Теми статей
Обрати теми

Новини&Законодавство

Редакція БК
Новини

img 1

 

Про гриф «Затверджено» декларації з ПДВ

У зв’язку з недавніми змінами у формах звітності з ПДВ, унесеними наказом ДПАУ від 28.04.2009 р. № 221, редакція звернулася до ДПА України за роз’ясненнями щодо вигляду грифа «Затверджено» декларації з ПДВ.

Запитання. Який вигляд має гриф «Затверджено» податкової декларації з податку на додану вартість з дати набуття чинності наказом ДПАУ від 28.04.2009 р. № 221?

Відповідь. Оскільки згідно з наказом ДПА України від 28.04.2009 р. № 221 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.05.2009 р.) «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість» відповідно:

— п. 1 цього наказу внесено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 (у редакції наказу від 17.03.2008 р. № 159),

без викладення цієї форми в новій редакції, то гриф «Затверджено» цієї форми повинен мати посилання на її затвердження наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 (у редакції наказу від 17.03.2008 р. № 159);

— п. 2 цього наказу внесено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 р. № 499 (у редакції наказу від 21.01.2009 р. № 8), без викладення цієї форми в новій редакції, то гриф «Затверджено» цієї форми повинен мати посилання на її затвердження наказом ДПА України від 23.10.98 р. № 499 (у редакції наказу від 21.01.2009 р. № 8);

— п. 3 цього наказу для платників податку — переробних підприємств, які згідно з п. 11.21 ст. 11 Закону України «Про податок на додану вартість» суми податку на додану вартість, що мають сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо і м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджено нову форму податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), то гриф «Затверджено» цієї форми повинен мати посилання тільки на її затвердження наказом ДПА України від 28.04.2009 р. № 221.

(Роз’яснення надав Юрій Лапшин, директор Департаменту податку на додану вартість ДПА України)

 

Підтримка підприємницької діяльності з боку Кабміну

За інформацією, розміщеною на урядовому інтернет-порталі (

www.kmu.gov.ua), 21.05.2009 р. на спеціальному засіданні Кабмін прийняв 27 нормативно-правових актів.

Серед прийнятих актів постанова, що запроваджує до 31.12.2010 р. обмеження на проведення планових та позапланових перевірок більшістю контролюючих органів. Як повідомляє Секретаріат Кабміну, цією постановою призупиняється проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, яких відповідно до затверджених критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності віднесено до суб’єктів із низьким та середнім ступенем ризику. Це обмеження не поширюється на перевірки дотримання податкового законодавства, правильності, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків та зборів (обов’язкових платежів). Перелік підстав для позапланових перевірок обмежено перевірками за зверненнями фізичних та юридичних осіб, а також за письмовими заявами самих суб’єктів господарювання. Серед нововведень — вимога до контролюючих органів застосовувати до суб’єктів господарювання санкції тільки в разі невиконання останніми попередньо винесеного припису про усунення виявлених порушень протягом 30 календарних днів.

Повідомляється також про зміни в дозвільній системі, зокрема: уносяться корективи до порядку видачі документів дозвільного характеру, має бути скорочено перелік документів, що подаються при отриманні ліцензії на той чи інший вид господарської діяльності, підвищено розміри плати за ліцензії та змінену базову величину, кратно якій така плата розраховується (замість неоподатковуваного мінімуму цією величиною має стати мінімальна заробітна плата). Прийнято також низку документів з питань порядку митного контролю та оформлення. Урегульовано окремі питання автотранспортних перевезень. Окремим розпорядженням Кабмін має намір конкретизувати порядок сплати і зарахування сум внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, сплачених фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.

На дату підготовки цього номера «Б & К» до друку зазначені документи не опубліковані та відповідно ще не набрали чинності. Після їх офіційного опублікування прийняті урядом нововведення буде прокоментовано редакцією докладніше.

 

Електронна звітність до Фонду соцстраху від нещасних випадків

*

Документ, що коментується, наведено на с. 36 — 40 цього номера «Б & К».

 

Стало відомо, що Фонд соцстраху від нещасних випадків вирішив не відставати від ДПАУ та Пенсійного фонду у справі впровадження електронної звітності та прийняв документ із багатообіцяючою назвою «Порядок подання електронних звітів до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

Утім, поки що ці наміри існують лише на папері. Нормативний документ видано, але системи прийняття звітності ще не існує — тільки ведуться роботи з її створення. Тому обмежимося стислим аналізом згаданого Порядку.

Цим документом передбачено, що електронні звіти мають подаватися страхувальниками у строки подання, установлені законодавством для відповідних звітів, у паперовій формі. При цьому подання електронного звіту відповідно до цього Порядку надаватиме страхувальнику право не подавати відповідні звіти на паперових носіях.

Як і у випадку з податкової звітністю, звітність до Фонду соцстраху від нещасного випадку має бути підписано електронними цифровими підписами та відправлено електронною поштою на адресу Центру обробки електронних звітів, який у відповідь надішле страхувальнику електронні квитанції. Утім, є й відмінності від «податкового» порядку, але вони незначні. Здебільшого ж усе здається знайомим. Залишилося тільки дочекатися, поки система запрацює.

(Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку подання електронних звітів до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» від 26.02.2009 р. № 16)

 

Кабмін змінив граничні норми добових витрат для відряджень за кордон

Унесено зміни до постанови КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99 р. № 663, якими змінено граничні норми добових витрат для відряджень за кордон.

Для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) установлено такі граничні норми добових витрат для відряджень за кордон:

1) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати на харчування — сума у гривнях, еквівалентна 50 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

2) у разі коли до рахунків вартості проживання в готелях включаються витрати на:

одноразове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

дворазове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

триразове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу.

Граничні норми добових витрат для відряджень у межах України залишилися без змін.

Постанова, що коментується, набрала чинності 26 травня 2009 року (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр», 2009, № 91).

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663» від 20.05.2009 р. № 483)

 

Банки не вправі відмовляти в достроковій видачі депозитів

Нацбанк уніс зміни до своєї постанови від 04.12.2008 р. № 413 «Про окремі питання діяльності банків». У зв’язку з цим утратила чинність норма, на підставі якої банки відмовлялися достроково видавати депозити.

Постанова, що коментується, набрала чинності з дня підписання — 12 травня 2009 року.

(Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 р. № 413 «Про окремі питання діяльності банків» від 12.05.2009 р. № 282)

 

Як податківці перевірятимуть дотримання касової дисципліни

ДПАУ затвердила Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг).

У документі надано рекомендації щодо:

— змісту програми перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою;

— контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою (збирання доказів порушень та оформлення робочих документів);

— застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки;

— документування порушень порядку ведення операцій з готівкою.

(Наказ Державної податкової адміністрації України «Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг)» від 23.04.2009 р. № 210)

 

Якщо підприємці, які працюють за межами України,
 вирішили сплачувати єдиний податок, вони
 мусять платити страхові внески до Пенсійного фонду

Кабмін уніс зміни до своєї постанови «Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи» від 05.03.2009 р. № 236. Зокрема, КМУ роз’яснив, як фізичні особи, котрі здійснюють підприємницьку діяльність за межами України без трудових договорів, можуть обкладати свої доходи єдиним податком і сплачувати страхові внески для того, щоб мати право на пенсійне забезпечення.

Згідно з наданим роз’ясненням такі підприємці можуть сплачувати єдиний податок за власним бажанням за весь період дії свідоцтва, але в межах календарного року. Кошти, що надійшли від сплати єдиного податку фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність за межами України, наступного дня перераховуються органами Державного казначейства:

— до місцевих бюджетів за місцем державної реєстрації платника єдиного податку — 43 %;

— до Пенсійного фонду — 42 %;

— до Фонду соцстраху на випадок безробіття — 4 %;

— до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності — 11 %.

З метою зарахування періоду роботи за кордоном у повному обсязі до страхового стажу фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність за межами України, має сплачувати починаючи з 1 травня 2009 року страхові внески, що без урахування частини єдиного податку, перерахованої до Пенсійного фонду України, становить у 2009 році 128 грн. на місяць.

Постанова, що коментується, набрала чинності 22 травня 2009 року (опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник Україні», 2009, № 35).

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 236» від 15.04.2009 р. № 454)

 

Нові норми видачі спецодягу працівникам
 загальних професій різних галузей промисловості

Держкомітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду затвердив Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості.

З набуттям чинності наказом № 62 утратить чинність розділ 1 «Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства окремих виробництв», затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 12.02.81 р. № 47/П-2.

Наказ, що коментується, зареєстрований у Мін’юсті 12 травня 2009 року та набере чинності з дня офіційного опублікування (на дату підготовки номера до друку ще не опубліковано).

(Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 р. № 62 «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості»)
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі