Теми статей
Обрати теми

Розрахунок щодо спецводокористування: заповнюємо за новою формою разом

Редакція БТ
Стаття

РОЗРАХУНОК ЩОДО СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ:

заповнюємо за новою формою разом

 

28 березня 2009 року набрали чинності нові форми податкових розрахунків збору за спецводокористування. За їх допомогою платникам цього збору потрібно буде відзвітувати вже за I квартал 2009 року. Однак порядок заповнення нових бланків ДПАУ не затвердила, немає й відповідних роз’яснень.

У сьогоднішній статті на конкретному прикладі розглянемо порядок заповнення оновленої звітності щодо спецводокористування.

Микола ФІЛОНЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про держбюджет-2009

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Закон № 309

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 р. № 309-VI.

Порядок № 1494

— Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту, затверджений постановою КМУ від 16.08.99 р. № 1494.

Інструкція № 231

— Інструкція про порядок обчислення та справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту, затверджена спільним наказом МФУ, ДПАУ, Мінекономіки, Мінприроди від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.

Наказ № 802 —

наказ ДПАУ «Про затвердження форм податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води» від 23.12.2008 р. № 802.

 

Платники та об’єкт оподаткування

Платниками збору

за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв (первинні водокористувачі), чи отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні водокористувачі) (пп. 2, 3 Порядку № 1494).

Об’єктом обчислення збору

за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, що використовується водокористувачем, з урахуванням обсягів втрат води в системах водопостачання (п. 5 Порядку № 1494, п.п. 6.2 Інструкції № 231). Обсяг використаної води визначається на підставі даних первинного обліку за показаннями водовимірювальних приладів, а за їх відсутності — за технологічними даними або за даними постачальника води про відпущений платнику обсяг води.

Для розрахунку суми збору також потрібно мати у своєму розпорядженні таку інформацію:

— з якого джерела надходить вода (надземного чи підземного), а також знати найменування надземного джерела чи область (район) розташування підземного джерела;

— яке значення має джерело води: загальнодержавне чи місцеве;

— установлений ліміт водоспоживання для кожного джерела.

Усі ці питання можна з’ясувати, оформляючи дозвіл на спеціальне водоспоживання або укладаючи договір на постачання води. Зазначену вище інформацію мають у своєму розпорядженні також і податкові органи.

Зауважимо, що

п.п. 4.8 Інструкції № 231 передбачено: за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі і для задоволення виключно власних питних та санітарно-гігієнічних потреб підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, збір не справляється.

Також звертаємо увагу, що відповідно до

п.п. 4.5 Інструкції № 231 при одночасному використанні води для власних потреб і потреб об’єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства (за винятком обсягів, переданих населенню), підсобного сільського та рибного господарства чи інших допоміжних служб (у тому числі й на санітарно-гігієнічні потреби) збори обчислюються за весь обсяг використаної води.

 

«Лімітні» нюанси

Витрата води може бути в межах

ліміту і понадлімітною. За воду, спожиту в межах ліміту, збір сплачується у звичайному порядку, а сума збору відноситься до складу валових витрат. За понадлімітне використання водних ресурсів збір обчислюється у п’ятикратному розмірі та сплачується за рахунок прибутку (п. 12 Порядку № 1494).

Зверніть увагу: на 2009 рік (як і в минулому 2008 році) не передбачено встановлення

окремих лімітів для спеціального використання води для виробництва напоїв. Тому виробники напоїв у 2009 році можуть установити такі ліміти самостійно (на власний розсуд) у межах загального ліміту, передбаченого для конкретного джерела. ДПАУ в листі від 29.05.2008 р. № 10916/7/15-0817 рекомендувала підприємствам розрахувати такі ліміти самостійно виходячи з питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв, у загальному обсязі всієї використаної води. Наприклад, якщо за звітний період при загальному споживанні води 100 куб. м на виробництво напоїв використано 20 куб. м, а загальний річний ліміт установлено в розмірі 400 куб. м, то за рекомендаціями ДПАУ річний ліміт використання води на виробництво напоїв слід установити в розмірі 80 куб. м (400 х (20 : 100)).

 

Нормативи збору

При розрахунку суми збору у 2009 році потрібно застосовувати нормативи, установлені в

додатку 2 до Закону № 309, з урахуванням коефіцієнта 1,439.

Слід звернути увагу, що до нормативів збору застосовується ще й додатковий коефіцієнт: підприємствами житлово-комунального господарства — 0,3, а теплоелектростанціями — 0,005.

Зауважимо, що застосування коефіцієнта 1,439 передбачено відразу у двох законах: у

п. 81 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 309 та у ст. 10 Закону про держбюджет-2009. На наш погляд, ці норми дублюють одна одну, а не встановлюють хоча й однакові за розміром, але все-таки різні коефіцієнти. Тому індексувати нормативи збору на коефіцієнт 1,439 потрібно лише один раз. Такої ж думки дотримується ДПАУ, роз’яснюючи в листі від 26.01.2009 р. № 1339/7/15-0817* порядок сплати збору за спецводокористування у 2009 році.

* Див. ком. «Збір за спецводокористування: особливості 2009 року» // «БТ», 2009, № 7, с. 7.

Судячи з того, що в зазначеному листі ДПАУ не згадувала про індексацію нормативів цього збору, передбачену

постановою КМУ від 06.11.2003 р. № 1735, нормативи збору за спецводокористування не потрібно додатково індексувати на індекс цін виробників промислової продукції за 2008 рік.

Такий же висновок можна зробити з оновлених звітних форм.

 

Розподіл суми збору між бюджетами

Залежно від статусу джерела, з якого споживається вода, нарахована сума збору за спецводокористування розподіляється між державним та місцевими бюджетами згідно з

п. 17 Порядку № 1494.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів

загальнодержавного значення (у тому числі й за понадлімітне споживання) розподіляється:

— до державного бюджету — 80 %;

— до місцевих бюджетів (за місцем розташування джерела) — 20 %.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення (у тому числі й за понадлімітне споживання) повністю (100 %) сплачується до місцевих бюджетів.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту сплачується повністю (100 %) до державного бюджету.

Таким чином, нараховані суми збору за спецводокористування необхідно розподілити між відповідними бюджетами при заповненні оновленої звітності.

 

Порядок заповнення Розрахунку

Зі скасуванням раніше діючих двох форм розрахунків за спецводокористування (

додатки 2 і 4 до Інструкції № 231) було скасовано і порядки їх заповнення. А затверджені наказом № 802* три нові звітні форми (у разі уточнення податкових зобов’язань з ними подається ще й відповідний Перерахунок податкового зобов’язання) прийнято без відповідних порядків їх заповнення, тому при їх складанні слід керуватися текстовою частиною таблиць і примітками.

* Див. ком. «Збір за спецводокористування: затверджено нові форми податкових розрахунків» на с. 6 цього номера.

Безумовно, найпопулярнішим буде

Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, у тому числі використання води теплоелектростанціями з прямотечійною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, що входять до складу напоїв (далі — Розрахунок) (форму вкладено в середину цього номера). Таку форму призначено для «традиційних» спецводокористувачів, у тому числі і для виробників напоїв, за винятком підприємств гідроенергетики та водного транспорту, для яких призначено окремі форми.

Розглянемо порядок заповнення форми

Розрахунку на умовному прикладі.

Приклад.

Підприємство «Водолій» використовує воду для виробництва напоїв, а також для інших виробничих цілей. Інформацію про використання води за I квартал 2009 року наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Споживання води підприємством «Водолій» за I квартал 2009 року

Джерело

Статус джерела

Норматив збору, коп. за 1 куб. м (додаток 2 до Закону № 309)

Установлений річний ліміт, куб. м

Фактично використано, куб. м

усього

у складі напоїв

А

Поверхневий водний об’єкт загальнодержавного значення

26,99

1200

250

100

Б

Підземні води загальнодержавного значення

20,75

600

120

В

Поверхневий водний об’єкт місцевого значення

15,22

800

210

Г

Підземні води місцевого значення

20,75

400

105

80

Д

Підземні води місцевого значення

20,75

400

100

Е

Підземні води місцевого значення

20,75

400

0

 

Нормативи збору за спецводокористування в частині використання води, що входить до складу напоїв:

— поверхневої — 3 грн. за 1 куб. м;

— підземної — 3,5 грн. за 1 куб. м.

Згідно з рекомендаціями ДПАУ підприємство розрахувало ліміти водоспоживання для використання води для виробництва напоїв таким чином.

Стосовно джерела А:

— для виробництва напоїв — 480 куб. м (1200

х (100 : 250));

— для інших потреб — 720 куб. м (1200 - 480).

Стосовно джерела Г:

— для виробництва напоїв — 305 куб. м (400

х (80 : 105));

— для інших потреб — 95 куб. м (400 - 305).

При заповненні полів 1 — 7 вступної частини

Розрахунку (загальних даних про платника) запитань не повинно виникнути. Єдине нововведення, на яке слід звернути увагу, це графа 1.1.Т «порядковий № за рік» поля 1. У цій графі слід зазначити порядковий номер Розрахунку (послідовно наростаючим підсумком у межах одного звітного року). У першому Розрахунку, що подається за I квартал 2009 року, у полі 1.1.Т буде зазначено цифру «1»; якщо за цей період буде подано ще і звітний новий Розрахунок, то в полі 1.1.Т необхідно буде проставити цифру «2». У цьому випадку в наступному Розрахунку (за II квартал 2009 року) в полі 1.1.Т необхідно буде вказати вже цифру «3».

Також зауважимо: хоча поле 4 називається «Повне найменування (П. І. Б.) платника», згідно з приміткою 1 в ньому можна записувати повне та/або скорочене (за наявності) найменування, зазначене у статутних документах. Безумовно, указувати відразу два найменування (повне та скорочене) немає сенсу, на наш погляд, досить одного з них (головне, щоб воно відповідало статутним документам).

Якщо в

Розрахунку за I квартал 2009 року не виправлятимуться податкові зобов’язання попередніх податкових періодів і не надаватимуться будь-які пояснення окремих результатів фінансово-господарської діяльності, то в табличній частині Розрахунку буде заповнено лише розділи I і III. Фрагмент Розрахунку, заповненого на підставі даних наведеного прикладу, показано в табл. 2.

Зверніть увагу на нюанси, які слід ураховувати при заповненні деяких показників.

По-перше

, у графі 4 зазначається норматив збору в копійках за 1 куб. м, тому нормативи збору за спецвикористання води, що входить до складу напоїв, (у додатку 2 до Закону № 309 ці нормативи установлені у гривнях за 1 куб. м), необхідно перерахувати в копійки (помножити на 100). У результаті отримаємо для поверхневих вод норматив 300 копійок за 1 куб. м (гр. 4 рядка 2.1.1.1 табл. 2), а для підземних вод — норматив 350 копійок за 1 куб. м (гр. 4 рядка 2.2.2.1 табл. 2).

По-друге

, якщо чітко дотримуватися формул, наведених у графах 7 — 9, то розраховані показники буде отримано в копійках, однак у заголовках цих граф зазначено, що суми збору має бути вказано у гривнях з копійками. Тому показники граф 7 — 8, а для теплоелектростанцій і графи 9, обчислені відповідно до зазначених у них формул, потрібно перевести у гривні (поділити на 100). При цьому показники у гривнях з копійками має бути округлено до двох десяткових знаків.

По-третє

, як зазначено у примітці 6 до Розрахунку, за потреби кількість рядків у розділі I може бути збільшено. Така необхідність виникає, коли у платника є більше двох однотипних джерел. Так, для джерела Е, що не використовувалося в I кварталі 2009 року, додано додатковий рядок (рядок 1.2.2.3 табл. 2).

У решті заповнення

Розрахунку зводиться до математичних розрахунків з усіма відомими.

На цьому перше знайомство з новою формою Розрахунку закінчуємо. Найближчим часом ми повернемося до цього звіту і розглянемо порядок виправлення помилок за допомогою Перерахунку податкового зобов’язання збору за спецводокористування. Бажаємо всім читачам без помилок скласти і в установлені строки* подати всю звітність за I квартал 2009 року.

* Нагадуємо, що граничний термін подання квартальної звітності — 12 травня 2009 року.

 

Таблиця 2.

Фрагмент Розрахунку підприємства «Водолій» за I квартал 2009 року

№ з/п

Назви водних об’єктів та показники

Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання; обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, куб. м

Нормативи збору, коп./куб. м

Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору3

Установлений річний ліміт використання води, куб. м

Суми збору, обчисленого в межах ліміту4, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х к. 5

Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги4, грн. коп., заповнюється, якщо к. 3 > к. 6 (к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5

Усього нараховано збору4, грн. коп., к. 7 + к. 8 або к. 7 або к. 3 х к. 4 х к. 55

у тому числі

до державного бюджету4, грн. коп.

до місцевих бюджетів4, грн. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту)

1012,02

420,63

591,39

1

спеціальне водокористування в частині використання води, усього (р. 1.1 + р. 1.2)

177,40

75,27

102,13

1.1

водні об’єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі:

94,09

75,27

18,82

1.1.1

поверхневі водні об’єкти6:

58,26

46,61

11,65

1.1.1.1

Джерело А

150

26,99

1,439

720

58,26

 —

58,26

46,61

11,65

1.1.1.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1.1.2

підземні води та джерела6:

35,83

28,66

7,17

1.1.2.1

Джерело Б

120

20,75

1,439

600

35,83

 —

35,83

28,66

7,17

1.1.2.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1.2

водні об’єкти місцевого значення, усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі:

83,31

 —

83,31

1.2.1

поверхневі водні об’єкти6:

45,99

 —

45,99

1.2.1.1

Джерело В

210

15,22

1,439

800

45,99

 —

45,99

 —

45,99

1.2.1.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1.2.2

підземні води та джерела6:

37,32

 —

37,32

1.2.2.1

Джерело Г

25

20,75

1,439

95

7,46

 —

7,46

 —

7,46

1.2.2.2

Джерело Д

100

20,75

1,439

400

29,86

 —

29,86

 —

29,86

1.2.2.3

Джерело Е

20,75

1,439

400

2

використання вод, які входять до складу напоїв, усього (р. 2.1 + р. 2.2)

834,62

345,36

489,26

2.1

водні об’єкти загальнодержавного значення, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2), у тому числі:

431,70

345,36

86,34

2.1.1

поверхневі водні об’єкти6:

431,70

345,36

86,34

2.1.1.1

Джерело А

100

300,00

1,439

480

431,70

431,70

345,36

86,34

2.1.1.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

2.1.2

підземні води та джерела6:

 —

 —

 —

2.1.2.1

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

2.1.2.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

2.2

водні об’єкти місцевого значення, усього (р. 2.2.1 + 2.2.2), у тому числі:

402,92

 —

402,92

2.2.1

поверхневі водні об’єкти6:

 —

 —

 —

2.2.1.1

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

2.2.1.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

2.2.2

підземні води та джерела6:

402,92

 —

402,92

2.2.2.1

Джерело Г

80

350,00

1,439

305

402,92

402,92

 —

402,92

2.2.2.2

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

3

використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, усього (р. 3.1 + р. 3.2)

 —

 —

 —

3.1

поверхневі водні об’єкти загальнодержавного значення6

 —

 —

3.1.1

 —

 —

 —

Х

Х

Х

 —

 —

 —

3.1.2

 —

 —

 —

Х

Х

Х

 —

 —

 —

3.2

поверхневі водні об’єкти місцевого значення6

 —

 —

 —

3.2.1

 —

 —

 —

Х

Х

Х

 —

 —

 —

3.2.2

 —

 —

 —

Х

Х

Х

 —

 —

 —

II

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)

 —

 —

 —

2.1

спеціальне водокористування в частині використання води

 —

 —

 —

2.2

використання вод, які входять до складу напоїв

 —

 —

 —

2.3

використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату

 —

 —

 —

III

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)

1012,02

420,63

591,39

3.1

спеціальне водокористування в частині використання води (р. 1 р. І - р. 2.1 р. ІІ)

177,40

75,27

102,13

3.2

використання вод, які входять до складу напоїв (р. 2 р. І - р. 2.2 р. ІІ)

834,62

345,36

489,26

3.3

використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату (р. 3 р. І - р. 2.3 р. ІІ)

 —

 —

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі