Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Урегулювання сумнівної заборгованості

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 1
Друк
Стаття

УРЕГУЛЮВАННЯ СУМНІВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

Сьогодні, у період кризи, уже нікого не здивує ситуація, коли покупець не може своєчасно виконати свої зобов’язання перед постачальником та оплатити вже отриманий товар (надані послуги, виконані роботи). У результаті заборгованість, що виникла, набуває статусу сумнівної заборгованості. Від того, яких заходів уживають сторони щодо врегулювання сумнівної заборгованості, що утворилася, залежить і порядок оподаткування.

 

Загальні моменти

Під терміном «сумнівна заборгованість» слід розуміти заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) чи заборгованість зі сплати процентів (комісійних), щодо якої існує невпевненість у її погашенні боржником та яка відрізняється від безнадійної заборгованості* (ПР № 346). Урегулювання сумнівної заборгованості в податковому обліку здійснюється відповідно до правил, визначених п. 12.1 Закону про податок на прибуток. Основна ідея застосування цього пункту полягає в тому, що

за певних умов продавець може збільшити свої ВВ, якщо покупець не оплачує придбані товари (роботи, послуги). Покупець, який не погашає заборгованість за товари (роботи, послуги) вчасно, також зобов’язаний збільшити свій ВД на суму такої заборгованості.

* Нагадаємо, що заборгованість може бути визнана безнадійною, якщо вона відповідає будь-якій з ознак, перелічених у п. 1.25 Закону про податок на прибуток. Про безнадійну заборгованість ми писали у статті «Безнадійна «дебіторка»: податковий облік списання» // «БТ», 2008, № 47, с. 37.

 

Облік у продавця

Право

(а не обов’язок!) продавця збільшити ВВ визначено п.п. 12.1.1 Закону про податок на прибуток. Щоб скористатися цим правом, необхідне дотримання будь-якої з таких трьох умов (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Умови, за яких продавець має право збільшити ВВ

1. Судове стягнення заборгованості

2. Досудове врегулювання заборгованості

3. Нотаріальне стягнення заборгованості

Продавець звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості з покупця чи про порушення справи про його банкрутство або стягнення заставленого ним майна (абз. «а» п.п. 12.1.1). Збільшити ВВ продавець може безпосередньо в тому податковому періоді, в якому він звертається до суду, не очікуючи на винесення судом ухвали про порушення провадження у справі (тобто незалежно від того, чи прийме суд справу до розгляду)

Для збільшення ВВ необхідне одночасне дотримання двох умов: — строк затримки оплати перевищив 90 днів; — продавець отримав від покупця відповідь про визнання (!) претензії чи не отримав відповіді на претензію в установлені строки (абз. «б» п.п. 12.1.1). Загальний строк розгляду претензії покупцем — 1 міс. від дня отримання (в окремих випадках може бути продовжено до 2 міс.) — ст. 7 ГПКУ

За поданням продавця нотаріус учинив виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (абз. «в» п.п. 12.1.1). Виконавчий напис нотаріуса можна отримати тільки в разі, якщо надані документи підтверджують безспірність заборгованості, та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше одного року

 

Збільшення ВВ підприємство-продавець відображає в додатку

К4** до декларації з податку на прибуток і в рядку 05.3 самої декларації. Згідно з п.п. 12.1.2 Закону про податок на прибуток продавець зобов’язаний збільшити ВД у податковому періоді, на який припадає будь-яка з подій, зазначених у табл. 2.

** Додаток К4 заповнюється за кожним договором окремо.

 

Таблиця 2

Події, за яких продавець зобов’язаний збільшити ВД

1. У судовій процедурі

2. У досудовому врегулюванні

Суд: — або не задовольнив позов продавця; — або задовольнив його частково; — або не прийняв позов до провадження; — або задовольнив заяву покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення цієї заборгованості чи її частини (абз. «а» п.п. 12.1.2). ВД виникають у періоді набрання законної сили відповідним рішенням суду

2.1. Сторони договору в досудовому порядку дійшли згоди щодо: — або продовження строків погашення заборгованості; — або списання всієї суми заборгованості чи її частини (крім випадків укладення мирової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом) (абз. «б» п.п. 12.1.2)

2.2. Продавець не отримав відповіді на претензію чи отримав відповідь про визнання пред’явленої претензії, але не отримав оплати (інші види компенсацій) протягом визначених у претензії строків. При цьому він протягом наступних 90 днів не звернувся до суду із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про банкрутство покупця чи стягнення заставленого ним майна (абз. «в» п.п. 12.1.2). ВД виникають після закінчення 90 днів

 

Збільшення ВД відображається в додатку

К4* до декларації з податку на прибуток і в рядку 02.3 самої декларації.

* Додаток К4 заповнюється за кожним договором окремо.

Зверніть увагу

! Разом з декларацією слід подати повідомлення про збільшення ВД (п.п. 12.1.4 Закону про податок на прибуток). Крім того, продавець-кредитор, скориставшись нормами п.п. 12.1.1 (збільшив ВВ щодо сумнівної заборгованості) і згодом збільшуючи ВД на підставі п.п. 12.1.2, зобов’язаний нарахувати пеню. Пеня нараховується в розмірі 120 % облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого боргу. Пеня розраховується з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат відповідно до п.п. 12.1.1, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення ВД, і сплачується незалежно від значення податкового зобов’язання платника податку за відповідний звітний період. Це означає, що пеню доведеться сплатити незалежно від того, яке значення матиме сума податкового зобов’язання за звітний період — додатне чи від’ємне. Сума пені відображається в додатку К4 до декларації з податку на прибуток і в рядку 23 самої декларації.

Порядок дій продавця під час досудового врегулювання заборгованості наведено на рис. 1, а порядок дій продавця під час судового стягнення боргу — на рис. 2. Специфічні випадки (укладення мирової угоди, списання та відстрочення боргу в досудовому порядку) на рисунках не відображено.

 

img 1

 

img 2

 

Облік у покупця

Згідно з п.п. 12.1.5 Закону про податок на прибуток платник податку — покупець зобов’язаний збільшити ВД на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної в порядку досудового врегулювання спору або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:

а) або

90-й календарний день з дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією*. Саме цей строк застосовується, якщо покупець вчасно (у місячний строк) не відповів на претензію, надіслану продавцем;

б) або

30-й календарний день з дня прийняття судом рішення про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Цей строк застосовується незалежно від того, чи розпочав державний виконавець заходи щодо примусового стягнення боргу.

* Якщо претензію надіслано і в ній зазначено граничний строк погашення заборгованості, то 90 днів відлічуються з дня, зазначеного у претензії. А якщо претензію надіслано без зазначення в ній строку або покупець не дав відповідь на претензію протягом установленого строку, то слід розпочати відлік 90 днів від дня, зазначеного в договорі.

Якщо ж до настання цих строків покупець устигне погасити заборгованість, то збільшувати валовий дохід не потрібно. До складу ВД потрібно включити кредиторську заборгованість навіть у тому випадку, якщо в момент отримання товарів (робіт, послуг) покупець не відобразив їх вартість у складі валових витрат і, звичайно, не зменшив оподатковуваний прибуток, а також незалежно від податкового статусу продавця.

Сума непогашеної заборгованості включається до ВД покупця-дебітора

з урахуванням ПДВ. ВД слід відобразити в додатку К4 до декларації з податку на прибуток і в ряд. 02.3 самої декларації.

Якщо покупець надалі й погасить суму визнаної заборгованості чи її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець зможе збільшити ВВ на суму такої заборгованості (її частини) за результатами податкового періоду, в якому відбудеться таке погашення. ВВ відображаються в додатку

К4 до декларації з податку на прибуток і в рядку 05.3 самої декларації. Як і продавець, покупець не здійснює жодних коригувань ПДВ у зв’язку зі зміною ВД та ВВ у процедурі врегулювання сумнівної заборгованості. Причина та сама — відсутність у чинній редакції п. 4.5 Закону про ПДВ жодних вказівок із цього приводу.

Відображення наслідків у податковому обліку покупця

при отриманні претензії можна показати за такою схемою:

 

img 3

 

Доля ПДВ

Чинна редакція п. 4.5 Закону про ПДВ не передбачає можливості коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту при зміні у складі ВД та ВВ згідно з п. 12.1 Закону про податок на прибуток. Це означає, що ні продавець, ні покупець не здійснює жодних коригувань ПДВ у зв’язку зі зміною ВД та ВВ у процедурі врегулювання сумнівної заборгованості.

 

Документи і скорочення

ГПКУ — Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-XII.

Закон про податок на прибуток — Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

ПР № 346 — Узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», затверджене наказом ДПАУ від 11.07.2003 р. № 346.

ВД — валовий дохід.

ВВ — валові витрати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі