Теми статей
Обрати теми

Новорічні подарунки дітям — Дідусь Мороз завітав до татка і мами на роботу

Редакція БТ
Стаття

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ДІТЯМ —

Дідусь Мороз завітав до татка і мами на роботу

 

Наближаються новорічні свята! Це традиційний час для того, щоб робити подарунки. Напередодні Нового року багато роботодавців обдаровує подарунками не лише своїх працівників, а і їхніх дітей. Ті, кому фінансовий стан перешкоджає за свій рахунок обдарувати дітей, зможуть надати їм «соціальні» подарунки за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності. А якщо на підприємстві є профспілкова організація, то подарунки дітям може бути надано і за рахунок такої організації.

У сьогоднішній статті розглянемо порядок надання дитячих подарунків з усіх цих джерел з точки зору оптимізації оподаткування.

А от як прикрасити офіс і торговельні площі підприємства, надати новорічні подарунки працівникам за рахунок підприємства та організувати новорічний вечір, можна дізнатися із сьогоднішньої шпаргалки бухгалтера «Новий рік».

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КУпАП —

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 2117

— Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Порядок № 48

— Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок кош­тів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007 р. № 48.

Положення № 25

— Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Дитячі подарунки від Фонду соцстраху

Порядок видачі подарунків.

Забезпечення дитячими новорічними подарунками як один з видів соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП), передбачено п. 6 ст. 34 Закону № 2240. Надати дітям своїх працівників дитячі новорічні подарунки можуть усі роботодавці.

Порядок

надання дитячих новорічних подарунків у цьому році, як і в минулому, регламентується Порядком № 48. Нагадаємо основ­ні правила:

1.

Закупівлею та розподілом дитячих новорічних подарунків займається ФТВП самостійно відповідно до Порядку № 48. Придбані працівниками чи роботодавцями самостійно новорічні подарунки за рахунок коштів ФТВП не оплачуються (п. 1.6 Порядку № 48).

2.

Для планування кількості новорічних подарунків роботодавець має подати до відділення ФТВП заявку на виділення подарунків у довільній формі, в якій зазначити необхідну кількість новорічних подарунків (п. 2.2 Порядку № 48). Строк подання такої заявки законодавчо не встановлено, його необхідно уточнити у своєму відділенні Фонду. До оформлення такої заявки слід поставитися відповідально, оскільки саме на підставі неї ФТВП видасть необхідну кількість подарунків (п. 3.2 Порядку № 48).

3.

Право на подарунок мають застраховані особи (ч. 1 ст. 4 Закону № 2240). У п. 1.5 Порядку № 48 коло цих осіб обмежено такими родичами дитини, як батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник.

4. Роботодавець отримує подарунки

в регіональних відділеннях ФТВП за накладною на підставі довіреності, виписаної підприємством на ім’я довіреної особи (п. 3.2 Порядку № 48), і роздає їх своїм працівникам (батькам дітей).

 

Таблиця 1.

Право на дитячі новорічні подарунки

Деталізація осіб, які мають право на подарунок

Пояснення

Застраховані особи за основним місцем роботи (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48), включаючи тих, в яких триває строк випробування

На цій підставі працівникам-сумісникам дитячі новорічні подарунки не надають

На дітей, яким станом на 1 січня 2010 року не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48)

Якщо 14 років дитині виповниться 1 січня, то подарунок на неї отримати вже не можна. Вік дитини підтверджує копія свідоцтва про народження, яку слід зберігати в роботодавця, незважаючи на те що Порядок № 48 не вимагає цього

Батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник дитини (п. 1.5 Порядку № 48)

Подарунок надається кожній з таких осіб на кожну дитину*

Сезонні працівники (лист ФТВП від 29.11.2007 р. № 01-16-2583)

За умови, що на момент настання страхового випадку такі працівники перебувають у трудових відносинах з роботодавцем і сплачують або на їх користь сплачуються страхові внески до ФТВП

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років**

Такі особи перебувають у трудових відносинах з роботодавцем (є застрахованими)

* Наприклад, в одній установі працюють мати й батько двох дітей, яким станом на 01.01.2010 р. не виповнюється 14 років. Кожен з батьків (і мати, і батько) має право отримати подарунок на кожну дитину (тобто всього сім’я отримає 4 подарунки).

** Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, не мають права на новорічні подарунки за рахунок ФТВП, оскільки за них не сплачуються страхові внески до ФТВП, а сам період перебування в такій відпустці не включається до страхового стажу (лист ФТВП від 29.11.2007 р. № 01-16-2583).

 

Документально порядок отримання і видачі подарунків роботодавець оформляє так:

а)

на підставі наказу керівника відповідальний працівник (наприклад, працівник відділу кадрів) складає список дітей працівників, яким надаються новорічні подарунки за рахунок ФТВП. При складанні такого списку слід ураховувати дані, наведені в табл. 1. Не забудьте зберегти в себе копії свідоцтв про народження дітей застрахованих осіб , яким було видано дитячі новорічні подарунки за рахунок коштів ФТВП. Це може знадобитися при перевірці працівниками ФТВП як підтвердження віку дітей;

б)

на підставі списку дітей роботодавець складає заявку на виділення новорічних подарунків за рахунок ФТВП і подає її до ФТВП (пп. 2.2 і 3.2 Положення № 48);

в)

після отримання від ФТВП подарунків роботодавець складає в довільній формі відомість на видачу новорічних подарунків. У ній необхідно вказати прізвища, ініціали застрахованих осіб та їх дітей, число, місяць і рік народження дітей (п. 3.1 Порядку № 48). Передачу подарунка одному з батьків підтверджує його підпис у відомості;

г) рішення про надання новорічних подарунків

приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування на підставі складеної відомості на видачу новорічних подарунків (п. 3.1 Порядку № 48). Своє рішення про виділення новорічних подарунків за рахунок коштів ФТВП комісія (уповноважений) оформляє Протоколом засідання комісії із соціального страхування (рішенням уповноваженого), форму якого наведено в додатку до Положення № 25 .

5.

Сума витрат ФТВП на новорічні подарунки, видані з порушенням, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника (4.2 Порядку № 48). За порушення порядку використання отриманих новорічних подарунків перевіряючі згідно зі ст. 30 Закону № 2240 можуть накласти на роботодавця штраф у розмірі 50 % від вартості виданих з порушенням подарунків.

Крім того, на посадових осіб підприємства та підприємців, вин­них у порушенні порядку використання коштів ФТВП, може бути накладено

адмінштраф за ст. 1655 КУпАП у розмірі від 136 до 255 грн. (при повторному протягом року порушенні — від 170 до 340 грн.).

Тому при забезпеченні дитячими новорічними подарунками за рахунок ФТВП необхідно чітко дотримуватись вимог

Порядку № 48 стосовно документального оформлення такого заходу і категорій працівників, які мають право на дитячі новорічні подарунки.

Оподаткування подарунків.

Виробничим і торговельним підприємствам, що займаються виробництвом і продажем дитячих святкових подарунків, які потім купує за рахунок своїх коштів ФТВП, а також профспілкові чи інші неприбуткові організації слід пам’ятати про пільгу, передбачену ст. 2 Закону № 2117, згідно з якою операції з продажу таких товарів звільняються від обкладення ПДВ у період дії цього Закону. Зверніть увагу: з 2009 року відповідно до змін, унесених до Закону № 2117, збільшено період дії Закону № 2117 з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року (ст. 5 Закону № 2117). Раніше цей період починав свій відлік з 1 грудня поточного року.

У такому разі ПДВ, сплачений виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, до податкового кредиту не відноситься, а включається до складу валових витрат. У звіті за

формою № 1-ПП* таку пільгу з ПДВ виробники і торговельні підприємства мають показати з кодом 14010204**.

* Порядок складання цього звіту див. у статті «Звіт про пільги за ф. № 1-ПП» у рубриці «Шпаргалка бухгалтера»// «БТ», 2009, № 7, с. 21.

** У Довіднику № 51 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2009 р., доведеному листом ДПАУ від 01.10.2009 р. № 51, зазначено, що пільга діє з 1 грудня, а не з 15 листопада, тобто зміни, унесені з 01.01.2009 р., у цьому Довіднику не враховано.

Вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів ФТВП,

не обкладається податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) на підставі п.п. 4.3.1 Закону про податок з доходів. Однак вартість виданих подарунків необхідно відобразити в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «22»графах 4 і проставляють «0,00»).

У роботодавця вартість дитячих новорічних подарунків не є базою для нарахувань (утримань) внесків до соцфондів.

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП страхувальникам відображати вартість отриманих від ФТВП новорічних подарунків не потрібно.

Бухгалтерський облік

. Отримані від ФТВП дитячі подарунки в бухобліку слід обліковувати на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», використовуючи або суб­рахунок 024 «Товари, прийняті на комісію», або субрахунок 025 «Матеріальні цінності довірителя».

Що стосується вартості новорічних подарунків, то в цьому році в усних консультаціях працівники ФТВП говорять про суму в

17,45 грн. Конкретний розмір вартості подарунків буде відомий з наданої ФТВП накладної.

 

Дитячі подарунки від профспілки

Порядок надання.

Розглянемо варіант мінімізації витрат на новорічні подарунки для дітей працівників з використанням профспілкової організації підприємства.

Умови надання подарунків через профспілку

:

1) придбання дитячих подарунків необхідно передбачити в

кош­торисі витрат профспілки;

2) порядок надання подарунків за рахунок бюджету профспілки визначається рішенням профспілкового комітету або колективним договором;

3) як подарунки може бути надано

не лише набори кондитерських виробів (як це передбачено для подарунків за рахунок ФТВП), а і квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей;

4) подарунки може бути надано не обов’язково батькам дитини, а

будь-якому працівнику — члену профспілки (дідусь, бабуся дитини);

5)

вік дітей не має значення — профспілка може самостійно визначити вік, до якого діти можуть отримувати новорічні подарунки за її рахунок (лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513). Однак здебільшого новорічними подарунками забезпечуються малолітні діти, яким згідно з п. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III не виповнилося 14 років (за аналогією з дитячими подарунками за рахунок ФТВП).

Організацію новорічних привітань дітей членів профспілки слід належно

документально оформити, для цього складають:

— рішення профорганізації про видачу дитячих новорічних подарунків та/або квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята, в якому має бути визначено віковий критерій;

— кошторис доходів і витрат на проведення заходів;

— список дітей членів профспілки, яким надаються новорічні подарунки та/або квитки на новорічні заходи;

— довіреність на отримання новорічних подарунків та квитків за накладною від постачальника;

— відомість на видачу подарунків та квитків, в якій має бути зазначено прізвища членів профспілки, їх дітей, а отримання членами профспілки подарунків та/або квитків підтверджується їх підписами;

— акт про списання подарунків та квитків, придбаних за рахунок профспілкових коштів, складений у довільній формі.

Оподаткування.

З метою оптимізації оподаткування подарунків за рахунок коштів профспілки також слід керуватися Законом № 2117. Так, згідно зі ст. 3 та 2 Закону № 2117 не включаються до сукупного оподатковуваного доходу батьків і не обкладаються ПДВ надані батькам:

1)

дитячі святкові подарунки, що являють собою є набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти загальною вартістю не більше 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Зверніть увагу:

з 01.01.2009 р. збільшено вартісний критерій для класифікації дитячих святкових подарунків, вартість яких не включається до сукупного оподатковуваного доходу батьків — з 17 грн. (1 нмдг) до 8 % прожиткового мінімуму. Таким чином, у 2009 році неоподатковуваний розмір такого подарунка становить 53,52 грн. (669 грн. х 8 %). При використанні цієї норми Закону № 2117 може виникнути запитання про визначення цього розміру у випадку зміни розміру прожиткового мінімуму з 01.01.2010 р. Із Закону не зовсім зрозуміло, цей розмір (53,52 грн.) діє на весь період дії Закону (для нового 2010 року — у період з 15.11.2009 р. по 14.01.2010 р.) або в разі зміни прожиткового мінімуму — з початку нового календарного року, що припадає на період дії Закону № 2117, необхідно буде розраховувати і другий розмір. Ми більше схиляємося до того, що цей неоподатковуваний розмір усе-таки слід визначати один раз спочатку дії Закону в поточному році за весь період його дії без будь-яких подальших перерахунків.

Розрахований граничний розмір (у 2009 році — 53,52 грн.) слід застосовувати з розрахунку на подарунок для однієї дитини. Наприклад, якщо член профспілки має трьох дітей відповідного віку, йому надаються три подарунки. При цьому вартість подарунків у розмірі 160,56 грн. (53,52 грн. х 3) не включається до його оподатковуваного доходу. Або одній дитині члена профспілки можна надати кілька подарунків, загальна вартість яких не повинна перевищувати 53,52 грн. (наприклад, один подарунок до Нового року, вартістю 30 грн., а другий — до Різдва Христова, вартістю 20 грн. Усього видано два подарунки на суму 50 грн. (30 + 20), що менше граничного неоподатковуваного у 2009 році розміру);

2) квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості)

.

Якщо наведені вище

умови , установлені Законом № 2117, не дотримуються, то надані подарунки та квитки слід розцінювати як додаткове благо від нероботодавця. Їх вартість із застосуванням «натурального коефіцієнта» потрібно включити в дохід працівника того місяця, в якому їх надано (листи ДПАУ від 15.04.2004 р. № 184/2/17-3110, від 05.05.2004 р. № 3523/6/17-3116). Утриманий з такої суми ПДФО необхідно сплатити до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем надання подарунків та квитків (п.п. 8.1.4 Закону про податок з доходів).

У

ф. № 1ДФ дитячі новорічні подарунки (як оподатковувані, так і неоподатковувані) профспілка відображає з ознакою доходу «14». На відображенні з ознакою «14» у ф. № 1ДФ суми перевищення вартості подарунків та квитків при виникненні об’єкта оподаткування наполягають і працівники податкового відомства (конс. «Допоміжна таблиця для заповнення форми № 1ДФ» // «Віс­ник податкової служби України», 2009, № 27, с. 15).

Соцвнески

з доходів у вигляді подарунків та квитків не сплачують, оскільки члени профспілки не є її працівниками, та і вартість подарунків не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.23 Інструкції № 5.

Частину витрат на придбання новорічних подарунків та квитків, використовуючи профорганізацію, може взяти на себе підприємство. У такому разі

підприємство надає профспілці безповоротну фінансову допомогу, а тому має право включити такі витрати до складу валових у межах 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду (ст. 1 Закону № 2117). Наприклад, якщо кошти перераховують у листопаді — грудні 2009 року, то орієнтуватися потрібно на оподатковуваний прибуток за 9 місяців 2009 року. Якщо кошти буде перераховано в січні 2010 року, то звітним періодом буде весь 2009 рік.

Крім цього, роботодавець може

включити до валових витрат суму коштів, перерахованих профорганізації на придбання дитячих подарунків, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку поперед­нього звітного року на підставі п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.

У профспілки такі надходження не оподатковуються на підставі

п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток.

 

Дитячі подарунки від роботодавця

При наданні дитячих святкових подарунків та квитків

за рахунок коштів звичайного роботодавця пільги з ПДФО і податку на прибуток, передбачені Законом № 2117, не працюють. Принаймні, такий висновок напрошується з формулювань ст. 1 і 3 Закону № 2117. Так, згідно зі ст. 1 Закону № 2117 дозволено відносити до складу валових витрат у межах 4 % ліміту суму коштів, перерахованих підприємствами органам державної влади і місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров’я і культури, що утримуються за рахунок бюджетних коштів на придбання новорічних подарунків та квитків.

А

ст. 3 Закону № 2117 дозволяє не обкладати ПДФО доходи працівників-батьків у вигляді дитячих святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, якщо їх видають знову ж таки згадані вище органи та організації (названі у ст. 1 Закону № 2117). При цьому такі дитячі святкові подарунки мають відповідати критеріям ст. 4 Закону № 2117 — містити лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти загальною вартістю не більше 8 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2009 році — не дорожче 53,52 грн.).

Водночас звільнити від обкладення ПДФО видані дітям працівників подарунки може допомогти

лист ДПАУ від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717. У ньому ДПАУ зауважила, що положення Закону № 2117 про неперевищення загальної вартості одного новорічного подарунка в межах, передбачених ст. 4 Закону № 2117*, мають застосовуватися як критерій визначення не оподатковуваного ПДФО доходу, отриманого платниками податку — батьками дітей у вигляді одного дитячого новорічного подарунка, у разі безпосереднього придбання та розповсюдження податковими агентами таких подарунків за власні кошти. Звичайно, подібне роз’яснення є позитивним, але перш ніж скористатися ним, рекомендуємо отримати в місцевій ДПІ індивідуальне податкове роз’яснення, оскільки пряме прочитання Закону № 2117, на наш погляд, не дає такої пільги звичайним роботодавцям.

* У листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717 ДПАУ вказала на межу в 17 грн. — вона діяла до 01.01.2009 р. На сьогодні (з 01.01.2009 р.) вона становить 8 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2009 році — 53,52 грн.).

Доводячи до кінця логіку ДПАУ щодо неоподатковуваного подарунка, можна дійти висновку, що за аналогією з ПДФО при самостійному придбанні дитячих новорічних подарунків у підприємства на підставі

ст. 1 Закону № 2117 є можливість витрати на їх придбання включити до складу валових витрат у межах 4 % ліміту. Але, на наш погляд, такі висновки дуже сумнівні, тому ми не рекомендуємо вам користуватися цим підходом або користуватися, але тільки після отримання індивідуального податкового роз’яснення.

Якщо подарунок

не відповідає умовам ст. 4 Закону № 2117, то його слід розглядати як додаткове благо від роботодавця і з його вартості з урахуванням «натурального» коефіцієнта необхідно утримати ПДФО за ставкою 15 %. Утриманий із суми перевищення ПДФО необхідно перерахувати до бюджету не пізніше банківського дня, наступного за днем вручення подарунка (п.п. 8.1.4 Закону про податок з доходів).

У

ф. № 1ДФ податківці вимагають відображати вартість виданого подарунка та квитків (як оподатковуваних, так і неоподатковуваних) з ознакою доходу «14» (конс. «Допоміжна таблиця для заповнення форми № 1ДФ» // «Вісник податкової служби України», 2009, № 27, с. 15). Ми ж вважаємо, що неоподатковувану частину подарунка (у межах 53,52 грн., якщо ви вирішите скористатися роз’яс­неннями податківців) слід відображати з ознакою доходу «14», а оподатковувану частину і вартість безоплатно виданих квитків, що є додатковим благом від роботодавця, — з ознакою «09».

Виплати на придбання подарунків та квитків на видовищні заходи для дітей працівників згідно з

п. 3.23 Інструкції № 5 не включаються до фонду оплати праці, і тому з них не сплачуються внески до соцфондів.

Незалежно від того, чи було вартість

подарунка включено до валових витрат, при безоплатній передачі дітям працівників, а також при закупівлі квитків для дітей співробітників на святкові заходи за рахунок коштів підприємства, слід ураховувати такі правила їх оподаткування:

1)

безоплатна передача подарунків та квитків прирівнюється до продажу товару для податку на прибуток (п. 1.31 Закону про податок на прибуток) і до поставки товару для ПДВ (п. 1.4 Закону про ПДВ). Тому валові доходи для податку на прибуток і податкові зобов’язання з ПДВ виникають виходячи з цін не нижче звичайних (п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток і п. 4.2 Закону про ПДВ). Як звичайна ціна цілком виправдано може виступати закупівельна ціна;

2)

оскільки видача новорічних подарунків та квитків дітям працівників не пов’язана з господарською діяльністю, то при їх придбанні такі витрати не включають до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток (крім вартості подарунків, які підприємство, скориставшись ст. 1 Закону № 2117 і листом ДПАУ від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717, спробує віднести до валових витрат);

3) пільгу з ПДВ

, установлену ст. 2 Закону № 2117, при продажі дитячих новорічних подарунків та квитків звичайним підприємствам не передбачено;

4)

підприємство при закупівлі подарунків та квитків не має права на податковий кредит з ПДВ, оскільки немає зв’язку з госпдіяльністю.

Як бачимо, закупівля подарунків та квитків через підприємство — найневигідніший варіант. Краще вже перерахувати гроші профспілковій організації, а вона купить і роздасть подарунки та квитки працівникам.

Зведену таблицю щодо оподаткування виданих подарунків та квитків дітям працівників наведено в табл. 3 на с. 33.

Приклад

. Підприємство купило один дитячий дарунок у вигляді набору з цукерок вітчизняного виробництва вартістю 60 грн. (у тому числі ПДВ — 10 грн.) і видало його як подарунок до Нового року для дитини працівника підприємства.

Оподатковуваний дохід працівника (батька дитини) становитиме (підприємство не скористалося роз’ясненнями ДПАУ, наданими в

листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717):

60,00 х 1,176471 = 70,59 (грн.).

Якби підприємство скористалося роз’ясненнями ДПАУ, то оподатковуваний дохід склав би 7,62 грн. ((60 - 53,52) х 1,176471).

У бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції із закупівлі та видачі працівникам для їх дітей подарунків слід відобразити так:

 

Таблиця 2

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Отримано від постачальника новорічний подарунок (з урахуванням ПДВ)

281, 209

631

60,00

2. Перераховано постачальнику вартість отриманого новорічного подарунка

631

311

60,00

3. Нараховано працівнику оподатковуваний дохід у вигляді подарунка його дитині

949

663

70,59

4. Видано подарунок працівнику

663

209, 281

60,00

50,00

5. Утримано з вартості виданого подарунка ПДФО (70,59 х 15 %)

663

641/ПДФО*

10,59

6. Перераховано ПДФО до бюджету не пізніше наступного дня

641/ПДФО

311

10,59

7. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (50 х 20 %)

949

641/ПДВ

10,00

* Якби підприємство скористалося роз’ясненнями ДПАУ, наданими в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717, то сума ПДФО склала б (60,00 - 53,52) х 1,176471 х 15 % = 1,14 (грн.).

 

Таблиця 3.

Оподаткування дитячих новорічних подарунків

Податок на прибуток

ПДВ

ПДФО

Ознака доходу у ф. № 1ДФ

Соцвнески

Документальне оформлення

Дитячі подарунки від ФТВП

22

1. Наказ керівника підприємства про видачу подарунків за рахунок коштів ФТВП.

2. Список дітей працівників, яким надається новорічний подарунок за рахунок ФТВП.

3. Відомість на видачу новорічних подарунків.

4. Протокол рішення комісії про виділення новорічних подарунків за рахунок коштів ФТВП.

5. Заявка ФТВП на виділення новорічних подарунків.

6. Довіреність на отримання подарунків від ФТВП на підставі накладної.

7. Копії свідоцтв про народження дітей працівників, яким було видано дитячі новорічні подарунки за рахунок коштів ФТВП

Дитячі подарунки від профспілки

2.1)

відповідають критеріям ст. 4 Закону № 2117*

1. Рішення профкому про видачу дитячих новорічних подарунків та (або) квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята, яким, зокрема, визначається вік дітей, яким подарунки видаватимуться.

2. Кошторис доходів і витрат на проведення заходів.

3. Список дітей членів профспілки, якою надаються новорічні подарунки та (або) квитки на новорічні заходи.

4. Накладна на отримання новорічних подарунків від постачальника.

5. Відомість на видачу подарунків та квитків, в якій має бути зазначено прізвища членів профспілки, їх дітей, а також підписи членів профспілки (батьків) про отримання подарунків та (або) квитків.

6. Акт про списання подарунків та квитків, придбаних за рахунок коштів профспілки

ВВ

(для підприємства)**

 —

14

 —

2.2) інші

ВВ(для підприємства)**

+

(з урахуванням «натурального» коефіцієнта)

14

Дитячі подарунки від роботодавця

3.1) відповідають критеріям ст. 4 Закону № 2117*

1. Наказ (розпорядження) керівника підприємства про видачу подарунків.

2. Документи на придбання подарунків (договір, рахунок, накладна тощо).

3. Накладна на видачу подарунків під звіт особі, відповідальній за їх вручення одержувачам.

4. Відомість видачі подарунків з підписами одержувачів

ВД — при видачі працівнику виходячи зі звичайних цін

ПЗ — виходячи зі звичайних цін

+/-***

14

ВВ немає

ПК немає

3.2) інші

ВД — при видачі працівнику виходячи зі звичайних цін

ПЗ — виходячи зі звичайних цін

+

09 (14****)

Х

ВВ немає

ПК немає

* Набори товарів, що містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти загальною вартістю не більше 8 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2009 році — 53,52 грн.), і квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості).

** Підприємство, перерахувавши профспілці в період з 15.11.2009 р. по 14.01.2010 р. кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків і на придбання дитячих святкових подарунків, має право включити їх до складу ВВ у межах 4 % оподатковуваному прибутку попереднього (звітного) періоду (Закон № 2117). Крім того, у підприємства є право включити до ВВ кошти, перераховані неприбутковій організації в будь-який час у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року.

*** Не оподатковувати вартість подарунків роботодавцям дозволяє ДПАУ в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717. Оскільки, на наш погляд, висновки листа недостатньо аргументовані, рекомендуємо, перш ніж їх використовувати, отримати в місцевій ДПІ індивідуальне податкове роз’яснення.

**** На відображенні у ф. № 1ДФ з кодом «14» оподатковуваної частини вартості подарунка та вартості квитків наполягають податківців у кон. «Допоміжна таблиця для заповнення форми № 1ДФ» // «Вісник податкової служби України», 2009, № 27, с. 15.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі