Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Переплата за податками: що можна з нею зробити

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2008/№ 7
Друк
Стаття

ПЕРЕПЛАТА ЗА ПОДАТКАМИ:

що можна з нею зробити

 

Дуже часто трапляється, що з тих чи інших причин виникає переплата за податками, зборами. Що робити з цими сумами? Чи можна їх повернути або зарахувати в рахунок сплати інших платежів? Як це зробити?

Відповідям на ці та інші запитання присвячено сьогоднішню статтю.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон про акцизний збір —

Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95-ВР.

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 58/78/22

— Порядок взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків, затверджений спільним наказом ДПАУ, МФУ і Держказначейства від 03.02.2005 р. № 58/78/22.

Податкове роз’яснення № 197 —

Узагальнююче податкове роз’яснення положень пункту 15.3 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» в частині визначення терміна «надміру сплачені податки, збори (обов’язкові платежі)» та граничних строків їх повернення, затверджене наказом ДПАУ від 25.04.2003 р. № 197.

Порядок № 113 —

Порядок застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», затверджений наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 113.

Інструкція № 276 —

Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276.

Порядок № 226 —

Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом Держказначейства від 10.12.2002 р. № 226.

 

Які переплати можна повернути?

У роботі кожного бухгалтера може виникнути ситуація, коли з будь-яких причин за податками, зборами, обов’язковими платежами (далі — податкові платежі) виникає переплата. Такі обставини може бути виявлено при проведенні річного звіряння з податковим органом.

Причини цього можуть бути різні: помилки при заповненні платіжних документів на сплату податкових платежів, при складанні податкової звітності, зміна правил справляння податкових платежів, порядку їх розподілу між різними бюджетами, планована платником податків переплата тощо.

Але які б не були причини, будь-хто погодиться, що все ж таки краще переплата, ніж недоплата щодо податкових платежів. До того ж чинне законодавство дозволяє таку переплату повернути.

На сьогодні механізм повернення з бюджету надміру чи помилково сплачених податкових платежів регулюється

Порядком № 58/78/22. Зверніть увагу, що норми цього документа не поширюються:

— на відшкодування ПДВ (урегульовано безпосередньо

п. 7.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР);

— на повернення сум акцизного збору, сплачених на підставі

п. 20 ст. 7 Закону про акцизний збір, крім сум акцизного збору, сплачених за придбання акцизних марок, у разі повернення їх продавцям відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою КМУ від 23.04.2003 р. № 567. Через відсутність окремого механізму повернення переплат за акцизним збором, сплаченим на підставі п. 20 ст. 7 Закону про акцизний збір, в інших випадках платникам акцизного збору нічого не залишається, як заліковувати надміру (помилково) сплачені суми в рахунок майбутніх платежів;

— на виконання судових рішень щодо повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених податків*.

* У межах цієї статті не розглядатимемо також повернення надміру сплаченого протягом звітного року податку з доходів фізичних осіб тим платникам, які мають право на отримання податкового кредиту з цього податку. Докладніше про це читайте в «Темі тижня» цього номера — «Декларування доходів за 2007 рік» на с. 36.

Роз’яснення термінів

«надміру сплачені» податки, збори, обов’язкові платежі (або «переплата») наведено в Податковому роз’ясненні № 197. Для цілей застосування Порядку № 58/78/22 під терміном «надміру сплачені» (або «переплата») слід розуміти суми податків, зборів (обов’язкових платежів), які на певну дату зараховані до бюджету понад узгоджені суми податкових зобов’язань (у тому числі штрафних санкцій), граничний строк сплати яких настав на таку дату**.

** При цьому, незважаючи на те що в Податковому роз’ясненні № 197 наводиться тлумачення цих термінів для спільного наказу ДПАУ та Держказначейства від 18.03.2003 р. № 125/58, це роз’яснення актуальне і для Порядку № 58/78/22, оскільки Порядок № 58/78/22 став його «правонаступником». Це підтверджується, наприклад, листом ДПА у Київській обл. від 07.03.2007 р. № 239/10/15-0128.

 

Строк давності для повернення переплат

Підставою для повернення надміру (помилково) сплачених податкових платежів є

заява платника податків, яку згідно з п.п. 15.3.1 Закону № 2181 і п. 5 Порядку № 58/78/22 він може подати не пізніше 1095-го дня, наступного за днем здійснення такої переплати (докладно процедуру повернення переплати розглянуто далі в розділі «Порядок повернення переплат» на с. 22).

Граничний строк

для подання заяв про повернення надміру сплачених податкових платежів може бути перенесено з дозволу керівника податкового органу чи його заступника на підставі поданого платником податків письмового запиту (п.п. 15.4.1 Закону № 2181). Підставою для перенесення можуть бути обставини, за яких платник податків протягом строку для повернення переплати:

— перебував за межами України;

— перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

— перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

— мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально;

— був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

На перший погляд може здатися, що продовження строків подання

заяви стосується тільки фізичних осіб. Але насправді нормою п.п. 15.4.1 Закону № 2181 можуть скористатися і юридичні особи. При цьому перелічені в цьому пункті обставини стосуються посадових осіб юридичної особи.

Порядок продовження граничних строків прописаний в

Порядку 113. Зверніть увагу, що згідно з п. 2.1 цього Порядку продовження граничних строків для юридичної особи здійснюється в тому випадку, якщо ніхто з посадових осіб такої юридичної особи не зміг подати відповідну заяву на повернення коштів, а власник такої юридичної особи був позбавлений можливості призначити інших посадових осіб.

Ураховуючи викладене, якщо у вас є переплата — поспішіть її повернути, інакше після закінчення 1095 днів від дня виникнення переплати її буде списано на підставі рішення керівника органу ДПС (

п. 7.3 Інструкції № 276, Податкове роз’яснення № 197).

Тепер перейдемо до розгляду порядку повернення надміру (помилково) сплачених податків.

 

Порядок повернення переплат

Повернення надміру (помилково) сплачених податків згідно з

Порядком № 58/78/22 виконується в такій послідовності:

Етап 1 — дії платника податків

. Платник податків пише та подає заяву на повернення сум помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.

Нагадуємо, що

заяву на повернення цих сум можна подати не пізніше 1095-го дня, наступного за днем здійснення такої переплати (п.п. 15.3.1 Закону № 2181, п. 5 Порядку № 58/78/22, п. 7.1 Інструкції № 276).

Заяву

потрібно скласти в довільній формі, описавши всі обставини виникнення переплати. При цьому згідно з п. 6 Порядку № 58/78/22 в ній обов’язково слід зазначити напрямок зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені. Варіанти спрямування коштів можуть бути такі:

— на поточний (вкладний) рахунок платника податку в установі банку (у

заяві необхідно зазначити номер рахунка, на який слід перерахувати суму переплати);

— на погашення податкового зобов’язання (податкового боргу) за іншими податковими платежами, надходження яких контролюється органами державної податкової служби,

незалежно від виду бюджету, за яким обліковується такий борг;

— шляхом оформлення чека на отримання готівки за відсутності у платника податків рахунка в банку.

До

заяви доцільно додати копію платіжного документа (квитанції, платіжного доручення тощо), що підтверджує сплату податкового платежу до відповідного бюджету.

Зверніть увагу, що ініціатором повернення переплат має бути безпосередньо платник податків. Податковий орган таку ініціативу не проявлятиме (це бюджету невигідно). Він лише

за відсутності заяви на повернення спише помилково та/або надміру сплачені суми платежів, що обліковуються в особових рахунках платників податків понад 1095 днів без руху, тобто відсутні зменшення та нарахування податкових зобов’язань або їх сплата (п. 7.3 Інструкції № 276). Таке списання (зменшення переплати) здійснюють шляхом коригування на відповідну суму сальдо розрахунків платника податків з бюджетом (Податкове роз’яснення № 197).

Наведемо приклад складання

заяви на повернення податкових платежів:

 

 

ТОВ «АБВ» Начальнику ДПІ у Київському районі м. Харкова
Вихідний № 15 від 11.02.2008 р.

Заява

на повернення сум помилково сплаченого податку на прибуток

 

Наше підприємство ТОВ «АБВ» (код ЄДРПОУ 12345678) є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.12.2007 р. згідно з платіжним дорученням від 10.12.2007 р. № 210 (копія додається — додаток 1) підприємство ТОВ «АБВ» сплатило податок на прибуток у сумі 12000 грн. на поточний рахунок УДК у Київському районі № 33215800700004, відкритий у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011 (код бюджетної класифікації — 11021000).

Повідомляємо, що зі сплаченої суми 1000 грн. є помилково сплаченими коштами.

Ураховуючи викладені обставини, керуючись

ст. 15 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III, Порядком взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків, затвердженим спільним наказом ДПАУ, Мінфіну і Держказначейства від 03.02.2005 р. № 58/78/22,

просимо Вас повернути суму помилково сплачених коштів:

— у сумі 200 грн. — на поточний рахунок ТОВ «АБВ» № 2600... в АКБ «Базис» м. Харкова, МФО 351760, код ЄДРПОУ 12345678;

— у сумі 800 грн. — на погашення податкового зобов’язання з податку на додану вартість з виготовлених в Україні товарів (робіт, послуг) за січень 2008 року (код бюджетної класифікації — 14010100).

 

Директор

 
Костенко Костенко Н. Г.

Головний бухгалтер

 
Гриб Гриб П. П.

Рис. 1

 

Етап 2 — дії податкового органу

. Працівники податкового органу звіряють заявлені до повернення суми переплат, зазначені платниками податків у поданій заяві, з даними особових рахунків. Якщо в особовому рахунку платника податків не значиться сума помилково та/або надміру сплаченого податкового платежу або її не вистачає порівняно із заявленою платником податків до повернення, то відповідний структурний підрозділ податкового органу письмово з викладенням причин повідомляє платника податків про необхідність проведення звіряння у зв’язку з неможливістю повного або часткового повернення коштів у заявленій сумі (п. 7.2 Інструкції № 276).

Щоб не допустити подібних ситуацій, доцільно до подання

заяви на повернення переплати (етап 1) пройти звіряння, скориставшись своїм правом, передбаченим п. 9.3 Інструкції № 276 (докладніше, як звіритися за податковими платежами, див. «Як провести звіряння з податковою інспекцією» // «БТ», 2008, № 5, с. 45).

Далі

податковий орган на підставі поданої платником податків заяви на повернення переплат і даних особових рахунків платників податків протягом 5 робочих днів від дати отримання заяви готує Висновок (додаток 1 до Порядку № 58/78/22), додатково до якого залежно від приналежності податкового платежу, що повертається, до бюджету складає:

— якщо повертається податковий платіж

з державного бюджету2 примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету (додаток 2 до Порядку № 58/78/22). Цей Реєстр та Висновки передаються до територіального органу Держказначейства. На підставі цих документів Держказначейство повертає платежі платникам податків (див. етап 3);

— якщо повертається податковий платіж

з місцевого бюджету 3 примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам (додаток 3 до Порядку № 58/78/22). Цей Реєстр та Висновки передаються для погодження до відповідного районного (міського) фінансового органу. Погоджені Висновки разом з Реєстром (додаток 3 до Порядку № 58/78/22) протягом 2 робочих днів повертаються до податкового органу, який, у свою чергу, не пізніше наступного робочого дня передає погоджені Висновки до територіального органу Держказначейства для повернення платежів (див. етап 3).

Як бачимо, повернення податкових платежів з місцевого бюджету дещо триваліше, ніж повернення платежів з держбюджету, оскільки потребує додаткового погодження в районних (міських) фінансових органах.

Етап 3

— дії Держказначейства. Орган Держказначейства на підставі отриманих Висновків протягом п’яти робочих днів повертає суми переплат за податковими платежами платникам податків.

Орган Держказначейства повертає платіж тим способом, який зазначено у

Висновку, отриманому від податківців. Останні ж при зазначенні способу відшкодування мають керуватися бажанням платника податків, сформульованим у заяві на повернення податкових платежів.

Якщо платник податків у

заяві на повернення податкових платежів висловив бажання повернути переплату за податковими платежами грошовими коштами, але при цьому в нього немає рахунків в установах банків, то Держказначейство виплачує кошти:

— з відповідних рахунків, відкритих органами Держказначейства в установах банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім’я фізичної особи;

— з рахунків установ банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки відповідно до

Реєстру одержувачів коштів, підготовленого податковим органом;

— поштовим переказом на адресу, визначену в

заяві платника податків, через підприємства поштового зв’язку згідно з Реєстром одержувачів коштів, підготовленим податковим органом.

Орган Держказначейства

протягом 5 робочих днів повідомляє податковий орган про перерахування сум помилково та/або надміру сплачених податкових платежів на рахунки банків та підприємствам поштового зв’язку, уповноважених здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків. Після цього податковий орган протягом 5 робочих днів зобов’язаний повідомити платника податків про можливість отримання належних йому готівкових коштів.

Таким чином,

повернення коштів за заявою платника податків здійснюється з державного бюджету протягом 10 робочих днів, а з місцевих бюджетів — протягом 13 робочих днів від дня отримання від платника податків заяви на повернення переплат, на що також указує п. 6.5 Регламенту адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПАУ від 09.02.2006 р. № 62.

Етап 4

— підтвердження проведення заліку. Як не дивно, але передбачивши можливість проведення заліку сум переплат за одними податковими платежами в рахунок погашення податкових зобов’язань (податкового боргу) за іншими, ДПАУ в Порядку № 58/78/22 не прописала процедуру повідомлення платника про факт здійснення такого заліку.

Тому, щоб підстрахувати себе і не допустити недоїмки, рекомендуємо платникам податків самостійно здійснювати контроль за фактом здійснення такого заліку. Для цього після закінчення законодавчо передбачених строків для проведення повернення помилково (надміру) сплачених платежів (10 і 13 робочих днів) доцільно ініціювати звіряння за податковими платежами, керуючись

п. 9.3 Інструкції № 276.

 

Відображення повернення податкових платежів в обліку

Бухгалтерський облік

. У бухобліку повернення надміру (помилково) сплачених платежів відображають кореспонденцією:

Дт 311 — Кт 641, 642

(відповідний аналітичний рахунок обліку податку, по якому значиться переплата) — при поверненні грошовими коштами на поточний рахунок платника податків в установі банку;

Дт 641, 642

(відповідний аналітичний рахунок обліку податку, у рахунок сплати якого зараховується переплата) — Кт 641, 642 (відповідний аналітичний рахунок обліку податку, по якому значиться переплата) — при погашенні податкового зобов’язання (податкового боргу) за іншими податковими платежами, надходження яких контролюється податковими органами.

Податковий облік

. У податковому обліку суми податкових платежів, що повертаються або мають бути повернені платнику податків з бюджету, згідно з п.п. 4.2.4 Закону про податок на прибуток не включаються до валового доходу за умови, що такі суми не включалися до валових витрат.

Якщо ж підприємство первісно суми внесених (нарахованих) податкових платежів відносило до складу валових витрат на підставі

п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток, то при поверненні раніше сплачених і тепер повернених сум слід відобразити валові доходи (п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Причому це правило поширюється не лише на ситуацію повернення грошима, але при спрямуванні переплати за одним податковим платежем у рахунок сплати іншого.

Як бачимо, для платника податків повернути помилково або зайво сплачені податки до бюджету не так уже й складно. Сподіваємося, що запропонований матеріал допоможе вам зробити це швидко і без зайвого клопоту.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі