Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тема тижня. Декларування доходів за 2007 рік

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2008/№ 7
Друк
Стаття

ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА 2007 РІК

 

Декларувати доходи за 2007 рік платникам, укотре «як виняток», дозволили за старою «декретівською» формою. На наш погляд, це відбувається тому, що ДПАУ зручно приховувати за старою формою декларації свої незаконні вимоги щодо відмови платникам у зменшенні суми нарахованої за рік зарплати на суму отриманих ПСП та утриманих «знизу» соцвнесків. Адже втілити в життя вимоги, що суперечать законодавству, через форму декларації, затверджену на нормативному рівні, значно складніше, ніж через власні листи і консультації. У сьогоднішній «Темі тижня» розглянемо, як правильно заповнювати декларацію про доходи за 2007 рік та додатки до неї. Матеріал проілюстровано прикладом із заповненням цих форм.

Чергову щорічну публікацію, присвячену декларуванню громадянами своїх доходів за звітний рік, починаємо з традиційного: ось уже чотири роки діє Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», а ДПАУ досі не затвердила відповідну йому форму декларації. Унаслідок цього чітких вимог щодо заповнення старої декларації про доходи в умовах дії нового Зкону досі не існує, і платники податків (утім, як і працівники податкових органів, які приймають декларації) змушені керуватися роз’ясненнями ДПАУ на рівні тільки її листів, причому в багатьох моментах аж ніяк не беззаперечних.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ДОКУМЕНТИ теми

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Конвенція

— Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (набула чинності для України 14.04.95 р.).

Інструкція № 12

— Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12.

Наказ № 490

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми обліку доходів і витрат платниками податку з доходів фізичних осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу» від 16.10.2003 р. № 490.

Лист № 25941

— лист ДПАУ «Про організацію роботи з декларування доходів, отриманих фізичними особами протягом 2005 року» від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117.

 

ЗАГАЛЬНІ МОМЕНТИ

Декларація про доходи подається платниками податків до податкового органу за місцем їх проживання

до 1 квітня, тобто останнім днем подання є 31 березня 2008 року.

Слід зауважити: ДПАУ досі дотримувалась думки, що граничний строк подання декларації — до 1 квітня поширюється тільки на випадки обов’язкового подання декларації. Якщо платник подає декларацію на добровільних засадах у зв’язку з реалізацією права на податковий кредит, то таку декларацію він може подати протягом усього року, наступного за звітним (

листи від 26.07.2005 р. № 14645/7/17-3117, від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116). При цьому штрафні санкції за несвоєчасне подання декларації на нього не поширюються. У той же час Закон про податок з доходів, на наш погляд, таких вольностей не дозволяє, тому краще не ризикувати і подати декларацію в строк — до 1 квітня.

Декларація заповнюється платником податків

самостійно чи іншою особою, уповноваженою на це нотаріально. Якщо громадянин не знає, як правильно заповнити декларацію, то він має право до 1 березня звернутися до податкового органу з проханням заповнити йому декларацію. Податківці зобов’язані безкоштовно надати йому такі послуги (п. 18.10 Закону про податок з доходів).

У цьому році, як і в попередні три роки, декларація подається за старою «декретівською» формою (

додаток 1 до Інструкції № 12) — ДПАУ все не вистачає часу розробити нову форму, адаптовану під Закон про податок з доходів (лист МФУ від 12.12.2007 р. № 31-20040-04-18/27150).

До декларації про доходи додаються два додатки:

додаток 1 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року)». Останню редакцію цього додатка наведено в листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217 . Він заповнюється лише в тому випадку, якщо платник декларує податковий кредит;

додаток 2 «Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту». Останню редакцію цього додатка наведено в листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217.

Далі докладно розглянемо порядок заповнення власне декларації та додатків до неї, а зараз нагадаємо, в яких випадках слід обов’язково подавати декларацію, а в яких випадках вона подається на добровільних засадах.

 

Таблиця 1

Платник зобов’язаний подати декларацію (обов’язкове подання), якщо протягом звітного року він:

1) одержував доходи, що не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті

(доходи від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами); спадщина або подарунки в межах, що підлягають оподаткуванню);

2)

одержував доходи не від податкових агентів* (наприклад, здавав в оренду рухоме чи нерухоме майно фізичній особі);

3) не використовував цільову благодійну допомогу (ЦБД)** протягом 12 календарних місяців

, наступних за місяцем її отримання, за винятком випадку отримання допомоги у вигляді ендавменту;

4) порушив порядок застосування податкової соціальної пільги та скористався процедурою відновлення права на таку пільгу

, установленою п.п. 6.3.4 Закону про податок з доходів. Обов’язок щодо подання декларації виникає, якщо з будь-яких причин суму недоплати податку і штрафу не повністю стягнуто роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. Ці питання порушуються в листі ДПАУ від 28.12.2007 р. № 26662/7/17-0117. Наш коментар до нього «Порушення працівником права користування ПСП: ДПАУ розповіла, як утримати 100 % штраф» див. у «БТ», 2008, № 4, с. 5;

5) одержував іноземні доходи;

6) самостійно виявив оподатковуваний дохід, не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих років;

7) має заборгованість, щодо якої у звітному році закінчився строк позовної давності;

8) має недоплату податку, що виникла під час проведення остаточного розрахунку при звільненні

. Така ситуація можлива, коли суми нарахованого оподатковуваного доходу в місяці звільнення не вистачає для погашення всієї суми нарахованого податку з доходів або штрафів із цього податку (наприклад, за несвоєчасне повернення підзвітних сум, за порушення порядку застосування ПСП);

9) не використав у встановлені строки страхову суму, отриману внаслідок крадіжки, знищення або визнання непридатним для використання застрахованого майна, на заміну такого майна***

.

Платник має право подати декларацію (добровільне подання), якщо він:

1) бажає включити до податкового кредиту понесені ним у 2007 році витрати

згідно з переліком, установленим п. 5.3 Закону про податок з доходів;

2)

бажає повернути надміру утриману з нього роботодавцем суму податку, виявлену під час проведення остаточного розрахунку. Така ситуація може виникнути, якщо при звільненні працівника суми податку, нарахованого в останньому місяці роботи, виявилося недостатньо для того, щоб за її рахунок повернути всю надміру утриману суму податку****.

* Не є податковим агентом нерезидент або фізична особа, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особами, котрі здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріус, адвокат).

** ЦБД надається громадянам на підставі п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів, наприклад, на лікування або на наукове дослідження чи розробку.

*** Згідно з п. 15.1 Закону про податок з доходів:

— для рухомого майна таку заміну (відновлення) має бути здійснено до кінця календарного року, наступного за роком, в якому відбулася така страхова подія;

— для нерухомого майна таку заміну (відновлення) має бути здійснено до кінця другого календарного року, наступного за роком, в якому відбулася така страхова подія.

**** У листі № 25941 цей випадок подання декларації названо серед обов’язкових.

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ

Податковий кредит — це сума (вартість) витрат

, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних чи юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року, у випадках, визначених Законом про податок з доходів.

До витрат, які можна включати до податкового кредиту за підсумками 2007 року, належать

(п. 5.3 Закону про податок з доходів):

1)

пожертвування чи благодійні внески неприбутковим організаціям;

2)

витрати на навчання платника податку чи іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення (див. статтю «Податковий кредит на навчання: ДПАУ узагальнила свої роз’яснення в одному листі» // «БТ», 2007, № 48);

3) витрати

на недержавне пенсійне забезпечення як платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення;

4)

витрати на штучне запліднення незалежно від того, чи перебуває платник у шлюбі з донором;

5)

оплата вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини;

6) частина суми

процентів за іпотечним (житловим) кредитом (див. статтю «Іпотечний податковий кредит громадян» // «БТ», 2007, № 5).

Про особливості включення до податкового кредиту перелічених вище витрат ви можете прочитати також у

статтях «Податковий кредит громадян за підсумками 2005 року» // «БТ», 2006, № 8; «Не упускайте можливість: збирайте документи для податкового кредиту» // «БТ», 2004, № 20.

Що потрібно знати при декларуванні податкового кредиту:

загальна сума податкового кредиту (витрат) не може перевищувати загальний оподатковуваний дохід платника, отриманий ним протягом року як заробітна плата. Отже, фактично на суму податкового кредиту можна зменшувати лише дохід у вигляді заробітної плати;

— правом на податковий кредит може скористатися тільки

резидент України, який має індивідуальний ідентифікаційний номер;

— сума ПДВ, якщо вона входить до складу понесених витрат, не враховується (вираховується) у податковому кредиті;

— громадянин має право врахувати понесені ним витрати після закінчення звітного року шляхом їх відображення в річній декларації про доходи;

— протягом року і до закінчення строків розгляду декларації податковими органами документи, що підтверджують понесені витрати, платник зберігає в себе;

— платник має вести облік отриманих протягом року доходів і понесених витрат у

Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, форму якої затверджено наказом № 490;

— суми витрат, з якихось причин не включені до податкового кредиту за підсумками звітного року, на наступний звітний рік не переносяться, тобто право на податковий кредит виникає тільки щодо витрат, фактично понесених у звітному році.

 

ЗМЕНШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ ЗАРПЛАТИ НА СУМУ СОЦВНЕСКІВ ТА ПСП

Ця проблема, як мовиться, уже «з бородою», тож упевнені, що багато хто знає, у чому її сутність. Однак ураховуючи, що більшості платників при поданні декларації за 2007 рік знову доведеться з нею зіткнутися, ще раз згадаємо про неї.

Справа в тому, що податковий кредит зменшує суму оподатковуваного доходу фізичної особи у вигляді заробітної плати. У свою чергу, заробітна плата з метою обкладення податком з доходів зменшується на суму ПСП та соцвнесків «знизу». А ось податкові органи і в минулих роках, і в цьому році вимагають, щоб податковий кредит вираховувався з річної суми

нарахованої зарплати без її зменшення на суму ПСП та соцвнесків. Податківці апелюють до того, що суму податкового кредиту обмежено зверху розміром отриманого громадянином доходу у вигляді заробітної плати. При цьому під загальним оподатковуваним доходом мається на увазі будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню відповідно до Закону про податок з доходів, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Використовуючи як аргумент слово «нарахований», податківці доходять висновку, що розрахунок потрібно здійснювати виходячи з нарахованої працівнику заробітної плати. Крім того, вони вважають, що право на податковий кредит мають усі платники податків незалежно від розміру їх доходу (заробітної плати), тому при застосуванні права на податковий кредит має застосовуватися принцип рівності всіх платників податків незалежно від того, чи користувалися вони у звітному році ПСП. Таку думку ДПАУ висловлювала в деяких своїх останніх листахвід 27.04.2006 р. № 4796/6/17-0716, від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716.

Ми вже неодноразово висловлювали свою незгоду з цим висновком

. До загального оподатковуваного доходу включаються доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до Закону про податок з доходів. При цьому в пп. 3.5 і 6.1 цього Закону встановлено, що об’єкт оподаткування доходу у вигляді заробітної плати зменшується на суму утриманих «знизу» соцвнесків та суму ПСП. Це означає, що такі суми не підлягають оподаткуванню згідно із Законом про податок з доходів, а отже, їх потрібно вираховувати з отриманої за рік зарплати для цілей застосування податкового кредиту.

Щоб підтвердити правильність нашої позиції, наведемо елементарний приклад. Зарплата фізичної особи — 500 грн. на місяць, разом за 2007 рік — 6000 грн. (500* х 12), утримано за рік соцвнесків — 90 грн., податку з доходів — 526,50 грн. ((6000 - 90 - 200 ПСП х 12) х 15 %). Припустимо, протягом року фізичною особою понесено витрати на благодійний внесок лікарні в сумі 300 грн. За ідеєю, реалізувавши право на податковий кредит, тобто подавши декларацію про доходи і надавши підтверджуючі документи про понесені витрати, фізична особа має право на повернення надміру сплаченого податку в сумі 45 грн. (526,5 - (6000 - 90 - 200 ПСП х 12 - 300

) х 15 %).

* Для спрощення прикладу суму індексації не наводимо.

Однак, якщо обчислювати за правилами, вигаданими ДПАУ, то фізична особа, показавши в декларації понесені витрати на благодійність, має ще додатково сплатити податок до бюджету в сумі 328,5 грн. (526,5 - (6000 -

300) х 15 %).

Дуже сумніваємося, що саме такий зміст закладали законодавці у поняття «податковий кредит». ДПАУ вже час зрозуміти, що податковий кредит запроваджено для того, щоб дати людям право

повернути частину сплаченого податку з доходів, а не право перерахувати доходи, а там подивимося, хто кому насправді винен... За захистом своїх інтересів ви маєте право звернутися до суду, тим більше, що позитивна судова практика з цього питання вже є (зокрема, постанова районного суду в м. Києві від 26.01.2006 р.**; постанова районного суду м. Донецька від 01.12.2006 р. у справі № 2-2292***).

** Коментар до цього рішення суду ви можете прочитати в газеті «Бухгалтерський тиждень», 2006, № 12, с. 11.

*** Див. ком. «Як розрахувати суму податку з доходів «до повернення» — суд не згоден з алгоритмом від ДПАУ» // «БТ», 2007, № 24, с. 5

 

Порядок заповнення рядків декларації та додатків до неї

У декларації наводяться лише доходи, що включаються до місячного або річного оподатковуваного доходу.

Доходи, що не оподатковуються, у декларації не відображаються (п. 4.3 Закону про податок з доходів).

Отже, декларація складається з чотирьох розділів, а також двох додатків до неї, про які вже згадувалося вище. А тепер — докладніше про заповнення кожного розділу.

 

Таблиця 2

Структура декларації

Які доходи відображаються

Примітки

1

2

3

Розділ 1:

Тут наводяться відомості про платника (П. І. Б., адреса, ІПН)

Підрозділ 1.1

(доходи за ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ)

Оподатковувані доходи, отримані як

за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за цивільно-правовими договорами та інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

У

листі № 25941 зазначається, що тут наводяться лише доходи у вигляді заробітної плати. Це ж підтверджують і деякі працівники податкових органів на місцях.

Сума утриманого податку з доходів показується з урахуванням результату проведеного роботодавцем перерахунку податку за підсумками 2007 року

.

 

 

Крім того, вважаємо, що в цьому підрозділі має бути відображено

суми ПСП та соцвнесків «знизу», які зменшують базу обкладення податком з доходів у вигляді зарплати. Відповідно в підсумковому рядку підрозділу 1.1 буде виведено оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати (тобто сума нарахованої зарплати за мінусом ПСП та соцвнесків)

Підрозділ 1.2

(доходи, отримані в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ)

Доходи, отримані не від податкових агентів, і доходи, що не оподатковуються у джерела їх виплати

У

листі № 25941 зазначається, що в підрозділі 1.2 наводяться лише доходи, отримані не від податкових агентів, і ті, що не підлягають оподаткуванню у джерела виплати. Наприклад: оподатковувана спадщина; подарунки; доходи від продажу рухомого та нерухомого майна; інвестиційний прибуток; орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи; хабар; украдене чи знайдене майно, не здане державі відповідно до закону; сума страхової виплати, не спрямована на заміну втраченого майна в установлені строки, та деякі інші види доходів

Підрозділ 1.3

(доходи, отримані від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ, іншої незалежної професійної діяльності)

Доходи і витрати, отримані від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності

Заповнюють підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, котрі здійснюють приватну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати тощо) в окремій декларації, яку має бути подано до 9 лютого 2008 року.

У

«непідприємницькій» декларації цей підрозділ громадянином не заповнюється

Підрозділ 1.4

(іноземні доходи)

Доходи, відмінні від доходів із джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання. Якщо є документи, легалізовані українським консульством за кордоном про суму утриманого з цих доходів податку, то у гр. 4 і 5 цього підрозділу наводиться сума податку.

Зауважимо, що при отриманні іноземних доходів у країнах колишнього СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно, оскільки вони є членами

Конвенції*. Це підтверджує і Мін’юст у своєму листі від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117

* Ця Конвенція є чинною, оскільки Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.10.2002 р. ще не набрала чинності, що підтверджує і Мін’юст у листі від 21.01.2006 р. № 26-53/7.

Розділ 2

(суми, що виключаються з оподатковуваного доходу)

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати з метою оподаткування

Цей розділ не заповнюється

Розділ 3

(загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок)

Сума всіх оподатковуваних доходів

На думку ДПАУ, тут наводиться сума нарахованого доходу, тобто не зменшена на суму соцвнесків, ПСП та податкового кредиту.

На наш погляд, тут потрібно зазначати суму нарахованого оподатковуваного доходу, включаючи зарплату, зменшену на суму ПСП та утриманих «знизу» соцвнесків

Розділ 4

(відомості про власність і земельні ділянки)

Наводяться відповідні дані

На підставі документів на право власності на рухоме та нерухоме майно (свідоцтво, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1

(перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту)

Зазначаються витрати, які громадянин має право задекларувати за підсумками 2006 року

Цей додаток заповнюють лише громадяни, які декларують податкові кредити. До податкового кредиту

можна включити витрати на: сплату процентів за користування іпотечним кредитом; благодійні внески чи пожертвування; навчання в середньому професійному або вищому навчальному закладі; лікування, у тому числі на придбання ліків; сплату страхових внесків за недержавним пенсійним страхуванням або довгостроковим страхуванням життя

Додаток 2

(розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету)

Заповнюється згідно з наведеними в додатку формулами

Тут здійснюється розрахунок остаточної суми податку з доходів, яку має бути утримано з громадянина у звітному році. Відповідно визначається сума, яку громадянину необхідно повернути з бюджету або, навпаки, яку йому потрібно доплатити до бюджету.

У рядках додатка 2 є чіткі інструкції щодо їх заповнення, тому сподіваємося, що це не викличе у вас труднощів. Крім того, хорошим помічником вам у цій справі буде запропонована нами нижче довідкова інформація.

Хочемо звернути вашу увагу, що при заповненні рядка 1 розділу І цього додатка з підрозділу 1.1 декларації береться не сума нарахованої зарплати, а величина оподатковуваного доходу у вигляді зарплати (тобто нарахований дохід, зменшений на суму наданих ПСП та утриманих соцвнесків).

І хоча податкові органи з цим не погоджуються (особливо якщо йдеться про декларування податкового кредиту), лише в такий спосіб підсумкову суму податку з доходів буде підраховано правильно

 

СТРОКИ ДОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

На платника податків покладається обов’язок у встановлені строки подати декларацію про доходи, а нараховує податкове зобов’язання (або визначає суму, що підлягає поверненню платнику) на підставі цієї декларації

податковий орган.

Якщо за підсумками декларування громадянин має доплатити узгоджену суму податку, то така доплата здійснюється протягом 30 календарних днів після отримання податкового повідомлення від податкового органу.

За неподання або несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи або включення до декларації перекручених даних

накладається адмінштраф за ст. 1641 КУпАП від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Сума податку, що підлягає поверненню платнику, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації,

протягом 60 календарних днів з дня отримання такої декларації.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ ІІІ ДОДАТКА 2

 

Оподаткування доходів від продажу нерухомого майна

Таблиця 3

Вид нерухомості

Продаж не частіше 1 разу на рік

Продаж частіше 1 разу на рік

Житлова нерухомість

— будинок, садовий будиночок (включаючи земельну ділянку, на якій він знаходиться, а також господарсько-побутові споруди і будови, розташовані на такій земельній ділянці), квартира чи кімната:

площею

до 100 кв. м

Не оподатковуєтсья

5 %

від вартості продажу

площею

понад 100 кв. м

1 %

від вартості, що припадає на площу понад 100 кв. м:

ПДФО = Д

х (Sпер : Sзаг) х 1 %

Нежитлова нерухомість

— інші об’єкти нерухомості, а також об’єкти незавершеного будівництва

5 %

від вартості продажу

Умовні позначення: Д — дохід від продажу нерухомості (вартість продажу). Вартість продажу визначається виходячи з договірної ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оцінної вартості, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку згідно із законодавством; Sпер — площа, що перевищує 100 кв. м; Sзаг — загальна площа нерухомості, що продається.

 

Докладно з нюансами оподаткування операцій з продажу нерухомості ви можете ознайомитися у

статті «Продаж нерухомості та податок з доходів» // «БТ», 2007, № 7, с. 40.

При заповненні розділу III додатка 2 до декларації слід пам’ятати, що згідно з

п. 1.10 Закону про податок з доходів нерухоме майно (нерухомість) об’єкти майна, що розташовуються на землі та не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних чи функціональнихарактеристик (властивостей), а також земля. Отже, наведені в табл. 3 правила оподаткування з продажу нерухомості поширюються і на операції з продажу земельних ділянок. Єдиний виняток становлять доходи, отримані платником унаслідок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації відповідно до норм земельного законодавства. Такі доходи згідно з п.п. 4.3.18 Закону про податок з доходів не включаються до оподатковуваного доходу, а отже, у декларації їх відображати не потрібно.

 

Оподаткування доходів від продажу рухомого майна

Таблиця 4

Вид майна

Продаж не частіше 1 разу на рік

Продаж частіше 1 разу на рік

Легковий автомобіль, мотоцикл, моторолер, моторний (парусний) човен*

1 %

від вартості продажу за умови сплати держмита чи оплати послуг нотаріуса

15 %

від вартості продажу

Інше майно

(крім інвестиційних активів)

15 %

від вартості продажу

* За пільговою ставкою оподаткування дозволяється продати лише один із перелічених об’єктів протягом року. При цьому доходи від продажу будь-якого рухомого майна для цілей оподаткування не зменшуються на суму понесених витрат на його придбання, тобто оподатковується вся виручка від продажу рухомого майна.

 

Оподаткування доходів від здавання майна в оренду

Таблиця 5

Вид майна

Ставка податку

Примітки

Нерухоме майно

15 %

Об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташовано таку нерухомість*. Слід ураховувати, що витрати, понесені орендодавцем на утримання зданої в оренду нерухомості, не зменшують об’єкт оподаткування

Рухоме майно

Витрати, понесені орендодавцем на утримання зданого в оренду об’єкта рухомого майна, не зменшують об’єкт оподаткування, тобто оподатковується вся сума орендної плати

Земельна ділянка

Податковим агентом орендодавця стосовно доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є

орендар. При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу, установленої законодавством з питань оренди землі**

* Якщо таку мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного податкового року, то об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, визначеної в договорі оренди. При здаванні фізичною особою нерухомості в оренду іншій фізичній особі, котра не є суб’єктом підприємницької діяльності, договір оренди підлягає нотаріальному засвідченню. При цьому орендодавець самостійно нараховує та

сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу. У декларації, очевидно, слід зазначати фактично сплачений у звітному році податок з доходів, а не суму податку, що припадає на дохід за звітний рік.

** Тут необхідно орієнтуватися на мінімальну суму орендного платежу, установлену для земель державної та комунальної власності, а саме: — для земель сільськогосподарського призначення — розміру податку на землю, що встановлюється Законом про плату за землю; — для інших категорій земель — трикратного розміру податку на землю, що встановлюється Законом про плату за землю.

 

Якщо майно здається в оренду податковим агентам, то показувати доходи від таких операцій у декларації, на наш погляд, не потрібно.

 

Оподаткування доходів у вигляді спадщини

Таблиця 6

Вид спадщини

Спадкоємці

1. Члени сім’ї першого ступеня споріднення

2. Інші спадкоємці

спадкоємець — інвалід І групи або має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

інші

1

2

3

4

Якщо спадкодавцем є резидент України

— нерухоме майно; — рухоме майно; — грошові кошти (у тому числі готівка, кошти на рахунках, депозити)

0 %

0 %

5 %

— комерційна та інтелектуальна власність (у тому числі плата за використання інтелектуальної власності у вигляді роялті); — страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця; — страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця

0 %

5 %

5 %

Якщо спадкодавцем є нерезидент України

— нерухоме майно; — рухоме майно; — грошові кошти (у тому числі готівка, кошти на рахунках, депозити)

15 %

0 %

*

15 %

— комерційна та інтелектуальна власність (у тому числі плата за використання інтелектуальної власності у вигляді роялті); — страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця; — страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця

15 %

* На нашу думку, особливий пільговий порядок оподаткування для зазначених осіб має застосовуватися і в разі отримання спадщини від нерезидента (новий п. 13.6 Закону про податок з доходів), хоча тут наявна суперечність двох законодавчих норм (п.п. 13.2.3 Закону про податок з доходів і нового п. 13.6 Закону про податок з доходів).

 

При отриманні спадщини або подарунків неповнолітніми дітьми слід ураховувати таке роз’яснення ДПАУ (див.

«Декларувати доходи за неповнолітніх і малолітніх дітей зобов’язані їх батьки чи особи, у сім’ї яких виховується дитина»).

 

Декларувати доходи за неповнолітніх і малолітніх дітей зобов’язані їх батьки чи особи, у сім’ї яких виховується дитина

Витяг із листа ДПАУ від 19.06.2007 р. № 12450/7/17-0717

«Щодо звільнення від обов’язку подання декларації неповнолітніх дітей незалежно від видів та сум отриманих ними доходів, передбаченого

пунктом 18.4 <...> Закону № 889 [Закону про податок з доходів.Прим. ред.], то це звільнення стосується тільки тих неповнолітніх, які перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років (пункт 2 статті 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі — Сімейний кодекс)). Отже, неповнолітні, які не перебувають на повному утриманні інших осіб, від обов’язку подання річних податкових декларацій не звільнені.

При цьому згідно з

пунктом 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 р. № 3 «інші особи» — це особи, в сім’ї яких виховується дитина. Ними можуть бути тітка, дядько, двоюрідні сестра, брат, а також сусіди чи інші сторонні особи.

Водночас,

малолітні діти , якими згідно з пунктом 2 статті 6 Сімейного кодексу є діти до досягнення 14 років, Законом № 889 не позбавлені обов’язку подання річних податкових декларацій.

Враховуючи норми законодавства, зокрема,

Конституції, Сімейного кодексу, стосовно того, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття та управляти належним малолітній дитині майном в її інтересах, без спеціального на те повноваження, а також на підставі пункту 1 статті 242 Цивільного кодексу України, відповідно до якого батьки є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, подати річну декларацію за неповнолітню та малолітню дитину і забезпечити сплату податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону № 889 мають батьки».

 

Оподаткування доходів у вигляді подарунків

Порядок справляння податку з доходів з вартості отриманих подарунків аналогічний порядку, установленому для спадщини (див. табл. 6).

Крім того, тут слід ураховувати такий нюанс: не оподатковуються доходи у вигляді коштів або майна (майнових чи немайнових прав), подарованого одним членом сімейної пари іншому, у межах їх частини спільної часткової або спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності.

 

Оподаткування доходів від операцій з інвестиційними активами

Операціями з інвестиційними активами є придбання та/або продаж цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах (частки, частини у статутному фонді, паї).

Платник податків самостійно розраховує фінансовий результат від операції з інвестактивами, відображає його в декларації (підрозділ 1.2 декларації та рядок 23 розділу ІІІ додатка 2 до декларації) і за наявності прибутку сплачує з нього податок.

Податком з доходів обкладається прибуток від операцій з цінними паперами.

Загальний фінансовий результат (прибуток чи збиток) від операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо в результаті виходить додатний фінансовий результат

(прибуток), то фізична особа зобов’язана сплатити з цієї суми податок з доходів за ставкою 15 %.

Якщо за підсумками року отримано

збиток, то його сума переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

До розрахунку фінансового результату беруться фактично понесені витрати і фактично отримані доходи від таких операцій у звітному році.

 

Таблиця 7

Не включаються до загального оподатковуваного доходу, а отже, і не відображаються в декларації

1.

Сума доходів, отриманих від розміщення коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України (п.п. 4.3.3 Закону про податок з доходів)

2.

Дивіденди, нараховані платнику податку у вигляді акцій (часток, паїв) , емітованих юридичною особою — емітентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування ніяк не змінює пропорцій (часток) усіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, унаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (п.п. 4.3.17 Закону про податок з доходів)

Пояснення.

Ідеться про неоподаткування сум нарахованих дивідендів. Отримання ж власником (акціонером) у результаті такої операції частини, частки, паю, акцій розглядається як придбання інвестиційного активу. При подальшому продажу такого інвестиційного активу витрати на його придбання беруть участь у формуванні фінансового результату від такої операції.

3.

Сума доходу, отриманого платником податку в результаті відчуження акцій (інших корпоративних прав), отриманих ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо одержані ним як компенсація суми його вкладу до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (п.п. 4.3.18 Закону про податок з доходів)

4.

Прибуток від операцій з інвестиційними активами, що не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями Закону про податок з доходів (п.п. 4.3.19 Закону № 889)

Пояснення

. У цьому випадку йдеться про абзац «а» п.п. 9.6.8 Закону № 889, згідно з яким не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу дохід від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, зазначену в п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2007 році — 740 грн.). У листі ДПАУ від 06.05.2005 р. № 3898/6/15-1116 із цього приводу зазначено: якщо дохід, отриманий від продажу у звітному податковому році інвестиційного активу, не перевищує зазначену суму (у 2007 році — 740 грн.), відомості про такий продаж до декларації не вносяться. При цьому під терміном «інвестиційний актив» розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу. Під терміном «пакет цінних паперів» розуміється окремий цінний папір або сукупність ідентичних цінних паперів, а під терміном «ідентичний цінний папір» розуміються цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

З цього доходимо висновку, що дохід у межах 740 грн. діє для продажу кожного інвестиційного активу окремо, а не є загальним розміром доходу, отриманого від усіх операцій з інвестактивами у звітному році.

5.

Доходи від операцій з продажу (погашення) цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю (п.п. 9.6.10 Закону про податок з доходів). Те, що такі доходи не обкладаються податком з доходів, підтверджує і ДПАУ у своєму листі від 03.06.2004 р. № 4400/6/17-3116

 

Платник податків має право укласти договір з професійним торговцем цінними паперами на виконання ним функцій податкового агента при здійсненні операцій з інвестактивами. У цьому випадку податок з доходів утримується у джерела виплати, тому платнику не потрібно декларувати такий дохід за підсумками року.

Порушивши тему цінних паперів, мусимо сказати кілька слів про проценти, що нараховуються на деякі з них. Згідно з

п.п. 22.1.4 Закону про податок з доходів до 1 січня 2010 року не включається до оподатковуваного доходу такі види доходів:

— проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок);

— вклад до небанківських фінансових установ відповідно до закону чи проценти (дисконтні доходи) на депозитний (ощадний) сертифікат.

 

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА 2007 РІК

Припустимо, у 2007 році фізичною особою було отримано такі доходи:

— заробітна плата за основним місцем роботи ТОВ «Світло» за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р. становить

18000 грн. (1500 х 12). Сума утриманого податку дорівнює 2620,47 грн., сума утриманих «знизу» соцвнесків — 530,37 грн., ПСП не надавалася;

— заробітна плата за сумісництвом у ПП «Мир» за період з 01.01.2007 р. по 31.03.2007 р. —

2100 грн. (700 х 3). Сума утриманого податку становить 277,53 грн., сума утриманих «знизу» соцвнесків — 49,89 грн., сума наданих ПСП — 400,00 грн.;

— орендна плата від здавання вантажного автомобіля в оренду ТОВ «Світло» за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р. — 9600 грн. (800 х 12). Сума утриманого орендарем податку з доходів становить 1440 грн.;

— проценти за депозитним рахунком у національній валюті України — у сумі 1400 грн.;

— дохід від продажу легкового автомобіля «АУДІ 100» — 35000 грн. Договір купівлі-продажу було оформлено у приватного нотаріуса. До оформлення операції платник сплатив податок за ставкою 1 %, тобто в сумі 350 грн., що підтверджується квитанцією банку.

У 2007 році фізичною особою понесено такі витрати, які може бути включено до складу податкового кредиту:

— оплата свого навчання у вищому навчальному закладі за 2007 рік у сумі 4000 грн. (оплата навчання з розрахунку на місяць не перевищила 740 грн.);

— сплата відсотків за іпотечним кредитом, виданим в іноземній валюті, у 2007 році (площа квартири не перевищує 100 кв. м) — 9000 грн.

Перш ніж заповнити декларацію і додатки до неї,

прокоментуємо деякі моменти.

З роз’яснень ДПАУ випливає, що в розділі 1.1 декларації наводиться тільки дохід у вигляді заробітної плати. У зв’язку з цим дохід від здавання майна в оренду орендарю (ТОВ «Світло»), який з позиції

Закону про податок з доходів є податковим агентом, показувати не потрібно.

Доходи у вигляді процентів за депозитним рахунком платнику не потрібно показувати в декларації, оскільки такі доходи згідно з

п.п. 22.1.4 Закону про податок з доходів не підлягають оподаткуванню до 1 січня 2010 року. А в декларації, ще раз нагадаємо, наводяться тільки доходи, що включаються до загального річного оподатковуваного доходу.

Що стосується доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, якщо операція підлягає державній реєстрації, то власне цей факт не є підставою для обов’язкового подання декларації. Нотаріус, виконуючи функції податкового агента, не зареєструє договір, доки платник не сплатить податок. Однак якщо платник подає декларацію (якщо для подання декларації є інші обов’язкові підстави або вона подається на добровільних засадах), тоді в ній потрібно зазначити і доходи від продажу такого майна.

При декларуванні податкового кредиту ми зменшуватимемо суму нарахованої зарплати на суму утриманих «знизу» соцвнесків та суму отриманих платником ПСП, хоча ДПАУ, ще раз зауважимо, настійно цьому опирається. Ці суми наводяться в розділі 1.1 декларації.

З приводу податкового кредиту звертаємо увагу, що ДПАУ неправомірно відмовляє фізичним особам у праві декларувати витрати у вигляді сплачених процентів за іпотечним кредитом, якщо такий кредит узято в іноземній валюті і відповідно проценти також сплачуються в іноземній валюті. Таку думку було викладено ДПАУ в

листі від 26.04.2007 р. № 8445/7/17-0717. Ми з цим категорично не згодні, і ви мусите відстоювати своє право на включення цих витрат до податкового кредиту (найімовірніше, це доведеться робити через суд). А допоможуть вам у цьому наші аргументи, викладені в коментарі до цього листа ДПАУ «Якщо кредит на житло отримано в інвалюті, то проценти не включаються до податкового кредиту громадян: незаконна вимога ДПАУ» // «БТ», 2007, № 24 . При заповненні декларації ми включатимемо іпотечні проценти до податкового кредиту, що повністю відповідає Закону про податок з доходів.

 

 

Фрагмент заповненої декларації

 

<...>

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):

 

Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход з

01.01.2007 р. по 31.12.2007 р.

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

ТОВ «Світло (код за ЄДРПОУ 12345678, у тому числі

з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р.

18000,00

2620,47

— сума утриманих внесків до соціальних фондів

 

530,37

ПП «Мир» (код за ЄДРПОУ — 22334455), у тому числі:

з 01.01.2007 р. по 31.03.2007 р.

2100,00

277,53

— сума утриманих внесків до соціальних фондів

 

49,89

— сума наданих ПСП

 

400,00

Усього нарахований дохід у вигляді заробітної плати

 

20100,00

2898,00

Усього

оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати

Х

19119,74

2898,00

 

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

 

Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход з

01.01.2007 р. по 31.12.2007 р.

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

Продаж легкового авто (договір купівлі-продажу від 10.04.2007 р. № СО 8415)

Квітень 2007 року

35000,00

350,00

Усього

Х

35000,00

350,00

<...>

 

РОЗДІЛ 3

 

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200

7 рік, становить 54119,74 грн.

<...>

 

Фрагмент заповненого додатка 1

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону
 України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані
з 1 січня по 31 грудня 2007 року)

 

Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2006 року

Код рядка

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн.)

1

2

3

4

...

...

...

...

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми,

розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2007 році цей розмір становив 740 грн. на місяць (525 грн. х 1,4)

02

Чек РРО 1385 від 12.09.2007 р.

4000,00

...

...

...

...

Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону № 889

05

ПКО від 20.01.2007 р. № 190067;
від 22.02.2007 р. № 190128 і т. д.
 (наводяться реквізити усіх ПКО)

9000,00

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05)

06

х

13000,00

 

Фрагмент заповненого додатка 2

 

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку
 або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

<...>

Розділ I

(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту)

№ рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2007 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 06 переліку сум витрат

6119,74


(19119,74 - 13000,00)

 

2

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %)

917,96
 

(6119,74 х 15 %)

 

3*

Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2007 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу

1980,04
 

(2898,00 - 917,96)

 

* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.

<...>

Розділ III

(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)

№ рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

 

...

 

 

Доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) (ст. 12 з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22; код бюджетної класифікації 11011300)

№ рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

9

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації)

35000,00

 

9.9

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 9 цього розділу

350,00

 

...

...

...

...

12

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з доходів, визначених у пп. 9.9; 10.10; 11.11 цього розділу

350,00

 

13

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума п.п. 9.9; 10.10; 11.11)

350,00

 

14**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума п.п. 9.9; 10.10; 11.11; — п. 12 цього розділу)

0,00

 

...

...

...

...

** Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов'язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від'ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету.

 

Розділ IV

(податкове зобов'язання)

рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Сума податку з доходів фізичних осіб до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (п. 3 Розділу I код 11010100)

-

1980,04

 

2

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету (п. 1 Розділу II код 11010100)

 

3

Податкове зобов’язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 8 Розділу III код 11011200)

 

4

Податкове зобов’язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 14 Розділу III код 11011300)

0,00

 

5

Податкове зобов’язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 21 Розділу III код 11011400)

 

6

Податкове зобов’язання (або від'ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 30 Розділу III інші доходи код 11010100)

 

<...>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі