Теми статей
Обрати теми

Недійсна податкова накладна: за матеріалами судових рішень, або Як відстояти своє право на податковий кредит

Редакція БТ
Стаття

НЕДІЙСНА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА:


за матеріалами судових рішень, або Як відстояти своє право на податковий кредит

 

«Отримана податкова накладна є недійсною!» Цю фразу часто можна почути від працівників податкових органів під час проведення перевірки. Погодьтеся, звучить як вирок. Результат цього «вироку», як правило, такий: суму ПДВ за податковою накладною, отриманою від постачальника, виключають з податкового кредиту.

Про те, що із цього приводу зазначають суди, і йтиметься в сьогоднішній статті. Сподіваємося, що висновки статті допоможуть вам відстояти своє право на податковий кредит, якщо ви опинилися в такій ситуації.

Наталія ГОЛОСКУБОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 2181 —

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Порядок № 165 —

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

Довідка про судову практику

— Довідка про вивчення та узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету, доведена Вищим адміністративним судом України від 20.10.2006 р. б/н.

 

Претензії податкових органів

Не таємниця, що основне завдання податкових органів під час проведення перевірок — поповнення бюджету. Одним із ласих шматочків для поповнення коштів бюджету є податкова накладна, отримана від постачальника. Визнаючи її недійсною з певних причин (про них ітиметься далі), податкові органи фіксують факт порушення правил податкового обліку і виключають з податкового кредиту суму ПДВ. У результаті у платника податків утворюється недоплата податку до бюджету, що загрожує податковими штрафами. Як правило, підставою для визнання податкової накладної недійсною можуть бути такі причини:

1) допущено помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної

;

2) податкову накладну виписано особою, не зареєстрованою як платник ПДВ

. Сюди можна віднести випадки, коли фірму постачальника визнано фіктивною* або постачальник виписав податкову накладну за анульованим свідоцтвом платника ПДВ тощо. Звернемо увагу, що податківці намагаються підвести під цей пункт випадок, коли податкову накладну підписано особою (працівником), не уповноваженою на це постачальником (п. 18 Порядку № 165). Докладніше про це — у розділі «Що зазначають суди».

* Про те, як відстояти своє право на податковий кредит, коли фірму постачальника визнано фіктивною, див. у статті «Фіктивна фірма та ПДВ-наслідки для покупця» // «БТ», 2007, № 38.

Нагадаємо, що обов’язкові реквізити податкової накладної перелічено в

п.п. 7.2.1 Закону про ПДВ. До них належать:

— порядковий номер;

— дата виписування;

— повна або скорочена назва юридичної особи (зазначена у статутних документах) або П. І. Б. фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ;

— податковий номер платника податку (продавця та покупця);

— місцезнаходження юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ;

— номенклатура товарів (робіт, послуг) та їх кількість (об’єм, обсяг);

— ціна поставки без урахування ПДВ;

— ставка податку та сума податку;

— загальна сума коштів, що підлягає сплаті з урахуванням податку.

При цьому податкову накладну має бути заповнено особою, зареєстрованою як платник ПДВ, якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Такого висновку ми дійшли на підставі норм

пп. 2 і 5 Порядку № 165.

Обережні платники податків

, звичайно, можуть попросити постачальника замінити помилкову податкову накладну на правильну. Якщо постачальник відмовляється її замінити, то одержувач має право додати до податкової декларації за звітний період заяву зі скаргою на такого постачальника**. Це дає додаткову можливість аргументування права на податковий кредит за податковою накладною з помилками.

** Докладніше про послідовність дій у такій ситуації читайте у статті «Податкова накладна з помилкою в обов’язкових реквізитах. Що робити?» // «БТ», 2007, № 28.

Ну а щоб переконатися в тім, що податкову накладну підписано уповноваженою особою (зареєстрованою платником ПДВ), можна попросити у постачальника копію його свідоцтва ПДВ і про всяк випадок заглянути на сайт ДПАУ www.sta.gov.ua* і перевірити, чи не анульоване воно.

* Інформація на web-сайті оновлюється двічі на місяць (лист ДПАУ від 20.01.2007 р. № 921/7/29-1017).

Але що буде, якщо нічого цього не робити?

Адже іноді через великий обсяг документів не вдається відразу побачити незначні помилки в обов’язкових реквізитах податкових накладних. І лише під час проведення перевірки податкові органи їх помічають і відразу ж «знімають» суму ПДВ за такими податковими накладними з податкового кредиту**. Аналогічна доля чекає на суму ПДВ за накладними, виписаними неплатником ПДВ (наприклад, свідоцтво платника ПДВ давно анульоване, а постачальник продовжував виписувати податкові накладні). Як правило, це виявляється під час проведення зустрічних перевірок.

** До речі, ВГСУ в постанові від 03.08.2005 р. № 41/132а зауважив, що податкову накладну з помилками можна замінити на правильну і під час перевірки, тому в такий спосіб також можна спробувати відстояти податковий кредит.

Що ж робити в такому випадку? Як зберегти право на податковий кредит? Потрібно

скористатися своїм правом згідно із Законом № 2181 і звернутися до суду. Тим більше, що багато які судові органи в цій ситуації на боці платників податків.

 

Що зазначають суди

Приємно відзначити, що останнім часом суди визнають безпідставними претензії податківців до податкових накладних, де зафіксовано незначні помилки (навіть в обов’язкових реквізитах). На їх думку,

недоліки в заповненні податкової накладної не свідчать про її недійсність. На обґрунтування своїх рішень суди наводять такі аргументи:

1. Помилки в обов’язкових реквізитах

. Відповідно до п.п. 7.4.5 Закону про ПДВ не підлягає включенню до складу податкового кредиту сума податку, не підтверджена податковими накладними або митними деклараціями (іншими подібними документами відповідно до п.п. 7.2.6 Закону про ПДВ). Інших підстав для невключення до складу податкового кредиту сум сплаченого ПДВ цей Закон не передбачає. Як правило, на момент перевірки податковий кредит підтверджується податковою накладною.

Отже, усі спроби визнати податкову накладну недійсною через те, що в обов’язкових реквізитах допущено помилки, є безпідставними. Головне, щоб податкова накладна була наявна.

2. Виписування податкових накладних особами, які не мають на це права

. По-перше, те, що постачальник не сплатив до бюджету податкові зобов’язання з ПДВ, до уваги судом не береться. Річ у тім, що для включення відповідних сум ПДВ, сплачених постачальнику в ціні товару, до податкового кредиту в Законі про ПДВ не передбачено умови про сплату цих сум до бюджету.

Інакше кажучи, якщо контрагент (постачальник) не виконав своїх зобов’язань зі сплати податку до бюджету, то відповідальність покладається саме на нього. На покупці це не позначається.

По-друге

, відповідно до п.п. 7.2.4 Закону про ПДВ право на нарахування податку і складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 9 Закону про ПДВ. Факт реєстрації постачальника як платника ПДВ підтверджується наявністю в нього відповідного свідоцтва та реєстрації в Реєстрі платників ПДВ. При цьому Закон про ПДВ не наділив платників податків правом (ст. 10 Закону про ПДВ) і не поклав на них обов’язок (ст. 9 Закону про ПДВ) вимагати від іншого платника податків будь-які документи, що підтверджують їх реєстрацію як платників ПДВ.

Це означає, що платник податків не повинен проводити «розслідування» і дізнаватися, чи дійсно постачальник, який виписав податкову накладну, є платником ПДВ (чи є в нього свідоцтво платника ПДВ, чи включено його до Реєстру платників ПДВ). Принаймні,

Закон про ПДВ не зобов’язує його це робити.

Наведені вище аргументи можуть використовуватися вами в суді. Причому ви можете оперувати ними як окремо, так і сукупно (це залежатиме від причини, з якої податкові органи бажають визнати отриману податкову накладну недійсною).

Для повного уявлення про усталену позицію судів наведемо висновки окремих судових рішень***:

*** З рештою рішень судів ви можете ознайомитися на сайті www.reyestr.court.gov.ua.

 

Реквізити

Висновки

Ухвали ВАСУ

Від 10.07.2007 р. у справі № А-13/31-05

Недоліки в заповненні податкової накладної, виявлені податковою інспекцією в результаті перевірки, не роблять цю податкову накладну недійсною

Від 09.11.2006 р. у справі № К-12041/06

Якщо номенклатуру товару в податковій накладній (один з обов’язкових реквізитів) наведено без докладного опису, то це не робить її недійсною. Право на податковий кредит за такою податковою накладною залишається.

Постанови ВГСУ

Від 06.12.2005 р. № 21-106сво05

Незначні помилки не можуть бути причиною для визнання податкової накладної недійсною. Незначними помилками можна вважати: відсутність порядкового номера, одиниці виміру, адреси покупця.

Від 09.09.2004 р. № 5/3258-12/433

Друкарська помилка в індивідуальному номері покупця не позбавляє його права на податковий кредит

Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду

Від 18.10.2007 р. у справі № 22-а-7754/07

Якщо контрагент (постачальник) не виконав своїх зобов’язань зі сплати податку до бюджету, то відповідальність покладається саме на цю особу. На покупці це не позначається.

Аналогічної думки дотримується ВАСУ в Довідці про судову практику, ухвалі від 05.10.2006 р. у справі № К-7148/06, постанові від 29.09.2006 р. у справі № 21-358во6

 

Звичайно, зазначені вище постанови та ухвали — не догма, тому

стовідсоткової гарантії, що суд винесе рішення на вашу користь, немає. Наприклад, ВГСУ у своїй постанові від 24.05.2006 р. у справі № 33/267-05(08/186-05) не став на захист підприємства, указавши на те, що підприємство не скористалося механізмом захисту своїх прав, наданим Законом про ПДВ, хоча фактично не було позбавлене такої можливості. Аналогічні висновки містяться в постанові ВСУ від 01.03.2005 р. У ній зазначено, що в окремих випадках податкова накладна, видана суб’єктом господарювання, засновницькі документи і свідоцтво платника ПДВ якого було визнано судом недійсними, не дає його контрагенту права на податковий кредит. Незайвим буде згадати і оглядовий лист ВГСУ від 23.11.2001 р. № 01-8/1271. У ньому як визначення правильності заповнення податкових накладних суд наводить перелік обов’язкових реквізитів, установлених п.п. 7.2.1 Закону про ПДВ. Якщо хоча б один з цих реквізитів не буде заповнено, покупець не зможе включити суму ПДВ до складу податкового кредиту.

Ураховуючи таку неузгодженість, краще не доводити справу до суду і відразу просити постачальника замінити неправильно виписану податкову накладну.

 

А що думає із цього приводу ДПАУ?

Безумовно, ДПАУ знає про позитивні для платників податків судові рішення, тому змушена до них дослухатися. Так, у

листах від 13.09.2006 р. № 10-3018/4049 і від 26.01.2007 р. № 10-1118/279 вона попереджає своїх підлеглих, що суди не вважають формальні помилки в податкових накладних причиною для зменшення платнику податків сум податкового кредиту (див. «ДПАУ знає і доводить до відома своїх підлеглих: суди вважають, що формальні помилки в податкових накладних не роблять їх недійсними»).

 

ДПАУ знає і доводить до відома своїх підлеглих: суди вважають, що формальні помилки в податкових накладних не роблять їх недійсними

Витяг із

листа ДПАУ від 26.01.2007 р. № 10-1118/279

«Самі собою недоліки в заповненні податкових накладних, виявлені податковою інспекцією в результаті перевірки позивача, зокрема: неправильне зазначення адреси покупця та індивідуального податкового номера покупця або незазначення даних про місцезнаходження покупця та ІПН, № свідоцтва платника ПДВ, не роблять накладні недійсними та не свідчать про їх неналежність та недопустимість як доказів.

У

постанові ВСУ від 06.12.2005 р. викладено позицію щодо застосування пп. 7.2.1, 7.2.6, 7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону про ПДВ, що недоліки в заповненні податкових накладних, зокрема: відсутність порядкового номера, одиниць виміру, адреси одержувача, не роблять накладні недійсними і не свідчать про їх неналежність та недопустимість як доказів».

 

Саме цим

листом ДПАУ вносить свої пропозиції про внесення змін до Закону про ПДВ. Зокрема, пропонує доповнити п.п. 7.2.1 Закону про ПДВ другою частиною такого змісту: податкова накладна, виписана з порушенням норм цього Закону, не дає покупцю права на нарахування податкового кредиту. На сьогодні таких вимог у п.п. 7.2.1 Закону про ПДВ немає, там перелічено тільки перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, і все.

Чи не підтверджує це ще раз те, що

на сьогодні Закон про ПДВ не дозволяє податківцям так безправно «знімати» суму податкового кредиту за податковими накладними з незначними порушеннями? Звичайно, ви можете не погодитися й зауважити, що на практиці податківців на місцях це не зупиняє. Адже план якось потрібно виконувати.

Але в такому разі з ними потрібно дискутувати і відстоювати свою позицію в суді. Тим більше, що аргументів для цього достатньо, та й позитивні рішення судів вам у цьому допоможуть.

 

Висновки редакції

Проаналізувавши позицію судів та ДПАУ, можна дійти такого висновку: на сьогодні існують як позитивні рішення судів і листи ДПАУ, так і негативні. Аналогічна картина і щодо роз’яснень інших контролюючих органів (наприклад, Держпідприємництва). Ви мусите знати про них, і за наявності явних і необґрунтованих «прискіпувань» з боку перевіряючих можете звернутися до суду за захистом своїх інтересів. Водночас серйозніші помилки в податковій накладній (зокрема, помилки при заповненні обов’язкових реквізитів) потрібно, по змозі, виправляти, а не сподіватися на прихильність суддів.

Ну а правильно заповнити податкову накладну вам допоможуть наші статті:

«Податкова накладна: як уникнути проблем» // «БТ», 2006, № 26; «Правильно заповнюємо податкову накладну» // «БТ», 2005, № 46; «Нюанси податкових накладних» // «БТ», 2004, № 43.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі