Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Неприбуткові організації — хто вони? Особливості оподаткування їх діяльності

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2009/№ 31
Друк
Стаття

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ — ХТО ВОНИ?

Особливості оподаткування їх діяльності

Метою створення далеко не всіх юридичних осіб є отримання прибутку від їх діяльності — багато організацій створюються для досягнення некомерційних цілей. Більшість доходів таких неприбуткових організацій не обкладається податком на прибуток, хоча з деяких видів їх прибутку цей податок сплачується.

Загальні питання оподаткування таких суб’єктів ми розглянемо в цій статті.

Микола ФІЛОНЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ —

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУ —

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про об’єднання громадян —

Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII.

Закон № 1057

— Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV.

Закон № 1075

— Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» 16.04.2009 р. № 1075-VI.

Положення № 232

— Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджене наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232.

Порядок № 233

— Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, затверджений наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (у редакції наказу від 03.04.2003 р. № 153).

Порядок № 355

— Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затверджений наказом ДПАУ від 03.07.2000 р. № 355.

 

Які організації можуть бути неприбутковими?

Визначення терміна «неприбуткова організація» в

Законі про податок на прибуток немає. У п.п. 7.11.1 цього Закону наведено тільки перелік таких організацій (див. гр. 2 таблиці на с. 17).

Сама по собі реєстрація організації у тому чи іншому правовому статусі, навіть якщо він відповідає переліку, наведеному в

п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, не дає права на застосування такою організацією особливого порядку оподаткування, передбаченого для неприбуткових організацій (далі — НПО) Законом про податок на прибуток. Для цього необхідно, щоб таку організацію було включено податковим органом до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр НПО) відповідно до Положення № 232, і їй має бути присвоєно певний код «неприбутковості» згідно з Порядком № 355.

Отримати статус НПО можуть тільки організації, статутні документи яких містять такі положення:

— по-перше, їх діяльність не повинна передбачати отримання прибутку і в статутних документах має міститися вичерпний перелік видів діяльності, якими такі організації займатимуться;

— по-друге, має бути обумовлено особливий порядок розподілу отриманих доходів і активів НПО у разі її ліквідації.

За загальним правилом доходи або майно НПО не підлягають розподілу між засновниками, учасниками або членами і не можуть використовуватися для вигоди якогось окремого засновника, учасника або члена такої НПО, їх посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Виняток становлять НПО, зазначені в

абзацах «а» і «в» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (див. гр. 5 таблиці на с. 17).

Що стосується останнього, то згідно з

п.п. 7.11.11 Закону про податок на прибуток у разі ліквідації НПО її активи мають бути передані іншій НПО відповідного виду або зараховані в дохід бюджету. У разі ліквідації недержавного пенсійного фонду його активи підлягають розподілу відповідно до Закону № 1057. А ось у разі ліквідації (саморозпуску) житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку активи таких НПО мають бути використані відповідно до закону про таку організацію з урахуванням положень п.п. 7.11.8 Закону про податок на прибуток.

 

Оподаткування неприбуткових організацій

Ознака неприбутковості

Види неприбуткових організацій

Доходи, звільнені від оподаткування

Оподатковувані доходи*****

Особливості розподілу доходів

1

2

3

4

5

З 0001 по 0004 (абзац «а» п.п. 7.11.1*)

Органи влади і місцевого самоврядування і створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів

1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи пожертвувань.

2. Пасивні доходи**.

3. Кошти або майно, які надходять як компенсація вартості державних послуг, у тому числі доходів державних професійно-технічних навчальних закладів, отриманих від реалізації товарів (робіт, послуг) пов’язаних з їх основною статутною діяльністю.

4. Дотації та субсидії ***.

(п.п. 7.11.2)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

Якщо доходи перевищують суму витрат, передбачену кошторисом на утримання, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. Таке перевищення доходів над витратами не оподатковується

З 0005 по 0008 і 0014

(абзац «б» п.п. 7.11.1*)

Благодійні фонди, громадські організації, створені згідно із Законом про об’єднання громадян, творчі спілки, політичні партії, науково-дослідні та вищі навчальні заклади III — IV рівня акредитації, заповідники, музеї-заповідники

1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи пожертвувань.

2. Пасивні доходи.

3. Кошти або майно, що надходять від здійснення їх основної діяльності****, крім отриманих у результаті ліквідації інших НПО.

4. Дотації та субсидії ***.

(п.п. 7.11.3)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

0009 (абзац «в» п.п. 7.11.1*)

 

 

 

 

 

 

0010 (абзац «в» п.п. 7.11.1*)

Пенсійні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитні спілки

1. Кошти, які надходять у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством.

2. Доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи) за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління згідно із законодавством щодо цих питань.

3. Дотації та субсидії ***.

(п.п. 7.11.4)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

Доходи розподіляються виключно між засновниками (учасниками) в порядку, передбаченому відповідним законодавством

0011 (абзац «г» п.п. 7.11.1*)

Інші, ніж зазначені в абзаці «б» п.п. 17.11.1, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку

1. Кошти або майно, отримані від здійснення їх основної діяльності

2. Пасивні доходи.

2. Дотації та субсидії ***.

(п.п. 7.11.5)

1. У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням).

2. Якщо залишок доходів, зазначених у графі 3, на кінець 1 кварталу наступного року перевищує 25 % від загальних доходів за минулий рік, обкладається сума перевищення за підсумками 1 кварталу

0012 (абзац «д» п.п. 7.11.1*)

Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, які утримуються тільки за рахунок внесків засновників і не ведуть господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів

1. Разові або періодичні внески засновників або членів.

2. Пасивні доходи.

3. Дотації та субсидії ***.

(п.п. 7.11.6)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

0013 (абзац «е» п.п. 7.11.1*)

Релігійні організації, зареєстровані згідно із законом

1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

2. Будь-які інші доходи від надання культових послуг.

3. Пасивні доходи.

(п.п. 7.11.7)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

0015 (абзац «є» п.п. 7.11.1*)

Житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Внески, засоби або майно, які надходять для забезпечення потреб основної діяльності.

2. Пасивні доходи.

(п.п. 7.11.7)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

0016 (абзац «ж» п.п. 7.11.1*)

Профспілки, їх об’єднання, організації профспілок

1. Членські внески, відрахування коштів підприємств, установ, організації, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

2. Безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування.

3. Пасивні доходи.

(п.п. 7.11.7)

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

Код не встановлено

(абзац «з» п.п. 7.11.1*)

Асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування

Перелік звільнених доходів для таких організацій не визначено

У разі отримання доходів інших, ніж перелічені в гр. 3, обкладається отриманий прибуток (різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх отриманням)

* Закону про податок на прибуток.

** Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (абз. другий п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток).

*** Дотації та субсидії — дотації та субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або як благодійна, гуманітарна чи технічна допомога, отримана згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

**** Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації). До основної діяльності також уключається продаж товарів (послуг), що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію і які тісно пов’язані з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) нижче звичайної або коли ціна регулюється державою (абз. третій п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток).

***** При підрахунку витрат не враховується сума амортизаційних відрахувань.

 

Діяльність неприбуткових організацій

Закон про податок на прибуток

— це податковий закон. Він регулює правила оподаткування діяльності організації або установи податком на прибуток. Крім того, існують і так звані статусні закони, відповідно до яких створюються і здійснюють свою діяльність ті чи інші НПО. Наприклад, Закон про об’єднання громадян установлює порядок створення та здійснення діяльності політичних партій і громадських організацій, а Закон № 1057 недержавних пенсійних фондів.

Тому неприбуткова організація може здійснювати лише ту діяльність, яка передбачена відповідним

статусним законом і зазначена в її статутних документах. А ось оподаткування цієї діяльності відбуватиметься відповідно до норм Закону про податок на прибуток. Одне тільки згадування в Законі про податок на прибуток будь-якої операції в контексті діяльності НПО не означає, що таку діяльність може здійснювати ця організація.

Крім того, назва «неприбуткова» не означає, що таким організаціям заборонено взагалі отримувати прибуток від окремих операцій.

Стаття 86 ЦКУ

передбачає можливість здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами (суб’єктами, метою створення яких не є отримання прибутку). У зазначеній статті згадується, що непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об’єднання громадян тощо) можуть разом зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Отже, вирішення питання про можливість здійснення неприбутковою організацією окремих операцій регулюється законами, що визначають правовий статус таких організацій.

Наприклад,

ст. 24 Закону про об’єднання громадян передбачено, що об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи або підприємств в установленому порядку. А політичні партії, створювані ними установи та організації не мають права створювати підприємства, крім засобів масової інформації, і займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.

Проте згадування про право на здійснення підприємницької діяльності в статутних документах організації може послужити приводом для відмови податкового органу в її реєстрації в статусі НПО.

Зареєстрована НПО, що систематично здійснює підприємницьку діяльність, може позбутися такого статусу, якщо податківці зроблять висновок, що її діяльність

спрямована на отримання прибутку, тому є порушенням Закону про податок на прибуток або інших законодавчих актів про діяльність неприбуткових організацій.

Слід зазначити: не завжди здійснення прибуткових господарських операцій свідчить про те, що організація займається підприємницькою діяльністю. Так,

ч. 1 ст. 52 ГКУ передбачено, що некомерційне господарювання — це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Тепер перейдемо безпосередньо до оподаткування.

 

Доходи, звільнені від оподаткування

Для кожного виду НПО

пп. 7.11.2 — 7.11.7 Закону про податок на прибуток установлено свій перелік доходів, звільнених від обкладання податком на прибуток (гр. 3 таблиці на с. 17).

Винятком є тільки

асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування, зазначені в абз. «з» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток. Такий вид НПО з’явився з 02.06.2009 р. — дати набуття чинності Законом № 1275.

Мабуть, наші законодавці, розширивши перелік НПО, забули встановити для них пільгові доходи, які звільнятимуться від оподаткування. У результаті всі доходи асоціацій органів місцевого самоврядування підлягають оподаткуванню, про порядок такого оподаткування ми розповімо трохи пізніше.

Крім того, застосування положень

п. 7.11 Закону про податок на прибуток для асоціацій органів місцевого самоврядування поки що неможливе й тому, що в Порядку № 355 немає відповідної ознаки неприбутковості, а це унеможливлює внесення таких організацій до Реєстру НПО. Сподіваємося, найближчим часом ці «непорозуміння» будуть усунені і згадані асоціації зможуть не тільки називатися неприбутковими організаціями, а й застосовувати пільговий порядок оподаткування діяльності.

Що стосується звільнених від оподаткування доходів таких НПО, то організаціям з кодом неприбутковості 0011 слід звернути увагу на

перший абзац п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток, яким передбачено: якщо на кінець I кварталу залишок звільнених доходів, отриманих за попередній рік, перевищує 25 % від загальних валових доходів попереднього року, то сума перевищення підлягає обкладанню податком на прибуток, тобто така частина неоподатковуваних доходів переходить до розряду оподатковуваних.

Крім того, для НПО, зазначених в

абзацах «б» і «г» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (ознаки неприбутковості 0005 — 0008, 0011 і 0014), серед звільнених доходів фігурують «доходи від проведення їх основної діяльності». Визначення такої діяльності є в третьому абзаці п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток (див. примітку **** до таблиці на с. 17). Додамо, що до «основної діяльності» не включаються операції з надання товарів (послуг) НПО, зазначеними в абз. «в» — «д» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (пенсійні фонди, кредитні спілки, НПО з кодом неприбутковості 0011, спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб), особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.

Як ми вже згадували, статутні документи НПО повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, тому в такому переліку бажано зазначити всі види «основної діяльності», щоб отримані від них доходи не обкладалися податком на прибуток.

На перелік видів «основної діяльності» в установчих документах також слід звернути увагу НПО, зазначеним в

абзаці «є» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), оскільки від оподаткування звільняються лише їх доходи, що надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності.

 

Оподатковувана діяльність

У попередньому розділі ми вже згадували, що частина нерозподілених (на кінець I кварталу наступного року) доходів НПО з кодом неприбутковості 0011 обкладається податком на прибуток. Таке оподаткування відбувається один раз на рік, за підсумками першого кварталу року, наступного за звітним.

Згідно з

абз. 2 п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток у разі одержання доходів, не звільнених від обкладення податком на прибуток (гр. 4 таблиці на с. 17), з джерел інших, ніж зазначені в пп. 7.11.2 — 7.11.7 Закону про податок на прибуток, НПО зобов’язана сплатити податок з отриманого прибутку.

Об’єкт оподаткування в такому разі визначається як різниця між такими доходами і витратами, пов’язаними з їх одержанням, але не вище суми таких доходів. При цьому суми амортизаційних відрахувань не враховуються.

Отже, податок на прибуток з інших (оподатковуваних) доходів сплачується до бюджету за підсумками звітного періоду (кварталу) в якому їх було одержано.

Зауважимо, що в НПО можуть бути витрати, які мають відношення одночасно як до неоподатковуваної діяльності, так і до діяльності, що підлягає оподаткуванню. До таких витрат, зокрема, належать: оплата праці найманих працівників, оплата комунальних послуг, орендні платежі, утримання та ремонт приміщень тощо. Відсутність законодавчо встановленого порядку розподілу таких витрат між оподатковуваними і неоподатковуваними доходами дає можливість розподіляти їх на розсуд НПО з урахуванням особливостей її діяльності, наприклад, пропорційно сумі доходів, отриманих за кожним видом діяльності.

 

Звітність неприбуткових організацій — засади заповнення

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями

(додаток до Порядку № 233, далі — Звіт) має статус податкової декларації. Він подається за кожний звітний період (1 квартал, півріччя, 3 квартали та рік) протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду, незалежно від того, чи виникли зобов’язання в такому періоді.

Показники в

Звіті відображаються наростаючим підсумком з початку календарного року.

НПО, зазначені в

абзаці «ж» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (профспілки, їх об’єднання та організації), заповнюють Звіт тільки в частині доходів, що підлягають оподаткуванню. Таке право їм надане п. 1.3 Порядку № 233. Тобто звільнені від оподаткування доходи в ньому не показуються (для них у формі Звіту навіть не передбачені відповідні рядки). Зазначені НПО заповнюють табличну частину Звіту, починаючи з ряд. 10.

В аналогічному порядку повинні заповнювати

Звіт і НПО, зазначені в абзаці «з» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (асоціації органів місцевого самоврядування), за умови, що вони будуть уключені до Реєстру НПО. Як ми вже згадували, усі їх доходи підлягають оподаткуванню, тому повинні відображатися в ряд. 10 Звіту.

Решта НПО в I частині*

Звіту в рядках 1 — 7 відображають доходи, звільнені від оподаткування. Майно, отримане НПО безоплатно, відображається у складі доходів за вартістю, зазначеною в супровідних документах.

* У Порядку № 233 передбачено умовне розділення Звіту на дві частини. У I частині (рядки 1 — 9) відображаються результати діяльності, звільненої від оподаткування, а в II частині (рядки 10 — 26) — результати діяльності, що обкладається податком на прибуток.

У рядках 8 і 9 зазначаються

профінансовані витрати, пов’язані з одержанням таких доходів.

Зауважимо, що розшифровки терміна «профінансовані витрати» в

Порядку № 233 немає. На нашу думку, під ним слід розуміти фактично здійснені витрати у вигляді грошових коштів або матеріальних цінностей. Тобто нараховані, але не сплачені витрати, у Звіті не відображаються.

У ряд. 10 відображають доходи, отримані в звітному періоді, які підлягають оподаткуванню, а в ряд. 11 — витрати, безпосередньо пов’язані з їх одержанням. Причому такі витрати відображаються в тому ж звітному періоді, що й одержані доходи (

п. 3.5 Порядку № 233).

Якщо протягом звітного періоду було здійснено витрати на заходи, оподатковувані доходи від яких буде одержано в наступних періодах, то такі витрати необхідно буде відобразити в

Звіті за такі наступні періоди.

Податківці вимагають відображати доходи і витрати НПО за касовим методом (

лист від 15.09.2006 р. № 10363/6/15-0516).

Пункт 7.20 Закону про податок на прибуток

передбачає ведення окремого обліку доходів, звільнених від оподаткування, та доходів, що обкладаються податком на прибуток. Дані такого окремого обліку і є підставою для заповнення відповідно I або II частин Звіту.

У

Звіті за I квартал НПО з ознакою неприбутковості 0011 (інші неприбуткові організації, до яких, зокрема, належать садові товариства, гаражні кооперативи тощо) заповнюють рядки 16 — 24, в яких проводиться розрахунок податку на прибуток з частини нерозподіленого прибутку попереднього року.

Алгоритм розрахунку такий:

1) у рядку 16 показуємо звільнені доходи, отримані за попередній рік (дані рядка 4

Звіту за попередній рік);

2) у рядку 17 відображаємо оподатковувані доходи попереднього року, зменшені на суму нарахованого на такі доходи податку на прибуток (різниця між даними рядків 12 і 13

Звіту за попередній рік);

3) у рядку 18 сума рядків 16 і 17;

4) у рядку 19 наводимо суму витрат за попередній рік і за I квартал поточного року. Якщо чітко дотримуватися вимог

п. 3.8 Порядку № 233 , то в цьому рядку слід зазначити суму даних рядка 9 Звіту за минулий рік і даних рядка 9 Звіту за I квартал поточного року.

При цьому слід звернути увагу на один нюанс. Частину витрат I кварталу поточного року може бути профінансовано вже за рахунок доходів цього року. Крім того, частину загальних витрат минулого року могло бути профінансовано за рахунок доходів позаминулого року (із залишку грошових коштів на початок минулого року). Таким чином, може вийти, що доходи минулого року зменшуються на суми витрат, які таких доходів не стосуються. Формально це правильно, і така ситуація навіть вигідна НПО. Хоча, по суті, сенс оподаткування нерозподіленої суми прибутку полягає в тому, щоб зацікавити НПО використовувати за 5 кварталів (4 квартали минулого та 1 квартал поточного року) доходи, звільнені від оподаткування, отримані за 4 квартали звітного року, а не накопичувати їх.

5) у рядку 20 зазначається сума нерозподіленого прибутку на кінець I кварталу (ряд. 18 – ряд. 19);

6) у рядку 21 зазначається частина прибутку минулого року, яка не буде оподатковуватися, — 25 % від показника ряд. 18;

7) додатна різниця між рядками 20 і 21 (сума перевищення, яка зазначається в рядку 22), обкладається податком на прибуток, сума якого зазначається в ряд. 24.

Рядки 25, 25.1, 25.2 і 26 призначені для виправлення помилок, допущених в поданих раніше звітах.

Можливі два варіанти виправлення: або шляхом подання уточнюючого

Звіту (з відповідною відміткою в шапці), або шляхом відображення уточнених показників у Звіті за наступні податкові періоди (при цьому форма уточнюючого розрахунку додається до Звіту у вигляді додатка, про що робиться відповідна відмітка в Звіті (у спеціальному полі після приміток до табличної частини).

У разі уточнення за першим варіантом в уточнюючому

Звіті в рядках 1 — 24 зазначаються виправлені показники, а в ряд. 25.1 — податкове зобов’язання, задеклароване в первинному Звіті*.

* Хоча формою Звіту передбачено відображення в цьому рядку показника ряд. 15 Звіту, що уточнюється, НПО з ознакою неприбутковості 0011 під час уточнення даних за перший квартал у ряд. 25.1 слід зазначати дані ряд. 24 Звіту, що уточнюється.

Сума заниженого податкового зобов’язання (додатна різниця між показниками ряд. 15 і 25.1) відображається в рядку 25. При цьому в рядку 26 має бути зазначено суму 5 % самоштрафу.

Сума завищеного податкового зобов’язання (від’ємна різниця між показниками ряд. 15. і 25.1) відображається в рядку 25.2.

Якщо уточнення проводиться за другим варіантом (у

Звіті за наступні періоди), то дані рядків 25, 25.1, 25.2 і 26 із форм уточнюючих звітів (додатків) слід перенести до таких самих рядків «основного» Звіту. При цьому таких додатків може бути декілька (якщо уточнюється відразу декілька періодів), тому одночасно можуть бути заповнені показники рядків 25 і 25.2 (якщо в одному уточнюваному періоді було заниження податкового зобов’язання, а в іншому — завищення). «Згортати» такі показники не можна, оскільки при цьому сума самоштрафу, зазначеного в рядку 26, не відповідатиме сумі заниження податкового зобов’язання, зазначеного в рядку 25.

На цьому наша розмова про обкладання прибутку неприбуткових організацій закінчується. Бажаємо таким організаціям отримувати більше доходів з різних джерел, але при цьому не забувати своєчасно сплачувати податок на прибуток з незвільнених доходів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі