Звітність з праці — загальні положення

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 4
В обраному У обране
Друк
Стаття

ЗВІТНІСТЬ З ПРАЦІ —

загальні положення

 

Практично всі суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють свою діяльність з використанням найманої праці, а отже, повинні подавати до державних органів різні звіти з праці. Оскільки таких звітів велика кількість, а строки їх подачі різні, то бухгалтер може легко заплутатися і невчасно їх подати. Тому в цій статті наведемо перелік форм такої звітності, строки, періодичність їх подачі та розглянемо деякі нюанси заповнення.

Сергій ДЕЦЮРА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 803

— Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII.

Закон № 875

— Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Положення № 47

— Положення про державну службу зайнятості, затверджене постановою КМ УРСР від 24.06.91 р. № 47.

Порядок № 70 —

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Інструкція № 42

— Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Перелік статистичних форм

— Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2009 рік, затверджений наказом Держкомстату від 30.12.2008 р. № 530.

 

Статистична звітність

На сьогодні звітність з праці подається до трьох органів державної влади: органів державної статистики, центру зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів.

Розпочнемо із

звітів, що подаються до органів статистики. До цього органу суб’єкти господарювання подають найбільшу кількість звітів з праці. Повний перелік форм державної статистичної звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на кожен звітний рік Держкомстат затверджує своїм наказом. Наприклад, на 2009 рік перелік звітності з праці наведений в розділі 17 «Статистика праці» Переліку статистичних форм. До цієї групи звітів належать, зокрема, звіти за формами № 1-ПВ (термінова, місячна), № 1-ПВ (термінова, квартальна), № 3-ПВ (термінова, піврічна), № 6-ПВ (річна).

Заповнюють усі форми статистичної звітності з праці на підставі даних первинної облікової документації з обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати (табелів обліку використання робочого часу; розрахунково-платіжних відомостей; наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору (контракту) та інші*), які характеризують кількісний і якісний склад працівників, їх доходи, пільги та компенсації.

* Нагадаємо: згідно з наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 з 01.01.2009 р. уведено нові типові форми первинної облікової документації зі статистики праці (див. ком. «Нові типові форми з обліку праці від Держкомстату»// «БТ», 2009, № 1 — 2, с. 6).

Подавати таку звітність до органів статистики можна в будь-який спосіб (особисто, поштовим відправленням чи в електронному виді), оскільки в жодному документі, яким регламентується подача статистичної звітності з праці, не визначено способів подачі такої звітності. Але при подачі звітності з праці, як і будь-якої іншої звітності, потрібно дотримуватися строків її надання та правильно її заповнювати.

За

неподання звітів або подання їх з недостовірними даними, або не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням посадові особи, а також громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. За це порушення ст. 1863 КУпАП передбачено штраф у розмірі від 170 до 255 грн., а за повторне порушення протягом року — від 255 до 425 грн. Справи про такі правопорушення розглядають органи державної статистики (ст. 2443 КУпАП).

Для зручності перелік форм статистичної звітності з праці, періодичність їх подання та регламентуючі документі наведено в таблиці на с. 18.

 

Звіти про зайнятість населення

До фонду зайнятості населення суб’єкти господарської діяльності подають звіти за формами

№ 3-ПН, № 4-ПН (план), № 4-ПН (факт), № 5-ПН.

Ці звіти, на відміну від статистичних звітів з праці,

подають не періодично у визначений термін, а у встановлених випадках .

Так,

форму № 3-ПН подають лише у тому випадку коли у суб’єкта господарювання є вільна вакансія. Форму № 4-ПН (план) подають тільки тоді, коли відбувається планове звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Форму № 4-ПН (факт) подають тільки після фактичного звільнення працівника згідно п. 1 ст. 40 КЗпП, указуючи дані по кожному звільненому працівникові, відмічаючи серед них інвалідів. Форму № 5-ПН потрібно подавати при будь-якому працевлаштуванні робітників незалежно від того, чи відбувалося направлення таких працівників із центра зайнятості, чи працюватиме такий робітник за основним місцем роботи або за сумісництвом. Якщо працівників на роботу не приймали, то цей звіт у зазначені в ньому терміни подавати не потрібно.

Відповідальність за

неподання чи несвоєчасне подання такої звітності передбачена тільки для форм № 4-ПН (план) та № 4-ПН (факт). Так, у разі неподання або порушення строків подання звітності з суб’єкта господарювання стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника (п. 5 ст. 20 Закону № 803)*.

* Детальніше про перевірки центрів зайнятості дивіться статтю « Перевірки центру зайнятості» // «БТ», 2008, № 16, с. 31.

Зверніть увагу

: форму № 4-ПН (план) повинні подавати також і фізичні особи, у тому числі підприємці (Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420). У той же час форму № 4-ПН (факт) їм подавати не обов’язково, бо така вимога не передбачена Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників», затвердженою наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420.

Що стосується неподання, або несвоєчасного подання звітності за

ф. № 3-ПН та ф. № 5-ПН, то на сьогодні відповідальність за це законодавством не передбачена.

Перелік форм звітності про зайнятість населення, періодичність їх подання та регламентуючі документі наведено в таблиці на с. 18.

 

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

До Фонду соціального захисту інвалідів подають лише один звіт з праці — «

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» ф. № 10-ПІ. Цей Звіт складається один раз на рік і подається або надсилається рекомендованим листом до 1 березня року, наступного після звітного періоду, роботодавцем за місцем його державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів. Датою надходження цього Звіту вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку № 70).

Звіт

складається з метою подання інформації про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до ст. 19 Закону № 875. Роботодавець, який має відокремлені підрозділи, подає Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів, підготовлений з урахуванням даних щодо всіх своїх підрозділів.

За

неподання Фонду соціального захисту інвалідів Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягнуть за собою накладення адмінштрафу від 170 до 340 грн. (ст. 1881 КУпАП).

Але необхідно пам’ятати, що за це порушення тільки суд на підставі протоколів, що складають уповноважені посадові особи органів Міністерства праці та соціальної політики України, може винести рішення про накладення адміністративного штрафу (

ст. 221 та 255 КУпАП)**.

** Детальніше про перевірки цього фонду дивіться статтю «Якщо до вас прийшли з перевіркою працівники Фонду соцзахисту інвалідів» // «БТ», 2007, № 28, с. 16.

На цьому все. На завершення наведемо таблицю, в якій наочно відобразимо перелік форм звітності з праці та вкажемо загальні відомості про них.

 

Найменування форми

Період та термін подання

Що зазначають

Чим затверджено форму та регламентується порядок заповнення

Хто і куди подає

1

2

3

4

5

Органам державної статистики

Звіт з праці (ф. № 1-ПВ (термінова, місячна))

Щомісяця не пізніше 7 числа після звітного періоду

Дані про кількість працівників та фонд оплати праці, показники щодо заборгованості перед працівниками із зарплати та допомоги із соцстрахування

Форми затверджено наказом Держкомстату України від 17.07.2007 р. № 223, Інструкції щодо заповнення — наказом Держкомстату від 05.10.2006 р. № 463

Юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики подають звітність органу державної статистики за місцезнаходженням. Звітність щодо відокремлених підрозділів, розташованих на іншій адміністративній території ніж головне підприємство, подають органу статистики за його місцезнаходженням. Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинний облік робочого часу та нарахування заробітної плати, то звіт складає головне підприємство і подає за місцем знаходження відокремленого підрозділу

Звіт з праці (ф. № 1-ПВ (термінова, квартальна))

Щокварталу, не пізніше 7 числа після звітного періоду

Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат, кількості працівників окремих категорій та їх фонду оплати праці, розподілу працівників за розмірами заробітної плати, рух робочої сили

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф. № 1-ПВ (умови праці))*

Один раз на два роки, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним

Дані про стан і оцінку умов праці, про пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці

Форму затверджено наказом Держкомстату від 17.07.2007 р. № 223, Інструкцію щодо заповнення форми — наказом Держкомстату від 05.10.2004 р. № 542

Подають звітність органу державної статистики за місцезнаходженням юридичні особи, відокремлені підрозділи, що здійснюють такі види економічної діяльності: сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги (виключаючи мисливство); добувна промисловість; переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; будівництво; діяльність транспорту та зв’язку, визначені за переліком органів державної статистики

Звіт про використання робочого часу (ф. № 3-ПВ (термінова, піврічна))

Один раз на півріччя, не пізніше 7 числа після звітного періоду

Показники використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, витрат на утримання робочої сили

Форму затверджено наказом Держкомстату від 11.12.2007 р. № 445, Інструкцію щодо її заповнення — наказом Держкомстату від 24.12.2007 р. № 467

Юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики, подають звітність органу державної статистики за місцезнаходженням

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна))

Щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним

Показники щодо кількісного та якісного складу працівників за станом на 31 грудня звітного року, професійної підготовки кадрів на виробництві та підвищення кваліфікації кадрів

Форму затверджено наказом Держкомстату від 17.07.2007 р. № 223, Інструкцію щодо заповнення — наказом Держкомстату від 06.11.2006 р. № 508

Звіт про травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв)*

Щорічно, термін подання — 25 січня

Дані про потерпілих та нещасні випадки на виробництві, матеріальні наслідки цих подій, витрати на заходи з охорони праці та розподіл кількості потерпілих відповідно до виду і причин нещасних випадків

Звіт за 2008 рік подають за формою, затвердженою наказом Держкомстату від 27.07.2007 р. № 266. Зі звіту за 2009 рік буде діяти форма, затверджена наказом Держкомстату від 28.08.2008 р. № 299

Центрам зайнятості

Звіт про наявність вакансій (ф. № 3-ПН)

Подають в разі наявності вільних робочих місць (вакансій)

Дані про характеристику вакантного місця, вимоги до претендента на вакансію

Форми та Інструкції щодо заповнення затверджені наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420

Підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків. Фізичні особи, у тому числі підприємці, — за бажанням у разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів зайнятості

Звіт про заплановане вивільнення працівників (ф. № 4-ПН (план))

Не пізніше ніж за 2 місяця до вивільнення працівника

Дані про працівників, яких планується вивільнити, — їх прізвища, імена, по батькові, ідентифікаційний код, найменування і код професій (посад), розмір заробітної плати, приблизну дату звільнення, номер наказу про попередження про звільнення, дату народження, місце проживання тощо

Підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичні особи, у тому числі підприємці, центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків

Звіт про фактичне вивільнення працівників (ф. № 4-ПН (факт))

У 10-денний строк після звільнення працівника

Дані про звільнених працівників, що й у звіті за формою № 4-ПН (план), та, крім цих данних, номер наказу про звільнення

Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання. До центрів зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків

Звіт про прийнятих працівників (ф. № 5-ПН)

Складається щодекадно за періоди: 1 — 10; 11 — 20; 21 — останнє число звітного місяця і подається не пізніше 3 дня після закінчення звітної декади

Дані про прийнятих працівників — їх прізвища, імена, по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання, найменування і код професій (посади), інформацію про прийняття за направленням державної служби занятості, номер і дату наказу про прийняття, чи є робоче місце новостворене

Підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання, які здійснювали прийом працівників, центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків

Фонду соціального захисту інвалідів

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПІ (річна))

Щорічно, до 1 березня** по закінченню звітного періоду

Дані про середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу, у тому числі інвалідів; кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем; фонд оплати праці та середньорічну зарплату, суму коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу

Інструкція № 42

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, фізичні особи, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб, відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх реєстрації

*Зауважимо, що ці форми звітності не включено до Переліку статистичних форм на 2009 рік.

** Цей строк указано в п. 2.1 Інструкції № 42 та п. 2 Порядку № 70. У самому ж бланку звіту за формою № 10-ПІ зазначено інший строк: «Не пізніше 1 березня після звітного періоду».

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд