Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Податкова накладна

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2009/№ 33
Друк
Стаття

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

 

Податкова накладна є розрахунковим та одночасно звітним документом. При проведенні перевірки податківці приділяють цьому документу особливу увагу. Сьогоднішню «Шпаргалку бухгалтера» присвячено порядку заповнення податкової накладної.

З неї ви дізнаєтеся, як правильно виписати податкову накладну філії, роздрібному підприємству та про інше, що варте уваги.

Податковій накладній недавно виповнилося 12 років. Але запитань щодо її заповнення не поменшало. Тому черговий випуск «Шпаргалки бухгалтера» присвячено основним моментам щодо заповнення податкової накладної.

 

Обов’язкові реквізити ПН

Обов’язкові реквізити податкової накладної (ПН) перелічено в

п.п. 7.2.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ) та зазначено у графі 1 таблиці. Помилка в цих реквізитах може загрожувати платнику ПДВ невизнанням податкового кредиту за такою ПН.

 

Обов’язкові
реквізити

Особливість заповнення

1

2

Порядковий номер

Порядковий номер ПН має відповідати порядковому номеру Реєстру отриманих та виданих ПН. На практиці під час присвоєння ПН порядкового номера використовують звичайний порядок реєстрації господарських операцій, тобто застосовують суцільну нумерацію ПН, починаючи в кожному новому році з першого номера. Утім, разом з цим ДПАУ в листі від 04.11.2005 р. № 1009/10/31-106 запропонувала альтернативний спосіб нумерації — щомісячний.
При цьому порядковий номер податкової накладної має бути зазначено у вигляді цілого числа, без літер, крапок, тире та інших символів. Із цього правила є два винятки:
1) при складанні ПН філією номер записується через дріб: у чисельнику — порядковий номер, а в знаменнику — код (номер, шифр), присвоєний головним підприємством такій філії (пп. 2 і 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165 (далі — Порядок № 165));
2) при виписуванні податкової накладної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною до порядкового номера, що відповідає податковій накладній, виписаній на фактичну вартість, додається через дріб позначення «ЗЦ», але така податкова накладна покупцю не видається (п. 19 Порядку № 165)

Дата виписування

ПН складається в момент виникнення податкових зобов’язань. У загальному випадку дата виникнення податкових зобов’язань визначається згідно з п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ, тобто за першою подією: або за датою відвантаження товарів (підписання акта про надання послуг), або за датою оплати. Є й виняток із цього загального правила для:
— комітентів/комісіонерів (п. 4.7);
— операцій з реалізації через торговельні автомати (п.п. 7.3.2);
— продажів з використанням карток та чеків (п.п. 7.3.3);
— передачі об’єкта у фінансовий лізинг (п.п. 7.3.4);
— виконавців довгострокових договорів (п.п. 7.3.7);
— податкових агентів, які одержують послуги від нерезидентів (п.п. 7.3.6);
— експортерів товарів (п.п. 7.3.8);
— суб’єктів, які застосовують касовий метод (п.п. 7.3.9), а також при оплаті товарів (послуг) за рахунок бюджетних коштів — п.п. 7.3.5, у разі поставки теплової енергії, природного газу та послуг, перелічених у п. 11.11.
Якщо складається зведена ПН, то датою її виписування є останній день п’ятиденки, декади чи місяця (залежно від періодичності оплати поставленої продукції, передбаченої в договорі), але у гр. 2 розділу I ПН зазначаються дати виникнення податкових зобов’язань

Назва покупця
(постачальника)

Повна чи скорочена назва юридичної особи відповідно до статутних документів або П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ. Філіям юридичних осіб, яким делеговано право виписувати ПН, при заповненні цього реквізиту разом із назвою головного підприємства — платника ПДВ необхідно вказати найменування філії (листи ДПАУ від 27.01.2006 р. № 1540/7/16-1117 і від 12.02.2009 р. № 1574/5/16-1516)

Податковий номер платника податку (продавця та покупця)

 

Податковий номер платника ПДВ переносять зі Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ — продавця та покупця. Індивідуальний податковий номер згідно з Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79, містить для юридичних осіб 12-значний номер, для фізичних осіб — 10-значний індивідуальний ідентифікаційний номер. Водночас для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, осіб, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції, представництв нерезидентів в Україні, що не мають ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер складає 9-значний реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України.

Місцезнаходження продавця (покупця)

Указується юридична (не фактична!) адреса платника. Філії юридичних осіб, яким делеговано право виписувати ПН, у цьому полі зазначають місцезнаходження головного підприємства — платника ПДВ, поруч з яким можна вказати і адресу філії (листи ДПАУ від 27.01.2006 р. № 1540/7/16-1117 і від 12.02.2009 р. № 1574/5/16-1516). При заповненні зазначеного реквізиту можна (не обов’язково) проставити поштовий індекс продавця та покупця. Але його відсутність у графі «Місцезнаходження продавця (покупця)» (одного з обов’язкових реквізитів ПН), на нашу думку, не є підставою для визнання ПН недійсною. Справа в тому, що згідно із Законом України «Про поштовий зв’язок» від 04.10.2001 р. № 2759-III поштовий індекс — це код поштової адреси у вигляді умовного цифрового значення об’єктів поштового зв’язку, у тому числі сільських населених пунктів, в яких відсутні відділення зв’язку. Інакше кажучи, поштовий індекс визначає адресу об’єктів поштового зв’язку, а не місце розташування платника податків. Тому відсутність поштового індексу не дає права вважати, що місце розташування юридичної особи в ПН не зазначено, а отже, і підстав визнати таку накладну недійсною немає

Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця
(гр. 3 розділу I ПН)

Зазначається повний перелік товарів (робіт, послуг), що продаються. Це правило діє навіть у разі, коли цей перелік може містити десятки і навіть сотні найменувань товарів. Це стосується і підсумкової ПН, яку платник ПДВ виписується за щоденними підсумками операцій при здійсненні поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачу (який не є платником податку).
У ПН, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною щодо товарів, послуг, зазначених у податковій накладній № ____» (зазначається номер ПН, виписаної на суму поставки цих товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості))

Кількість (об’єм, обсяг)
(гр. 5 розділу I ПН)

Якщо аванс надходить за неподільний товар, то в цій графі відображається дробове значення, що враховує коефіцієнт оплати. Якщо за умовами договору послуга має кількісний показник, то у гр. 4 ПН зазначається одиниця виміру — год., шт., кг, м, см, м куб.,
см куб., л тощо, а у гр. 5 — кількість (об’єм, обсяг). Якщо ж послугу підрахувати не можна, вона вимірюється тільки у вартісному виразі, то в гр. 4 як одиниця виміру вказується «грн.», а у гр. 5 — «послуги».

Приклад. Підприємство уклало договір на надання консультаційних послуг. 10 липня 2009 року на поточний рахунок надійшла передоплата в розмірі 900 грн., у тому числі ПДВ — 150 грн. У договорі зазначено, що:
Варіант А — загальна вартість консультаційних послуг становить 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.). У цьому випадку в гр. 4 потрібно зазначити «грн.», а у гр. 5 «послуга».
Варіант Б — загальна вартість консультаційних послуг становить 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.), з розрахунку за 1 год. — 60 грн. (у тому числі ПДВ — 10 грн.). У ПН у
гр. 4 вказуємо «год.», а у гр. 5 — «1»

Ціна поставки без урахування ПДВ
(гр. 6 розділу I ПН)

Ціна поставки одиниці товарів (послуг) зазначається без урахування ПДВ. У звичайних випадках ціна поставки одиниці товару (послуги) без урахування ПДВ відповідає договірній ціні. Якщо договірна ціна товарів менше звичайної, то виписуються дві ПН. В одній вказується договірна ціна, а у другій — перевищення звичайної над договірною (фактичною) ціною

Ставка податку
(гр. 7 — 10 розділу I ПН) та сума податку

У формі ПН обсяги поставок (без ПДВ) відображаються у гр. 7 — 10 залежно від виду операцій: оподатковувані за ставкою 20 % (гр. 7), оподатковувані за ставкою 0 % (гр. 8 — на території України, гр. 9 — експорт), звільнені від обкладення ПДВ згідно зі ст. 5 Закону про ПДВ (гр. 10). У разі поставки одному покупцю оподатковуваних і неоподатковуваних операцій складаються окремі податкові накладні, тобто не допускається одночасне заповнення в одній ПН гр. 10 і гр. 7, 8, 9. Виняток становлять: операції з поставки товарів (послуг), до яких одночасно застосовується як ставка 0 %, так і ставка 20 % (або винагорода оподатковується за повною ставкою).

Сума ПДВ: значення гр. 7 розділу V х 20 % відображається в розділі VI — у гр. 7 (оподатковувані операції за ставкою 20 %). У цьому ж розділі у гр. 8 і 9 (оподатковувані операції за ставкою 0 %) проставляється позначка «0». При оформленні ПН на товари, що звільняються від оподаткування, у розділі VI гр. 10 ПН необхідно проставляти позначку «Без ПДВ» з посиланням на нормативно-правовий акт, що звільняє від оподаткування (п. 10 Порядку № 165)

Загальна сума коштів, що підлягає сплаті з урахуванням ПДВ
(гр. 11 розділу I ПН)

Загальна сума оплати з урахуванням ПДВ відображається в розділі VII ПН

 

Нестандартні випадки виписування та зберігання ПН

За загальним правилом оригінал ПН надається покупцю товарів (послуг) на його вимогу. Копія ПН залишається у продавця (особи, яка її виписала). Але є і винятки з цього правила. Особливості виписування та заповнення податкової ПН, коли два примірники ПН залишаються в особи, яка їх виписала, наведено в

пп. 8.1 — 8.4 Порядку № 165

 

Господарська операція

Позначка на оригіналі ПН*

Особливості заповнення ПН

Поставка товарів (послуг) неплатнику ПДВ, включаючи поставку на експорт

«Поставка неплатнику податку»
«Експортні поставки»

У рядках

«Індивідуальний податковий номер покупця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця проставляється позначка «Х»

Натуральні виплати в рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником ПДВ

«Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам»

Отримання послуг від нерезидента на митній території України (у разі якщо платник ПДВ виступає податковим агентом такого нерезидента)

У рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється позначка «Х»

Передача товарів (робіт, послуг) у межах балансу для невиробничого використання

«Передача в межах балансу для невиробничого використання»

У рядках

«Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» вказуються однакові номери (номери платника ПДВ). Це стосується і заповнення рядків «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця

Визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фондів на день анулювання реєстрації платника ПДВ

«Визнання умовного продажу
при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість»

Використання товарів (послуг) в операціях, що не є об’єктом обкладення ПДВ

«Поставка для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість»

Використання товарів (послуг) в операціях, звільнених від обкладення ПДВ

«Поставка для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість»

Ліквідація основних фондів або невиробничих фондів за самостійним рішенням платника ПДВ

«Ліквідація фондів за самостійним рішенням платника податку»

Переведення основних фондів
до складу невиробничих

«Переведення основних фондів
до складу невиробничих»

* Як правило, позначку роблять у верхній частині ПН у вільному місці.

 

Помилка в обов’язкових реквізитах — покрокова інструкція

Наведемо алгоритм дій, коли в отриманій ПН некоректно заповнено обов’язковий реквізит або він узагалі відсутній. Як правило, такі помилки стають приводом для визнання податківцями порушення правил податкового обліку та для виключення з податкового кредиту сум ПДВ за такими неправильно заповненими ПН.

Крок 1. Просимо замінити податкову накладну.

Якщо ж постачальник усе одно відмовляється переписувати податкову накладну, то доведеться вжити дійовіших заходів:

— разом з декларацією з ПДВ подати до податкової інспекції заяву зі скаргою на такого постачальника —

Крок 2 (1)

або нічого не робити, а в разі якщо податківці виявлять і зафіксують помилку в акті перевірки, відстояти своє право на податковий кредит у суді — Крок 2 (2).

Крок 2 (1)

. Подаємо до податкової інспекції заяву зі скаргою. Подати заяву зі скаргою на постачальника можна лише з декларацією за той період, в якому має бути видано ПН. До заяви має бути додано копії товарних чеків чи інших розрахункових документів, що підтверджують факт сплати податку.

 

 

Начальнику ДПІ ____ району м. _____

головного бухгалтера ТОВ «Закупівля»

(код ЄДРПОУ 32356849)

Іванової І. О.

 

Заява

Доводимо до Вашого відома, що 25 липня 2009 року нами було здійснено передоплату ТОВ «Міраж» за борошно в сумі 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.) за рахунком-фактурою від 22.07.2009 р. № 23/6. Оплата підтверджується платіжним дорученням від 25.07.2009 р. № 658 і випискою з поточного рахунка.

Податкову накладну № 43 від ТОВ «Міраж» було отримано своєчасно на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). Однак її заповнено з порушенням

Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165. Зокрема, у податковому номері покупця (обов’язковий реквізит податкової накладної) було допущено помилку. Наше прохання замінити неправильно оформлену податкову накладну постачальник не задовольнив.

Вважаємо, що на підставі

п.п. 7.2.6 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР подана заява є підставою для включення сум ПДВ за податковою накладною № 43 в розмірі 2000 грн. до податкового кредиту за липень.

До заяви долучаємо такі документи

:

— копію рахунка-фактури від 22.07.2009 р. № 23/6;

— копію платіжного доручення від 25.07.2009 р. № 685;

— копію виписки з банку від 25.07.2009 р.;

— копію податкової накладної № 43, в якій було допущено помилку.

 

14 серпня 2009 року

Підпис /Іванова І. О./

 

 

Крок 2 (2). Ідемо до суду

. Узагальнимо позитивну судову практику з цього питання.

 

Реквізити

Висновки

Ухвала ВАдСУ від 10.07.2007 р. у справі № А-13/31-05

Недоліки в заповненні ПН, виявлені податковою інспекцією в результаті перевірки, не роблять цю податкову накладну недійсною

Ухвала ВАдСУ від 09.11.2006 р. у справі № К-12041/06

Якщо номенклатуру товару в ПН (один з обов’язкових реквізитів) наведена без докладного опису, то це не робить її недійсною. Право на податковий кредит за такою ПН залишається

Ухвала ВАдСУ від 05.10.2006 р. у справі № К-7148/06

Якщо контрагент (постачальник) не виконав своїх зобов’язань зі сплати податку до бюджету, то відповідальність покладається саме на цю особу. На покупцеві це не позначається

Постанова ВАдСУ від 29.09.2006 р. у справі № 21-358во6

Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2007 р. у справі № 22-а-7754/07

Постанова ВГСУ від 06.12.2005 р. № 21-106сво05

Незначні помилки не можуть бути причиною для визнання ПН недійсною. Незначними помилками можна вважати: відсутність порядкового номера, одиниці виміру, адреси покупця

Постанова ВГСУ від 09.09.2004 р. № 5/3258-12/433

Друкарська помилка в індивідуальному номері покупця не позбавляє його права на податковий кредит

 

Зверніть увагу!

Зазначені вище постанови та ухвали — не догма, тому стовідсоткової гарантії, що суд винесе рішення на вашу користь, немає. Наприклад, ВГСУ в своїй постанові від 24.05.2006 р. у справі № 33/267-05(08/186-05) не став на захист підприємства, зауваживши, що підприємство не скористалося механізмом захисту своїх прав, наданим Законом про ПДВ, хоча фактично не було позбавлене такої можливості. Аналогічні висновки містяться в постанові ВСУ від 01.03.2005 р.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі