Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2009/№ 28
Друк
Постанова від 21.05.2009 р. № 15-1

ПЕНСІЙНІ ШТРАФИ ТА ПЕНЯ:

Пенсійний фонд затвердив Порядок розстрочення

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 21.05.2009 р. № 15-1

«Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

На виконання

п. 141 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058)* Пенсійний фонд України (ПФУ) постановою, що коментується, затвердив Порядок проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року (далі — Порядок).

* Нагадаємо, що цей пункт з’явився в Законі № 1058 з 11 червня 2009 року у зв’язку з внесенням до нього змін Законом України від 05.03.2009 р. № 1074-VI (див. ком. «Пенсійні порушення: посилено адміністративну відповідальність» // «БТ», 2009, № 24, с. 4).

Суми, що підлягають розстроченню.

Відповідно до цього Порядку за бажанням страхувальника розстроченню підлягають (п. 2 Порядку):

1) суми штрафів та пені,

накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року згідно з ч. 8 та 9 ст. 106 Закону № 1058;

2) суми штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що

виникли до 1 січня 2009 року, згідно з п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058;

3) суми штрафів та пені, накладених (нарахованих) згідно з

п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, у разі невиконання умов окремого договору.

Слід зазначити, що розстроченню також підлягають навіть ті суми штрафів та пені, які на 11.06.2009 р. є предметом судового розгляду (

п. 10 Порядку).

Процедура розстрочення.

Страхувальник, який бажає розстрочити суми штрафів та пені, надає (надсилає) управлінню ПФУ за місцем взяття його на облік Заяву (додаток 1 до Порядку).

Після одержання

Заяви ПФУ визначає суму штрафів та пені, що підлягає розстроченню, згідно з картками особових рахунків платників та протягом 10 робочих днів вручає (надсилає) страхувальнику Рішення про розстрочення (додаток 2 до Порядку).

На підставі цього

Рішення зі страхувальником укладається Договір про розстрочення (додаток 3 до Порядку).

Якщо страхувальник не сплачував страхові внески до 01.01.2009 р., то на нього згідно з попередньою редакцією

п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 повинні були накласти штрафи і пеню. Для того щоб уникнути застосування таких штрафів і пені, страхувальник одночасно з Договором про розстрочення укладає з ПФУ і Договір про сплату страхових внесків (додаток 4 до Порядку). Згідно з цим Договором страхувальник зобов’язується протягом 6 місяців з моменту укладення такого Договору сплатити заборгованість із страхових внесків, що склалася на 1 січня 2009 року. Якщо така заборгованість буде сплачена у повному обсязі і страхувальник не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у період дії цього договору, штрафи та пеня, накладені (нараховані) згідно з п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, за цей період не накладатимуться (не нараховуватимуться).

Сплата розстрочених сум

. Розстрочені суми штрафів та пені потрібно сплачувати рівними частками протягом усього терміну розстрочення у строки, установлені для місячного базового звітного періоду, тобто не пізніше ніж через 20 (28 — для гірничих підприємств) календарних днів із дня закінчення звітного періоду (місяця). Тривалість терміну розстрочення згідно з п. 3 Порядку складає 60 календарних місяців. При цьому на здійснення першого платежу надається відстрочка на 90 календарних днів.

Дострокове розірвання договору про розстрочення

. Договір про розстрочення підлягає достроковому розірванню у випадку, якщо страхувальник:

не сплачує у повному обсязі поточні платежі зі сплати страхових внесків;

не сплачує чергову частку розстроченої заборгованості зі сплати штрафів та пені протягом 3 базових звітних періодів.

У випадку дострокового розірвання

Договору про розстрочення з дня такого розірвання страхувальник зобов’язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу зі сплати штрафів та пені.

Постанова, що коментується, набрала чинності 3 липня 2009 року.

 

 

 

Пенсійний фонд України

 

Порядок проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року

 

Затверджено постановою правління від 21 травня 2009 року № 15-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 р. за № 521/16537

 

1. Цей

Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування».

2. За бажанням страхувальника розстроченню підлягають:

1) суми штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року згідно з частинами восьмою та дев’ятою статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому суми штрафів та пені, сплачені та зараховані відповідно до частини п’ятої статті 106 зазначеного Закону, розстрочуються в сумі, що не перевищує суму простроченої заборгованості із сплати страхових внесків (недоїмки) станом на 1 січня 2009 року;

2) суми штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року, згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

3) суми штрафів та пені, накладених (нарахованих) згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі невиконання умов окремого договору.

Не підлягають розстроченню суми накладених (нарахованих) у зазначений період штрафів та пені, що сплачені страхувальником, який станом на 1 січня не має заборгованості перед Пенсійним фондом України із сплати страхових внесків, штрафів та пені.

3. Суми штрафів та пені, зазначені у пункті 2 цього Порядку, розстрочуються для сплати рівними частками терміном на 60 календарних місяців, починаючи з місяця набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» з відстроченням першого платежу на 90 календарних днів.

4. Розстрочення здійснюється за рішенням органів Пенсійного фонду України за заявою страхувальника, яка надається (надсилається) управлінню Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті за місцем взяття на облік страхувальника за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Після одержання заяви від страхувальника управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті визначає суму штрафів та пені, яка підлягає розстроченню, згідно з картками особових рахунків платників та протягом 10 робочих днів вручає (надсилає) страхувальнику рішення про розстрочення за формою згідно з додатком 2* до цього Порядку.

6. На підставі рішення про розстрочення управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті укладає з страхувальником договір про розстрочення за зразковою формою згідно з додатком 3* до цього Порядку.

7. Сума розстроченого боргу зі сплати штрафів та пені вилучається із картки особового рахунку платника датою укладення договору про розстрочення та обліковується у картці розстрочених сум.

8. Сплата розстрочених сум здійснюється рівними частками у строки, установлені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для місячного базового звітного періоду.

9. Керівник управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті зобов’язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору про розстрочення, якщо страхувальник:

не сплачує у повному обсязі поточні платежі із сплати страхових внесків;

не сплачує чергову частку розстроченої заборгованості зі сплати штрафів та пені протягом трьох базових звітних періодів.

З дня дострокового розірвання договору про розстрочення страхувальник зобов’язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу зі сплати штрафів та пені.

Несплачені суми розстрочених штрафів та пені переносяться із картки розстрочених сум до картки особового рахунку страхувальника днем розірвання договору про розстрочення.

10. Суми штрафів та пені, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» є предметом судового розгляду, підлягають розстроченню відповідно до цього Порядку.

11. Страхувальнику, який протягом шести місяців з дня укладення окремого договору у повному обсязі сплатить заборгованість із страхових внесків, що склалася на 1 січня 2009 року, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у період дії цього договору, штрафи та пеня, накладені (нараховані) згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за цей період не накладаються (не нараховуються).

Зазначений договір укладається одночасно з договором про розстрочення за зразковою формою згідно з додатком 4*.

* Не наводиться. — Прим. ред.

 

Директор департаменту надходження доходів В. Литвиненко

 

 

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі