Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Держбюджет-2009: огляд змін

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 1
Друк
Стаття

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2009:

огляд змін

 

Як не дивно, але депутати знову встигли з прийняттям та опублікуванням держбюджетного закону! А це означає, що проблем з набранням ним чинності бути не повинно — це сталося 1 січня 2009 року.

Закон про держбюджет-2009 містить ще менше податкових норм, ніж торішній держбюджетний закон. Та все ж таки повністю уникнути практики зміни податкових правил у таких законах не вдалося. Незважаючи на те що істотних змін не дуже багато, ми не можемо обійти їх увагою.

Сергій ДЕЦЮРА, Вікторія ЗМІЄНКО, Микола ШПАКОВИЧ, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про держбюджет-2009 —

Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI (витяг див. у додатку «Документи» цього номера).

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про оплату праці —

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 639 —

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 р. № 639-VI.

Закон № 107 —

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

Закон № 466 —

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» від 14.12.2006 р. № 466-V.

Закон № 2535 —

Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII.

 

Прожитковий мінімум

( ст. 54)

Згідно зі

ст. 54 Закону про держбюджет-2009 у 2009 році прожитковий мінімум (далі — ПМ) установлено в розмірі, що діяв у грудні 2008 року, а саме:

 

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір ПМ у 2009 році, грн.

Діти віком до 6 років

557

Діти віком від 6 до 18 років

701

Працездатні особи

669

Особи, які втратили працездатність

498

Загальний показник

626

 

Розмір ПМ, установлений

ст. 54 Закону про держбюджет-2009, є підставою для визначення у 2009 році таких показників:

 

Основні показники, розмір яких залежить від розміру ПМ

Розмір

1. Розмір граничної зарплати, яка у 2009 році дає право на ПСП1 (669 х 1,4 = 936,6 » до найближчих 10 грн. = 940 грн.)

940 грн.

2. Розмір нецільової благодійної допомоги, що не обкладається ПДФО у 2009 році (п.п. 9.7.3 Закону про податок з доходів)

940 грн.

3. Розмір заробітної плати, у межах якого індексують нараховану заробітну плату найманим працівникам2, 3

669 грн.

4. Розмір внеску «знизу» до Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності:

— якщо зарплата нижче ПМ для працездатної особи (ЗП < 669 грн.)3

0,5 %

— якщо зарплата вище ПМ для працездатної особи (ЗП > 669 грн.)3

1 %

5. Максимальна величина зарплати, з якої справляють внески до соцфондів (669 х 15 = 10035 грн.)3

10035 грн.

1

ПСП — податкова соціальна пільга.

2

Для індексації доходів інших груп населення використовують свої показники ПМ.

3

Якщо протягом року розмір ПМ буде змінено, то при розрахунку показника слід ураховувати новий змінений розмір.

 

При зміні розміру ПМ протягом 2009 року його новий рівень слід ураховувати при визначенні показників, величина яких безпосередньо залежить від такої зміни (наприклад, для показників 3 — 5).

Як бачимо,

Законом про держбюджет-2009 законодавець не передбачив зростання ПМ протягом 2009 року, як це було раніше. Водночас не варто забувати про чинний з 5 листопада 2008 року Закон № 639. У п. 5 його Прикінцевих положень передбачено, що розмір ПМ має змінюватися відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін). Однак і в Законі № 107 (ст. 58), і в Законі про держбюджет-2009 (ст. 54) ПМ установлено у фіксованому розмірі. Офіційного роз’яснення щодо застосування цих законодавчих норм та пріоритетності однієї з них немає. Здається, норми Закону № 639 не було враховано при розробленні Закону про держбюджет-2009. Тому на сьогодні це питання залишається відкритим. Чекатимемо на відповідні офіційні роз’яснення, а поки що рекомендуємо користуватися держбюджетними розмірами ПМ.

 

Мінімальна заробітна плата

(ст. 55)

Наведемо в табличній формі розмір мінімальної заробітної плати (далі — МЗП) для 2009 року та основні показники, що обчислюють виходячи з її розміру.

 

Показник

Період 2009 року

І квартал

II квартал

III квартал

жовтень — листопад

грудень

Розмір МЗП у 2009 році, грн.

605

625

630

650

669

Показники, розмір яких у 2009 році залежить від розміру МЗП

ПСП, грн.:

звичайна «01» (п.п. 6.1.1 Закону про податок з доходів)

302,50 (605 х 50 %)

підвищена «02» (п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів)

453,75 (605 х 50 % х 150 %)

підвищена «03» (п.п. 6.1.3 Закону про податок з доходів)

605,00 (605 х 50 % х 200 %)

Мінімальний страховий внесок до Пенсійного фонду із зарплати найманих працівників, грн.

212,96 605 х (33,2 % + 2 %)

220 625 х (33,2 % + 2 %)

221,76 630 х (33,2 % + 2 %)

228,8 650 х (33,2 % + 2 %)

235,49 669 х (33,2 % + 2 %)

Мінімальний розмір статутного фонду створених після 01.01.2009 р. господарських товариств:

— акціонерного товариства (1250 МЗП)

756250

781250

787500

812500

836250

— товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю (100 МЗП)

60500

62500

63000

65000

66900

 

Як бачимо, у І кварталі 2009 року розмір МЗП залишиться на рівні грудня 2008 року, але, на відміну від ПМ, її розмір змінюватиметься протягом 2009 року і зрештою у грудні 2009 року зрівняється з ПМ.

Звертаємо увагу: як і щодо ПМ, у

п. 5 Прикінцевих положень Закону № 639 передбачено, що розмір МЗП має змінюватися відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін). Однак, як зазначалося вище, стосовно ПМ (див. розділ «Прожитковий мінімум (ст. 54)» на с. 13), не зрозуміло, що робити з цією нормою, оскільки розмір МЗП у Законі про держбюджет-2009 також установлено у фіксованому розмірі. Рекомендуємо до отримання відповідних офіційних роз’яснень використовувати держбюджетні розміри МЗП.

Щодо розміру МЗП хочемо звернути увагу ще на один момент.

З 1 січня 2009 року відповідно до Закону № 466 унесено зміни до ст. 95 Кодексу законів про працю України та ст. 9 і 10 Закону про оплату праці. Згідно з унесеними змінами МЗП має бути встановлено не нижче ПМ для працездатних осіб. Причому відповідно до ст. 10 Закону про оплату праці розмір МЗП установлюється в законі про держбюджет. Як бачимо, виходячи із сьогоднішньої редакції Закону про держбюджет-2009 цю законодавчу норму буде виконано тільки у грудні 2009 року.

 

Держдивіденди

(ст. 59, ст. 60)

У

ст. 59 Закону про держбюджет-2009 містяться традиційні норми, що передбачають сплату частини чистого прибутку державними унітарними* підприємствами (за винятком державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух») та їх об’єднаннями в розмірі 15 % до державного бюджету, а комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями — до загального фонду місцевого бюджету в порядку та розмірах, установлених відповідними радами.

* Згідно з частиною 4 ст. 63 Господарського кодексу України

унітарним є підприємство, створене одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не розділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через призначеного керівника керує підприємством та формує його трудовий колектив на принципах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Потрібно звернути увагу, що у 2008 році дозволялося частину чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, зменшувати на суму нарахованих і сплачених дивідендів згідно з

п. 7.8 Закону про податок на прибуток. Тепер такої норми в Законі про держбюджет-2009 немає. Отже, у 2009 році немає підстав зменшувати частину прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму сплачених до бюджету дивідендів.

Державні підприємства і госптовариства

енергетичної галузі, 100 % акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутних фондах госптовариств, акціонером яких є держава, і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується і сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, матимуть право зменшити на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення стосовно яких приймаються Кабінетом Міністрів України.

Отже, чистий прибуток держпідприємств енергетичної галузі (база нарахування 15 % частини) зменшується на суму

цільових коштів. А згадані госптовариства на суму цільових коштів можуть зменшити розмір чистого прибутку, з якого розраховуються дивіденди, що підлягають сплаті до бюджету.

Зауважимо, що у 2008 році аналогічна норма поширювалася тільки на державні підприємства енергетичної галузі та не зачіпала госптовариства, що сплачують до бюджету дивіденди.

Порядок нарахування держдивідендів державними підприємствами буде встановлено Кабінетом Міністрів України, а комунальні підприємства керуватимуться порядком та нормативами, прийнятими відповідними радами.

Частина чистого прибутку (доходу) так само, як і у 2008 році, розраховуватиметься

щокварталу наростаючим підсумком за результатами фінансово-господарської діяльності та сплачуватиметься до Державного бюджету України або місцевих бюджетів у строки, установлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державні унітарні підприємства

повинні будуть подавати Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Форму такого розрахунку ще потрібно буде розробити, оскільки форма аналогічного розрахунку, затверджена наказом ДПАУ від 12.05.2008 р. № 294, дійсна тільки протягом 2008 року.

Комунальні унітарні підприємства

зобов’язані будуть подавати такі розрахунки лише в тому випадку, якщо це буде передбачено відповідним місцевими положеннями.

Крім того,

ст. 59 Закону про держбюджет-2009 установлено, що госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебувають у власності госптовариств, частина держави в яких становить не менше 50 %, сплачують до 01.06.2009 р. безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у розмірі базових* нормативів відрахувань частини прибутку, спрямованого на виплату дивідендів пропорційно розміру державної частини (акцій, часток) у статутних фондах госптовариств, акціонером яких є держава, і володіє в них контрольним пакетом акцій.

* Такі базові нормативи поки що не встановлено, за результатами 2007 року діяли нормативи, установлені постановою КМУ від 07.05.2008 р. № 489, а за результатами 2006 діяли норми, передбачені наказом Фонду державного майна від 12.02.2007 р. № 249.

Такий порядок сплати дивідендів не поширюється на дочірні компанії та підприємства НАК «Нафтогаз України», а також на ЗАТ «Укргаз-Енерго». ЗАТ «Укргаз-Енерго» до 01.06.2009 р. сплачує дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 і 2008 роки

безпосередньо НАК «Нафтогаз України» у розмірі частини (акцій, паїв) НАК у його статутному фонді.

Госптовариства, у статутному фонді яких

є корпоративні права держави (крім НАК «Нафтогаз України»), сплачують також до 01.06.2009 р. до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частини прибутку, спрямованого на виплату дивідендів.

Якщо дивіденди на державну частку в статутному фонді не буде перераховано до держбюджету (а ЗАТ «Укргаз-Енерго» — НАК «Нафтогаз України») у встановлений строк, то Фондом державного майна

нараховується пеня, що підлягає сплаті до держбюджету, з розрахунку 200 % річних облікової ставки Нацбанку від суми недоплати за кожний день прострочення.

Якщо госптовариство, яке згідно зі

ст. 59 Закону про держбюджет-2009 зобов’язане сплачувати дивіденди, не прийме до 01.06.2009 р. рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 і 2008 роки, воно зобов’язане сплатити частину чистого прибутку до державного бюджету (а ЗАТ «Укргаз-Енерго» — НАК «Нафтогаз України») у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахувань частини прибутку, спрямованого на виплату дивідендів, установлених за відповідний рік, до 01.06.2009 р.

За несвоєчасну сплату дивідендів, розрахованих виходячи з базових нормативів, у разі неприйняття відповідного рішення про виплату дивідендів госптовариством також нараховується пеня в розмірі та порядку, передбачених для несвоєчасно перерахованих дивідендів, про виплату яких прийнято рішення.

 

Плата за землю (

ст. 63)

Як і раніше, до ставок земельного податку (які визначені у

ч. 2 ст. 7 Закону № 2535) щодо земель населених пунктів, грошову оцінку яких не проведено, застосовується коефіцієнт 3,1.

А ставки згідно зі

ст. 6 та ч. 1 ст. 7 Закону № 2535 будуть застосовуватися щодо сільськогосподарських угідь та земель населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2009 року.

 

Збори до Пенсійного фонду (

ст. 77)

Законом про держбюджет-2009

визначено, що збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню протягом 2009 року буде справляєтися в розмірі 0,2 % від суми операції (у минулому році він становив 0,5 %).

Зазначимо, що ставки спеціальних зборів до Пенсійного фонду залишаються незмінними і становлять:

— з вартості реалізованих ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння (крім каблучок) — 5 %;

— з вартості легкового автомобіля — 3 %;

— з вартості нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна — 1 %;

— з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку — 7,5 %.

 

Оренда державного та комунального майна (ст. 73)

У цьому році, як і в попередньому,

передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах за деякими винятками. Додатково до винятків минулого року у 2009 році поза конкурсом отримати в оренду державне та комунальне майно зможуть також вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 % книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійні організації.

Установлено, що орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, після закінчення строку дії договору оренди бере участь у конкурсі на отримання права оренди такого майна. При цьому він зможе розраховувати на знижку з розміру орендної плати, яка надається у вигляді застосування

преференційної поправки (її розмір установлюється Кабміном і не може бути меншим 0,8).

 

Збори за користування природними ресурсами (ст. 5, ст. 10)

У 2009 році збільшено базові нормативи

платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативи збору за спеціальне водокористування, які затверджені у додатках № 1 та № 2 до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 р. № 309-VI. Ці ставки потрібно відтепер використовувати з урахуванням коефіцієнта 1,439.

Крім того, за користування надрами для видобування глинистих порід запроваджено новий базовий норматив платежів у розмірі 5 % від вартості таких видобутих порід, раніше такий норматив визначався у грошовому розмірі за одиницю видобутих корисних копалин.

Продаж спеціальних дозволів на користування надрами буде здійснюватися, як і у 2008 році на аукціонах, крім випадків, визначених Кабміном. Порядок проведення таких аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються КМУ. Так, у 2008 році їх проводили відповідно до

Порядку проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2008 р. № 525. Напевно, цей Порядок буде діяти й у 2009 році.

 

Інші зміни

Запозичення державних та комунальних підприємств (ст. 13).

Як і в минулому році, так і у 2009 році державні підприємства, у тому числі господарські товариства, акціонерні холдингові компанії (крім банків), в яких у статутному фонді понад 50 % акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірні підприємства будуть здійснювати внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні запозичення, надавати гарантії або бути поручителями за такими запозиченнями за погодженням з Мінфіном, а також здійснювати внутрішні короткострокові запозичення (до одного року), надавати гарантії або бути поручителями за такими запозиченнями — за погодженням з відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться. Порядок таких погоджень має встановити Кабмін.

Плата за державне майно

(ст. 24). При приватизації державного майна як і раніше, оплату вартості такого майна дозволяється здійснювати у вільно конвертованій іноземній валюті.

Конфісковане майно

(абзац 8 ст. 29). Відшкодування конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна. Таке відшкодування буде здійснюватися до того часу, доки не буде прийнято спеціальний закон, який урегулює такі відносини.

Єдиний податок

(ст. 35). У 2009 році, як і у минулих роках, частина єдиного податку буде зараховуватися до Пенсійного фонду, Фонду з тимчасової втрати працездатності, та Фонду безробіття. Тобто у цьому році можливим буде залік частини суми сплаченого єдиного податку у рахунок сплати нарахованих внесків до Пенсійного фонду.

Зміна юридичної адреси платника податків

(ст. 36). У 2009 році продовжує діяти норма згідно з якою при зміні юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності — платників податків місце сплати визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) залишається незмінним до закінчення поточного бюджетного періоду (тобто здійснювати сплату цих платежів потрібно за місцем попередньої реєстрації).

Реструктуризація та списання заборгованості

(ст. 62). Залишилися незмінними на 2009 рік і заборони, зокрема, ненадання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Приватизація державного майна (ст. 74).

У 2009 році приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт незавершеного будівництва.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі