Теми статей
Обрати теми

Розподіл торгової націнки при продажу оподатковуваних ПДВ та звільнених від ПДВ товарів і наданні знижок покупцям

Редакція БТ
Відповідь на запитання

Консультують фахівці редакції

 

Розподіл торгової націнки при продажу оподатковуваних ПДВ та звільнених від ПДВ товарів і наданні знижок покупцям

 

Аптека реалізує медикаменти з ПДВ і без ПДВ. При продажу медикаментів деяким верствам населення (пенсіонерам, малозабезпеченим особам) у разі пред’явлення певних документів надається знижка в розмірі 20 %. Підкажіть, як правильно розподіляти торгову націнку в такому разі? Як правильно відобразити такі операції на рахунках бухгалтерського обліку?

(м. Запоріжжя)

 

Із запитання випливає, що аптека надає знижку деяким категоріям покупців (пенсіонерам, малозабезпеченим особам) у розмірі 20 % у разі пред’явлення певних документів, тобто знижка надається в момент продажу медпрепаратів. При цьому в РРО можна або програмувати розмір знижки та вводити її при реалізації товару, або програмувати ті самі товари з різними цінами.

У бухгалтерському обліку продавця знижки, що надаються в момент продажу, ніяк не відображаються. Це випливає з

п. 15 П(С)БО 15 «Дохід» — у бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані чи підлягають отриманню*.

* Докладніше про особливості обліку знижок див. у статті «Знижки в роздробі» // «БТ», 2005, № 19, с. 36.

Отже, дохід від реалізації товару з 20 % знижкою відображають на субрахунку

702 «Дохід від реалізації товарів» виходячи з фактичної ціни реалізації з подальшим зменшенням на суму ПДВ (якщо знижку надають щодо оподатковуваних медикаментів). У такому разі знижку через субрахунок 704 «Вирахування з доходу» не проводять, оскільки цей субрахунок призначено для обліку знижок, наданих покупцям після дати реалізації.

Торгову націнку стосовно товару, що вибув, при наданні знижок покупцям у момент продажу визначаємо в такій послідовності:

1. Розраховуємо середній відсоток торгової націнки

(%сер):


%сер =

СпКт 285 + Об
Дт 282
Кт 285


х 100 %**.

СпДт 282 + ОбДт 282

** Сп — сальдо по рахунку на початок періоду, Об — обороти по рахунку за період.

2. Розраховуємо суму націнки, що припадає на реалізований товар (ОбКт 282):

Об
Дт 285
Кт 282
= %сер х (Об
Дт 285
Кт 702
+ Знижка).

3. Визначаємо собівартість реалізованого товару:

Об
Дт 902
Кт 282
= (Об
Дт 301
Кт 702
+ Знижка) - Об
Дт 285
Кт 282

При розподілі торгової націнки, на наш погляд, слід ураховувати, що згідно з

п.п. 5.1.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР звільняються від оподаткування операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих і допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, установленим на сьогодні постановою КМУ «Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 17.12.2003 р. № 1949.

Згідно з

п. 22 П(С)БО 9 «Запаси» метод оцінки за цінами продажів можуть застосовувати підприємства з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

Нарахована торгова націнка на ПДВ-оподатковуваний товар, що надійшов у роздріб (Дт 282 — Кт 285), включає ПДВ та валовий прибуток. Нарахована ж торгова націнка на товар, що не обкладається ПДВ (звільнений від оподаткування), включатиме тільки валовий прибуток. Тому при рівному відсотку прибутку на оподатковуваний та неоподатковуваний (звільнений від оподаткування) ПДВ товар рівень торгових націнок буде різним. Наприклад, умовно можна зазначити, що при розмірі прибутку 30 % торгова націнка на товар, що не обкладається ПДВ (звільнений від оподаткування), становитиме 30 %, а на оподатковуваний товар — уже 50 % (30 % + 20 % ПДВ).

Як бачимо, це призводить до різних рівнів торгових націнок. Тому вважаємо, що

підприємствам, які продають оподатковуваний та неоподатковуваний (звільнений від обкладення) ПДВ товар, щоб не допустити перекручень при розподілі торгової націнки між реалізованими товарами та їх залишком доцільно здійснювати окремо розподіл торгової націнки щодо оподатковуваного та неоподатковуваного (звільненого від обкладення) ПДВ товару.

При цьому виникає потреба в накопиченні на рахунках бухгалтерського обліку інформації окремо про вартість і торгову націнку стосовно товарів, що обкладаються ПДВ, і окремо — про вартість і торгову націнку щодо звільнених від обкладення ПДВ товарів. Для цього доцільно відкрити окремі рахунки до субрахунків 282 і 285, наприклад:

282

«Товари в роздробі»:

2821

«Товари, що обкладаються ПДВ»;

2822

«Звільнені від обкладення ПДВ товари»;

285

«Торгова націнка»:

2851

«Торгова націнка стосовно товарів, що обкладаються ПДВ»;

2852

«Торгова націнка щодо звільнених від обкладення ПДВ товарів».

Інша необхідна для розподілу націнки інформація відображається в РРО:

обсяги виручки від реалізації оподатковуваних та звільнених від обкладення ПДВ товарів (Дт 301 — Кт 702) накопичуються завдяки окремому програмуванню товару, що обкладається ПДВ, і звільненого від обкладення ПДВ товару; окремо фіксується сума наданої покупцям знижки (Дт 285 — Кт 282).

Наведемо

приклад. Аптека надає знижку деяким категоріям покупців (пенсіонерам, малозабезпеченим особам) у розмірі 20 % у разі пред’явлення певних документів.

На 01.11.2007 р. залишки по рахунках бухгалтерського обліку склали:

— по дебету субрахунків:

2821

«Товари, що обкладаються ПДВ» — 3000 грн.;

2822

«Звільнені від обкладення ПДВ товари» — 13000 грн.;

— по кредиту субрахунків:

2851

«Торгова націнка стосовно товарів, що обкладаються ПДВ» — 1300 грн.;

2852

«Торгова націнка щодо звільнених від обкладення ПДВ товарів» — 4300 грн.

Операції, які аптека здійснила в листопаді, наведено в табл. 1. Розрахунок середнього відсотка торгових націнок та визначення собівартості реалізованих товарів окремо для оподатковуваних та звільнених операцій наведено в табл. 2. Як відобразити операції в обліку, показано в табл. 3

 

Таблиця 1

Операції протягом листопада

Оподатковуваний товар

Звільнений від обкладення ПДВ товар

1

2

3

1. Придбано товар

6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.)

11000 грн.

2. Зроблено націнку

2100 грн.

4000 грн.

3. Реалізовано без знижки

7500 грн. (у тому числі ПДВ — 1250 грн.)

20000 грн.

4. Реалізовано зі знижкою 20 %:

— вартість зі знижкою

96 грн. (у тому числі ПДВ — 16 грн.)

1200 грн.

— сума знижки

24 грн.

300 грн.

 

Таблиця 2

Показник

Товари, що обкладаються ПДВ

Звільнені від ПДВ товари

ПВ* товарів

націнка (Кт 2851)

продажна вартість товарів (Кт 2821)

ПВ товарів

націнка (Кт 2852)

продажна вартість товарів (Кт 2822)

1

2

3

4

5

6

7

1. Залишок на початок місяця, грн.

1700

1300

3000

8700

4300

13000

2. Надійшло (нараховано) у звітному місяці, грн.

5000

2100

7100

11000

4000

15000

3. Знижка, грн.

Х

Х

24

Х

Х

300

4. Середній відсоток торгової націнки %

33,66 %
 

(1300 + 2100) : (3000 + 7100) х 100 %

29,64 %
 

(4300 + 4000) : (13000 + 15000) х 100 %

5. Реалізовано товарів, грн. (5.1 + 5.2)

5055,11
 

(7596 + 24) - 2564,89

2564,89
 

33,66 % х (7596 + 24)

7596

15127,40


 (21200 + 300) - 6372,60

6372,60


 29,64 % х (21200 + 300)

21200

5.1. без знижки

7500

20000

5.2. зі знижкою

96

1200

6. Залишок на кінець місяця

1644,89

835,11

2480

4572,60

1927,40

6500

* Первісна вартість.

 

Таблиця 3

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

Залишок товарів на 01.11.2007 р.:

— продажна вартість товару, що обкладається ПДВ

2821

3000

— продажна вартість звільненого від ПДВ товару

2822

13000

— торгова націнка стосовно товару, що обкладається ПДВ

2851

1300

— торгова націнка щодо звільненого від ПДВ товару

2852

4300

1. Отримано товар, що обкладається ПДВ, від постачальника

281*

631

5000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі отриманої податкової накладної)

641

631

1000

3. Отримано звільнений від ПДВ товар від постачальника

281

631

11000

4. Передано товари у роздріб:

— що обкладаються ПДВ

2821

281

5000

— звільнені від ПДВ

2822

281

11000

5. Нараховано торгову націнку на товар, що надійшов:

— що обкладається ПДВ

2821

2851

2100

— звільнений від ПДВ

2822

2852

4000

6. Реалізовано товари (отримано виручку):

— що обкладаються ПДВ (7500 + 96)

301

702

7596

— звільнені від ПДВ (20000 + 1200)

301

702

21200

7. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1266

8. Списано собівартість реалізованого товару:

— що обкладається ПДВ

902

2821

5055,11

— звільненого від ПДВ

902

2822

15127,4

9. Списано суму націнки, що припадає на реалізований товар:

— що обкладається ПДВ

2851

2821

2564,89

— звільнений від ПДВ

2852

2822

6372,60

Залишок товарів на 01.12.2007 р.:

— продажна вартість товару, що обкладається ПДВ

2821

2480

— продажна вартість звільненого від ПДВ товару

2822

6500

— торгова націнка стосовно товару, що обкладається ПДВ

2851

835,11

— торгова націнка щодо звільненого від ПДВ товару

2852

1927,40

* За необхідності для окремого обліку оподатковуваного ПДВ та звільненого від ПДВ товару до субрахунку 281 слід відкрити окремі субрахунки (аналогічно субрахунку 282).

 

Розглянутий варіант відображення знижок в обліку не передбачає списання наданої знижки окремою проводкою (Дт 285 — Кт 282). При цьому сума наданої знижки відображається при списанні торгової націнки за звітний місяць — сума списаної торгової націнки (2564,89 грн.), що припадає на реалізований товар, який обкладається ПДВ, включає і суму наданої стосовно такого товару знижки (24 грн.). Цей варіант висвітлено у

статті «Знижки в роздробі» // «БТ», 2005, № 19, с. 36.

Можливе застосування й іншого способу відображення наданих знижок покупцям. Він передбачає суму наданої знижки відображати окремою проводкою: Дт 282 — Кт 285 (методом «сторно») або зворотним записом (наприклад, стосовно товару, що обкладається ПДВ: Дт 285 — Кт 282 —

24 грн.). У такому разі при списанні торгової націнки на суму наданої знижки та вже відображеної в обліку окремою проводкою потрібно зменшити списувану суму націнки, що припадає на реалізований товар. Наприклад, стосовно товару, що обкладається ПДВ, суму націнки, яка припадає на реалізований товар (Дт 285 — Кт 282), розраховують так:

33,66 % х (7596 + 24) - 24 =

2540,89 (грн.).

Цей варіант докладно розглянуто у

шпаргалці «Облік товарів у роздрібній торгівлі» // «БТ», 2006, № 1, с. 23.

Який із запропонованих варіантів застосовувати, вирішувати вам, але результат обох варіантів однаковий: 2564,89 (1-й варіант) = 4 + 2540,89 (2-й варіант).

Вікторія ЗМІЄНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі