Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Професія «бухгалтер»: особливості праці

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2009/№ 28
Друк
Стаття

ПРОФЕСІЯ «БУХГАЛТЕР»:

особливості праці

 

Приємно мати своє професійне свято. Тож напередодні Дня бухгалтера хочеться написати про таку важливу і таку затребувану всіма суб’єктами підприємництва професію бухгалтера.

У сьогоднішній статті розглянемо форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві, обов’язки та відповідальність працівників бухгалтерської служби підприємства.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

ККУ

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Довідник № 336

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

КП

— Класифікатор професій ДК 003:2005, затверджений наказом Держкомтехрегулювання від 26.12.2005 р. № 375.

Санітарні правила —

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджені постановою головного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7.

Правила охорони праці

— Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держнаглядпраці від 10.02.99 р. № 21.

 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

У головному «бухгалтерському»

Законі Законі про бухоблік — зазначається, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична й інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (ч. 2 ст. 3).

Питання організації бухгалтерського обліку

на підприємстві належать до компетенції його власника чи уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства і засновницьких документів. Також власник (уповноважений орган) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку — відображення операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів та звітності (ч. 2 і 3 ст. 8 Закону про бухоблік). Водночас у нормальній організації бухгалтерської роботи на підприємстві зацікавлений також і сам бухгалтер, оскільки на нього покладається відповідальність за правильність ведення бухобліку (див. табл. 1 на с. 15).

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно вибирає одну з форм його організації (табл. 1, с. 15).

Вибір форми організації бухгалтерського обліку зазвичай залежить від розмірів та можливостей підприємства. Невеликі підприємства часто обходяться без додаткового працівника, а обліком займається керівник чи власник (за наявності необхідних навичок), або звертаються до підприємця чи вдаються до послуг аудиторських фірм. Якщо ж обсяги діяльності підприємства досить високі, то до штатного розпису вводять ще одну посаду — посаду бухгалтера, а то і групу бухгалтерів на чолі з головним бухгалтером. Роботу бухгалтерської служби, як і в інших підрозділів підприємства, може регламентувати розроблене власником (уповноваженою особою) положення про бухгалтерію. Його складають у довільній формі і, як правило, зазначають завдання, структуру, функції, права, відповідальність у підрозділі, взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства тощо.

 

Таблиця 1.

Форми організації бухобліку на підприємстві

Форма організації бухобліку (п. 4 ст. 8 Закону про бухоблік)

Характер відносин

Чим передбачено відповідальність за неналежне виконання обов’язків

Уведення до штату посади бухгалтера

Трудові відносини, регулюються КЗпП

Дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна

Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером

Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як фізична особа — підприємець

Цивільно-правові, регулюються ЦКУ та ГКУ

Цивільно-правова згідно з ЦКУ та ГКУ

Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою

Цивільно-правові, регулюються ЦКУ та ГКУ

Цивільно-правова згідно з ЦКУ та ГКУ

Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності власником чи керівником підприємства*

Власник не зобов’язаний вступати у трудові відносини, може вести бухоблік безкоштовно. Якщо бухоблік веде керівник підприємства, то з ним як з найманою особою трудові відносини регулюються КЗпП

Адміністративна, кримінальна.Якщо ведуться трудові відносини — дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна

* Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких має оприлюднюватися.

 

Щоб визначити

оптимальну кількість працівників бухгалтерії, роботодавцю можна скористатися Міжгалузевими нормативами чисельності працівників бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. № 269.

 

Кваліфікаційні вимоги

На думку Мінпраці (

лист від 14.02.2002 р. № 18-91), претендент на посаду бухгалтера має відповідати таким кваліфікаційним вимогам :

— мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи

або

— мати повну загальну середню освіту і професійно-технічну освіту і стаж роботи за професією технічного службовця в галузі фінансової діяльності, роботи з базою даних, статистики, бухгалтерського обліку не менше 1 року.

Як виняток особи без професійної освіти або стажу роботи можуть обіймати посади бухгалтера за умови, що вони мають достатній практичний досвід роботи, якісно та в повному обсязі виконують доручену роботу.

Мінфін же вважає, що для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві працівнику не обов’язково бути за професією бухгалтером (

лист від 19.08.2003 р. № 31-03174-07-10/852).

Водночас на сьогодні кваліфікаційні характеристики для посади бухгалтера наведено в

Довіднику № 336. У ньому визначено кілька кваліфікаційних категорій працівників бухгалтерії, причому практично всі вимагають у працівника бухгалтерської служби наявності профільної освіти. Назвемо основні з тих, що можуть використовуватися в бухгалтерії підприємства (табл. 2 на с. 16).

Згідно з

п. 1 «Загальні положення» Довідника № 336 цей документ є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Водночас цей Довідник не зареєстрований у Мін’юсті, і, отже, має виключно рекомендаційний характер. Таким чином, вважаємо, що відсутність у бухгалтера диплома не позбавляє його права обіймати посаду бухгалтера. Головне, щоб власник або керівник не заперечували проти цього.

Крім

Довідника № 336, професійні вимоги до головних бухгалтерів підприємств окремих видів діяльності закріплено у спеціальних нормативних документах. Наприклад, для головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку такі вимоги затверджено рішенням ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 815, а для головних бухгалтерів фінансових установ (страховиків, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, кредитно-гарантійних установ, ломбардів, інших фінустанов) — розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 р. № 1590.

 

Таблиця 2

. Кваліфікаційні вимоги до працівників бухгалтерії згідно з Довідником № 336

Категорія з Довідника № 336

Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер(розділ «Керівники» КП)

Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професією керівника нижчого рівня: для магістра — не менше

2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для магістра — на менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Кваліфікаційна характеристика професії керівника «головний бухгалтер» поширюється на іншу професію керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств: «начальник управління», «начальник відділу (самостійного)», «начальник відділу (у складі управління)», «начальник бюро», «начальник сектора», «завідувач відділу (бюро)», «завідувач сектора»

Бухгалтер з дипломом спеціаліста(розділ «Професіонали» КП)

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер-ревізор(розділ «Професіонали» КП)

Провідний бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора I категорії — не менше 2 років. Бухгалтер-ревізор I категорії: повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора II категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора — не менше 1 року.

Бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер(розділ «Спеціалісти» КП)

Бухгалтер I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр чи молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року.

Бухгалтер II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.Бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у сферах фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського — не менше 1 року

Касир(розділ «Технічні службовці» КП)

Старший касир: повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта і професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир: повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних(розділ «Технічні службовці» КП)

Повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець(розділ «Технічні службовці» КП)

 

Обов’язки бухгалтера

Основні обов’язки головного бухгалтера

(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку на підприємстві) наведено в ч. 7. ст. 8 Закону про бухоблік:

1) забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності;

2) організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

3) бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачами та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжки та псування активів підприємства;

4) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Конкретні завдання, обов’язки, права та відповідальність працівника бухгалтерської служби

у процесі його роботи встановлюються в посадовій інструкції працівника. Посадова інструкція регламентує щоденну діяльність бухгалтера та його правове становище. Крім того, вона покладає на бухгалтера відповідальність за порушення її положень або при перевищенні своїх повноважень.

При розробленні посадової інструкції працівника бухгалтерської служби можна скористатися

Довідником № 336. У ньому залежно від посади наведено базовий набір завдань, обов’язків та повноважень, які має виконувати працівник, а також перелік питань, в яких він має бути компетентний. Крім того, при розробленні посадової інструкції враховують норми КЗпП, колективного договору та інших документів (статутних документів, колективного договору, регламентуючих документів про розподіл обов’язків між працівниками підприємства, положень про структурні підрозділи підприємства тощо), що регламентують діяльність підприємства та його підрозділів.

Як приклад наведемо примірний текст посадової інструкції головного бухгалтера (див. с. 19).

 

Особливості праці бухгалтера

Прийняття на роботу

бухгалтером будь-яких особливостей не має. У разі якщо законодавство висуває вимоги до рівня освіти бухгалтера, такий працівник при працевлаштуванні надає підтверджуючі документи*.

* Конкретний перелік документів, що надаються при працевлаштуванні, наведено у статті «Приватний підприємець і наймані працівники» // «БТ», 2009, № 25, с. 36.

З метою перевірки відповідності працівника роботі бухгалтера, що йому доручається, згідно зі

ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору роботодавець може встановити працівнику строк випробування. Цей строк не може перевищувати 3 місяців, а в окремих випадках при погодженні з профспілкою — не більше 6 місяців . Умову про випробування вказують у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Ураховуючи, що на сьогодні практично всі працівники бухгалтерії працюють за персональним комп’ютером, бухгалтери часто цікавляться можливістю надання щорічної

додаткової відпустки за особливий характер праці при роботі на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, у тому числі на персональному комп’ютері. Мінпраці в листі від 12.03.2007 р. № 40/13/133-07 указало на необхідність надання такої щорічної додаткової відпустки, у тому числі бухгалтерам, інженерам, програмістам та іншим фахівцям. Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 4 календарних днів.

Крім того, при роботі на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах не менше 50 % часу протягом робочої зміни згідно з

Правилами охорони праці та Санітарними правилами, крім особливих вимог до приміщень, у яких знаходяться ці машини, і до обладнання робочого місця працівників, для збереження їх здоров’я, запобігання професійним захворюванням і підтримання працездатності, необхідно передбачати внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 чи 15 хвилин через кожну годину-дві залежно від виконуваної роботи. Періодичність установлення таких перерв передбачено Санітарними правилами. Якщо умови роботи не дозволяють застосувати регламентовані перерви, то тривалість безперервної роботи з моніторами не повинна перевищувати 4 годин. При цьому, незважаючи на те що в цьому документі наведено посилання тільки на 3 професії працівників (розробники програм — інженери-програмісти), оператори електронно-обчислювальних машин, оператори комп’ютерного набору), при впровадженні тривалості й частоти перерв для інших професій необхідно виходити з характеру виконуваної ними роботи (п. 6.1 Правил охорони праці).

Що стосується

розірвання трудового договору з працівником-бухгалтером, то це здійснюється в загальному порядку. А от при звільненні головного бухгалтера важливим нюансом розірвання трудових відносин з таким працівником є розмежування відповідальності між «старим» та новоприйнятим головбухом. Як правило, при звільненні головного бухгалтера організовують передачу справ. Докладніше про це читайте у статті «Зміна головного бухгалтера на підприємстві: проводжаємо старого, приймаємо нового без проблем» // «БТ», 2008, № 18, с. 22. Роботодавцю при звільненні бухгалтера слід пам’ятати: не можна відмовити бухгалтеру у звільненні з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, зокрема, унаслідок здавання звітності за «свій» період або необхідності введення нового бухгалтера у курс своїх справ.

 

Відповідальність бухгалтера

Наймана особа — бухгалтер має пам’ятати: вступивши у трудові відносини з роботодавцем і виконуючи покладені на нього обов’язки, вона несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність, порядок притягнення до якої передбачено

КЗпП. Крім того, головний бухгалтер як посадова особа може нести також адміністративну і кримінальну відповідальність.

Перш ніж розглянути відповідальність бухгалтера, хотіли б ще раз нагадати роботодавцю, що саме

власник (уповноважений ним орган) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, відображення операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів та звітності (ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік). Саме керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера стосовно дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів (ч. 6 ст. 8 Закону про бухоблік). Крім того, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку і недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи (ч. 8 ст. 9 Закону про бухоблік). Тому, якщо керівник не створив належні умови, то саме він буде винним у разі несвоєчасного відображення в обліку даних первинних документів, поданих до бухгалтерії з порушенням строків, установлених графіком документообігу (який, до речі, має затверджуватися також керівником).

Особливості притягнення працівника до

дисциплінарної відповідальності розглянуто нами у статті «Заохочення і стягнення: боремося за дисципліну та відповідальне ставлення до роботи» // «БТ», 2008, № 23, с. 14. Слід зауважити, що за порушення трудової дисципліни ст. 147 КЗпП передбачено тільки два види покарання: догана та звільнення. Усі інші, наприклад, штрафи тощо, законодавством не передбачені та є порушенням прав працівника.

Що стосується

матеріальної відповідальності за заподіяну підприємству шкоду при виконанні трудових обов’язків, то працівника бухгалтерії до неї можна притягти лише:

— якщо шкоду завдано внаслідок порушення покладених на працівника трудових обов’язків (

ч. 1 ст. 130 КЗпП). Перелік трудових обов’язків працівника встановлюється у трудових договорах, посадових інструкціях тощо;

— за пряму дійсну шкоду (

ч. 2 ст. 130 КЗпП). За не отриманий підприємством прибуток працівник матеріальної відповідальності не несе;

— якщо шкоду заподіяно винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника (

ч. 2 ст. 130 КЗпП);

— якщо заподіяна шкода не належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику (

ч. 4 ст. 130 КЗпП);

— якщо працівник, який заподіяв шкоду, не перебував у стані крайньої необхідності (

ч. 4 ст. 130 КЗпП).

Причому для покладання на працівника матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду роботодавець має довести наявність усіх названих вище умов. Сам же роботодавець зобов’язаний створити працівнику необхідні умови для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого йому майна (

ч. 1 ст. 131 КЗпП). Якщо такі умови не створено, то це може бути підставою для зменшення судами розміру шкоди, що відшкодовується працівником.

Матеріальна відповідальність працівників бухгалтерії може бути обмеженою (у межах середнього заробітку), повною (відшкодовується вся сума заподіяної шкоди) або підвищеною чи кратною (настає за певних умов

). Докладно питання притягнення працівників до матеріальної відповідальності див. у статті «Матеріальна відповідальність працівників» у рубриці «Тема тижня» // «БТ», 2008, № 41, с. 37.

Що стосується укладення з головним бухгалтером договору про повну матеріальну відповідальність, то здебільшого головний бухгалтер не є матеріально відповідальною особою. Тому керівник підприємства не може примусити головного бухгалтера укласти договір про повну матеріальну відповідальність, тим більше що в

Переліку № 447* серед працівників, з якими може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність, посада головного бухгалтера не фігурує. Водночас, якщо головний бухгалтер виконує функції касира, то з головним бухгалтером укладають договір про повну матвідповідальність стосовно доручених йому як касиру цінностей. У такому разі головний бухгалтер буде матеріально відповідальною особою.

* Перелік посад і робіт, що заміщуються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, оброблення, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва, наведений у додатку № 1 до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24.

Порядок притягнення бухгалтерів до

адміністративної відповідальності регламентується КУпАП, а також профільними законодавчими актами. Складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб підприємства, у тому числі і щодо головного бухгалтера та інших працівників бухгалтерії, можуть працівники податкового відомства, КРУ, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, інспекцій з праці та інших контролюючих органів.

Що стосується притягнення працівників бухгалтерії до

кримінальної відповідальності, то це регламентується ККУ. Найчастіше бухгалтерів притягують до відповідальності на підставі таких статей ККУ:

— ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»;

— ст. 2121 «Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

— ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»;

ст. 367 «Службова недбалість».

На закінчення хочемо привітати всіх працівників бухгалтерської служби з вашим професійним святом! Традиційно бажаємо, щоб у вас завжди сходився дебет з кредитом, професійного та кар’єрного зростання, щоб вас завжди цінували на роботі і вдома. Будьте щасливі!

 

 

________________________
      найменування підприємства
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________________
посада особи, уповноваженої затвердити документ

_____________
підпис
  ______________________________
П. І. Б.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного бухгалтера

«__»_____________ № __________

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Головний бухгалтер належить до професійної групи «керівники».

1.2 Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства.

1.3 Головний бухгалтер підлеглий безпосередньо керівнику підприємства.

1.4 У підпорядкуванні головного бухгалтера перебувають працівники бухгалтерії підприємства та бухгалтери інших підрозділів підприємства.

1.5 У своїй роботі головний бухгалтер керується:

— чинним в Україні законодавством;

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV

, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— Положенням про бухгалтерію підприємства;

— наказами (вказівками) керівника підприємства;

— цією посадовою інструкцією.

1.6 Під час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена в установленому порядку).

 

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Головний бухгалтер:

2.1 Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, установлених

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних.

2.2 Організовує роботу бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.3 Вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

2.4 Уживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку.

2.5 Забезпечує складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання в установлені строки користувачам.

2.6 Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2.7 Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого управління відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій.

2.8 За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, провадить розрахунки з іншими кредиторами згідно з договірними зобов’язаннями.

2.9 Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.10 Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів підприємства.

2.11 Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

2.12 Організовує роботу з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо:

— визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики;

— вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

— розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

— визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

— вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;/p>

— поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

— запровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення діючої;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

—— виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

2.13 Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки. Ознайомлює працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, що стосуються діяльності цих працівників, а також зі змінами в чинному законодавстві.

2.14 Погоджує призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб.

2.15 Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що перебувають на їх повній матеріальній відповідальності.

2.16 Аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

2.17 Розробляє планові та керівні матеріали, створює можливості для майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку.

2.18 Запроваджує нормативні та інструктивні матеріали, забезпечує умови для вдосконалення організації праці, виконання робіт і управління підрозділами.

2.19 Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.

2.20 Сприяє встановленню ефективних виробничих взаємовідносин та зв’язків між працівниками.

2.21 Аналізує стан виконання планів, організації робіт, виконавчої майстерності працівників, задоволення вимог замовників і технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки.

2.22 Удосконалює форми мотивації праці працівників відповідно до їх професійних і ділових якостей, складності та умов праці, результатів господарської діяльності підприємства.

2.23 Запроваджує заходи щодо професійного розвитку персоналу з метою досягнення високих економічних результатів.

2.24 Створює необхідні умови для успішного ведення робіт, виготовлення нових виробів (надання нових послуг), розповсюдження їх на товарні ринки (ринки послуг), установлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та конкурентами.

2.25 Застосовує світовий досвід і передову вітчизняну практику організації робіт.

 

3 ПРАВА

Головний бухгалтер має право:

3.1 У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

3.2 Діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з фінансово-господарських та інших питань, що входять до компетенції головного бухгалтера.

3.3 Вести листування з іншими підприємствами та організаціями з питань, що входять до його компетенції.

3.4 Контролювати структурні підрозділи та посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання та витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.5 Запитувати від структурних підрозділів та фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.6 Уносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства.

3.7 Уносити на розгляд директора підприємства:

— проекти наказів про призначення та звільнення з посади працівників бухгалтерії;

— подання про переведення на іншу роботу працівників бухгалтерії;

— подання на заохочення працівників, які відзначилися;

— проекти наказів про накладення дисциплінарного стягнення;

— пропозиції про зміну посадових і робочих інструкцій працівників бухгалтерії та інших підрозділів підприємства.

3.8 Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні посадових обов’язків, покладених на нього, та в реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер несе відповідальність:

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2 За недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3 За розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю.

4.4 За заподіяння підприємству матеріальної шкоди.

4.5 За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6 За правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7 За некоректне ставлення до підлеглих.

 

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1 Закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

5.2 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

5.3 Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

5.4 Економіку, організацію виробництва, праці та управління, засади цивільного права, податкове, трудове, фінансове та господарське законодавство.

5.5 Основи адміністрування, кадрового менеджменту та екології.

 

6 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має:

— повну вищу економічну освіту (магістр, спеціаліст);

— стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

6.2 Головний бухгалтер має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

При виконанні обов’язків та реалізації своїх прав головний бухгалтер взаємодіє:

7.1 З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства — з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.2 З начальником відділу кадрів — з питань добору, прийняття на роботу, звільнення працівників, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії підприємства.

 

____________________________
          укладач посадової інструкції
__________
підпис
_______________
П. І. Б.
_________
           дата
   
_____________________________________
       посада особи, яка візує посадову інструкцію
__________
підпис
_________________
П. І. Б.
_________
         дата
   

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі