Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Облік посередницьких операцій

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2008/№ 22
Друк
Стаття

Облік посередницьких операцій

 

Шановні читачі! Черговий випуск «Шпаргалки бухгалтера» присвячено обліку посередницьких операцій. Причому разом із бухгалтерськими обліком у цьому випуску ви знайдете також і податкові «шпаргалочки».

 

Правові аспекти посередництва

Вид договору

Стисла характеристика

Договір комісії (

гл. 69 «Комісія» ЦКУ*)

За договором комісії

одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату здійснити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За надані для комітента послуги комісіонер одержує комісійну винагороду, яку може бути встановлено: у відсотках від суми реалізованих товарів; у вигляді фіксованої суми; шляхом поєднання твердої суми та процентів від суми укладеного правочину; як різницю між призначеною комітентом ціною та тією вигіднішою ціною, за якою комітент укладе договір. Предметом договору комісії можуть бути такі дії комісіонера, здійснювані за дорученням комітента: продаж товару, переданого комітентом, від свого імені третім особам (договір комісії на продаж); придбання товару для комітента і за його рахунок у третіх осіб (договір комісії на купівлю)

Договір доручення (

гл. 68 «Доручення» ЦКУ)

За договором доручення

одна сторона (повірений) зобов’язується виконати від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії. На відміну від договору комісії, об’єкт представництва в договорі доручення значно ширший: за договором доручення повірений здійснює юридичні дії (водночас як за договором комісії — тільки правочини), до яких можна віднести не лише укладення від імені довірителя договорів, а і, наприклад, представництво в суді, заявлення клопотань і скарг від імені довірителя тощо. У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності (а вона видається обов’язково) має бути чітко визначено юридичні дії, які слід виконати повіреному. За виконання своїх обов’язків повірений має право отримати плату (якщо інше не встановлено договором або законом). Якщо в договорі розмір плати або порядок її виплати не визначено, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін за подібного роду послуги

Агентський договір (

гл. 31 «Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання» ГКУ**)

За агентським договором

одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги іншій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні правочинів або сприяти їх укладенню (наданню фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок. Таким чином, в основу агентського договору покладено модель договору доручення: комерційний агент (як і повірений) здійснює дії від імені та за рахунок іншого суб’єкта господарювання. Але на відміну від договору доручення такий договір може бути укладено виключно з юридичною особою або фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності; предметом агентського договору можуть бути не лише юридичні дії, а й дії, що не спричинюють юридичних наслідків, — фактичні послуги.

* Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

** Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

 

Договір комісії на купівлю

Етапи договору комісії на купівлю

У комісіонера

У комітента

ВД

ВВ

ПЗ*

ПК

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

1. Перераховано грошові кошти комісіонеру на придбання товару

2. Придбано комісіонером товар у третьої особи (отримано товар від продавця)

+**

3. Передано товар комітенту

+

—**

+

4. Перераховано оплату продавцю

+

5. Підписано акт наданих комісійних послуг

+

+

+

+

6. Перераховано комітентом комісіонеру комісійну винагороду

* Обкладення ПДВ операцій у межах посередницьких договорів регулюється п. 4.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

** Комітент відображає валові витрати на підставі інформації та підтверджуючих документів, наданих комісіонером.

Але на практиці комітент дуже часто відображає ВВ у момент отримання товару від комісіонера. Відображення ВВ за першою подією придбання посередником товару вимагає організації оперативного обміну інформацією. Зверніть увагу, що для комісіонера стосовно дати виникнення податкового кредиту з ПДВ правило першої події не працює.

 

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

Облік у комітента

1. Перераховано комісіонеру грошові кошти для купівлі товару

371*

311

* Не виключено варіант, коли комітент для обліку розрахунків із комісіонером щодо перерахованого авансу на купівлю товарів використовуватиме рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», що дозволить відокремити в обліку аванси, перераховані прямим постачальникам, від авансів, перерахованих посередникам.

2. Отримано товар від комісіонера

281

631

3. Відображено податковий кредит з ПДВ за наявності податкової накладної

641

631

4. Підписано акт наданих комісійних послуг

949

685*

* Не виключено варіант, коли комітент для обліку розрахунків із комісіонером щодо комісійних послуг використовуватиме субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

5. Відображено податковий кредит з ПДВ за наявності податкової накладної

641

685

6. Перераховано винагороду комісіонеру

685

311

7. Проведено залік заборгованостей

631

371

Облік у комісіонера

1. Отримано від комітента грошові кошти для придбання товару

311

681/К*

* Можна також відображати розрахунки з комітентом щодо отриманих для оплати товару коштів на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

2. Отримано товар від постачальника (як правило, відображають за вартістю товару з ПДВ)

025

3. Відображено заборгованість перед продавцем товару

681/К

631/П

4. Передано товар комітенту

025

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

6. Перераховано оплату постачальнику

631/П

311

7. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

643

8. Підписано акт виконаних робіт

361/К

703

9. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

10. Списано собівартість послуг

903

23

11. Отримано винагороду від комітента

311

361/К

 

Договір комісії на продаж

Етапи договору комісії на продаж

У комісіонера

У комітента

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

1. Відвантажено товар комітентом комісіонеру

2. Продано товар комісіонером (відвантаження)

+

+*

* На підставі інформації та підтверджуючих документів, наданих комісіонером.

3. Отримано комісіонером оплату від покупця

4. Підписано акт наданих комісійних послуг

+

+

+

+

5. Перераховано комісіонером комітенту гроші за реалізований товар

+

+

6. Перераховано комітентом комісійну винагороду комісіонеру

 

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

Облік у комітента

1. Передано товар на комісію

283

281

2. Відображено реалізацію товару (на підставі інформації від комісіонера)

361

702

3. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

643

4. Списано собівартість реалізованого товару

902

283

5. Підписано акт наданих послуг

93

685*

* Не виключено варіант, коли комітент для обліку розрахунків із комісіонером щодо комісійних послуг використовуватиме субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

6. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

685

7. Отримано кошти від комісіонера

311

361

8. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

9. Перераховано оплату комісіонеру

685

311

Облік у комісіонера

1. Прийнято товари на комісію (обліковуються за заставною вартістю)

024

2. Відвантажено товар покупцю

361/П

702

3. Списано вартість реалізованого товару із забалансового обліку

024

— на суму без ПДВ

704

685

— на суму ПДВ (відображено право на податковий кредит)

644

685

4. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при реалізації товару

702

641

5. Надійшла оплата за товар від покупця

311

361/П

6. Підписано акт наданих послуг

361/К

703

7. Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

641

8. Списано собівартість послуг

903

23

9. Перераховано кошти за реалізований товар комітенту

685

311

10. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі податкової накладної, отриманої від комітента)

641

644

11. Надійшла оплата комісійної винагороди від комітента

311

361/К

 

Договір доручення на укладення договору купівлі-продажу

За цим договором повірений тільки знаходить покупця (продавця) на товар довірителя, а придбання (відвантаження) товару і розрахунки за нього провадяться між довірителем і покупцем (продавцем) — третьою особою. Операції, здійснювані за таким договором доручення, фактично зводяться до розрахунків між довірителем та повіреним щодо належної йому винагороди.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

У довірителя

1. Підписано акт наданих послуг валові витрати:

— у разі придбання товару

949

685 (631)

— у разі продажу товару

93

685 (631)

2. Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної повіреного)

641

685 (631)

3. Перераховано винагороду повіреному

685 (631)

311

У повіреного

1. Підписано акт наданих послуг

361

703

2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

3. Отримано винагороду від довірителя

311

361

 

Договір доручення на збут товару

За цим договором: повірений знаходить покупця, з яким довіритель укладає договір купівлі-продажу; одержує товар від довірителя та передає його покупцю. Розрахунки за товар відбуваються між покупцем і довірителем (оминаючи повіреного). При цій схемі операцій

податкові наслідки з податку на прибуток і ПДВ відображаються у довірителя (саме довіритель виступає стороною договору з покупцем, а не повірений).

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

У довірителя

1. Відвантажено товар повіреному

283

281

2. Відвантажено товар повіреним покупцю (валові доходи)

361

702

3. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

4. Списано балансову вартість товару

902

283

5. Отримано виручку за реалізований товар

311

361

6. Підписано акт наданих послуг повіреним (валові витрати)

93

685 (631)

7. Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі податкової накладної повіреного)

641

685 (631)

8. Перераховано винагороду повіреному

685 (631)

311

У повіреного

1. Отримано товар від довірителя

024

2. Відвантажено товар покупцю

024

3. Підписано акт наданих послуг (валові доходи)

361

703

4. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (із вартості послуг)

703

641

5. Списано собівартість послуг

903

23

6. Отримано винагороду від довірителя

311

361

 

Комісія в роздробі* (торгівля товарами, що були у вжитку)

Етапи договору

У комісіонера

ПЗ

ПК

ВД

ВВ

1. Передача товару комісіонеру для подальшого продажу

2. Продаж товару комісіонером покупцю (із вартості комісійної винагороди)

+

+

3. Передача грошових коштів комітенту за реалізований товар

 

Зміст операції (у комісіонера)

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1. Прийнято товар на комісію

024

2. Відображено реалізацію товару

301

702

3. Відображено заборгованість перед комітентом

704

685

4. Списано вартість реалізованого товару

024

5. Відображено реалізацію комісійних послуг (зменшено заборгованість перед комітентом; валові доходи)

685

703

6. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із вартості комісійної винагороди

703

641

7. Списано собівартість послуг

903

23

8. Утримано податок з доходів (з усієї вартості реалізації)

685

641/ПДФО

9. Перераховано податок з доходів до бюджету не пізніше наступного дня після виплати)

641/ПДФО

311

10. Виплачено грошові кошти комітенту

685

301

 

 

Комісія в роздробі* (торгівля новими товарами)

Етапи договору

У комісіонера

 

ПЗ

ПК

ВД

ВВ

1. Передача товару комісіонеру для подальшого продажу

2. Продаж товару комісіонером покупцю

+

3. Реалізація послуг на суму комісійної винагороди

+

+

4. Передача грошових коштів комітенту за реалізований товар

* Говорячи про комісію в роздробі, розглядатимемо тільки операції зі звичайними фізичними особами (непідприємцями).

 

Зміст операції (у комісіонера)

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1. Прийнято товар на комісію

024

2. Відображено реалізацію товару

301

702

3. Списано вартість реалізованого товару

024

4. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації товару (з усієї вартості товару)

702

641

5. Відображено заборгованість перед комітентом:

— на суму без ПДВ

704

685

— на суму ПДВ

643

685

6. Віднесено на розрахунки з комітентом суму відшкодування додаткових витрат (у сумі ПДВ, валових доходів немає)

685

643

7. Відображено реалізацію комісійних послуг (зменшено заборгованість перед комітентом)

685

703

8. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у вартості комісійної винагороди

703

641

9. Списано собівартість послуг

903

23

10. Утримано податок з доходів (з усієї вартості реалізації)

685

641/ПДФО

11. Перераховано податок з доходів до бюджету (не пізніше наступного дня після виплати)

641/ПДФО

311

12. Виплачено грошові кошти комітенту

685

301

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі