Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Закон про перевірки: підсумки практики застосування

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2008/№ 36
Друк
Стаття

ЗАКОН ПРО ПЕРЕВІРКИ:

підсумки практики застосування

 

Уже минуло більше року відтоді, як було опубліковано Закон про перевірки, проте суперечки довкола сфери його застосування не припиняються й досі. Держпідприємництво у листі від 10.07.2008 р. № 5811 виклало своє бачення того, які контролюючі органи повинні дотримуватися норм Закону про перевірки. Однак є органи, що з цією думкою не погоджуються. Детальніше про це і поговоримо у сьогоднішній статті.

Ольга КУЛІГІНА, Сергій ДЕЦЮРА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон про перевірки

— Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Закон №107 —

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

Указ № 698 — Указ

Президента України «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» від 09.08.2008 р. № 698/2008.

 

Навіщо потрібен Закон про перевірки

Детально положення

Закону про перевірки ми розглядали у статті «Загальні правила перевірок»// «БТ», 2007, № 46, с. 42. Зараз лише нагадаємо, що цим Законом установлені основні принципи та порядок здійснення державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності, повноваження контролюючих органів, а також права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання при здійсненні державного контролю (нагляду).

Позитивним є те, що правила перевірок, установлені цим

Законом, є загальними для більшості контролюючих органів. В ідеалі це мало значно спростити життя суб’єктів господарювання. До того ж Закон про перевірки є дуже демократичним і дає багато підстав взагалі не допускати контролюючі органи до здійснення перевірки*.

*Див. схему «Якщо до вас прийшли з перевіркою... (алгоритм дій)» // «БТ», 2007, № 46, с. 48.

 

Сфера дії Закону про перевірки

Найсуперечливішим питанням після опублікування

Закону про перевірки стала сфера його дії. Своє бачення цього питання Держпідприємництво виклало у листі від 10.07.2008 р. № 5811, в якому наводиться перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, які повинні керуватися нормами Закону про перевірки (див. табл. 2 на с. 16). При цьому в листі зазначається, що цей перелік не є остаточним, бо може коригуватися у разі реорганізації органів державного нагляду (контролю) та внесення змін і доповнень до законів України.

Слід зазначити, що

деякі органи виконавчої влади, які включені до цього переліку, не повністю погоджуються з думкою Держпідприємництва (див. табл. 1 на с. 14)

Особливої уваги заслуговує

Державна податкова служба України. Згадаємо історію питання. Із самого початку ДПАУ відстоювала позицію, що Закон про перевірки не поширюється на органи податкової служби. У цьому її підтримував Мінфін (лист від 31.08.2007 р. № 31-21010-04-5/17626). Згодом п. 17 р. ІІ Закону №107 було внесено зміни до Закону про перевірки. Згідно з ними з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. Закон про перевірки не мав розповсюджуватися на контроль у податковій сфері, контроль за додержанням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Однак п. 17 р. ІІ Закону № 107, яким уносилися зміни, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 було визнано таким, що не відповідає Конституції України. Тому формально виходить, що починаючи з 22.05.2008 р. податкові органи повинні додержуватися норм Закону про перевірки.

Те, що

Закон про перевірки розповсюджується на податковий контроль, підтверджує й Указ № 698 , яким доручено Кабміну у двомісячний строк унести на розгляд ВРУ законопроекти щодо приведення законів України, які визначають порядок здійснення контролю за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів, відповідно до Закону про перевірки.

 

Таблиця 1

Контролюючі органи, що не згодні з Держпідприємництва

Контролюючий орган

№ листа

Основні висновки листів та наш коментар

1

2

3

1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФТВП)

від 15.08.2008 р. № 01-14-1692; від 14.02.2008 р. № 01-14-311; від 02.10.2007 р. № 01-14-2045*

Зазначено, що Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 не визначено, що ФТВП є органом державного нагляду (контролю), а отже, Закон про перевірки не поширюється на контроль (або нагляд), здійснюваний органами Фонду. Але водночас органи ФТВП наділено правом здійснювати перевірки суб’єктів господарювання (страхувальників) стосовно сплати та цільового використання страхових коштів

2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФНВ)

від 20.12.2007 р. №2340-07-1**; від 29.02.2008 р. № 31-06-13

ФНВ переконаний, що на нього не поширюється дія Закону про перевірки, бо він є некомерційною самоврядною організацією і не відноситься до «уповноваженим законом центральним органам виконавчої влади», що здійснюють нагляд і контроль, а при проведенні перевірок керується Порядком № 68***. На цьому наполягає і Мінпраці в листі від 08.11.2007 р. № 8426/0/14-07/020

3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФБ)

від 21.12.2007 р. №  ДЦ-04-7483/0/6-07; від 15.08.2008 р. № ДЦ-04-50651016-08

ФБ повідомляє, що діяльність органів державної служби зайнятості не підпадає під предмет регулювання Закону про перевірки

4. Державна інспекція з контролю за цінами

від 28.09.2007 р. № 200/7-7/2315*

Держінспекція з контролю за цінами вважає, що на неї не поширюється дія Закону про перевірки, бо під час держкотролю за цінами контролюється також і дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, що виключено ст. 2 Закону про перевірки зі сфери його дії. Однак, на наш погляд, така позиція інспекції є необґрунтованою, бо держконтроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету України

5. Держземінспекція

від 30.05.2008 р. № 6-8-1496/721

Держземінспекція вважає, що ні вона, ні її територіальні органи не повинні керуватися Законом про перевірки, оскільки вони не перевіряють господарську діяльність юридичних та фізичних осіб. А відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про перевірки дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Однак слід зазначити, що перевірки госпдіяльності та перевірки у сфері госпдіяльності — це не одне і те ж, тому позиція Држземінспекції також є необґрунтованою

6. Державна архітектурно-будівельна інспекція

від 22.02.2008 р. № 24/2-397

У листі Держархбудінспекція доходить висновку, що дія Закону про перевірки не може у повному обсязі поширюватися на сферу будівництва, містобудування та архітектури. Однак Мінрегіонбуд, якому підпорядковується Держархбудінспекція, у листі від 23.10.2007 р. № 2/3-581 зазначило, що порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності визначається виключно Законом про перевірки.

 

 

Та і в п. 25 Регламенту № 119**** зазначається, що проведення перевірок здійснюється згідно із Законом про перевірки. Тому є надія, що керуватися цим Законом вони все ж таки будуть, хоча критерії розподілу суб’єктів господарювання вони досі не розробили

* Див. ком. «На кого поширюється закон про перевірки — думка різних органів» // «БТ», 2007, № 46, с. 5.

**Див. ком. «Прощена» працівнику позика: Фонд нещасного випадку наполягає на сплаті внесків» // «БТ», 2008, № 7, с. 7.

***Порядок здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затверджений постановою правління Фонду від 17.10.2003 р. № 68.

**** Регламенті роботи Держархбудінспекції як органу ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, наведено у додатку до наказу Держархбудінспекції від 21.07.2008 р. № 119.

 

Проте Вищий адміністративний суд України (ВАдСУ) у

листі від 31.07.2008 р. № 1331/100/13-08 зазначає: «відносини в процесі контролю за дотриманням податкового законодавства не належать до сфери господарської діяльності, а є відносинами, що виникають у сфері управління. Тому правове регулювання цих відносин здійснюється спеціальним законодавством, і зокрема, Законом України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII». На наш погляд, така позиція ВАдСУ суперечить ч. 3 ст. 19 ГКУ, згідно з якою податкові відносини належать до сфер, в яких держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання. А ось податковим органам лист ВАдСУ припав до вподоби. Посилаючись на нього, ДПАУ в листі від 15.08.2008 р. № 322/2/23-4010 продовжує відстоювати позицію, що Закон про перевірки на органи податкової служби не розповсюджується.

Відмітимо, що Пенсійний фонд, який відстоював позицію нерозповсюдження на нього

Закону про перевірки, усе-таки здався і в листі від 19.08.2008 р. № 14639/09-10 визнав, що порядок призначення і здійснення перевірок органами ПФУ визначено Законом про перевірки.

 

Які контролюючі органи розробили критерії розподілу суб’єктів господарювання

Нагадаємо, що

відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону про перевірки КМУ необхідно було у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону затвердити критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, бо від цього залежить періодичність проведення планових перевірок. У разі не затвердження критеріїв, перевірки повинні проводитися не частіше одного разу на 5 років (ч. 3 ст. 22 Закону про перевірки).

Наразі затверджено менше половини потрібних критеріїв, тому Держпідприємництво у

листі від 10.07.2008 р. № 5810 пропонує виключити з ч. 3 ст. 22 Закону про перевірки обмежуючий термін для встановлення критеріїв розподілу суб’єктів господарювання. У додатку до цього листа Держпідприємництва наводить перелік критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення діяльності суб’єктів господарювання, що вже затверджені відповідними постановами КМУ, та критерії, що знаходяться на стадії погодження.

Так,

Кабмін затвердив критерії для таких органів виконавчої влади:

1. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (

постанова КМУ від 14.11.2007 р. № 1324).

2. Міністерства транспорту та зв’язку України (

постанова КМУ від 17.04.2008 р. № 365).

3. Міністерства палива та енергетики України (

постанова КМУ від 22.02.2008 р. № 75).

4. Мінекономіки (Державної інспекції з контролю за цінами,

постанова КМУ від 21.05.2008 р. № 483; Державного департаменту з питань банкрутства, постанова КМУ від 27.08.2008 р. № 747).

5. Міністерства охорони навколишнього природного середовища України(

постанова КМУ від 19.03.2008 р. № 212).

6. Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (

постанова КМУ від 09.04.2008 р. № 315).

7. Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (

постанова КМУ від 06.08.2008 р. № 698 та від 06.08.2008 р. № 699).

Уже розроблені

та знаходяться на стадії погодження критерії для таких органів виконавчої влади: Мінпраці, Мінкультури і туризму України, Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Мінохорони здоров’я України, Мініфіну, Міністерства аграрної політики України, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, Держкомлісгоспу.

Не розробили

критерії розподілу: Держводгосп, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомрибгосп, Мінжитлокомунгосп, Держкомзем, Мінрегіонбуд, Мінпромполітики, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ (Департамент санітарно-епідеміологічного нагляду), МОН, Держкомветмедицини, Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, Фонд соцстрахування України на випадок безробіття.

Тут слід згадати про

Указ № 698, яким установлено Кабміну затвердити в місячний строк (тобто до 14 вересня 2008 року) критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності та визначити періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Тому процес затвердження критеріїв повинен дещо прискоритися.

Таким чином,

Закон про перевірки встановлює досить демократичні правила перевірок, однак сфера дії цього Закону дотепер залишається суперечливою. Сподіваємося, що ця стаття пролила трохи світла в цьому питанні.

 

Таблиця 2

Перелік контролюючих органів, які на думку Держпідприємництва повинні керуватися Законом про перевірки

Орган виконавчої влади

Об’єкт контролю (нагляду) — вид господарської діяльності, що підлягає контролю

1

2

1. Міністерство економіки України

Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Державна інспекція з контролю за цінами

Встановлення і застосування державних фіксованих та регульованих цін і тарифів

Державний департамент з питань банкрутства

Забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

2. Міністерство охорони здоров’я України

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних; дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю); медична практика; переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Держслужба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Виробництво, зберігання, транспортування, реалізація та медичне застосування лікарських засобів; ввезення на митну територію України лікарських засобів (зареєстрованих в Україні, за наявності сертифіката якості); контроль крові, її компонентів і препаратів та відповідних консервуючих розчинів

Комітет з контролю за наркотиками

Культивування рослин, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна санітарно-епідеміологічна служба, територіальні органи

 

Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції вимогам безпеки для здоров’я і життя населення; державний санітарно-епідеміологічний нагляд; контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; нагляд за організацією і проведенням санітарних і протиепідемічних заходів; нагляд за дотриманням санітарного законодавства; виготовлення продукції, що виробляється з відходів;

діяльність щодо розроблення і використання нових технологій, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та технічного переобладнання підприємств, виробничих об’єктів і споруд будь-якого призначення, планування та забудова населених пунктів, курортів, проектування і будівництво каналізаційних, очисних, гідротехнічних споруд, інших об’єктів; виготовлення харчової продукції, в тому числі для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки;

державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; контроль за якістю води, що використовується для нецентралізованого водопостачання населення; контроль за виконанням санітарно-гігієнічних та інших нормативних вимог щодо продуктів дитячого харчування;

нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах; контроль та нагляд з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов, технічних регламентів на молочну продукцію, визначення показників її безпеки та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва молочної продукції, а також за використанням обладнання, відходів вторинної сировини, тари, транспортних засобів; державний контроль якості питної води; контроль за дотриманням санітарного законодавствах у дошкільних навчальних закладах; державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; контроль за виконанням профілактичних і протиепідемічних заходів (благоустрій, водопостачання та водовідведення, прибирання та санітарна очистка, боротьба з живими переносниками збудників інфекційнихвороб тощо) на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах; контроль за додержанням юридичними і фізичними особами санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил торгівлі та побутового обслуговування населення, за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації; контроль за станом епідемічної ситуації в регіоні; контроль виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм; виробничий контроль, у тому числі лабораторні дослідження і випробування при виробництві, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини та іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг; контроль за дотриманням порядку та умов зберігання, транспортування, а також знешкодження медичних імунобіологічних препаратів; санітарно- епідеміологічний нагляд у пунктах пропуску через державний кордон України; огляд транспортних засобів (що в’їжджають на територію України), ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі харчових продуктів та продовольчої сировини, лікарських засобів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створити небезпеку для життя і здоров’я людей; санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів (на територіях, де встановлено карантин); санітарний контроль за гуманітарною допомогою; нагляд за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів; контроль, при визначенні рівня небезпечності відходів; радіаційний контроль за вивезенням знарядь праці та будівельних матеріалів за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей

3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент пожежної безпеки

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів; проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам; нагляд за дотриманням порядку користування водними об’єктами для протипожежних потреб; державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки

Державна інспекція цивільною захисту та техногенної безпеки

Використання небезпечних об’єктів, виготовлення, переробка, транспортування, зберігання небезпечних речовин; здійснення пошукових та інших невідкладних робіт; будівництво об’єкта підвищеної небезпеки

4. Міністерство транспорту та зв’язку України

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом

Державний департамент автомобільного транспорту

Послуги з перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільним транспортом; надання диспетчерських, автостанційних послуг; здійснення сертифікації транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному транспорті

Головна держінспекція на автомобільному транспорті

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

Державний департамент морського і річкового транспорту

Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг; безпека судноплавства морських і річкових перевезень, правила технічної експлуатації

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг; виробництво та ремонт рухомого складу, будівництво та ремонт інфраструктури залізничного транспорту; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу

Державний департамент авіаційного транспорту України

Надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом; виконання авіаційнихімічних робіт; експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, виробництво, розробка та інша діяльність в галузі авіаційної техніки (за ліцензією); контроль за додержанням умов, зазначених у дозволах

5. Держдепартамент з питань зв’язку та інформатизації

Послуги поштового зв’язку

6. Міністерство культури та туризму України

Державна служба з питань, національної культурної спадщини

Дослідження, консервація, реабілітація, реставрація, ремонт, пристосування, музеєфікація та інші роботи на нерухомих пам’ятках; земляні роботи на пам’ятках, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць; використання об’єктів культурної спадщини за первісним призначенням для розміщення в них закладів культури; проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та інших робіт на пам’ятках національного значення, в межах території, на якій вони розташовані, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць; проведення археологічної розвідки, розкопок, інших земляних робіт в межах території, на якій розташовані пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою; відновлення земляних робіт

Державна служба туризму і курортів

Турагентська та туроператорська діяльність

7. Мінпраці та соцполітики України

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; використання найманої праці

Держдепартамент нагляду за додержанням законодавства про працю

8. Міністерство освіти і науки України

Надання освітніх послуг; Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних; виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

Державний департамент інтелектуальної власності

Державна інспекція навчальних закладів

Контроль за діяльністю навчальних закладів незалежно від форм власності

9. Міністерство фінансів України

Випуск та проведення лотерей; організація діяльності з проведення азартних ігор; розроблення, виробництво і проведення сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів; виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; виробництво, виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння і торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; видобуток, виробництво, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них та операції з ними

Державна пробірна служба

10. Міністерство палива та енергетики

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Виробництво, передача, постачання і використання енергії та теплової енергії; продаж та купівля електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України. Транспортування теплової енергії; постачання споживачам теплової енергії; технічного обслуговування засобів виробництва, транспортування та споживання теплової енергії

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж

11. Нацкомісія регулювання електроенергетики України

Виробництво, передача електроенергії та теплової енергії; зберігання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів, природного газу

12. Пенсійний фонд України

Нарахування, обчислення та сплата страхових внесків

13. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування (нарахування, сплата страхувальником страхових внесків та обґрунтоване використання страхових коштів)

14. Держкомлісгосп

Ведення лісового і мисливського господарства та полювання

Укрдержліснасінінспекція

Виробництво, розмноження, збереження, реалізація та використання лісового насіння і садибного матеріалу

15. Міністерство охорони навколишнього природного середовища

Державна екологічна інспекція

Використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні

Держгеолслужба

Пошук (розвідка) корисних копалин; видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Укргеодезкартографія

Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт

16. Держводгосп

Використання води; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем

17. Держкомзем

Забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів; проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

18. Держгірпромнагляд*

Проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту, поводження з вибуховими матеріалами; виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)

19. Міністерство аграрної політики України

Вироблення, зберігання, транспортування риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них, що експортується; зберігання і продаж сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства

Державний комітет ветеринарної медицини України

Вироблення, зберігання, транспортування риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них, що експортується; виробництво і обіг продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках — і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, премікси, кормів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу

Державний комітет рибного господарства України

Використання та відтворення водних ресурсів; діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

Головна державна інспекція захисту рослин «Головдержзахист»

Контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин

Державна служба з охорони прав на сорти рослин (Держсортслужба)

Контроль за набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією і реалізацією проведенням експертизи сортів рослин в Україні на наявність генетично модифікованих організмів, у тому числі під час сертифікації сортів рослин, що ввозяться або вивозяться, контроль та нагляд за збереженістю сортів рослин

Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція

Контроль за якістю насіння плодових і горіхоплідних культур, садибного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю

Державна служба з карантину рослин України

Контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів регулювання

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку

Контроль за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов’язаних з якістю, безпекою, сертифікацією сільськогосподарської продукції під час її заготівлі, зберігання, переробки, реалізації та здійснення експортно-імпортних операцій

20. Міністерство промислової політики України

Виробництво особливо небезпечнихімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України); заготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових і чорних металів; розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї; діяльність, пов’язана з виробництвом автомобілів та автобусів; виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму

21. Мінрегіонбуд

Виконання робіт, пов’язаних з дослідженням, консервацією, реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам’яток архітектури та містобудування, планування, забудова та використання територій

Державна архітектурно-будівельна інспекція

Проектування, будівельні роботи, виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій

22. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Виробництво та/або розповсюдження реклами; метрологічна діяльність (повірка засобів вимірювальної техніки, калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювання), а також виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювальної техніки; виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт

23. Національна комісія з питань регулювання зв’язку України

Реалізація, експлуатація радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону; надання та отримання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

24. Держспецзв’язок

Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення і знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв’язку; використання електронного цифрового підпису

25. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР)

Виконання робіт на об’єктах альтернативної енергетики; отримання, переробка, перетворення, транспортування, зберігання, облік та використання паливно-енергетичних ресурсів, розміщених на території України; будівництво чи реконструкція когенераційних установок

26. Міністерство внутрішніх справ України

Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж; надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами; діяльність, пов’язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів

27. Мінсім’ямолодьспорт

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація і проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні

28. Мінжитлокомунгосп

Централізоване водопостачання та водовідведення; виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція (Укрдержквітнасінінспекція)

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання усіх форм власності у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва вимог законодавства про насіння і садибний матеріал

29. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); централізоване водопостачання та водовідведення; виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії); організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів; турагентська діяльність, оптова торгівля насінням; професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг

30. Державна митна служба України

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника

31. Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування (нарахування, сплата страхувальником страхових внесків та обґрунтоване використання страхових коштів)

32. Фонд загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття

Здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування (нарахування, сплата страхувальником страхових внесків та обґрунтоване використання страхових коштів)

33. Державна податкова служба України

Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), контролю своєчасності подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів; контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, торгових патентів; контролю за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового та сплати акцизного збору з нього; контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

34. Нацради України з питань телебачення і радіомовлення

Ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення (надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот)

 

*Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р., уведеним в дію Указом Президента України від 05.08.2008 р. № 685/2008, Кабміну необхідно забезпечити до кінця ІІІ кварталу 2008 року розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд ВРУ законопроекту про внесення змін до Закону про перевірки щодо вилучення зі сфери дії цього Закону відносин, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та гірничого нагляду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць