Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка бухгалтера. Матдопомога різних видів

Редакція БТ
Стаття

МАТДОПОМОГА РІЗНИХ ВИДІВ

 

Надання матдопомоги працівникам і стороннім громадянам є досить поширеною операцією. І важливу роль у популяризації цієї виплати відіграє наявність пільг в оподаткуванні. Сьогодні пригадаємо правила оподаткування, обліку та відображення у звітності різних видів матдопомоги.

 

МАТДОПОМОГА, НАДАНА ВСІМ ЧИ БІЛЬШОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Випадки надання

Підстава надання

Включення до ФОП1 (норма

Інструкції № 5)

Пільги з ПДФО

Ф. № 1ДФ

На оздоровлення при виході у відпустку

Колективний (індивідуальний трудовий) договір та: — або розпорядження керівника; — або заява працівника (якщо у трудовому договорі йдеться не про обов’язковість, а про можливість надання допомоги)

+

(

п.п. 2.3.3)

Немає

«01»

(зарплата)

До свят (Нового року, 8 Березня тощо)

Ювілярам, при народженні дитини, при одруженні тощо*

* Таку матдопомогу для цілей оподаткування краще оформляти як НБД.

 

Потрібно враховувати

:

— матдопомога оподатковується за всіма правилами, установленими для заробітної плати (тобто враховується в сумі зарплати, що дає право працівнику на ПСП; з неї сплачують соцвнески);

— якщо матдопомога виплачується в натуральній формі, то до оподатковуваного доходу включається з урахуванням «натурального» коефіцієнта 1,176471. Ця ж сума є і базою для обкладення соцвнесками «зверху» та «знизу».

Приклад 1

. Сума нарахованої зарплати менеджера зі збуту за грудень 2007 року склала 1000 грн. Крім того, у грудні всім працівникам виплачено матдопомогу до Нового року в сумі 300 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,  грн.

ВВ

дебет

кредит

1. Виплачено матдопомогу до Нового року працівнику

661

301

300,00

2. Нараховано зарплату

93

661

1000,00*

1000,00

3. Нараховано матдопомогу

93

661

300,00*

300,00

4. Здійснено нарахування «зверху» на зарплату: 1300 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + 0,86 %, умовно)

93

65

479,18

479,18

5. Здійснено утримання соцвнесків «знизу»: 568 х 0,5 % + (1300 - 568) х 2 % + 1300 х 1 % + 1300 х 0,5 %

661

65

36,98

6. Утримано ПДФО ((1300 - 36,98) х 15 %)**

661

641

189,45*

6. Виплачено зарплату працівнику (1300 - 300 - 36,98 - 189,45)

661

301

773,57

* У ф.

№ 1ДФ у гр. 3а і 3 потрібно відобразити 1300 грн., у гр. 4а і 4 — 189,45 грн. з ознакою доходу «01» (зарплата).

** Права на ПСП у працівника немає.

 

НЕЦІЛЬОВА МАТДОПОМОГА, НАДАНА ОКРЕМОМУ ПРАЦІВНИКУ (НБД)

Випадки надання

Підстава надання

Включення до ФОП (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО (Закон про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

За сімейних обставин. При цьому працівник:

— має право на ПСП

Заява працівника, завізована керівником

(

п. 3.31)

Є

(п.п. 9.7.3) з урахуванням граничного розміру (у 2007 році — 740 грн. на рік)*

«17»

(оподатковувана частина, тобто понад 740 грн.**); «14» (неоподатковувана частина)

— не має права на ПСП

Немає

«17»

* Планується, що у 2008 році ця величина становитиме 890 грн.

** У наказі № 451 у розшифровці до ознаки доходу «17» зазначено, що тут наводиться лише сума НБД, що обкладається податком з доходів. Водночас, на наш погляд, було б логічно будь-яку НБД — як оподатковувану, так і не оподатковувану ПДФО, у ф. № 1ДФ показувати з ознакою доходу «17».

 

Приклад 2

. Зарплата працівника — 600 грн. на місяць, що дає йому право на загальну ПСП з кодом «01». У грудні 2007 року працівник написав заяву на надання йому НБД. Директор підприємства прийняв рішення надати допомогу в сумі 1000 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

ВВ

дебет

кредит

1. Нараховано матеріальну допомогу

949

685

1000*

2. Утримано податок з доходів ((1000 - 740) х 15 %)

685

641

39

3. Виплачено матеріальну допомогу працівнику (1000 - 39)

685

301

961

4. Перераховано податок з доходів

641

311

39

* У ф. № 1ДФ суму НБД буде відображено так:

— з ознакою доходу «14» — 740 грн. (у гр. 4а і 4 проставляємо нулі);

— з ознакою доходу «17» — 260 грн. (у гр. 4а і 4 показуємо суму утриманого податку — 39 грн.).

 

1

Скорочення, що використовуються: ПФ — Пенсійний фонд; ФТВП — Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності; ФБ — Фонд соцстрахування на випадок безробіття; ФНВ — Фонд соцстрахування від нещасних випадків; НБД — нецільова благодійна допомога; ЦБД — цільова благодійна допомога; ПМ — прожитковий мінімум на одну працездатну особу; ФОП — фонд оплати праці; ПСП — податкова соціальна пільга; ВВ — валові витрати.

 

МАТДОПОМОГА НА ЛІКУВАННЯ

Допомога на лікування

Підстава для надання

Включення до ФОП (норма Інструкції № 5)

Пільги з ПДФО (норма Закону про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

Примітки

Працівника

Заява працівника з доданими до неї підтверджуючими документами

— (

п. 3.31)

Є

(

п.п. 4.3.22) без обмеження за сумою

«39»

(оподатковувана частина), «09» (неоподатковувана частина)*

Видається на руки працівнику за наявності підтверджуючих документів. Пільга застосовується незалежно від того, чи має працівник право на ПСП

Членів сім’ї першого ступеня споріднення працівника

Заява працівника

— (

п. 3.31)

Немає

«09»

Видати на руки допомогу, що не обкладається ПДФО, можна тільки на лікування самого працівника

Працівника або членів його сім’ї першого ступеня споріднення

Заява працівника із зазначенням суми та одержувача грошових коштів

— (

п. 3.31)

Є

(

абз. «б» п.п. 9.7.4) без обмеження за сумою

«39»

(неоподатковувана частина) ПДФО

Перераховується до установ охорони здоров’я в рахунок оплати послуг з лікування та на придбання ліків. Пільга застосовується незалежно від того, чи має працівник право на ПСП

* Якщо у працівника немає підтверджуючих документів, то таку допомогу краще оформити як НБД.

 

Що потрібно враховувати для надання допомоги, що не обкладається ПДФО на підставі

п.п. 4.3.22 Закону про податок з доходів :

— допомога авансом не видається (

лист ДПАУ від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115). Якщо у працівника ще немає підтверджуючих документів на руках, а гроші йому необхідні для придбання ліків та оплати лікування, то спочатку можна видати йому безпроцентну позику, а коли з’являться документи — оформити повернення позики та видачу цільової матдопомоги на лікування;

— підтверджуючими документами, на думку ДПАУ, є рахунки установ охорони здоров’я, фіскальні чеки, виписані на ім’я платника податків (як правило, податківці бажають, щоб на зворотному боці чека аптекою було зроблено напис про П. І. Б. покупця), виписки з амбулаторних карток, рецепти, договори на медичне обслуговування тощо (листи

від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115, 02.07.2004 р. № 4168/К/17-3115);

— ДПАУ вважає, що цією пільгою можуть користуватися лише працівники, роботодавці яких є платниками податку на прибуток (

листи від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115, від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117). Ми з цим не згодні (аргументи — у статті «Матеріальна допомога на лікування працівників» // «БТ», 2005, № 11, с. 13);

— не підпадають під дію пільги витрати, зазначені в

пп. «а» — «з» п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів;

— до початку дії в Україні системи загальнообов’язкового державного медичного страхування під дію пільги з ПДФО підпадає вся сума матдопомоги на лікування.

Що потрібно враховувати для надання допомоги на лікування, що не обкладається ПДФО на підставі

абз. «а» п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів:

— не підпадають під дію пільги витрати, зазначені в

пп. «а» — «з» п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів (див. вище);

— до початку дії в Україні системи загальнообов’язкового державного медичного страхування під дію пільги з ПДФО підпадає вся сума матдопомоги на лікування;

— згідно з

п.п. 9.7.5 Закону про податок з доходів, якщо допомогу не буде використано її одержувачем протягом 12 місяців і не повернено благодійнику, то невикористану суму платник податків має відобразити в декларації про доходи у складі оподатковуваного доходу і сплатити з неї ПДФО. На роботодавця-благодійника не покладається обов’язок щодо відстеження цільового використання перерахованих ним сум. Однак слід ураховувати, що пільга за п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів поширюється на суми, перераховані в оплату вартості лікування, у тому числі для придбання ліків, тому благодійнику потрібно мати відповідні документи, які підтверджують, що гроші спрямовано саме на ці цілі (а не на благодійність, наприклад, як часто оформляються надходження в рахунок платних медичних послуг).

 

МАТДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

Допомога на поховання

Підстава для надання

Включення до ФОП (норма Інструкції № 5)

Пільги з ПДФО (норма Закону про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

Померлого працівника

Заява члена сім’ї померлого працівника;

колективний (індивідуальний трудовий) договір

— (

п. 3.32)

Є

(абз. «б» п.п. 4.3.21) з урахуванням граничного розміру (у 2007 році — 1480* грн.)

«38»

(оподатковувана частина), «14»** (не оподатковувана частина)

Члена сім’ї працівника першого ступеня споріднення**

Заява працівника

— (

п. 3.31)

Немає

«

09»

Пенсіонера від його роботодавця за останнім місцем роботи

Заява члена сім’ї померлого пенсіонера

— (

п. 3.32)

Є

(абз. «б» п.п. 4.3.21) з урахуванням граничного розміру (у 2007 році — 1480 грн.)

«38»

(оподатковувана частина), «14»*** (неоподатковувана частина)

* Розраховується так: 740

х 2 = 1480 грн. У 2008 році планується, що ця сума дорівнюватиме 1780 грн. (890 х 2).

** Якщо працівник має право на ПСП, то таку допомогу краще оформляти як НБП.

*** На наш погляд, у ф. № 1ДФ потрібно зазначати ІПН одержувача матдопомоги, тобто родича померлого працівника (у тому числі колишнього працівника). Відповідно для цілей обкладення ПДФО такий дохід (у сумі, що перевищує 1480 грн.) не може розглядатися як додаткове благо від роботодавця. Водночас ДПАУ в листі від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117 роз’яснювала, що допомога на поховання від роботодавця в сумі, що перевищує пільговий розмір, відображається з ознакою доходу «09».

Також існує думка, що з ознакою «38» слід відображати будь-яку допомогу на поховання, як оподатковувану, так і неоподатковану. Який спосіб вибрати, вирішувати вам, оскільки чітких правил щодо заповнення немає, а за перекручення даних у ф. № 1ДФ сьогодні не карають.

 

Що потрібно враховувати при наданні матдопомоги на поховання, яка не обкладається ПДФО на підставі

абз «б» п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів:

— матдопомога в подвійному розмірі суми, що дає право на ПСП (у 2007 році — 740 х 2 = 1480 грн.), надається незалежно від того, чи має померла фізична особа чи одержувач допомоги право на ПСП;

— на наш погляд, при наданні допомоги померлому працівнику підприємства дохід (як оподатковуваний, так і неоподатковуваний) виникає в одержувача такої допомоги (родича), а не в самого померлого працівника.

Приклад 3

. Дружині померлого працівника підприємства було надано матдопомогу на поховання в сумі 1000 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

ВВ

дебет

кредит

1. Нараховано матдопомогу

949

685

1000,00*

3. Виплачено матдопомогу

685

301

1000,00

* У ф.

№ 1ДФ 1000 грн. відображаємо як дохід дружини померлого працівника з ознакою доходу «38» (у гр. 4а і 4 проставляємо нулі).

 

МАТДОПОМОГА СТОРОННІЙ ОСОБІ

Випадки надання

Підстава для надання

Включення до ФОП (норма Інструкції № 5)

Пільги з ПДФО (норма Закону про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

Примітки

Нецільова допомога працюючим громадянам

Заява фізичної особи, завізована керівником підприємства

— (

п. 3.32)

Є

(п.п. 9.7.3) з урахуванням граничної суми (у 2007 році — 740 грн. на рік) за умови, що одержувач має право на ПСП

«

17» (оподатковувана частина, тобто понад 740 грн. у 2007 році); «14» (неоподатковувана частина)*

З одержувача необхідно затребувати довідку з місця роботи про те, що він має право на ПСП

Нецільова допомога непрацюючим громадянам (у тому числі пенсіонерам, студентам)

Є

(п.п. 9.7.3) з урахуванням граничної суми (у 2007 році — 740 грн.)

«

17» (оподатковувана частина, тобто понад 740 грн. у 2007 році); «14» (неоподатковувана частина)*

ДПАУ справедливо вважає, що в непрацюючої фізичної особи дохід у вигляді зарплати дорівнює нулю, тому вона має право на ПСП, а отже, і на пільгу з НБП**

Цільова допомога на лікування

Є

(абз. «а» п.п. 9.7.4) без обмеження за сумою

«39»

Тільки у разі перерахування матдопомоги безпосередньо установам охорони здоров’я в рахунок компенсації вартості лікування та придбання ліків***

Цільова допомога на поховання

Немає

«14»

Не поширюється на ситуації, коли помер пенсіонер, для якого це місце роботи було останнім перед виходом на пенсію (див. вище

підрозділ «Матдопомога на поховання»)

* Ми вважаємо, що логічніше з ознакою доходу «17» відображати як оподатковувану, так і неоподатковувану суму НБД, хоча з наказу № 451 випливає, що тут потрібно використовувати ознаки «14» і «17».

** Листи ДПАУ від 23.12.2005 р. № 13010/6/17-3116, від 28.09.2005 р. № 19273/7/17-2117 тощо.

*** Ця пільга застосовується за умови дотримання всіх правил, що і при наданні її своїм працівникам (див. підрозділ «Матдопомога на лікування»). Пільга поширюється не тільки на лікування сторонньої фізичної особи, а і членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З ОПОДАТКУВАННЯ МАТДОПОМОГИ

Пункт Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої з/п за Порядком

Нарахування

ВВ

Утримання

№ 1266

№ 100

ПФ, ФТВП, ФБ, ФНВ

ПДФО

ПФ, ФТВП, ФБ

2.3.2

Одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі)

+1

+

ВВ3/-

+

+

2.3.3

Матдопомога, що має систематичний характер, надана всім чи більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом)

+1, 2

—*

+

ВВ3/-

+

+

* На нашу думку, систематична матдопомога не повинна враховуватися при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100, оскільки вона має разовий характер (надається один раз на рік або при настанні певних подій). Такої ж думки дотримується і Мінпраці в листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05.

3.31

Матдопомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

— НБП, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розміру ПМ, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання ПСП згідно з

п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2007 році — 740 грн.)

— понад зазначену суму (у

2007 році — 740 грн.) або за відсутності у платника податків права на ПСП

+

— допомога на поховання, що надається роботодавцем померлої фізичної особи за її останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) в межах подвійного розміру ПМ, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

(у 2007 році — 1480 грн.)

— *

* Пільга з ПДФО діє тільки при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). При виплаті допомоги працівнику на поховання його померлого родича вся її сума обкладається ПДФО (п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів)

— грошові кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків його роботодавцем за рахунок коштів, що залишаються після обкладення такого роботодавця податком на прибуток підприємств, за наявності підтверджуючих документів, крім витрат, передбачених у

п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів (п.п. 4.3.22 Закону про податок з доходів)

— *

* На думку ДПАУ (див. лист від 02.02.2005 р. № 639/Х/173115), ця пільга застосовується лише тоді, якщо роботодавець є платником податку на прибуток. Наш коментар до цього листа пропонується у статтях «Податок з доходів: деякі спірні питання в роз’ясненнях ДПАУ» // «БТ», 2005, № 12, с. 14; «Матеріальна допомога на лікування працівників» // «БТ», 2005, № 11, с. 13.

3.31

ЦБД, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами в будь-якій сумі (вартості) закладам охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) (

абз. «а» п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів)

— *

* Якщо грошові кошти перераховуватимуться установі охорони здоров’я в рахунок оплати медичних послуг, то права на валові витрати у підприємства не буде. Якщо грошові кошти перераховуватимуться як благодійні внески (пожертвування) установі охорони здоров’я, що має статус неприбуткової, то підприємство зможе відобразити ВВ у межах від 2 до 5 % оподатковуваного прибутку за минулий рік (п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток). Однак у такому разі право фізичної особи на пільгу з ПДФО буде втрачено (якщо з банківської виписки видно, що благодійний внесок здійснено від імені працівника).

1

Якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з однієї з трьох поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої зарплати виплати, зазначені в п. 2.3 Інструкції № 5, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (п. 9 Порядку № 1266, лист Мінпраці від 29.06.2006 р. № 422/020/99-06).

2

Як випливає з листа Мінпраці від 08.07.2002 р. № 20-443, такі виплати можна враховувати при розрахунку середньої зарплати як соціально-трудові пільги, передбачені колективним договором. До того ж такі виплати включаються до фонду оплати праці та обкладаються соціальними внесками.

3

Незважаючи на те, що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для їх правомірного відображення у складі ВВ можливість їх виплати працівникам краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток і включить до валових витрат виплати, установлені за домовленістю сторін.

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для здійснення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Наказ № 451

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) і Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 29.09.2003 р. № 451.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі