Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Транспортний податок очима податківців

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2009/№ 32
Друк
Стаття

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК ОЧИМА ПОДАТКІВЦІВ

 

Нещодавно ДПАУ видала цілу низку оглядових листів, присвячених окремим питанням оподаткування. Серед них і лист ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14316/7/17-0317 (далі — лист № 14316), який стосується податку з власників транспортних засобів (далі — транспортний податок). А тому у сьогоднішньому випуску «Шпаргалка бухгалтера» ознайомимо вас з офіційною позицією головного податкового органу з деяких питань оподаткування транспортним податком.

 

Роз’яснення податківців, що містить

лист № 14316, згрупуємо у таблиці: у її першій графі наведено питання, що розглядається, у другій — позиція ДПАУ щодо цього питання та за необхідності позиція редакції з цього приводу.

У

листі № 14316 указано: усі раніше надані податкові роз’яснення (крім узагальнюючих податкових роз’яснень) з питань, що включені до цього листа , втрачають чинність з моменту його оприлюднення. Це такі листи ДПАУ:

від 24.06.99 р. № 9244/7/17-0517;

від 08.02.2006 р. № 1059/6/17-0315;

від 18.04.2006 р. № 4338/6/17-0316;

від 18.04.2006 р. № 4344/6/31-1019;

від 14.11.2006 р. № 12878/6/17-0316;

від 28.02.2007 р. № 898/к/17-0315;

від 25.04.2007 р. № 2049/г/17-0315;

від 15.06.2007 р. № 3001/о/17-0315;

від 03.08.2007 р. № 3873/о/17-0315;

від 23.08.2007 р. № 4222/б/17-0315;

від 30.11.2007 р. № 11988/6/17-0315;

від 25.12.2007 р. № 12969/6/17-0316;

від 21.01.2008 р. № 848/7/17-0317;

від 02.04.2008 р. № 2953/6/17-0316;

від 13.06.2008 р. № 5971/6/17-0316;

від 13.06.2008 р. № 4874/с/17-0315;

від 18.07.2008 р. № 7034/6/17-0316;

від 29.09.2008 р. № 8707/г/17-0316.

Слід зазначити: листи, що втратили чинність, і роз’яснення, надані в

листі № 14316, практично аналогічні, що свідчить про те, що думка податківців у цих питаннях залишилася незмінною.

 

Питання, які розглядалися

Роз’яснення ДПАУ

1

2

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ

Що є об’єктом оподаткування транспортним податком?

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII (далі — Закон про транспортний податок) об’єктами оподаткування є:

трактори (колісні) — код за УКТЗЕД — 8701, крім гусеничних;

тільки сідельні тягачі — код 8701 20;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, уключаючи водія, — код 8702;

автомобілі легкові — код 8703;

автомобілі вантажні — код 8704;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (уключаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном — код 8711, крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) — код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), — код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) — код 8903 99

Які транспортні засоби (ТЗ) не оподатковуються транспортним податком?

Не є об’єктом оподаткування (ст. 2 Закону про транспортний податок):

— трактори на гусеничному ходу — код 8701 30 УКТЗЕД;

— мотоцикли (уключаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об’ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 8711 10 УКТЗЕД;

— тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні — код 8705 УКТЗЕД;

— транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані — код 8709 УКТЗЕД;

— машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432, 8433 УКТЗЕД;

— тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91, 8903 92, 8903 99 УКТЗЕД

Від чого залежать ставки податку

Ставки податку диференціюються залежно від:

— об’єму двигуна (якщо ТЗ обладнані двигуном внутрішнього згорання), потужності двигуна (якщо ТЗ обладнано електродвигуном) чи довжини ТЗ (для водних ТЗ);

— того, коли сплачують податок — при першій реєстрації чи при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду;

— є ТЗ новими чи вже використовувалися та від строку використання (при сплаті податку під час першої реєстрації)

Які ТЗ підпадають під поняття «нові» та «ті, що використовувались»?

На думку ДПАУ, під поняття «нові ТЗ» слід розуміти ТЗ, які ніколи не були зареєстровані, тобто такі ТЗ, на які уповноваженими державними органами не видавалися акти реєстрації, що дають право їх експлуатувати.

Під поняття «ТЗ, що використовувались», підпадають ті ТЗ, які були зареєстровані щонайменше один раз, тобто такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці ТЗ

СПЛАТА ПОДАТКУ

Чи сплачується транспортний податок при переведенні ТЗ із військового обліку на облік у ДАІ, які закріплені за установами Збройних Сил України (ЗСУ)?

При реєстрації в органах ДАІ ТЗ підприємств ЗСУ, які вже були зареєстровані в Україні вповноваженими державними органами — Військовою автомобільною інспекцією Міністерства оборони України, транспортний податок сплачується відповідно до

ст. 3 Закону про податок з транспортних засобів за ставками, визначеними для ТЗ, які проходять реєстрацію, перереєстрацію та черговий технічний огляд

Як сплачувати транспортний податок за викрадений автомобіль?

У разі викрадення ТЗ згідно із ст. 6 Закону про транспортний податок платник має право припинити сплату транспортного податку. Крім того, за умови підтвердження відповідними органами факту викрадення здійснюється перерахунок розміру податку, окрім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Перерахування податку здійснюється перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому викрадено такий транспортний засіб.

У випадку повернення викраденого ТЗ юридична особа повинна сплатити податок за кількість місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому було повернуто викрадений транспортний засіб, та подати розрахунок суми податку на повернуті ТЗ

Чи сплачується транспортний податок за ТЗ, які зареєстровані в ДАІ, а обліковуються на балансі підприємства як товар?

За ТЗ, які зареєстровані в ДАІ, а обліковуються на балансі підприємства як товар, сплачувати транспортний податок доведеться.

Якщо підприємство має власні ТЗ, що використовувалися та зареєстровані в органах ДАІ, вони будуть виключені із складу активів (списані з балансу) тільки у разі продажу, для чого необхідно буде їх зняти з обліку в органах ДАІ. Поки такі ТЗ не зняті з обліку в органах ДАІ та не продані, вони є активами підприємства (не списані з балансу) і підприємство за них повинно сплачувати податок на загальних підставах.

Але у тому випадку, коли на балансі підприємства обліковується ТЗ, придбані для їх подальшого продажу (як товар) та які не підлягають реєстрації в органах ДАІ за таким підприємством-продавцем у випадках, передбачених чинним законодавством, то за такі ТЗ податок не сплачується

(лист від 14.11.2006 р. № 12878/6/17-0316)*

За який строк сплачується податок, якщо він не сплачувався за останні 5 років?

Згідно зі ст. 6 Закону про транспортний податок власник ТЗ, який не сплачував податок тривалий період перед проходженням техогляду, повинен сплатити його не більш як за 3 попередні роки

* Тут і далі напівжирним шрифтом у дужках наведено реквізити більш ранніх роз’яснень ДПАУ, у яких було викладено аналогічну позицію (на сьогодні вони втратили чинність згідно з листом № 14316).

СТАВКИ ПОДАТКУ

На момент увезення ТЗ на територію України та розмитнення його вік не перевищував 8 років. ТЗ не експлуатувався та не використовувався, оскільки потребував капітального ремонту. Тепер, коли його вік перевищує 8 років, його реєструють в органах ДАІ. За якими ставками сплачувати податок?

Датою початку користування (уведення в експлуатацію) ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, вважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів щодо першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважається перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення — 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

У випадку коли ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою вільного використання, вперше реєструються в Україні, то податок справляється за ставками, чинними на день реєстрації цих ТЗ, з урахуванням строку їх використання, незалежно від дати ввезення ТЗ на митну територію України і дати проведення митного оформлення, а також його технічного стану (лист від 28.02.2007 р. № 898/к/17-0315 та консультація в журналі «Вісник податкової служби України» 2008, № 28, с. 23).

Отже, в описаній ситуації транспортний податок доведеться сплачувати як за ТЗ, що використовувалися більше 8 років.

Нагадаємо, що використовувати ТЗ, не зареєстровані в органах ДАІ, заборонено, а за порушення цієї норми на водія такого ТЗ накладається штраф у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.) згідно зі ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ОКРЕМІ СУБ’ЄКТИ СПЛАТИ ТА ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ

Чи сплачують транспортний податок військові частини, установи та організації ЗСУ та Державна спеціальна служба транспорту?

Як і раніше (лист від 21.01.2008 р. № 848/7/17-0317), так і в цьому листі ДПАУ наполягає на тому, що організації ЗСУ, які мають ТЗ, що є об’єктами оподаткування транспортним податком, повинні сплачувати цей податок, оскільки вони не мають пільг щодо сплати та не належать до суб’єктів, які звільнені від сплати цього податку згідно із Законом про транспортний податок.

При цьому варто згадати про те, що згідно зі ст. 14 Закону України «Про Збройні Сили України» від 06.12.91 р. № 1934-XII майно, закріплене за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями ЗСУ, є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління та звільняється від сплати усіх видів податків. Але оскільки цей Закон не є спеціальним законом про оподаткування, то, на думку податківців, визначені ним пільги щодо застосування певного податку не можуть застосовуватися, бо його норми не можуть впливати на питання оподаткування. Про це також указано і в консультації у журналі «Віснику податкової служби», 2008, № 9, крім того, позицію податківців підтримують і суди, наприклад, постанова ВГСУ від 20.10.2004 р. у справі № 36/55.

Аналогічної думки податківці дотримуються і щодо ТЗ Державної спеціальної служби транспорту, оскільки цей платник також не має пільг з оподаткування цим податком

Чи сплачують транспортний податок за автомобілі швидкої допомоги?

ДПАУ, спираючись на Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), указує, що автомобілі швидкої допомоги згідно з поясненнями до товарної позиції 8703 відносяться до цієї товарної позиції, а отже, є об’єктом оподаткування транспортним податком.

Автомобілі швидкої допомоги не є об’єктом оподаткування у тому разі, якщо вони класифікуються у товарній позиції 8705, тобто як автомобілі спеціального призначення. Згідно з поясненнями до цієї товарної позиції до неї включаються, зокрема, пересувні клініки (медичні або стоматологічні) з операційною, устаткуванням для анестезування та іншою хірургічною апаратурою. Тобто такі ТЗ мають бути спеціально сконструйованими або пристосованими для розміщення різних пристроїв, які дають їм можливість виконувати специфічні нетранспортні функції.

Отже, при вирішенні питання щодо віднесення транспортних засобів до об’єктів оподаткування, необхідно враховувати галузеві нормативні документи, які визначають перелік обов’язкового та додаткового оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги, а також умови реєстрації цих транспортних засобів, яка проводиться згідно з Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388, та ДСТУ «Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення» (ДСТУ 2984-95) за переліком спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів галузі охорони здоров’я України, що відносяться до складу (категорії) санітарних

За які колісні навантажувачі не сплачують транспортний податок?

Транспортний податок не сплачується за ті колісні навантажувачі, які за своїм типом класифікуються у товарних позиціях 8427 «Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, використовувані на підприємствах» та 8429 «Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки» УКТЗЕД, або інших товарних позиціях групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини»

Чи є об’єктом оподаткування транспортного податку автогрейдер?

Автогрейдери відповідно до УКТЗЕД належать до групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини» та класифікуються за кодом 8429, тобто не належать до ТЗ, а тому згідно із Законом про транспортний податок не є об’єктом оподаткування транспортного податку

Чи оподатковуються тролейбуси транспортним податком?

Тролейбуси (із живленням від контактної мережі) не є об’єктами оподаткування транспортним податком у зв’язку з тим, що обчислення податку для наземних ТЗ провадиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна (для автомобілів з електродвигуном — код 8703 90 10 00) кожного виду і марки транспортних засобів

Чи оподатковуються транспортним податком автомобілі сміттєвози?

ДПАУ наголошує на тому, що автомобілі-сміттєвози незалежно від того, обладнані вони навантажувальними, трамбувальними, демпфіруючими та іншими пристроями чи ні, відносяться до товарної позиції 8704 «Автомобілі вантажні» та оподатковуватись транспортним податком

(лист від 08.02.2006 р. № 1059/6/17-0315)

Чи оподатковуються броньовані автомобілі, що використовуються для інкасації; автомобілі марки «БелАЗ»; автомобілі-цистерни?

Податківці вказують на те, що броньовані автомобілі, що використовуються для інкасації, обкладаються транспортним податком, тому що ці автомобілі класифікуються в товарних позиціях 8703 або 8704 УКТЗЕД залежно від наявності місць для сидіння, які розташовані за місцем водія, або пристроїв для їх кріплення. Про те, що ці машини відносяться до товарних позицій 8703 або 8704 УКТЗЕД, зазначала і Державна митна служба у листі від 01.03.2000 р. № 21/3-681-ЕП.

Що стосується автомобілів марки «БелАЗ», автомобілів-цистерн, то податківці також відносять ці ТЗ до товарної позиції 8704 УКТЗЕД, а тому вони також обкладаються транспортним податком

(листи від 08.02.2006 р. № 1059/6/17-0315 та від 18.07.2008 р. № 7034/6/17-0316)

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Термін подання розрахунку сум транспортного податку

Юридичні особи розрахунок подають на підставі бухгалтерського звіту у строки, визначені законом для річного звітного періоду (протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року) відповідному органу ДПС за місцем реєстрації ТЗ на поточний рік. Детальніше див. ст. «Транспортний податок: складання Розрахунку та облік витрат» // «БТ», 2008, № 4, с. 23

Подання розрахунку транспортного податку філією

У ст. 6 Закону про транспортний податок установлено, що лише юридичні особи здійснюють подання податкових розрахунків з цього податку. Філії та представництва не є юридичними особами, хоча мають своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи і діє на підставі доручення, що отримується від відповідного керівного органу юридичної особи, а отже, ці підрозділи подавати розрахунки не повинні.

Водночас ураховуючи вищезазначене та те, що згідно зі Цивільним кодексом України юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов’язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом або статутом (положенням), звітність з транспортного податку до податкових органів за місцем реєстрації ТЗ

може бути подано і філією, але за підписом особи, уповноваженої головним підприємством

(лист від 13.06.2008 р. № 5971/6/17-0316)

.

Слід зазначити і те, що відповідно до п. 2.4 Методрекомендацій № 784* стосовно транспортного податку:

суб’єктом обліку може бути або головне підприємство, або його підрозділ з кодом ЄДРПОУ;

місце обліку (орган ДПС) визначається за місцем реєстрації ТЗ;

порядок узяття на облік у ДПС здійснюється за фактом подання платником податкового розрахунку. Якщо головне підприємство бажає, щоб підрозділ (філія) з кодом ЄДРПОУ сам сплачував податок з ТЗ, що перебувають у його віданні, то про це рішення необхідно повідомити орган ДПС за місцем реєстрації головного підприємства та орган ДПС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Тоді на обліку в органі ДПС за місцем реєстрації авто перебуватиме підрозділ (філія), а головне підприємство податківці на облік не братимуть

* Методичні рекомендації щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджені наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784 // «БТ», 2009, № 4, с. 6.

Як нараховувати і сплачувати паспортний податок за придбані протягом року ТЗ?

За придбані протягом року юридичними особами ТЗ, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію ТЗ. Розрахунок суми податку за такі ТЗ у 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу (ст. 5 Закону про транспортний податок), якщо придбано декілька ТЗ, відомості про їх придбання можна включити та подати одним розрахунком, але за умови дотримання 10-денного терміну.

(лист від 30.11.2007 р. № 11988/6/17-0315)

Зазначимо ще й таке: при купівлі ТЗ, що вперше реєструється, транспортний податок сплачується (до реєстрації в ДАІ) відразу за весь рік (ст. 5 Закону про транспортний податок). І далі у разі зняття такого транспортного засобу з обліку чи при перереєстрації протягом цього ж року Закон про транспортний податок не передбачає проведення перерахунку суми транспортного податку. Отже, у юридичної особи — продавця автомобіля, яка при купівлі в цьому році зареєструвала такий автомобіль в Україні вперше, немає підстав для перерахунку транспортного податку.

Див. також ст. «Придбання та вибуття автомобіля — перерахунок транспортного податку» // «БТ», 2008, № 17, с. 13

Які штрафні санкції застосовують за порушення 10-денного терміну подання розрахунку?

За порушення такого терміну до порушників відповідно до п.п. 17.1.1 Закону № 2181 застосовуються штрафні санкції у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне таке неподання або затримку.

У випадку придбання декількох ТЗ та відповідного перевищення 10-денного терміну подання розрахунку від дня реєстрації придбаних ТЗ розрахунок сум транспортного податку повинен подаватися окремо за кожен ТЗ, і відповідно штрафні санкції будуть застосовані у розмірі 170 грн. за кожен випадок несвоєчасного подання або затримки зазначеного розрахунку. На це податківці також указували і в консультації у «Віснику податкової служби України» 2008, № 14, с. 54

Чи повинні приватні підприємці подавати розрахунок транспортного податку за ТЗ, які знаходяться у їх власності?

Згідно зі ст. 6 Закону про транспортний податок подавати розрахунок повинні лише юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду. Приватні підприємці ж реєструються не як юридичні особи, а як фізичні. А тому такі приватні підприємстві не повинні подавати розрахунок транспортного податку, але сплачувати транспортний податок вони зобов’язані за правилами встановленими для фізичних осіб

(лист від 18.04.2006 р. № 4344/6/31-1019)

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Як виправити помилки зі сплати транспортного податку?

Виправляти самостійно виявлену помилку зі сплати транспортного податку потрібно відповідно до ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181). Але зробити це можна в межах строку давності, який згідно з п.п. 15.1.1 Закону № 2181 становить 1095 днів наступних за останнім днем граничного строку подання податкового розрахунку

Як здійснюється подання уточнюючого розрахунку сум транспортного податку?

Для виправлення помилки платник податку, який самостійно її виявив, зобов’язаний подати уточнюючий Розрахунок, що містить виправлені показники. При поданні уточнюючого Розрахунку у зв’язку з уточненням даних у титульній його частині ставиться позначка «Х» у графах «Уточнений розрахунок» і «Розрахунок на 200_ рік».

До такого уточнюючого Розрахунку вносяться всі ТЗ, перелічені в Розрахунку, що «виправляється», але без допущених раніше помилок. Слід пам’ятати, що до уточнюючого Розрахунку додається також Довідка про суми транспортного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Детальніше про виправлення помилок див. ст. «Уточнюємо транспортний податок: як це зробити правильно?» // «БТ», 2009, № 21, с. 16

ОРЕНДА ТЗ

Хто сплачує транспортний податок за орендовані ТЗ та ті, якими керують за дорученням?

Платниками транспортного податку згідно зі ст. 1 Закону про транспортний податок є власники ТЗ. А тому у випадку передачі в оренду ТЗ платником цього податку є орендодавець (власник ТЗ), а не орендар чи особа, яка керує ним за дорученням. При цьому у випадку передачі ТЗ фізичною особою за дорученням іншій особі, сплачувати транспортний податок може або його власник (орендодавець) або від його імені особа, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування ТЗ, за місцем реєстрації цього ТЗ

(лист від 29.09.2008 р. № 8707/г/17-0316 та консультація в журналі «Вісник податкової служби України» 2009, № 13)

Хто є платником транспортного податку за передані в фінансовий лізинг ТЗ?

У випадку передачі ТЗ у фінансовий лізинг (оренду) платником транспортного податку є орендодавець (юридична чи фізична особа — власник транспортного засобу) щодо ТЗ, зареєстрованих в органах ДАІ на його ім’я, причому сплата податку та подання розрахунку транспортного податку повинна здійснюватися за місцем реєстрації ТЗ, незалежно від місця фактичного використання ТЗ

(лист від 02.04.2008 р. № 2953/6/17-0316 та консультація в журналі «Вісник податкової служби України» 2009, № 13).

Висновок податківців справедливий для випадку, коли ТЗ зареєстровано на орендодавця. Водночас згідно з п. 8 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (далі — Правила № 1388) при фінансовому лізингу можна здійснити реєстрацію транспортного засобу на орендаря. Це підтверджує й абзац п’ятий п. 43 Правил № 1388, згідно з яким зняття з обліку транспортних засобів, переданих лізингоотримувачу (орендарю) на підставі договору фінансового лізингу, про що зазначається у Свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, здійснюється за узгодженням з лізингодавцем (орендодавцем).

Таким чином, у випадку перереєстрації ТЗ на орендаря сплачувати транспортний податок уже буде саме орендар, а не орендодавець. Отже, при фінансовому лізингу сплата транспортного податку залежатиме від того, на яку зі сторін зареєстровано ТЗ, що передано на умовах фінансового лізингу

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі