Шпаргалка бухгалтера. Звіт про пільги за ф. № 1-ПП

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 4
В обраному У обране
Друк
Стаття

ЗВІТ ПРО ПІЛЬГИ за ф. № 1-ПП

 

Платники податків, для яких законодавчо передбачено будь-які пільги в оподаткуванні, мають щокварталу звітувати за формою № 1-ПП «Звіт про суми пільг в оподаткуванні». Особливостям заповнення цієї форми звітності і присвячено сьогоднішній номер «Шпаргалки бухгалтера».

 

Загальні моменти

Таблиця 1

Запитання щодо ф. № 1-ПП

Відповідь

Хто подає звіт?

— юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, на яких законом покладено обов’язок щодо утримання та/або сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); — фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані як платники ПДВ

Хто може не подавати звіт?

Звіт за ф. № 1-ПП можуть не подавати суб’єкти господарювання, якщо вони: — не користувалися пільгами з ПДВ, тобто не заповнювали в декларації з ПДВ ряд. 2, 3, 4 розділу І «Податкові зобов’язання», ряд. 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит»; — не подавали податкову декларацію з ПДВ (скорочену); — не застосовували пільги з початку року

Куди подавати звіт?

До органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків

Які строки для подання звіту?

Звіт складається і подається щокварталу, у строки, передбачені для подання квартальної податкової звітності (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, 9 місяців, року). Це означає, що звіт за 2008 рік слід подати не пізніше 9 лютого 2009 року (понеділок)

Які особливості заповнення?

Заповнювати звіт потрібно наростаючим підсумком з початку року, у гривнях без десяткових знаків (з округленнями за загальновстановленими правилами)

 

Порядок заповнення граф звіту за ф. № 1-ПП

Таблиця 2

Графа та її найменування

Порядок заповнення графи

1

2

Графа 1 «Код податку, збору, іншого обов’язкового платежу»

Заповнюються на підставі даних Бюджетної класифікації. Однак для заповнення цих граф цілком достатньо Довідника пільг. Для заповнення графи 1 у Довіднику пільг у графі «Зміст пільги» необхідно знайти податок, що вас цікавить. Поруч із таким податком у графі «Код пільги» зазначено код податку, який і необхідно внести до графи 1

Графа 2 «Назва податку, збору, іншого обов’язкового платежу»

Графа 3 «Код пільги згідно з Довідником пільг»

Заповнюються щодо кожного виду пільг за платежами відповідно до Довідника пільг. Останнім з таких затверджених на сьогодні довідників є Довідник пільг № 47 станом на 1 вересня 2008 року. Довідник пільг оновлюється щокварталу і доводиться до платників податків через засоби масової інформації. Крім того, його можна знайти й на офіційному сайті ДПАУ( http://www.sta.gov.ua)

Графа 4 «Назва пільг, наданих відповідно до чинного законодавства»

Графа 5 «Сума пільг з оподаткування; усього» *

Зазначається обсяг пільг щодо платежів до бюджету. Для заповнення гр. 5 провадиться розрахунок не внесених до бюджету сум податків. Порядок проведення такого розрахунку залежить від виду пільги, якою користується платник податків (див. табл. 3). Платники ПДВ, які користуються пільгами з цього податку, розраховують суму пільг відповідно до Правил обліку пільг з ПДВ. У гр. 6 зазначається частина суми платежу з гр. 5, яка згідно з нормативом розподілу припадає на державний бюджет. Якщо платник податків користується пільгами щодо податків, які підлягають перерахуванню тільки до держбюджету, значення гр. 5 і 6 збігатимуться. Розподіл податкових платежів між державним та місцевими бюджетами наводиться в законі про держбюджет на поточний рік. У 2008 році, зокрема, у повному обсязі (100 %) зараховуються до:

— держбюджету: ПДВ, податок на прибуток, збір за спеціальне водокористування, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, плата за користування надрами загальнодержавного значення, держмито;

Графа 6 «Сума пільг з оподаткування; з них державного бюджету»*

 

— до місцевого бюджету: податок з власників транспортних засобів, місцеві податки та збори. Збір за забруднення навколишнього природного середовища розподілявся між державним (65 %) і місцевим (35 %) бюджетом

Графа 7 «Строк застосування пільг у звітному періоді; дата початку дії»

Зазначаються число, місяць та рік, на які припадають початок і закінчення дії пільг. Якщо пільга діяла протягом усього звітного періоду, то дати початку і закінчення застосування пільги збігатимуться з датами початку та завершення звітного періоду. Якщо ж право на пільгу отримано або втрачено протягом звітного періоду, у гр. 7 або 8 відповідно зазначається конкретна дата початку або закінчення застосування пільги

Графа 8 «Строк застосування пільг у звітному періоді; дата закінчення дії»

Графа 9 «Сума пільг, використана за цільовим призначенням; усього»*

Відображається сума пільг за податками щодо товарів (послуг), грошових коштів, щодо яких відповідно до чинного законодавства встановлено вимоги про їх цільове використання, у тому звітному періоді, в якому фактично використовувалися такі товари (послуги), грошові кошти, увезені, перераховані для цільового споживання. Якщо платник податків користується пільгами щодо податків, які підлягають перерахуванню тільки до державного бюджету, то значення гр. 9 збігатиметься зі значенням гр. 10

Графа 10 «Сума пільг, використана за цільовим призначенням; з них державного бюджету»*

* Згідно з п.п. 4.1.10 Правил обліку пільг з ПДВ при заповненні платниками податків звіту за ф. № 1-ПП за пільгами, що мають коди 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336,

розрахунок суми пільги не провадиться. У цьому випадку у гр. 5, 6, 9, 10 проставляється «0», а гр. 1 — 4, 7 — 8 заповнюються відповідно до п. 2 Інструкції про порядок заповнення форми.

 

Порядок розрахунку суми пільг

Таблиця 3

Вид пільги

Порядок розрахунку значення графи 5

Приклади пільг

1. Зменшення бази оподаткування

Суму, на яку було зменшено базу оподаткування, помножуємо на ставку податку

Перенесення збитків від торгівлі окремими видами цінних паперів на наступні звітні періоди. Значення графи 5 визначається шляхом множення суми непокритих збитків попередніх періодів від операцій з торгівлі цінними паперами, які було покрито у звітному періоді, на ставку податку на прибуток (25 %). Аналогічно визначається сума пільги з податку на прибуток у вигляді врахування у зменшення бази оподаткування збитків минулого року

2. Зменшення ставки оподаткування

Базу оподаткування помножуємо на різницю між повною та пільговою ставками оподаткування

Пільга з податку на прибуток: за зниженою ставкою 15 % обкладаються податком на прибуток (на репатріацію) валові доходи нерезидентів, які не мають представництва в Україні (код пільги 11020065). Значення графи 5 визначається шляхом множення бази оподаткування на різницю між повною та пільговою ставками, що становить 10 % (25 % — 15 %)

3. Зменшення суми податку

Сума пільги

Пільга щодо податку з власників транспортних засобів: від транспортного податку повністю звільнено колісні трактори (крім сідельних тягачів) та вантажні автомобілі платників фіксованого сільськогосподарського податку. Значення графи дорівнюватиме сумі нарахованого податку

 

Розрахунок сум пільг з ПДВ

Методи розрахунку пільг з ПДВ операцій з поставки (продажу) товарів (послуг) визначено у

Правилах обліку пільг з ПДВ. У цих Правилах для кожної групи пільг розроблено свій алгоритм розрахунку. Об’єктом для розрахунку суми пільг з ПДВ є операції з поставки (продажу) товарів (послуг), оподаткування яких здійснювалося за правилами та режимами, відмінними від загальновстановлених, а також операції, за якими суми ПДВ залишаються в розпорядженні платника для цільового використання. При цьому операції з поставки (продажу) товарів (послуг), щодо яких застосовується загальний режим оподаткування, у розрахунках з метою складання звіту за ф. № 1-ПП не враховуються. Розглянемо кожну групу пільг окремо (див. табл. 4).

 

Таблиця 4

Пільгові операції

Алгоритм розрахунку суми пільги (СП)

Пункт Правил розрахунку пільг з ПДВ

Операції з поставки товарів (робіт, послуг), звільнені від ПДВ, що не обкладаються ПДВ

СП = (Vпост. зв. - (Vприд. з податком + Vприд. без податку)) х 20 %,

де Vпост. зв. — обсяги поставки товарів (послуг), що звільнені від ПДВ або не є об’єктом обкладення ПДВ, — із ряд. 4 і відповідно з ряд. 3 декларації з ПДВ; Vприд. з податком — обсяги щодо придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та імпортованих товарів і послуг від нерезидента з метою їх використання в госпдіяльності для здійснення операцій, що не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 Закону про ПДВ) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону про ПДВ, інші нормативно-правові акти), із ряд. 10.2 (колонка А) та ряд. 13.1 і 13.3 декларації з ПДВ відповідно, збільшені на суму ПДВ, сплачену (нараховану) у складі ціни придбання/імпортування/отримання від нерезидента; Vприд. без податку — обсяги придбаних на митній території та імпортованих товарів (послуг) без ПДВ — із ряд. 11.2 (колонка А) та ряд. 13.2 декларації з ПДВ відповідно

Пункт 4.1 (див. приклад 1)

Операції з поставки товарів (робіт, послуг), що обкладаються за нульовою ставкою

Сума пільг у результаті застосування нульової ставки при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг:

СП = (Vпост. нуль. - V прид.) х 20 %,

де Vпост. нуль

. — обсяги поставки товарів (послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою, — з відповідних підрядків ряд. 2 декларації з ПДВ; Vприд. — обсяги придбання товарів (послуг) на митній території України — із ряд. 10.1, 11.1 (колонка А) та імпортованих товарів (послуг) — з відповідних підрядків ряд. 12 (колонка А) декларації з ПДВ для здійснення операцій з поставки товарів (послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою. Сума пільг з ПДВ, що підлягає відшкодуванню:

СП = ПКфакт. сплач

.,

де ПКфакт. сплач. — сума ПДВ, фактично сплачена одержувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам товарів (послуг), що використовуються в межах господарської діяльності платника для здійснення операцій, оподатковуваних за ставкою 0 %, у частині використання у зазначених операціях — із ряд. 10.1 (колонка Б) та ряд. 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 (колонка Б) розділу II «Податковий кредит» декларації з ПДВ попереднього податкового періоду

Пункт 4.2 (див. приклад 2)

Операції з увезення (пересилання) товарів на митну територію України, звільнені від ПДВ

СП = Vімп. х 20 %,

де Vімп. — обсяг увезених товарів (супутніх послуг), звільнених від оподаткування, — із ряд. 12.3, 13.2 та 15 (колонка А) розділу II «Податковий кредит» декларації з ПДВ

Пункт 4.3

Зменшення бази оподаткування на вартість зворотної тари

СП = Взвор. тари х 20 %,

де Взвор. тари — вартість тари, зазначена у гр. 11 розділу III податкових накладних звітних податкових періодів, що припадають на звітний квартал, за який подається ф. № 1-ПП

Пункт 4.7 (див. приклад 3)

Операції у сільськогосподарських товаровиробників* та у переробних підприємств

СП = ПЗдекларацій,

де ПЗдекларацій — ряд. 23 декларацій з ПДВ за скороченими формами

Пункт 4.4

* За винятком операцій з поставки м’яса, молока в живій вазі переробним підприємствам.

 

Приклади розрахунку суми пільги з ПДВ

Приклад 1

. Підприємство — платник ПДВ у звітному періоді придбало учнівські зошити на суму 8000 грн. (без ПДВ). Придбані зошити було продано на суму 24000 грн. (без ПДВ).

Операції з поставки учнівських зошитів звільнено від обкладення ПДВ відповідно до

п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ. Код пільги згідно з Довідником пільг — 14010083.

У декларації з ПДВ обсяг придбаних зошитів (18000 грн.) слід зазначити в ряд. 11.2 (колонка А), а обсяг з продажу (240000 грн.) — у ряд. 4 (колонка А).

Для розрахунку суми пільги скористаємося формулою, наведеною в

п. 4.1 Правил розрахунку пільг з ПДВ:

СП = (24000 - 18000) х 20 % = 1200 (грн.).

Приклад 2.

Підприємство — платник ПДВ у звітному періоді експортувало товари. Обсяг експортних операцій склав 56000 грн. (у тому числі ПДВ — 0 грн.). Ціна придбання дорівнює 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). У попередньому періоді постачальнику було оплачено поставлені товари в повному обсязі (у ряд. 10.1 декларації з ПДВ попереднього податкового періоду в колонці Б зазначено суму 4000 грн., а в колонці А — 20000 грн.). У поточній декларації в ряд. 2.1 колонки А зазначено суму 36000 грн.

Отже, Vпост. нуль. = 56000 грн., Vприд. = 20000 грн., ПКфакт. сплач. = 4000 грн.

1.

Розрахуємо суму втрат бюджету від застосування нульової ставки з ПДВ при поставці товарів на експорт (код пільги — 14010115):

СП = (56000 - 20000) х 20 % = 7200 (грн.).

2.

Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету внаслідок застосування нульової ставки податку при грошовій формі розрахунків, дорівнює сумі ПДВ, фактично сплаченій у попередньому (першому) податковому періоді постачальникам товарів (послуг), використаних для виробництва продукції, що експортується (код пільги — 14010129):

СП = ПКфакт. сплач. = 4000 (грн.).

Приклад 3

. Підприємство — платник ПДВ у звітному періоді поставило товар покупцю товарів у ящиках. Згідно з умовами договору ящики визначено як зворотну тару. Заставна вартість тари, зазначена у відвантажувальних документах, становить 1250 грн. (без ПДВ). Вартість товару — 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Код пільги — 14010124.

Розрахуємо суму втрат бюджету внаслідок невключення до бази оподаткування вартості зворотної тари:

СП = 1250 х 20 % = 250 (грн.).

 

Код податку, збору, іншого обов’язкового платежу

Назва податку, збору, іншого обов’язкового платежу

Код пільги згідно з Довідником пільг

Назва пільг, наданих згідно з чинним законодавством

Сума пільг в оподаткуванні

Термін користування пільгами у звітному періоді

Сума пільг, що використана за цільовим призначенням

усього

з них державного бюджету

дата початку дії

дата закінчення дії

усього

з них державного бюджету

14010000

Податок на додану вартість

14010083

Поставка учнівських зошитів (п.п. 5.1.2 Закону про ПДВ)

1200

1200

01.01.2008

31.12.2008

14010000

Податок на додану вартість

14010115

Експорт товарів та супутніх такому експорту послуг (п.п. 6.2.1 Закону про ПДВ)

7200

7200

01.01.2008

31.12.2008

14010000

Податок на додану вартість

14010129

Суми ПДВ, сплачені постачальникам, які підлягають відшкодуванню з бюджету (п.п. 6.2.1 Закону про ПДВ)

4000

4000

01.01.2008

31.12.2008

14010000

Податок на додану вартість

14010124

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається (п. 4.6 Закону про ПДВ)

250

250

01.01.2008

31.12.2008

 

Документи

Інструкція про порядок заповнення форми

— Інструкція про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», затверджена спільним наказом ДПАУ та Держкомстату від 23.07.2004 р. № 419/453.

Довідник пільг

№ 47 — Довідник № 47 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2008 р., доведений листом ДПАУ від 01.10.2008 р.

Бюджетна класифікація

— Бюджетна класифікація, затверджена наказом МФУ від 27.12.2001 р. № 604.

Правила обліку пільг з ПДВ — Правила обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України, затверджені спільним наказом ДПАУ і Держкомстату від 23.07.2004 р. № 419/453.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд