Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Хвороба у відпустці — порядок оплати днів хвороби та відпустки

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2009/№ 32
Друк
Стаття

ХВОРОБА У ВІДПУСТЦІ —

порядок оплати днів хвороби
та відпустки

 

Трапляються ситуації, коли працівник, перебуваючи у щорічній або навчальній відпустці, відпустці «на дітей» або «за свій рахунок», захворів сам або ж у цей період хворіє його дитина, яку він доглядає.

У сьогоднішній статті розглянемо порядок оплати днів хвороби в період відпусток, а тако

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон

України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 439

— Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455.

 

Продовження та перенесення відпустки у зв’язку з хворобою

Згідно зі

ст. 80 КЗпП і ст. 11 Закону про відпустки щорічну відпустку має бути перенесено на інший період або продовжено в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Те ж правило працює також стосовно додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (п. 7 ст. 20 Закону про відпустки).

Водночас законодавством

не передбачено перенесення та продовження відпустки у випадках, якщо:

1)

працівник захворів у період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 Закону про відпустки) і відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки);

2)

працівник, який перебував у відпустці, доглядав хвору дитину.

 

Видача листка непрацездатності

Тимчасову непрацездатність працівника або необхідність догляду за хворою дитиною

підтверджує виданий в установленому порядку листок непрацездатності (далі — ЛН)*, а в окремих випадках — довідка лікувального закладу. Порядок його видачі регламентується Інструкцією № 455.

* Докладніше про заповнення листка непрацездатності див. у статті «Заповнюємо лікарняний листок» // «БТ», 2008, № 25, с. 41.

Інструкція № 455

не містить заборони на видачу ЛН у разі хвороби працівника в період його перебування в будь-якій з відпусток.

А щодо видачі ЛН для підтвердження тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною такі обмеження існують. Так, згідно з

п.п. «б» п. 3.15 Інструкції № 455 ЛН не видається для догляду за хворою дитиною в період:

1) щорічної (основної та додаткової) відпусток;

2) відпустки без збереження заробітної плати;

3) частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Водночас, якщо й після закінчення відпустки дитина продовжує хворіти, то відповідно до

п. 3.11 Інструкції № 455 ЛН видадуть матері чи особі, яка доглядає хвору дитину, з дня, коли мати чи інша особа має приступити до роботи після закінчення:

1) щорічної (основної чи додаткової) відпустки;

2) відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки;

3) відпустки для догляду за дитиною до 3 років;

4) відпустки без збереження заробітної плати.

Проаналізувавши

п.п. «б» п. 3.15 і п. 3.11 Інструкції № 455, можемо зазначити, що в п.п. «б» п. 3.15 не названо випадок невидачі ЛН у період навчальної відпустки, тоді як у п. 3.11, що передбачає видачу ЛН після закінчення відпустки, цей випадок є. При цьому оскільки п.п. «б» п. 3.15 Інструкції № 455 не містить заборони на видачу ЛН у навчальній відпустці, то не виключено, що працівнику такий ЛН у медичній установі видадуть. Але чи потрібно оплачувати такий ЛН — це інше питання, яке ми розглянемо далі (див. розділ «Виплата допомоги».

Крім того,

Інструкція № 455 не містить заборони на видачу ЛН для догляду за хворою дитиною в разі перебування працівника, який доглядає дитину, у додатковій відпустці «на дітей». Справа в тому, що така відпустка не належить до щорічних (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки), а є різновидом соціальної відпустки (абзац п’ятий п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки). Тому працівнику, який перебуває у відпустці «на дітей», у разі хвороби дитини ЛН повинні видати без проблем.

Нагадаємо: якщо в період відпустки тимчасова непрацездатність настала не за постійним місцем проживання, то згідно з

п. 1.10 Інструкції № 455 ЛН (довідку) видають за місцем тимчасового перебування з дозволу головлікаря медзакладу.

 

Виплата допомоги

Основні положення.

ЛН є документом, на підставі якого оплачується період тимчасової непрацездатності працівника: для основного місця роботи — оригінал ЛН, а для роботи за сумісництвом — копія ЛН*, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи (ч.1 ст. 51 Закону № 2240; п. 21 Порядку № 1266).

* Лікарняний за рахунок Фонду соцстраху від нещасного випадку оплачують на підставі оригіналу ЛН на тому місці роботи, де стався нещасний випадок. Докладніше див. статтю «Нещасний випадок на виробництві: як його потрібно оформити, щоб Фонд відшкодував витрати» // «БТ», 2008, № 9, с. 13.

Однак наявність у працівника ЛН ще не означає, що працівнику необхідно виплатити на його підставі допомогу. Адже на практиці досить поширені ситуації, коли працівник у разі настання тимчасової непрацездатності може й не сказати лікарю, що він перебуває у відпустці, і тому лікар може видати ЛН навіть тоді, коли згідно з

Інструкцією № 455 видавати його було не слід.

Це пояснюється тим, що умови для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності передбачено

Законом № 2240. Випадки, коли в період відпустки допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, названо в п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240 (у разі хвороби самого працівника) і ч. 6 ст. 35 Закону № 2240 (у разі хвороби дитини). Наведемо їх у табл. 1.

 

Таблиця 1. Випадки, коли в період відпустки допомога по тимчасовій непрацездатності не надається

Вид відпустки

Хвороба працівника

(п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240)

Хвороба дитини

(ч. 6 ст. 35 Закону № 2240)

Щорічна (основна і додаткова) відпустка

Заборони немає

Не надають

Відпустка «на дітей»

Заборони немає

Заборони немає

Навчальна відпустка

Не надають

Не надають

Відпустка без збереження заробітної плати

Не надають

Не надають (п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240)*

* Частина 6 ст. 35 Закону № 2240 прямої заборони на виплату допомоги в період відпустки без збереження зарплати для особи, яка доглядає дитину, не містить. Але такій застрахованій особі допомогу не виплатять згідно з п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240, тим більше, що відповідно до п. 3.15 Інструкції № 455 ЛН такому працівнику не видадуть.

 

Якщо медустанова все-таки видала ЛН за період, коли згідно із

Законом № 2240 допомога не виплачується (наприклад, у разі хвороби дитини в період навчальної відпустки), то вважаємо, що роботодавець має діяти як у ситуації, описаній у листі ФТВП від 26.03.2009 р. № 04-06/3-5/з-74**: такі ЛН вважають виданими з порушенням вимог Інструкції № 455, а тому підстав для надання на їх підставі допомоги по тимчасовій непрацездатності немає.

** Див. ком. «Лікарняний працюючій жінці не оплачують у разі хвороби дитини до 3 років у період відпустки для догляду за нею» // «БТ», 2009, № 21, с. 9.

Оплата днів хвороби в період відпустки «на дітей»

. Як зазначалося вище, відпустка «на дітей» не належить до щорічних відпусток (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки), а є різновидом соціальної відпустки (абзац п’ятий п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки). При цьому в Інструкції № 455 немає заборони на видачу в цей період ЛН, тому працівник зможе його отримати. Крім того, ч. 7 ст. 20 і ст. 11 Закону про відпустки в разі хвороби працівника в період відпустки «на дітей» передбачено перенесення чи продовження такої відпустки на дні хвороби.

Що стосується виплати за ним допомоги, то тут не все однозначно. Справа в тому, що

Закон № 2240 у разі хвороби як самого працівника, так і його дитини, не містить ані дозволу на виплату допомоги, ані заборони:

у разі хвороби працівника — у «дозвільній» нормі ч. 2 ст. 35 Закону № 2240 додаткова відпустка «на дітей» не згадується, у ньому йдеться про додаткову щорічну відпустку, якою додаткова відпустка «на дітей» не є. У «заборонній» нормі ч. 1 ст. 36 Закону № 2240 ця відпустка також не згадується;

у разі хвороби дитини — «заборонна» норма ч. 6 ст. 35 Закону № 2240 не містить прямої заборони на невиплату допомоги у відпустці «на дітей». У ній знову ж таки згадується лише додаткова щорічна відпустка, якою додаткова відпустка «на дітей» не є.

Водночас Мінпраці не заперечує проти оплати днів хвороби працівника в період відпустки «на дітей» на тій підставі, що така відпустка продовжується на дні хвороби (

див. «Мінпраці не заперечує проти оплати днів хвороби працівника в період відпустки «на дітей»»).

 

Мінпраці не заперечує проти оплати днів хвороби працівника в період відпустки «на дітей»

Витяг із листа Мінпраці від 19.02.2009 р. № 34/13/116-09

«Відповідно до частини шостої статті 20 Закону України «Про відпустки» додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 зазначеного Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

Пунктом першим частини другої статті 11 Закону України «Про відпустки» передбачено, що відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Статтею 35 Закону України <...> [№ 2240. —

Прим. ред.] передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків, як тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Отже, якщо тимчасова непрацездатність працівника наступила під час його перебування у соціальній відпустці за статтею 19 Закону України «Про відпустки», ця

відпустка має бути продовжена на кількість календарних днів хвороби або перенесена на інший період і відповідно листок тимчасової втрати працездатності підлягає оплаті».

 

Роз’ясненням, наведеним у цьому

листі, користуються працівники відділень Фонду соцстраху з тимчасової непрацездатності (ФТВП) на місцях.

Вплив тимчасової непрацездатності в період перебування працівника у відпустці на виплати працівнику наведено в табл. 3 (с. 32). Як видно з табл. 3, оплатити дні хвороби в період відпустки можна тільки в разі, коли працівник хворіє, перебуваючи у щорічній відпустці та відпустці «на дітей». У всіх інших випадках оплата хвороби або взагалі неможлива, або можлива тоді, коли тимчасова непрацездатність почалася в період відпустки, а закінчилася після неї — оплачують дні хвороби після закінчення відпустки (див. розділ

«Особливості оплати лікарняного та днів відпустки»).

 

Особливості оплати лікарняного та днів відпустки

Таким чином, підсумовуючи викладене, отримуємо, що в разі хвороби працівника або його дитини в період відпустки існує два варіанти.

Варіант 1

на дні хвороби продовжуються (переносяться) дні відпустки. За дні хвороби виплачують лікарняні, а раніше нараховані та виплачені відпускні, що припадають на дні хвороби, перераховують. За продовжені (перенесені) дні відпустки виплачують відпускні. Саме так потрібно діяти в разі хвороби працівника в період щорічної відпустки або відпустки «на дітей» (див. табл. 3 на с. 32).

Оплатити період хвороби працівника у щорічній відпустці, підтвердженої ЛН, необхідно в такому порядку:

Етап 1. Оформляємо продовження або перенесення відпустки у зв’язку з хворобою працівника

. Для цього необхідно видати відповідний наказ (розпорядження), в якому слід зазначити період, на який продовжуються або переносяться невикористані дні відпустки. Якщо відпустка переноситься на інший період, то перед її наданням потрібно видати наказ (розпорядження) про надання відпустки (типова форма № П-3).

Крім того, необхідно внести потрібні зміни до графіка надання відпусток. Конкретні строки перенесення днів відпустки погоджуються з працівником.

Етап 2. За дні хвороби нараховуємо лікарняні

. У цьому випадку дні хвороби оплачують у загальному порядку, передбаченому для тимчасової непрацездатності відповідно до Закону № 2240, Порядків № 1266 та № 439. Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності ми докладно розглядали у статті «Лікарняні-2009» у рубриці «Тема тижня» // «БТ», 2009, № 17, с. 35. При цьому слід пам’ятати, що перші 5 п’ять днів хвороби працівника оплачують за рахунок роботодавця, а починаючи з 6-го дня — за рахунок коштів ФТВП.

Етап 3. Перераховуємо нараховані відпускні

.

1. Продовження відпустки

. Якщо працівник вирішив продовжити свою відпустку на дні хвороби, а не перенести її на інший період, то перераховувати суму нарахованих відпускних перед виходом у відпустку не потрібно — працівнику донарахують лікарняні. Однак, оскільки суми лікарняних та відпускних розраховуються по-різному та їх розміри можуть не збігатися, після нарахування лікарняних необхідно «перерозподілити» нарахування за місяцями, на які вони припадають, з метою визначення права на податкову соціальну пільгу, а також для порівняння з максимальною величиною, з якої справляються внески до соцфондів.

Приклад 1

. Працівник пішов у відпустку з 20 липня по 12 серпня 2009 року на 24 календарні дні. Середня зарплата для оплати днів відпустки склала 150 грн. З 3 по 7 серпня він хворів, що підтверджено ЛН. На дні хвороби він вирішив продовжити відпустку.

У зв’язку з хворобою працівника його відпустка продовжується на 5 днів — по 17 серпня 2009 року. На роботу працівник має вийти не 13, а 18 серпня.

Розрахунковим періодом для оплати днів відпустки є липень 2008 року — червень 2009 року. Розрахована середня зарплата, виходячи з цього періоду (150 грн.), застосовується для оплати днів відпустки до хвороби (20.07.2009 р. — 02.08.2009 р.) і після неї, у тому числі днів продовженої відпустки (08.08.2009 р. — 17.08.2009 р.).

Розрахунковим періодом для оплати ЛН є період з лютого по липень 2009 року. 5 днів тимчасової непрацездатності згідно з ЛН повністю оплачуються за рахунок роботодавця.

2. Перенесення відпустки

. Якщо ж працівник переносить невикористані дні щорічної відпустки внаслідок хвороби на інший період, то при наданні днів такої відпустки йому необхідно обчислити новий середній заробіток, а виплачені перед виходом у відпустку відпускні зарахувати в рахунок виплати лікарняних.

Приклад 2

. Скориставшись умовою прикладу 1, припустимо, що працівник вирішив перенести невикористані дні щорічної відпустки внаслідок хвороби на період із 7 вересня.

У такому разі працівник стає до роботи 13 серпня 2009 року. Невикористані дні відпустки переносять на період 07.09.2009 р. — 11.09.2009 р. Перед виходом у відпустку видають

наказ (розпорядження) про надання відпустки (типова форма № П-3) і нараховують відпускні, для яких розрахунковим періодом буде вересень 2008 року — серпень 2009 року, а не липень 2008 року — червень 2009 року, як це було при першому виході у відпустку.

Покажемо порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку нарахованих відпускних та лікарняних у разі хвороби працівника в період щорічної відпустки.

Приклад 3

. Працівник (адмінперсонал) пішов у щорічну відпустку з 20 липня по 12 серпня 2009 року на 24 календарні дні. Середня зарплата для оплати днів відпустки склала 200 грн. (розрахунковий період: липень 2008 року — червень 2009 року). Відпускні за всі 24 календарні дні відпустки працівнику виплатили перед виходом у відпустку (17.07.2009 р.).

З 27 по 31 липня 2009 року він хворів, що підтверджено ЛН, наданим після повернення з відпустки.

На дні хвороби працівник вирішив:

Варіант 1

— продовжити відпустку (13.08.2009 р. — 17.08.2009 р.), вийшов на роботу 18.08.2009 р.

Варіант 2

— перенести відпустку на період з 7 вересня 2009 року (07.09.2009 р. — 11.09.2009 р.), вийшов на роботу 13.08.2009 р.

Виплату зарплати за липень і серпень 2009 року не показуємо.

 

Дата

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

ВВ*

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Працівник іде у відпустку

17.07.2009

Визначено суму відпускних (у бухобліку нарахування відбудеться в липні 2009 року за 12 кален. днів — 2400 грн. та у серпні за 12 кален. днів — 2400 грн.); розрахунковий період: липень 2008 року — червень 2009 року

4800,00

Сплачено при виплаті відпускних:

— внески до ПФ (4800 х 33,2 %), до ФНВ (4800 х 1,1 %) (тариф умовний), до ФБ у частині нарахування (4800 х 1,6 %), до ФБ у частині утримання (4800 х 0,6 %)

65

311

1752,00

— **

— ПДФО (4800 х 15 %)

641

311

720,00

Виплачено відпускні (4800 - 28,8 - 720)

661

301

4051,20

31.07.2009

Нараховано:

— зарплату за липень 2009 року

92

661

2826,09

2826,09

— відпускні за 12 кален. днів, що припадають на липень 2009 року (20.07.2009 — 31.07.2009); розрахунковий період: липень 2008 року — червень 2009 року

471 (92)

661

2400,00

2400,00

Нараховано внески до соцфондів*** на:

— зарплату за липень 2009 року (2826,09 х 33,2 %;

2826,09 х 1,4 %; 2826,09 х 1,6 %; 2826,09 х 1,1 %)

92

65

1054,14

1054,14

— відпускні, що припадають на липень 2009 року

(2400 х 33,2 %; 2400 х 1,4 %; 2400 х 1,6 %; 2400 х 1,1 %)

471 (92)

65

895,20

895,20

Утримано внески до соцфондів*** з нарахованої зарплати і відпускних за липень 2009 року ((2826,09 + 2400) х 2 %; (2826,09 + 2400) х 1 %; (2826,09 + 2400) х 0,6 %)

661

65

188,14

Утримано ПДФО ((2826,09 + 2400 - 188,14) х 15 %) (права на ПСП немає, оскільки нарахований дохід (2826,09 + 2400) > 940 грн.)

661

641

755,69

Працівник повертається з відпустки

Після повернення працівника з відпустки та надання ним ЛН бухгалтеру необхідно:

18.08.2009 (після призначення виплати комісією із соцстраху)

1) у серпні 2009 року (у місяці надання ЛН) нарахувати лікарняні за 5 днів хвороби (27.07.2009 — 31.07.2009), причому оплатити їх необхідно за рахунок роботодавця. Розрахунковий період для нарахування лікарняного: січень — червень 2009 року. За 5 днів хвороби працівнику нарахували 900 грн. Оплата днів хвороби однакова для обох варіантів: і для першого, і для другого

92 (949)

661 (663)

900,00

900,00

2) відкоригувати нараховані відпускні за 5 днів хвороби в липні 2009 року (5 х 200) методом «сторно»

471 (92)

661

1000,00

1000,00

3) відкоригувати внески до соцфондів, нараховані на суму відпускних за 5 днів хвороби в липні 2009 року, методом «сторно» (1000 х 33,2 %; 1000 х 1,4 %; 1000 х 1,6 %; 1000 х 1,1 %)

471 (92)

65

373,00

373,00

4) перерахувати і відкоригувати методом «сторно» надмірно утримані за липень 2009 року:

— внески до соцфондів: (1000 х 2 %; 1000 х 1 %; 1000 х 0,6 %)

661

65

36,00

— ПДФО: [((2826,09 + 2400 - 188,14) х 15 %) - ((2826,09 ++ 1400 - 188,14 + 36) х 15 %)]

або ((1000 - 36) х 15 %)

661

641

144,60

Суми коригувань раніше нарахованих внесків до соцфондів та ПДФО (операції 3 і 4) в обліку можна не відображати. У такому разі на ці суми необхідно зменшити суму нарахованих внесків до соцфондів та ПДФО за серпень 2009 року (операції 6, 7 і 8). Це потрібно оформити бухгалтерською довідкою.

Після коригування нарахувань за липень 2009 року необхідно:

1) перевірити ще раз наявність права на ПСП у липні 2009 року: (2826,09 + 1400 + 900) > 940 грн. права на ПСП немає. Це можна зробити також у період річного перерахунку ПДФО;

2) порівняти відкоригований дохід за липень 2009 року з максимальною величиною, з якої справляються внески до соцфондів: (2826,09 + 1400 + 900) < 10035 грн. внески до соцфондів справляють з усієї суми нарахувань.

Зверніть увагу! Здійснення цих коригувань не потребує подання уточненої звітності.

Варіант 1. На дні хвороби (27.07.2009 р. — 31.07.2009 р.) працівника продовжується його відпустка (13.08.2009 р. — 17.08.2009 р.)

У зв’язку з хворобою працівника його відпустка продовжується на 5 днів — по 17 серпня 2009 року. На роботу працівник вийде 18.08.2009 р.

Розрахунковим періодом для оплати днів відпустки є липень 2008 року — червень 2009 року для обох «розірваних» періодів відпустки: 20.07.2009 р. — 26.07.2009 р. і 01.08.2009 р. — 17.08.2009 р.

31.08.2009

5) у серпні 2009 року слід нарахувати:

— відпускні не за 12 кален. днів, а за 17 (01.08.2009 — 17.08.2009); розрахунковий період: липень 2008 — червень 2009 (17 х 200)

471 (92)

661

3400,00

3400,00

— зарплату за відпрацьовані 9 робочих днів — за період 18.08.2009 — 31.08.2009

92

661

2250,00

2250,00

6) нараховано внески до соцфондів на:

— зарплату за серпень 2009 року

(2250 х 33,2 %; 2250 х 1,4 %; 2250 х 1,6 %; 2250 х 1,1 %)

92

65

839,25

839,25

— відпускні, що припадають на серпень 2009 року

(3400 х 33,2 %; 3400 х 1,4 %; 3400 х 1,6 %; 3400 х 1,1 %)

471 (92)

65

1268,20

1268,20

— лікарняні за 5 днів хвороби в липні 2009 року (900 х 33,2 %)

949

651

298,80

298,80

7) утримано внески до соцфондів з нарахованої зарплати, відпускних та лікарняних за серпень 2009 року ((2250 + 3400 ++ 900) х 2 %; (2250 + 3400) х 1 %; (2250 + 3400) х 0,6 %)

661

65

221,40

8) утримано ПДФО ((2250 + 3400 + 900 - 221,4) х 15 %) (права на ПСП у серпні немає, оскільки нарахований дохід за серпень 2009 року (2250 + 3400) перевищує 940 грн.)

661

641

949,29

У звітності щодо персоніфікації за 2009 рік дохід буде розподілено таким чином:

Липень 2009 року: 2826,09 (зарплата за липень) + 1400 (відпускні за 7 днів липня) + 900 (лікарняні).

Серпень 2009 року: 3400 (відпускні за 17 днів серпня) + 2250 (зарплата за серпень).

Відповідно до доходу відображають нараховані внески.

Варіант 2. 5 днів відпустки, на які припадають дні хвороби працівника (27.07.2009 р. — 31.07.2009 р.), переносять на період 07.09.2009 р. — 11.09.2009 р.

У зв’язку з перенесенням днів відпустки, не використаних у липні 2009 року у зв’язку з хворобою працівника, для розрахунку відпускних використовуватимуться два розрахункові періоди:

— для двох «розірваних» періодів відпустки 20.07.2009 — 26.07.2009 і 01.08.2009 — 12.08.2009: липень 2008 року — червень 2009 року;

— для перенесеної на вересень відпустки (07.09.2009 — 11.09.2009): вересень 2008 року — серпень 2009 року

31.08.2009

5) у серпні 2009 року слід нарахувати:

 — відпускні за 12 кален. днів (01.08.2009 — 12.08.2009); розрахунковий період: липень 2008 року — червень 2009 року (12 х 200)

471 (92)

661

2400,00

2400,00

— зарплату за відпрацьовані 12 робочих днів — за період 13.08.2009 — 31.08.2009

92

661

3000,00

3000,00

6) нараховано внески до соцфондів у серпні 2009 року на:

— зарплату за серпень 2009 року (3000 х 33,2 %;

3000 х 1,4 %; 3000 х 1,6 %; 3000 х 1,1 %)

92

65

1119,00

1119,00

— відпускні, що припадають на серпень 2009 року

(2400 х 33,2 %; 2400 х 1,4 %; 2400 х 1,6 %; 2400 х 1,1 %)

471 (92)

65

895,20

895,20

— лікарняні за 5 днів хвороби в липні 2009 (900 х 33,2 %)

949

651

298,80

298,80

7) утримано внески до соцфондів з нарахованої зарплати, відпускних та лікарняних за серпень 2009 року ((3000 + 2400 ++ 900) х 2 %; (3000 + 2400) х 1 %; (3000 + 2400) х 0,6 %)

661

(663)

65

212,40

8) утримано ПДФО за серпень 2009 року ((3000 + 2400 + 900 - 212,4) х 15 %) (права на ПСП у серпні немає, оскільки нарахований дохід за серпень 2009 року (3000 + 2400) перевищує 940 грн.)

661

(663)

641/ПДФО

913,14

30.09.2009

Нараховано відпускні за 5 днів перенесеної щорічної відпустки (розраховують нову середню зарплату, для якої розрахунковим періодом є вересень 2008 року — серпень 2009 року), сума умовна

471 (92)

661

980,00

980,00

У звітності щодо персоніфікації за 2009 рік дохід буде розподілено таким чином:

Липень 2009 року: 2826,09 (зарплата за липень) + 1400 (відпускні за 7 днів липня) + 900 (лікарняні).

Серпень 2009 року: 2400 (відпускні за 12 днів серпня) + 3000 (зарплата за серпень).

Вересень 2009 року: 980,00 (відпускні за 5 днів перенесеної відпустки) + сума зарплати за вересень.

Відповідно до доходу відображають нараховані внески.

* Використані скорочення: ВВ — валові витрати; ПДФО — податок з доходів фізичних осіб; ПСП — податкова соціальна пільга.

** Підприємство має право на валові витрати за першою подією — при сплаті внесків (крім утримань). Але на практиці ці витрати включаються до ВВ за датою нарахування.

*** При справлянні внесків до соцфондів нарахований працівнику дохід порівнюють з максимальною величиною доходу, з якого справляють соцвнески (у 2009 році — 10035 грн.). Оскільки нарахований дохід (2826,09 + 2400) не перевищує цю межу, то внески нараховують з усього доходу.

 

Варіант 2

на дні хвороби в період відпустки дні відпустки не продовжуються (не переносяться) — вважається, що працівник перебуває у відпустці. За дні хвороби у відпустці лікарняні не виплачують, але за ці дні працівнику виплачують відпускні в загальному порядку, оскільки вважається, що він перебуває у відпустці. Якщо хвороба працівника чи дитини продовжується і після закінчення відпустки, то працівнику оплачують дні такої тимчасової непрацездатності.

У цьому випадку весь період відсутності працівника оплачують як відпустку навіть у ситуації, коли працівник надає ЛН — жодних перерахувань нарахованих та виплачених відпускних здійснювати не потрібно.

Однак, якщо ЛН закривається після закінчення відпустки, то дні хвороби після закінчення відпустки підлягають оплаті. Порядок оплати ЛН залежить від того, з якої дати його відкрито і хто хворіє:

1. У разі хвороби працівника ЛН відкрито днем виходу працівника на роботу після відпустки

: перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, починаючи з 6-го дня — ФТВП.

2. ЛН, виданий у зв’язку з хворобою працівника, відкрито в період відпустки, коли лікарняні не виплачують

: за рахунок роботодавця буде оплачено робочі дні, що припадають на перші 5 днів від дня відкриття ЛН, а починаючи з 6-го дня — за рахунок ФТВП.

Приклад 4

. Працівнику надано відпустку «за свій рахунок» з 29 липня по 9 серпня 2009 року. У цей час він захворів і вийшов на роботу 13 серпня 2009 року. До бухгалтерії працівник надав ЛН, в якому зазначено період хвороби 06.08.2009 р. — 12.08.2009 р.

Період хвороби працівника в період відпустки «за свій рахунок» (за робочі дні 6 і 7 серпня) не оплачується згідно з

п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240. Однак у зв’язку з тим, що хвороба працівника закінчується після завершення цієї відпустки, дні тимчасової непрацездатності, коли такий працівник має вийти на роботу після відпустки (10, 11, 12 серпня), підлягають оплаті. У такому разі оплату провадить:

— роботодавець — один день хвороби (10 серпня), оскільки це п’ятий день із перших 5 днів хвороби, які оплачує роботодавець;

— ФТВП — наступні 2 дні хвороби (11 і 12 серпня).

У період відпустки захворіла дитина

— згідно з п. 3.11 Інструкції № 455 ЛН у разі хвороби дитини в період перебування працівника у відпустці надається з дня, коли такий працівник має вийти на роботу після відпустки. ЛН, виписаний для догляду за хворою дитиною, оплачують за рахунок коштів ФТВП з 1-го дня. Це підтверджує і ФТВП у листі від 28.02.2001 р. № 01-16-276*.

* Див. конс. «Лікарняний по догляду за хворою дитиною оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності» // «БТ», 2009, № 30, с. 45.

При цьому якщо з будь-якої причини ЛН датовано періодом відпустки, то незалежно від дати початку ЛН оплаті підлягають лише дні після закінчення відпустки.

Приклад 5

. Працівниці надано щорічну відпустку з 20 липня по 9 серпня 2009 року. У цей час захворіла її дитина, і вона вийшла на роботу 13 серпня 2009 року. До бухгалтерії працівниця надала ЛН, в якому зазначено період хвороби дитини 06.08.2009 р. — 12.08.2009 р.

Допомога у зв’язку з хворобою дитини в період щорічної відпустки (за робочі дні 6 і 7 серпня) не виплачується згідно з

ч. 6 ст. 35 Закону № 2240. Однак у зв’язку з тим, що хвороба закінчується після закінчення відпустки, дні, коли така працівниця має вийти на роботу після відпустки (10, 11, 12 серпня), оплачуються за рахунок коштів ФТВП. Розрахунковим періодом для нарахування допомоги є лютий — липень 2009 року.

 

Особливості заповнення Табеля

У

Табелі обліку робочого часу (типова форма № П-5)* період перебування у відпустках та період тимчасової непрацездатності позначають різними літерними та цифровими позначеннями (табл. 2).

* Докладніше про порядок заповнення Табеля див. у ст. «Табель обліку робочого часу: особливості складання за оновленою формою» // «БТ», 2009, № 26, с. 8.

 

Таблиця 2

. Умовне позначення днів хвороби та відпусток у Табелі обліку робочого часу

Умовне позначення видів витрат робочого часу

Код

літерний

цифровий

ДНІ ХВОРОБИ

Оплачувана тимчасова непрацездатність

ТН

26

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою тощо, підтверджена довідкою лікувальних закладів)

НН

27

ДНІ ВІДПУСТКИ

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)

В

08

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону про відпустки)

Д

09

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

Ч

10

Творча відпустка (ст. 16 Закону про відпустки)

ТВ

11

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону про відпустки)

Н

12

Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (пп. 12, 13, 17 ст. 25 Закону про відпустки)

НБ

13

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25, крім пп. 3, 12, 13, 17 Закону про відпустки)

ДБ

14

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки)

ДО

15

Відпустка по вагітності та пологах (ст. 17 Закону про відпустки) і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки)

ВП

16

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку (п. 3 ст. 25 Закону про відпустки)

ДД

17

Відпустка без збереження заробітної плати за угодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)

НА

18

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання роботи)

БЗ

19

 

Оскільки позначки в

Табелі проставляють щодня, а про хворобу працівника в період перебування його у відпустці роботодавець може дізнатися пізніше, у тому числі й після повернення його з відпустки, то необхідно внести зміни до Табеля. Для цього на підставі наданого працівником ЛН можна скласти бухгалтерську довідку, в якій наводять уточнені дані про використання працівником робочого часу, і зробити відповідну позначку в Табелі.

При цьому здійснити подібні коригування потрібно тільки щодо оплачуваного періоду хвороби, підтвердженого ЛН, тобто хвороби працівника в період щорічної відпустки та відпустки «на дітей». Це пояснюється тим, що подібні виправлення важливі в подальшому, коли дані про відпрацьований працівником час можуть ураховуватися при розрахунку йому виплат. І якщо дні хвороби не оплачуються, то цей період є для працівника відпусткою і йому виплачують відпускні.

У

Табелі записи про період хвороби під час відпустки можна відобразити:

— як тимчасову непрацездатність з позначкою

«ТН» (якщо довідка — «НН»);

— одночасно двома кодами, наприклад, через дріб — у разі хвороби працівника в період щорічної основної відпустки (

«В/ТН»).

На закінчення хочемо побажати вашим працівникам поменше хворіти, тим більше у відпускний період!

 

Таблиця 3

. Вплив тимчасової непрацездатності в період перебування працівника у відпустці на його виплати

Вид відпустки

Хвороба працівника

Хвороба дитини

можливість перенесення/продовження відпустки на дні хвороби

видача ЛН

виплата допомоги

виплата відпускних

можливість перенесення/продовження відпустки на дні хвороби

видача ЛН

виплата допомоги

виплата відпускних

Щорічна (основна і додаткова) відпустка (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки)

Передбачено перенесення або продовження відпустки на дні хвороби (ст. 11 Закону про відпустки)

Видають ЛН у загальному порядку, Інструкцією № 455 обмежень не передбачено

Передбачено ч. 2 ст. 35 Закону № 2240

За дні хвороби відпускні не виплачують, а оплачують їх в інший період, на який перенесено чи продовжено відпустку

Не передбачено перенесення або продовження відпустки

Не видають у період відпустки (п.п. «б» п. 3.15 Інструкції № 455), видадуть з дати виходу на роботу (/font>п. 3.11 Інструкції № 455)

Не передбачено (ч. 6 ст. 35 Закону № 2240)

У разі хвороби дитини у відпустці вважається, що працівник перебуває у відпустці (лікарняні не виплачуються)

Відпустка «на дітей» (абзац п’ятий п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки)

Передбачено перенесення або продовження відпустки на дні хвороби (ч. 7 ст. 20 і ст. 11 Закону про відпустки)

Передбачено листом Мінпраці від 19.02.2009 р. № 34/13/116-09 (див. розділ «Виплата допомоги» на с. 17)

Немає заборони на видачу в період хвороби

Частина 6 ст. 35 Закону № 2240 не містить прямої заборонної норми про невиплату допомоги (див. розділ «Виплата допомоги» на с. 17)

Навчальна відпустка (ст. 13, 14 і 15 Закону про відпустки)

Відпустка не переноситься і не продовжується

Не передбачено для допомоги п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240, а для оплати перших 5 днів — п. 4 Порядку № 439

У разі хвороби у відпустці вважається, що працівник перебуває у відпустці (лікарняні не виплачуються)

Є дозвіл на видачу тільки з дати виходу на роботу (п. 3.11 Інструкції № 455)

Не передбачено (ч. 6 ст. 35 Закону № 2240)

Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки)

Не видають у період відпустки (п.п. «б» п. 3.15 Інструкції № 455), видадуть з дати виходу на роботу (п. 3.11 Інструкції № 455)

Не передбачено (п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі