Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка бухгалтера. Новий рік

Редакція БТ
Стаття

НОВИЙ РІК

 

Новий рік — насправді чарівне свято, оскільки, незважаючи на кризу, усі роботодавці хочуть улаштувати своїм працівникам святковий сюрприз у вигляді подарунків, премій, корпоративного вечора тощо. Крім того, уже не розкішшю, а необхідністю є новорічне прикрашання торговельних та офісних приміщень. Про оформлення таких витрат і мінімізацію податкового тягаря при цьому — сьогоднішня «Шпаргалка бухгалтера».

 

ПРИКРАШАННЯ ОФІСУ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПЛОЩ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати на придбання новорічної атрибутики (ялинки, гірлянд, ялинкових іграшок, костюмів та фігурок Дідуся Мороза, Снігуроньки тощо) можна вважати господарськими витратами лише в тому випадку, якщо вони спрямовані на привертання покупців і, як наслідок, має на меті збільшення обсягу продажів. У загальному випадку такі витрати включаються до ВВ на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток (як пов’язані з організацією продажу товарів, робіт, послуг) , а не на підставі п.п. 5.4.4 цього Закону (витратами на рекламу вони не є). До господарських можна віднести витрати на оформлення торговельних площ підприємства. Що стосується прикрашання офісу, то тут зв’язок із госпдіяльністю не такий очевидний. ВВ можна спробувати відстояти хіба що в разі прикрашання офісу, якщо в ньому укладаються угоди, ведуться переговори, тобто його відвідують покупці і замовники. Витрати на оформлення офісу, що використовується виключно персоналом підприємства, а також витрати на прикрашення приміщень для проведення новорічного вечора не відображаються у ВВ. Бухгалтерський та податковий облік витрат на придбання новорічної атрибутики залежить від строку її використання та вартості.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Податковий облік1

дебет

кредит

ТМЦ, що входять до складу основних фондів (наприклад, штучна ялинка, костюм або фігурка Дідуся Мороза, дорогі гірлянди
вартістю понад 1000 грн.)2

1. Здійснено передоплату за штучну ялинку (вартість 3000 грн.)

371

311

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3. Оприбутковано штучну ялинку

152

631

БВ гр. 3 ОФ

4. Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

5. Проведено залік заборгованості з постачальником

631

371

6. Штучну ялинку встановлено в торговельному залі

109

152

ТМЦ, що належать до МНМА (наприклад, штучна ялинка, костюм або фігурка Дідуся Мороза, електричні гірлянди вартістю менше 1000 грн.)3

1. Перераховано передоплату за штучного Дідуся Мороза (вартістю 400 грн. з ПДВ)

371

311

ВВ4

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3. Оприбутковано штучного Дідуся Мороза

153

631

(п. 5.9)5

4. Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

5. Проведено залік заборгованостей з постачальником

631

371

6. Установлено в торговельному залі штучного Дідуся Мороза

112

153

7. Нараховано амортизацію (100 % при введенні в експлуатацію)

92,93 6

132

(п. 5.9)5

ТМЦ, що належать до МШП (жива ялинка, ялинкові іграшки, «дощики», паперові гірлянди та інші прикраси, строк служби яких
не перевищує один рік)

1. Видано кошти під звіт для придбання ялинкових іграшок

372

301, 311

2. Оприбутковано ялинкові іграшки

22

372

ВВ (п. 5.9)

3. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

372

4. Ялинкові іграшки передано для прикрашання торговельного залу

92,936

22

ТМЦ, що належать до інших запасів (конфетті, бенгальські вогні, хлопавки, серпантин та інша сухозлітка)

1. Підзвітною особою придбано новорічну сухозлітку для прикрашання торговельного залу
(у неплатника ПДВ)

209

372

ВВ (п. 5.9)

2. Відшкодовано витрати підзвітній особі

372

301, 311

3. Сухозлітку передано для прикрашання торговельного залу

92,93 6

209

Оплата послуг «живого» Дідуся Мороза (фізичній особі — непідприємцю за цивільно-правовим договором)

1. Складено акт про надання послуг з виступу в торговельному залі (ознака доходу у ф. № 1ДФ — «01»)

93

685

ВВ

2. Нараховано внесок до Фонду безробіття (2,2 % — якщо фізособа не є працівником підприємства;
або 1,6 % — якщо договір укладено з фізичною особою, яка одночасно є працівником підприємства)

93

653

ВВ

3. Утримано податок з доходів (15 %)

685

641

4. Виплачено дохід фізичній особі

685

301, 311

5. Перераховано податок з доходів та внесок до Фонду безробіття до бюджету

641, 653

311

Оплата послуг «живого» Дідуся Мороза (фізичній особі — приватному підприємцю)

1. Перераховано передоплату за послуги (ознака доходу у ф. № 1ДФ — «42»)

371

311

2. Підписано акт наданих послуг

93

685

ВВ7

3. Відображено податковий кредит з ПДВ (якщо підприємця зареєстровано платником ПДВ)

641

685

4. Відображено залік заборгованостей

685

371

1

Тільки для тих випадків, якщо витрати на придбання новорічної атрибутики визнаються господарськими.

2

Сюди входять ТМЦ зі строком служби більше одного року і вартістю понад 1000 грн. (для платників ПДВ без урахування ПДВ). Для цілей бухобліку вартісний критерій визнання об’єкта основним засобом установлюється в наказі про облікову політику підприємства (як правило, він також становить 1000 грн.).

3

Тут відображають ТМЦ зі строком служби більше одного року, але вартістю менше 1000 грн. (для платників ПДВ без урахування ПДВ). У податковому обліку такі витрати включаються до ВВ і перераховуються за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Виключаються МНМА із залишків запасів для цілей перерахунку в міру нарахування на їх вартість амортизації (як правило, обліковою політикою встановлюється 100 % метод нарахування амортизації при передачі МНМА в експлуатацію).

4

Якщо продавець не є звичайним платником податку на прибуток, то ВВ виникають за датою оприбуткування (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

5

У податковому обліку вартість податкової «малоцінки» перераховується за п. 5.9 Закону про податок на прибуток у міру нарахування амортизації в бухобліку.

6

Рахунок 92 — витрати на прикрашання офісу, рахунок 93 — витрати на прикрашання торговельного залу.

7

Приватний підприємець не є платником податку на прибуток, тому ВВ відображаються тільки за фактом отримання послуг (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

 

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА

Варіант
оформлення

Податок на прибуток

ПДВ

Податок
з доходів
(ф. № 1ДФ)

Соцвнески (норма Інструкції № 5)

Примітки та рекомендації

ВВ

ВД

ПК

ПЗ

1. Видача подарунків у вигляді грошових коштів усім чи більшості працівників

+1
(п.п. 5.6.1)

-

-

-

+
(01)

+
(п.п. 2.3.2)

Оформлення грошового новорічного подарунка у вигляді премій зніме будь-які питання щодо відображення валових витрат

2. Видача подарунків у натуральній формі всім чи більшості працівників

+1, +2
(пп. 5.2.1 і 5.6.1)

+
(виходячи зі звичайних цін)

+

+

+

(01)

+
(п.п. 2.3.2)

Об’єкт для обкладення ПДФО та соцвнесками визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта 1,176471. До ВВ нарахований працівнику дохід у вигляді подарунка також включається з урахуванням «натурального» коефіцієнта.
Якщо до Нового року працівникам видається допомога продуктами харчування, то їх вартість можна списати на організацію святкового вечора для працівників

3. Надання працівникам «незвичайної» новорічної знижки на товари, що продаються

+
(п.п. 5.2.1)

+
(виходячи зі звичайних цін)

+

+

+
(09)
(із суми «незвичайної» знижки)

-

Дешевий продаж замість подарунка дозволить безперешкодно відобразити ВВ на всю вартість товарів, зменшити суму податку з доходів, а також не сплачувати ні «зверху», ні «знизу» соцвнески на суму «незвичайної» знижки (дохід отримано в межах цивільно-правового договору купівлі-продажу, тобто не входить до фонду оплати праці)

4. Видача подарунків окремим працівникам шляхом оформлення НБД:

— у межах 940 грн. на рік (у 2009 році) за умови, що працівник має право на ПСП;

-

+3
(виходячи зі звичайних цін)

-

+3

-
(14)4

-
(п. 3.31)

Ця допомога видається на підставі заяви працівника (з формулюванням, як правило, «у зв’язку із сімейними обставинами»), завізованої керівником

— понад 940 грн. на рік (у 2009 році) або якщо у працівника немає права на ПСП

+
(17)

5. Видача подарунків працівникам за рахунок профспілки

х

+5

+

+

(14)

-

ДПАУ дотримується позиції (листи від 28.09.2006 р. № 10917/6/17-0716, від 23.08.2007 р. № 8144/6/11-0116), що під пільгу, установлену абзацом «а» п.п. 4.3.5 Закону про податок з доходів, підпадає тільки благодійна допомога (якщо дотримано умови п.п. 9.7.3 Закону про податок з доходів), а всі інші доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах. З доходів у вигляді подарунка, отриманого від податкового агента, на думку ДПАУ, потрібно утримувати податок у джерела виплати за ставкою 15 % (листи від 24.04.2008 р. № 4079/6/17-0716, від 25.06.2007 р. № 6187/6/17-0716)6

1

Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного їх відображення у складі валових витрат можливість їх виплати працівникам слід передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо ця умова не дотримується, то необхідно видати наказ керівника (розпорядження, положення) про видачу новорічних подарунків, з яким має бути ознайомлено працівників (лист Мінпраці від 01.10.2007 р. № 700/13/84-07).

2

Тут, на наш погляд, підприємство має право відобразити ВВ двічі: під час придбання ТМЦ, які згодом видаються як подарунки, і при нарахуванні працівникам доходу, що входить до фонду оплати праці. Така позиція ґрунтується на тому, що подаровані ТМЦ у цьому випадку видаються працівникам не безоплатно, а в рахунок оплати праці (виплата входить до ФОП), тому витрати на придбання таких ТМЦ цілком можна вважати господарськими.

3

Якщо НБД надається в негрошовій формі.

4

У наказі № 451 у розшифровці до ознаки доходу «17» зазначено, що тут наводиться лише сума НБД, яка обкладається податком з доходів. Водночас, на наш погляд, було б логічое будь-яку НБД, як оподатковувану, так і не оподатковувану ПДФО, у ф. № 1ДФ показувати з ознакою доходу «17».

5

Якщо видача подарунка працівнику — члену профспілки вписується в межі статутної діяльності профспілки та закладена до кошторису витрат.

6

Нам же ближчий підхід, згідно з яким будь-які виплати від профспілки своїм членам (крім зарплати і відшкодувань за ЦП-договорами) незалежно від форми (грошова чи матеріальна) підпадають під пільгу абзацу «а» п.п. 4.3.5 Закону про податок з доходів, але з урахуванням обмеження щодо суми, напрямку виплати і умов згідно з п. 9.7 Закону про податок з доходів. Інакше ця «профспілкова» пільга (у якій, наголошуємо, ідеться про будь-які виплати) втрачає всякий сенс. З нами згоден і Мінфін (лист від 19.05.2005 р. № 31-17310-01-10/9590). Оформлення видачі новорічних подарунків як НБД у «натуральній» формі (тобто на підставі заяви працівника з проханням надати йому таку НБД) дозволить у деяких випадках (якщо працівник має право на ПСП та з урахуванням граничного пільгового розміру НБД — 940 грн. на рік для 2009 рік) не утримувати податок з доходів. Неоподатковуваний дохід, отриманий від профспілки, наводиться у ф. № 1ДФ з ознакою «25».

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОРІЧНОГО ВЕЧОРА

Вид заходу

Податок на прибуток

ПДВ

Податок
з доходів
(ф. № 1ДФ)

Соцвнески

Примітки та рекомендації

ВВ

ВД

ПК

ПЗ

1. Організація новорічного вечора для працівників

-

-

-

-

-

(неперсоніфіковані доходи не відображають)

-

Ці витрати не мають господарського характеру, тому їх не можна включати до ВВ (п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток)

2. Організація новорічного вечора у вигляді рекламної акції (презентації)

+ /-1

-2

+

-2

Рекламний характер заходу має бути ретельно задокументовано (наказ керівника про проведення акції (прийому, презентації), програма заходу, кошторис витрат, звіт про фактично понесені витрати тощо).
У такому разі витрати на оренду приміщення, роздачу подарунків, оплату послуг сторонньої фірми з організації заходу можна буде включити до ВВ у межах 2 % ліміту. Що стосується витрат на пригощання та напої, то їх включати до ВВ навіть у межах 2 % ліміту, на наш погляд, небезпечно3

3. Організація новорічного вечора у вигляді виробничих зборів (загальних зборів трудового колективу)

+ /-4

-

+

-

Метою таких зборів може бути підбиття підсумків за минулий рік, визначення планів роботи на наступний рік, розроблення стратегії розвитку підприємства на найближчі роки тощо.
Адміністративно-господарську спрямованість заходу має бути підтверджено документально (наказ керівника про проведення заходу, протокол зборів тощо)

4. Організація вечора через профспілку

+ /-5

-

-

-

-

-

Цей варіант передбачає перерахування створеній на підприємстві профспілці грошових коштів у вигляді добровільних пожертвувань (безповоротної фінансової допомоги). У свою чергу, у статуті профспілки має бути така стаття витрат, як організація корпоративних свят для працівників

1

Згідно з п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток до ВВ включаються витрати на організацію прийомів, презентацій, свят, розповсюдження подарунків, уключаючи безоплатну роздачу зразків товарів чи безоплатне надання послуг (робіт) з рекламною метою, але не більше 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік (показник ряд. 11 декларації з податку на прибуток за 2008 рік).
Крім того, слід ураховувати такий нюанс: згідно з п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток не включається до складу ВВ готівка, витрачена на цілі, визначені п.п. 5.4.4 цього Закону. Ми вважаємо, що це стосується лише витрат на відрядження, та все-таки по можливості краще розраховуватися щодо таких «рекламних» витрат у безготівковій формі.

2

ВД (причому виходячи зі звичайних цін) та ПЗ можуть виникнути лише в разі розповсюдження подарунків під час такої «рекламної» акції.

3

Увага! Щоб уникнути можливих проблем, не рекомендуємо роботодавцю за свій рахунок придбавати алкогольні напої для новорічного вечора, оскільки контролюючі органи можуть побачити тут роздрібну торгівлю алкогольними напоями, яка може провадитися тільки за наявності ліцензії (ч. 10 ст. 15 Закону № 481). Водночас роботодавець може відстоювати відсутність тут факту роздрібної торгівлі, оскільки він придбаває алкогольні напої не для подальшого перепродажу, а для некомерційного використання — святкування Нового року.
Тому при проведенні новорічного вечора рекомендуємо купувати алкогольні напої або безпосередньо в розважальному закладі, або вирішувати це питання через запрошених працівників.

4

Витрати на наїдки та напої, а також на розважальні заходи в межах виробничих зборів працівників навряд чи можна пов’язати з госпдіяльністю, тому їх не можна включати до ВВ. Інші витрати (оренда приміщення, транспортні витрати на доставку працівників до місця проведення зборів тощо) можна відображати у ВВ.

5

Згідно з п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток до ВВ можна включити перераховані профспілці кошти в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваному прибутку минулого звітного року (рядок 11 декларації з податку на прибуток за 2008 рік).

 

У бухгалтерському обліку витрати на організацію новорічного вечора буде відображено таким чином (залежно від вибраного варіанта оформлення).

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Податковий облік

дебет

кредит

1

2

3

4

Новий рік за рахунок підприємства

1. Видано грошові кошти під звіт на придбання продуктів харчування для святкового банкету

372

301

2. Затверджено Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (на суму з урахуванням ПДВ)

949

372

3. Повернено залишок невикористаних підзвітних сум до каси

301

372

4. Оплачено рахунок кафе за оренду приміщення і святковий банкет

377

311

5. Списано понесені витрати (сума з урахуванням ПДВ)

949

377

6. Оплачено послуги фірми з проведення шоу-програми

377

311

7. Списано суму оплачених послуг на витрати підприємства

949

377

Новорічний вечір як збори працівників з метою підбиття підсумків роботи

1. Включено до витрат орендну плату

92

685

ВВ

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

3. Перераховано орендну плату

685

311

4. Оплачено рахунок кафе за святковий банкет

377

311

5. Списано понесені витрати (на суму з урахуванням ПДВ)

949

377

6. Оплачено послуги фірми з проведення шоу-програми

377

311

7. Списано суму оплачених послуг на витрати підприємства

949

377

Новорічний вечір як рекламний захід (акція)

1. Оплачено рахунок за оренду

377

311

ВВ1

2. Суму ПДВ уключено до складу податкового кредиту

641

377

3. Списано понесені витрати

949

377

4. Оплачено послуги фірми з проведення шоу-програми

377

311

5. Списано суму сплачених послуг на витрати підприємства

949

377

Святкування Нового року за рахунок профспілки

1. Перераховано добровільні пожертвування профспілці

377

311

ВВ2

2. Списано суму пожертвувань на витрати підприємства

949

377

1

У межах суми, що не перевищує 2 % ліміт оподатковуваного прибутку за попередній звітний податковий рік. Незважаючи на те що ці витрати включаються до ВВ на підставі п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток, відображати їх у складі ВВ слід за фактом отримання орендних послуг на підставі дії п.п. 7.9.6 Закону про податок на прибуток.

2

У розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку минулого звітного року (показник рядка 11 декларації з податку на прибуток за 2008 рік).

 

ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 481

— Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб;

НБД — нецільова благодійна допомога;

ПСП — податкова соціальна пільга;

ВВ — валові витрати;

ВД — валові доходи;

ПЗ — податкові зобов’язання з ПДВ;

ПК — податковий кредит з ПДВ;

БВ ОФ — балансова вартість основ­них фондів;

ТМЦ — товарно-матеріальні цінності;

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи;

МШП — малоцінні швидкозношувані предмети;

ЦП-договір — цивільно-правовий договір.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі