Новини&Законодавство

Редакція БК
Бухгалтер&Ком'пютер Травень, 2009/№ 9
В обраному У обране
Друк
Новини

 

Увага! Змінюється порядок подання електронної звітності

Згідно з графіком уведення у промислову експлуатацію централізованої системи електронної звітності, затвердженим ДПАУ, змінюється порядок подання електронних звітів.

Зміни стосуються ТІЛЬКИ тієї частини підготовки звітів, в якій зазначається, КУДИ надсилається звіт, відповідно змінюються відкритий сертифікат і поштова адреса.

З 28 квітня по 26 травня (для деяких областей, відповідно до графіка, — по 26 червня) при підписанні звітів замість відкритого сертифіката вашої ДПІ слід використовувати відкритий сертифікат Центру обробки електронних звітів.

Для користувачів засобів цифрового підпису від АЦСК ЗАТ «ІВК» або ТОВ «Арт-Майстер» — це 19355711.cer або 19355711.cer. Для користувачів засобів цифрового підпису від АЦСК ТОВ «Український сертифікаційний центр (УСЦ)» або ДП «Українські спеціальні системи» — це 19355711_04FC68.crt або 19355711_04FC68.crt.

Можна також самостійно отримати зазначені сертифікати на офіційних сайтах перелічених вище центрів сертифікації. Для пошуку сертифіката використовуйте такі ключові слова: «Центр обробки електронної звітності», «ДПА України», «19355711».

Надсилати звіти слід на поштову адресу Центру обробки електронних звітів:

zvit@sta.gov.ua.

На етапі впровадження Центр обробки електронних звітів працює з 8:00 до 20:00.

Невеликі зміни відбудуться і в процесі обробки ваших звітів. Ви маєте отримати три квитанції замість двох:

1) про доставку до Центру обробки;

2) про прийняття на центральному рівні (у ДПАУ);

3) про прийняття на районному рівні (у вашій ДПІ).

У найближчих номерах ми опублікуємо наказ ДПАУ, що коментується, і докладніше розповімо про зміни в порядку подання електронної звітності.

(Наказ Державної податкової адміністрації України «Про впровадження централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України» від 06.04.2009 р. № 168)

 

Кабмін зобов’язав підприємців-спрощенців доплачувати до Пенсійного фонду

Кабмін постановив, що підприємці-спрощенці та члени їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності та що не перебувають з ними у трудових відносинах, зобов’язані сплачувати страхові внески в порядку, визначеному Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Сума страхового внеску визначається самостійно фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності як для себе, так і для зазначених членів його сім’ї.

При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого чи єдиного податку, перерахованої до Пенсійного фонду України, має становити не менше одного мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше одного розміру страхового внеску, обчисленого в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з якої сплачуються страхові внески. Наприклад, із квітня по червень 2009 року мінімальний страховий внесок дорівнює 207,50 грн., отже, єдиноподатник на ставці 200 грн. (з яких до ПФ потрапляє 42 %, тобто 84 грн.) має доплатити за себе внесок у розмірі 123,5 грн.

Постанова, що коментується, набрала чинності з 1 травня 2009 року.

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» від 14.04.2009 р. № 366)

 

Фонд соцстраху на випадок безробіття має перевіряти платників страхових внесків згідно із Законом про держнагляд

Досі Державний центр зайнятості наполегливо дотримувався думки, що його діяльність не підпадає під предмет регулювання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Але, як виявилося, Кабмін має іншу думку з цього питання. На виконання ст. 5 зазначеного вище Закону він затвердив критерій, за яким оцінюється ступінь ризику та визначається періодичність проведення планових перевірок, пов’язаних з державним наглядом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Таким критерієм є повнота нарахування і сплати таких внесків.

Установлюються 3 ступені ризику — високий, середній та незначний.

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать ті, які:

1) не подають робочим органам виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відомості про сплату страхових внесків;

2) мають прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків. Їх перевірятимуть не частіше одного разу на рік.

До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, які:

1) несвоєчасно сплачують страхові внески;

2) порушують строки подання відомостей про сплату страхових внесків;

3) допускають помилки, неузгодженість у відомостях про сплату страхових внесків. Їх перевірятимуть не частіше одного разу на два роки.

Суб’єкти господарювання, які не мають жодної з перелічених ознак, вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику. Їх перевірятимуть не частіше одного разу на п’ять років.

Постанова, що коментується, набрала чинності 23 квітня 2009 року у зв’язку з опублікуванням у газеті «Урядовий кур’єр» № 73.

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» від 15.04.2009 р. № 345)

 

Порядок видачі дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства

Кабмін затвердив Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, що набере чинності 14 травня 2009 року (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 14.04.2009 р. № 67).

Дозвіл на використання праці іноземця та особи без громадянства, що дає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці чи певній посаді, видається роботодавцю за відсутності в країні (регіоні) працівників, здатних виконувати відповідні роботи, або наявності достатніх обґрунтувань доцільності використання праці іноземця, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано ВР України.

Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю, зареєстрованому в центрі зайнятості платником страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який не має заборгованості перед Фондом.

Документом затверджено перелік документів, які роботодавець подає до центру зайнятості для отримання дозволу на використання праці іноземця.

Рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу на використання праці іноземця, продовження строку його дії приймається у строк не пізніше 30 календарних днів з дня отримання документів, передбачених цим Порядком. Про прийняте рішення центр зайнятості письмово повідомляє роботодавця.

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» від 08.04.2009 р. № 322)

 

Визначено вимоги до засобів вимірювальної техніки

Кабмін затвердив Технічний регламент щодо істотних вимог до засобів вимірювальної техніки, який визначає істотні вимоги до засобів вимірювальної техніки та проведення оцінки відповідності зазначених засобів та їх складових частин.

Вимоги, установлені зазначеним Технічним регламентом, обов’язкові для виконання:

— підприємствами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з розроблення, виробництва, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювальної техніки;

— уповноваженими зарубіжними виробниками, особами-резидентами чи уповноваженими особами, які відповідають за впровадження засобів вимірювальної техніки в обіг;

— органами, що мають документальне підтвердження необхідного рівня компетентності (отримали повноваження в державній метрологічній системі проводити державні випробування та перевірку засобів вимірювальної техніки) та призначеними відповідно до вимог законодавства;

— державними інспекторами з метрологічного нагляду.

Вимоги Технічного регламенту поширюються на: лічильники води, лічильники газу та пристрої перетворення об’єму, лічильники активної електричної енергії, теплолічильники, вимірювальні системи для безперервного і динамічного виміру кількості рідини, крім води, автоматичні зважувальні пристрої, таксометри, матеріальні мірники, координатні (лінійні) вимірювальні засоби та аналізатори відпрацьованих газів транспортних засобів.

Періодична перевірка, установлення, обслуговування і ремонт, зокрема демонтаж, транспортування, монтаж засобів вимірювальної техніки, проводяться за рахунок коштів підприємств, організацій та установ, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Документ набрав чинності 21 квітня 2009 року (опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.04.2009 р. № 27).

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо істотних вимог до засобів вимірювальної техніки» від 08.04.2009 р. № 332)

 

Банкам забороняється в односторонньому порядку зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу

НБУ вносить зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою НБУ від 03.12.2003 р. № 516.

Банкам буде заборонено в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку і договорів банківського вкладу (депозиту), зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом.

Постанова, що коментується, набере чинності 27 квітня 2009 року.

(Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку» від 23.03.2009 р. № 159)

 

НБУ змінив Інструкцію про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах

НБУ затвердив зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, відповідно до яких:

— за наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів на відкриття рахунка є недійсним, банк має відмовити особі у відкритті такого рахунка;

— у разі відкриття рахунка для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість засновницького документа до банку подається рішення про заснування акціонерного товариства чи його копія, засвідчена нотаріально;

— перелік операцій, які можуть здійснюватися з поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб — резидентів за розпорядженням власника рахунка, доповнено операцією з перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних або членських внесків до міжнародних організацій на підставі документів, що підтверджують необхідність здійснення зазначених перерахувань;

— на поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб — нерезидентів можуть зараховуватися кошти, перераховані з поточного рахунка іншої фізичної особи — нерезидента;

— з поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб — нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням можна здійснювати перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон;

— на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб — резидентів може бути зараховано тільки готівкову валюту, унесену/переказану власником рахунка, і не може бути зараховано прийняту на зберігання валюту, перераховану митними органами;

— готівкову валюту, увезену в Україну та задекларовану митному органу при в’їзді в Україну, а також валюту за платіжними документами, увезеними та задекларованими в Україні власником рахунка, може бути зараховано на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи — нерезидента протягом року з часу оформлення митної декларації;

— фізична особа — резидент, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон і набула статусу нерезидента, має закрити поточні рахунки в національній та іноземних валютах, раніше відкриті їй як резиденту, і відкрити рахунки як фізична особа — нерезидент. Залишок коштів з рахунка фізичної особи — резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту;

— у разі зміни найменування банку, не пов’язаної з його реорганізацією, зміна рахунків клієнтів не здійснюється.

Постанова набрала чинності 24 квітня 2009 року.

(Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 23.03.2009 р. № 158)

 

Нові Ліцензійні умови провадження діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Затверджено нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Наказ набрав чинності з 13 квітня 2009 року, крім деяких положень, що набувають чинності з 01.01.2010 р.

У зв’язку з цим утратили чинність попередні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджені наказом від 12.01.2001 р. № 3/8.

Ліцензії, видані до набуття чинності новими Ліцензійними умовами, діють до кінця строку, на який їх було видано.

(Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 03.03.2009 р. № 44/27)

 

Страхувальник не повинен повторно сплачувати страхові внески, не перераховані своєчасно з вини банку

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглянув ситуацію, коли страхувальник перерахував Фонду страхові внески своєчасно, а банк затримав зарахування чи перерахування таких коштів на рахунки Фонду.

Чи застосовує Фонд у такій ситуації штрафні санкції щодо страхувальника? Чи потрібно сплачувати повторно ці страхові внески до Фонду?

У листі зроблено такий висновок: у разі своєчасної та повної сплати страхових внесків до Фонду страхувальником, який підтвердив факт списання грошових коштів зі свого рахунка на рахунок Фонду (виписка по рахунку, платіжне доручення з позначкою банку), але грошові кошти на рахунок Фонду не надійшли з вини банківських установ, страхувальник не зобов’язаний повторно сплачувати ці страхові внески до Фонду.

Зазначені страхові внески не є недоїмкою і до дня їх фактичного надходження на рахунок Фонду відображаються у звітності страхувальника як страхові внески, строк сплати яких не настав. Пеня в цьому випадку страхувальнику не нараховується.

(Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про повторну сплату страхових внесків до Фонду страхувальниками, які користуються послугами банківських установ» від 26.02.2009 р. № 154-06-2)

 

Про мінімальний страховий внесок до ПФ

Пенсійний фонд України надав роз’яснення про подання звітності фізичними особами — підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований чи єдиний податок), та здійснення ними доплати до мінімального страхового внеску.

Так, зазначені фізичні особи — СПД річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків за формою згідно з додатком 26 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1, за 2008 рік не подають, оскільки фіксований розмір страхових внесків у зазначеному році законодавством не було встановлено.

За інформацією, наведеною в листі, мінімальний страховий внесок, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого законом, у 2009 році становить за кожен місяць: з 1 січня — 200,86 грн., з 1 квітня — 207,50 грн., з 1 липня — 209,16 грн., з 1 жовтня — 215,80 грн., з 1 грудня — 222,11 грн.

Таким чином, якщо частина єдиного (42 %) або фіксованого (10 %) податку, що спрямовується до Пенсійного фонду України, менша від мінімального страхового внеску, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності для зарахування до страхового стажу відповідного періоду за бажанням можуть здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

(Лист Пенсійного фонду України «Щодо подання звітності фізичними особами — підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований чи єдиний податок)» від 16.03.2009 р. № 4323/03-30)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд