Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 1
Друк
Наказ від 04.12.2008 р. № 755

Реєстрація платників ПДВ:

унесено чергові зміни до Положення про реєстрацію

 

Наказ Державної податкової адміністрації України від 04.12. 2008 р. № 755

«Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

Наказом

, що коментується, ДПАУ внесла чергові* зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79 (далі — Положення № 79). Цього разу внесеними змінами:

1) установлено новий порядок реєстрації сільгосппідприємств платниками спецрежиму ПДВ

;

2)

уточнено строк подання реєстраційної заяви:

— єдиноподатниками, які, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, перевищили встановлений

Указом про спрощену систему** обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік і тепер змушені реєструватися платниками ПДВ;

— юридичними особами, які не зареєстровані платниками ПДВ, але з тих чи інших причин переходять на сплату єдиного податку за ставкою 6 %.

* Нагадаємо: попередні зміни було внесено наказом ДПАУ від 01.09.2008 р. № 560. Вони стосуються загального порядку реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників ПДВ, а також порядку ведення Реєстру платників ПДВ та оприлюднення даних з Реєстру.

** Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» в редакції від 28.07.99 р. № 746/99.

Крім цього, затверджено нові форми реєстраційних заяв для суб’єктів спецрежиму (ф. № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС), змінено і форму заяви для реєстрації платником ПДВ (ф. № 1-ПДВ).

Зупинимося на найцікавіших, на наш погляд, моментах.

Спецрежим з ПДВ.

Нагадаємо, що з 1 січня 2009 року сільськогосподарські товаровиробники мають можливість відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 р. № 639-VI застосовувати спеціальний режим обкладення ПДВ згідно зі ст. 81 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ)***. Для цього їм необхідно було подати до податкового органу заяву за ф. № 1-РС у строки, визначені ст. 9 Закону про ПДВ для осіб, які прийняли добровільне рішення зареєструватися платниками ПДВ, тобто строк подання такої заяви, за ідеєю, закінчився ще 11 грудня 2008 року. Але внаслідок внесених наказом, що коментується, змін строк для подання реєстраційної заяви за ф. № 1-РС продовжено до 20.01.2009 р. включно. При цьому у Свідоцтві про реєстрацію сільгосппідприємств як суб’єктів спеціального режиму обкладення ПДВ буде зазначено дату реєстрації суб’єктом спецрежиму — 01.01.2009 р. (поширюється таке правило на сільгосппідприємства, які станом на 01.01.2009 р. уже було зареєстровано платниками ПДВ на загальних умовах).

*** Докладніше про те, хто може застосовувати спецрежим ПДВ згідно зі ст. 8 1 Закону про ПДВ, можна дізнатися з ком. «Антикризовий закон: є зміна і в оподаткуванні» // «БТ», 2008, № 45, с. 4.

Зміна

Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за ф. № 2-ПДВ на Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за ф. № 2-РС (далі — Спецсвідоцтво) і реєстрація такого підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування провадяться за процедурою перереєстрації. У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою реєстрації суб’єктом спецрежиму, датою анулювання Свідоцтва і датою початку дії Спецсвідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, в якому сільгосппідприємство висловило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

У період перереєстрації до початку дії нового

Спецсвідоцтва використовуються реквізити старого Свідоцтва. За необхідності податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе Свідоцтво і необхідну кількість засвідчених його копій зі спеціальними записами про строк його дії (п. 21 Положення № 79). До речі, це нове правило поширюється на всіх платників ПДВ у період їх перереєстрації.

Якщо сільгосппідприємство

не було зареєстроване платником ПДВ на загальних умовах, то реєстрація його як суб’єкта спецрежиму з ПДВ здійснюється з дотриманням вимог пп. 7 — 9 і 16 — 20 Положення № 79. У цьому випадку датою реєстрації платником спецрежиму з ПДВ і датою початку дії Спецсвідоцтва вважатиметься дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого таке підприємство висловило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування. До реєстраційної заяви за ф. № 1-РС таким сільгосппідприємствам потрібно додати платіжний документ про сплату встановленої суми за Спецсвідоцтво.

У реєстраційній заяві за ф. № 1-РС необхідно зазначити

питому вагу вартості сільгосптоварів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), що передують місяцю, в якому подається заява. Крім цього, заява має містити виключний перелік видів діяльності сільгосппідприємства, що підпадають під дію ст. 81 Закону і входять до повного переліку таких видів діяльності, визначеного та оприлюдненого Кабміном*.

* На момент підготовки номера такого переліку ще немає.

Заслуговує на увагу і

п. 28 оновленого Положення № 79. У ньому наведено перелік підстав, з яких податковий орган може відмовити сільгосппідприємству в його реєстрації як суб’єкта спецрежиму ПДВ. Рекомендуємо перед поданням реєстраційної заяви з ним ознайомитися.

Також в оновленому

Положенні № 79 визначено новий порядок анулювання дії спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств. Зокрема, зазначено, що в разі перевищення питомої ваги «сільгосп-частки» (поставки протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарських товарів (послуг), питома вага яких перевищує 25 % вартості всіх поставлених товарів (послуг)) сільгосппідприємство вважається платником ПДВ на загальних умовах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення. У цьому випадку сільгоспідприємство зобов’язане не пізніше 20-го календарного дня з моменту досягнення такого перевищення подати до податкового органу документи, наведені в п.29.3 Положення № 79.

Інакше анулювання спецрежиму ПДВ буде здійснено з ініціативи податкового органу

(пп.29.4 — 29.6 Положення № 79). Повний перелік випадків ануляції Спеціального свідоцтва приведені в п.33 Положення № 79. Тут же наведено і власне порядок анулювання.

Інформацію про дату реєстрації суб’єктом спецрежиму ПДВ, про дату виключення його з платників ПДВ, а також про дату, з якої сільгосппідприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, можна знайти на офіційному сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua). Нагадаємо, що дані з Реєстру платників ПДВ та інформацію про осіб, позбавлених реєстрації, ДПАУ оновлює на своєму сайті тричі на місяць (не пізніше 2, 12 і 22 числа).

Реєстрація єдиноподатників

. ДПАУ уточнила строки подання реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ єдиноподатниками, які, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, перевищили встановлений обсяг виручки (500 тис. грн. для фізичних осіб та 1 млн грн. для юридичних осіб). У цьому випадку реєстраційну заяву має бути подано (відправлено) до податкового органу:

а) фізичною особою — підприємцем — не пізніше 20-го календарного дня з моменту перевищення

;

б) юридичною особою не пізніше

:

ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), в якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося в першому чи другому місяці звітного періоду (кварталу);

20-го календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), в якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Нагадаємо, що в попередній редакції такі суб’єкти (як фізичні, так і юридичні особи) повинні були подати заяву за 15 днів до початку кварталу роботи на загальній системі оподаткування.

А от юридичним особам — неплатникам ПДВ при переході на сплату 6 % єдиного податку слід зареєструватися платниками ПДВ з першого числа звітного періоду, з якого здійснено такий перехід. При цьому заяву на реєстрацію має бути подано (відправлено) до податкового органу

не пізніше 15 днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

Наказ, що коментується, набув чинності 1 січня 2009 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі