Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини&Законодавство

Редакція БК
Бухгалтер&Ком'пютер Червень, 2009/№ 12
Друк
Новини

img 1

 

Посилено відповідальність за порушення пенсійного законодавства

До Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) унесено зміни, відповідно до яких посилюється відповідальність за порушення пенсійного законодавства.

Наводимо у формі таблиці види відповідальності до і після внесення змін.

 

Вид правопорушення

Види відповідальності

до внесення змін

після внесення змін

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

1

2

3

4

5

Фінансові санкції

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду

Штраф залежно від строку затримки платежу:

— до 30 календарних днів включно — 10 % суми недоплати;

— до 90 календарних днів включно — 20 % суми недоплати;

— понад 90 календарних днів — 50 % суми недоплати

Штраф у розмірі 10 % своєчасно не сплачених страхових внесків

Адміністративна відповідальність

Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески; порушення встановленого порядку нарахування страхових внесків; ухилення від узяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків; неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом № 1058

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (510 до 680 грн.)

Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 нмдг (5100 грн.)

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Штраф у розмірі від 25 до 50 нмдг (від 425 до 850 грн.)

Штраф у розмірі від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків, у тому числі авансових платежів, у сумі, що перевищує 300 нмдг (5100 грн.)

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

 

Розміри фінансових санкцій за інші види правопорушень, передбачені ст. 106 Закону № 1058, залишилися без змін.

Крім того, Законом, що коментується, передбачено можливість розстрочення суми штрафів та пені, накладених у період з 01.01.2007 р. до 01.01.2009 р., а також штрафів та пені, які підлягають накладенню на суми заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 01.01.2009 р. Для цього страхувальник повинен укласти з органом Пенсійного фонду договір про розстрочення. Однак не підлягають розстроченню суми штрафів та пені, що накладені в період з 01.01.2007 р. до 01.01.2009 р. та сплачені страхувальником, який не має заборгованості зі сплати пенсійних внесків, штрафів та пені станом на 01.01.2009 р.

Закон, що коментується, набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» від 05.03.2009 р. № 1074-VI)

 

Фонд соцстраху з тимчасової непрацездатності перевірятиме
 страхувальників залежно від ступеня ризику

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Такими критеріями є:

1) обсяг фонду оплати праці;

2) перевищення у звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП), розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах над розміром середньоденної заробітної плати;

3) наявність простроченої заборгованості із сплати коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, порушення строків сплати страхових внесків;

4) неподання робочому органові виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) передбачених законодавством звітів, порушення встановлених строків;

5) допущення неузгодженості у звітах, передбачених законодавством, які подаються Фонду.

Установлюється три ступені ризику — високий, середній та незначний. Перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику здійснюються не частіше ніж 1 раз на рік; з середнім ступенем ризику — не частіше ніж 1 раз на два роки; з незначним ступенем ризику — не частіше ніж 1 раз на п’ять років.

Постанова, що коментується, набере чинності з дня офіційного опублікування (на дату підготовки номера до друку ще не було опубліковано).

(Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 03.06.2009 р. № 547)

 

Частота перевірок Фондом соцстраху від нещасного випадку
 теж залежатиме від ступеня ризику

Кабмін також затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Такими критеріями є повнота нарахування та сплати страхових внесків, цільове використання коштів страхування від нещасного випадку, дотримання страхувальниками вимог законодавства про охорону праці.

Установлюються три ступені ризику — високий, середній та незначний. Перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику здійснюються не частіше ніж 1 раз на рік; з середнім ступенем ризику — не частіше ніж 1 раз на два роки; з незначним ступенем ризику — не частіше ніж 1 раз на п’ять років.

Постанова, що коментується, набере чинності з дня офіційного опублікування (на дату підготовки номера до друку ще не було опубліковано).

(Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 03.06.2009 р. № 540)

 

Довідка про право на отримання доходу без утримання податку

Кабмін уніс зміни до Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1063.

Зокрема, збільшено строк дії зазначеної довідки від 3 до 5 років.

Визначено, що в разі зміни інформації, зазначеної в довідці, власник сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську, селищну, міську раду, яка в 10-денний строк видає йому нову довідку з урахуванням відповідних змін. При цьому попередня довідка анулюється.

У формі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку вилучено позицію «Найменування сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки)».

Постанова, що коментується, набрала чинності 5 червня 2009 року.

(Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1063» від 20.05.2009 р. № 517)

 

Ліцензії подорожчали

Кабмін збільшив розміри плати за видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності.

Відтепер, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, розмір плати становитиме 1 мінімальну заробітну плату, що до 01.07.2009 р. дорівнює 625 грн., замість 20 нмдг, тобто 340 грн., на сьогодні.

Якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади, то плата за видачу ліцензії справлятиметься в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати (312,5 грн. — до 01.07.2009 р.) замість 15 нмдг, тобто 255 грн., на сьогодні.

Установлено також, що плата за видачу ліцензії на виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового справлятиметься в розмірі 20 мінімальних заробітних плат (12,5 тис. грн. — до 01.07.2009 р.). Зараз ця плата становить 600 нмдг (10,2 тис. грн.).

Постановою визначено, що плата за видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності справляється виходячи з величини мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.

Постанова, що коментується, набере чинності з дня офіційного опублікування (на дату підготовки номера до друку ще не було опубліковано).

(Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755» від 21.05.2009 р. № 498)

 

Нові форми прибуткового та видаткового касових ордерів

Нацбанк уніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, якими затверджено форми касових документів:

— прибутковий касовий ордер;

— видатковий касовий ордер;

— відомість на виплату грошей;

— журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;

— касова книга;

— книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Постанова, що коментується, набере чинності з дня офіційного опублікування.

(Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.04.2009 р. № 252)

 

Як повернути надмірно перераховані кошти
 за видачу ліцензій та сертифікатів

Держпідприємництва зобов’язав свої представництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі оформляти суб’єктам господарювання (у разі їх звернення) подання на повернення помилково або надмірно перерахованих коштів до бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 14060200 «Плата за видачу ліцензій та сертифікатів». Крім того, затверджено Порядок оформлення суб’єктам господарювання подання на повернення зазначених коштів, відповідно до якого для отримання цього подання суб’єкт господарювання повинен подати до представництва такі документи:

— заяву на повернення помилково або надмірно перерахованих коштів;

— оригінал або копію розрахункового документа, яким підтверджується перерахування коштів.

Представництва на підставі розгляду поданих документів та виписок із відповідних бюджетних рахунків оформляють подання на повернення помилково або надмірно перерахованих коштів до органів Держказначейства.

Таке подання підписується керівником представництва (його заступником), де вказуються число та дата, і завіряється печаткою.

Наказ набрав чинності з 12 червня 2009 року.

(Наказ Держпідприємництва «Про організацію виконання окремих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»» від 07.05.2009 р. № 88)

 

Реквізити рахунка ПФУ для зарахування сум страхових
 внесків підприємцями-«спрощенцями»

Держказначейство України повідомляє, що 2 червня 2009 року на виконання постанови КМУ «Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які вибрали особливий спосіб оподаткування» від 21.05.2009 р. № 505 Пенсійному фонду України відкрито рахунок № 37172200035323 для зарахування сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених відповідно до постанови КМУ від 14.04.2009 р. № 366 фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які вибрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

Реквізити рахунка:

— рахунок: № 37172200035323;

— одержувач: Пенсійний фонд України;

— код за ЄДРПОУ: 00035323;

— банк одержувача: Державне казначейство України, м. Київ;

— код банку: 820172.

(Лист Держказначейства України «Реквізити рахунка Пенсійного фонду України для зарахування сум страхових внесків фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності» від 02.06.2009 р.)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі