛ»), причому значення задається для групи в цілому на дату «01.01.09». Для цього потрібно у формі редагування групи в комірці «Значение» в рядку «Порог» установити значення нового порогу для соціальної пільги, що дорівнює 940 грн. (рис. 3).

img 4

 

Як внести ЗМІНИ ДО «1С:8»

Тепер щодо зміни ставок зборів в «1С:Бухгалтерії 8». Перелік податків та внесків зберігається в Довіднику

«Налоги». А от інформація про ставки податків (за винятком ПДФО) знаходиться в регістрі відомостей «Шкала ставок налогов».

Для того щоб змінити розмір внеску по безробіттю на ФОП, відкриваємо Довідник

«Налоги», заходимо до групи «Взносы на ФОТ» і, знайшовши потрібний рядок «Безработица на ФОТ (основной состав)», натискуємо на кнопку «Перейти» та із запропонованого списку вибираємо регістр відомостей «Шкала ставок налогов» (рис. 4).

img 5

При заповненні шкали потрібно для того самого податку (графа «

Налог») заповнити кілька порогів шкали, тобто вказати «Номер порога» і його значення (графа «Порог»). Номери порогів мають зазначатися послідовно («Порог 1», «Порог 2» і т. д.) у порядку зростання їх значень. У нашому випадку внесок, що нараховується, не має градації (шкали ставок), але це не позбавляє необхідності заповнювати поле «Номер порога», просто в цьому випадку значенням поля буде «Порог 1», а як поріг потрібно встановити будь-яке явно завелике число, наприклад, 9999999999,99.

Якщо вносять зміни до ставки податку, що має кілька порогів, то на нову дату необхідно внести всю шкалу, включаючи й ті пороги, що не змінилися.

У цьому регістрі відомостей для кожного з податків може бути передбачено або одну ставку, або шкалу ставок. Як правило, ставки того самого податку однакові для всіх підприємств та організацій. Такі ставки податків потрібно вносити до регістру, залишаючи порожнім значення графи «

Организация». Якщо ж для якогось податку ставка може змінюватися від однієї організації до іншої, то при заповненні регістру слід заповнити вимір «Организация» і зазначити ставку податку для цієї конкретної організації.

У кожному записі регістру відомостей «

Шкала ставок налогов» зберігається посилання на статтю регламентованого звіту з Довідника «Статьи налоговых деклараций». Ця графа заповнюється в тому випадку, якщо в регламентованій звітності з цього податку вимагається виділяти нарахування за різними ставками в окремих статтях відповідних податкових декларацій. Аналогічно вносяться й інші зміни.

Інформація про ставки податків, для розрахунку яких у конфігурації передбачено спеціальні, складніші правила, зберігається в окремих регістрах відомостей, що мають спеціалізовану структуру. Наприклад, інформація про ставки податку на доходи фізичних осіб — у регістрі

«Ставки НДФЛ», а значення порогу для соціальної пільги щодо ПДФО задається в регістрі відомостей «Размеры льгот НДФЛ».

Заповнити цей регістр не важко. Найпростіший спосіб створити новий рядок — скопіювати попередній (клавіша F9) та у графах

«Период» і «Порог» установити нові значення (рис. 5).

img 6

Нагадаю, що в конфігурації, крім перелічених вище регістрів відомостей, існують регістри відомостей, де зберігається відповідно інформація про:

«Индекс инфляции» — індекс споживчих цін за місяць, який повідомляється Держкомстатом України;

«Минимальная оплата труда» — розмір мінімальної заробітної плати;

«Прожиточный минимум» — розмір прожиткових мінімумів, що встановлюються законодавчо для кожної соціальної та демографічної групи населення.

 

Ми розглянули основні податки та збори, нагадавши, як унести зміни. Отже, усі інші зміни, наприклад, такі як зміна ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за операціями купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, яка тепер справляється в розмірі 0,2 %, ви зможете внести самостійно. Успіху вам у роботі!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі