Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Закупівля сільгосппродукції у фізичної особи: правила оформлення та облік

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2009/№ 22
Друк
Стаття

ЗАКУПІВЛЯ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

у фізичної особи: правила оформлення та облік

 

Для підприємств громадського харчування та роздрібної торгівлі непоодинокі випадки, коли вони вдаються до закупівлі сільськогосподарської продукції у фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності на ринку чи безпосередньо їхніх підсобних господарствах. При цьому часто виникають запитання, як правильно оформити такі дії та в яких випадках потрібно здійснювати оподаткування таких операцій. Тому про це і поговоримо у статті.

Сергій ДЕЦЮРА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 1063

— Порядок видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, затверджений постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1063.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Методрекомендації № 157

— Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157.

 

Питання оформлення закупівлі

Здійснення закупок за готівку

. Як правило, закупівля сільськогосподарської продукції проводиться суб’єктами господарювання через підзвітних осіб за готівкові кошти. Зазвичай здійснюються ці дії в такій послідовності:

1. Підзвітній особі видають аванс на закупівлю сільгосппродукції.

2. Підзвітна особа здійснює закупівлю сільгосппродукції.

3. Підзвітна особа розраховується за закуплену продукцію з можливим утриманням податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО).

4. Підзвітна особа складає та подає на затвердження

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, форма якого затверджена наказом ГНАУ від 19.09.2003 р. № 440 (далі — Звіт).

5. Підзвітна особа передає продукцію на склад (у виробництво).

Виконання таких операцій справа не складна, але є певні особливості, які потрібно враховувати.

Так,

при видачі авансу підзвітній особі потрібно враховувати, що згідно з п. 2.11 Положення № 637 видавати готівкові кошти під звіт на закупівлю сільгосппродукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт уключаючи день отримання готівкових коштів. При цьому у видатковому касовому ордері в полі «Підстава» потрібно зазначати, що грошові кошти було видано саме на закупівлю сільгосппродукції.

Звітуватися за видані кошти згідно з

п.п. 9.10.2 Закону про податок з доходів потрібно до закінчення 3 банківського дня, наступного за днем закінчення виконання цивільно-правової дії, тобто здійснення закупівлі.

Саме тут виникає запитання: «Як співставити норми

Положення № 637 та Закону про податок з доходів, адже в законодавстві це питання і до цього часу залишається неузгодженим?».

Нацбанк у

листі від 11.09.2007 р. № 11-115/3400-9224 наголошує, що норми Положення № 637 застосовуються лише в частині, що не суперечить Закону про податок з доходів, і при визначенні строку звітування необхідно керуватися саме цим Законом. Тому, на думку редакції, звітувати при видачі коштів на закупівлю продукції можна до закінчення 3 банківського дня наступним за днем купівлі сільгосппродукції, незважаючи на те що купівля продукції могла бути здійснена на 10 робочий день від дня видачі готівки.

Однак

обережним варіантом є подання підзвітною особою Звіту та залишку коштів до закінчення 3 банківського дня, наступного за днем купівлі сільгосппродукції, але не пізніше 10 робочих днів із дня видачі готівки на зазначені цілі (саме такий підхід часто застосовують на практиці).

Якщо ж підзвітній особі одночасно видано готівку як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної сировини), то строк, на який видано готівку під звіт для виконання таких завдань, може бути продовжено до завершення строку відрядження. Звітувати за використані кошти підзвітна особа зобов’язана до закінчення 3 банківського дня, наступного за днем закінчення відрядження, у тому числі і щодо сільгоспзакупівель (

п.п. 9.10.2 Закону про податок з доходів).

Крім того, потрібно мати на увазі, що на видачу коштів підзвітній особі на закупівлю сільгосппродукції не поширюється 10-тисячне обмеження

при проведенні грошових розрахунків, установлене п. 2.3 Положення № 637, оскільки продавець сільгосппродукції є звичайною фізичною особою, а не суб’єктом підприємницької діяльності.

Звітуючи за використані кошти, підзвітна особа повинна подати до бухгалтерії

Звіт та Закупівельні акти, які підтверджують здійснені витрати.

Складання Закупівельного акта.

Форма Закупівельного акта наведена в додатку 5 до п. 2.1 Методрекомендацій № 157, але ця форма носить лише рекомендаційний характер, тому що і самі Методрекомендації № 157 носять рекомендаційний характер. У той же час Мінекономіки у своєму листі від 09.02.2005 р. № 54-51/71* та Мінфін у листах від 30.07.2004 р. № 31-03430-03-29/13806** та від 03.12.2004 р. № 31-03430-01-10/22335 наполегливо рекомендують при закупівлі сільгосппродукції користуватися саме такою формою акта. Але при цьому вони відзначають, що до акта можна вносити корективи для урахуванням потреб підприємства та вимог законодавства. Ураховуючи це, радимо форму Закупівельного акта доповнити такими даними:

* Див. ком. «Акт про закупівлю сільгосппродукції: яким він має бути» // «БТ», № 2005, № 15, с. 12.

** Див. ком. «Як оформити закупівлю сільгосппродукції у фізичної особи — рекомендації Мінфіну» // «БТ», 2004, № 35, с. 11.

— ідентифікаційний номер продавця — для заповнення

ф. № 1ДФ;

— реквізити

Довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку за формю № 3ДФ (затверджена постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1063; далі — Довідка), яка дає право не утримувати ПДФО при закупівлі продукції.

Приклад заповнення

Закупівельного акта, доповненого вищеназваними реквізитами, наведено на рис. 2 на с. 33.

 

Оподаткування закупівлі

При здійсненні закупівлі сільгосппродукції у фізичних осіб, які не є підприємцями у суб’єктів підприємницької діяльності, виникає запитання: в яких випадках потрібно утримувати ПДФО, а в яких це робити не потрібно? Розглянемо кожний з цих випадків окремо.

ПДФО не утримується.

Звільнення від ПДФО передбачено п.п. 4.3.36 Закону про податок з доходів, а саме: не обкладається ПДФО дохід від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (уключаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих для:

а) ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю);

б) будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках);

в) ведення садівництва;

г) індивідуального дачного будівництва.

Щоб підтвердити своє право на отримання неоподатковуваного доходу,

продавець сільгосппродукції повинен надати податковому агенту Довідку (приклад заповнення див. на рис. 3 на с. 33). Ця Довідка видається згідно з Порядком № 1063 безоплатно сільською, селищною, міською радою власнику сільськогосподарської продукції (уключаючи продукцію первинної переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем проживання на підставі письмової заяви строком на 3 роки.

Для того щоб з фізичної особи при здійсненні реалізації сільгосппродукції не утримували ПДФО, вона повинна пред’явити податковому агенту оригінал

Довідки. У свою чергу податковому агенту варто залишити у себе ксерокопію Довідки (листи ДПАУ від 05.09.2006 р. № 9867/6/17-0716 і від 22.12.2006 р. № 24159/7/17-0717*). Якщо зняти копію немає можливості, буде достатнім зазначити її реквізити (№ , дата та ким видана) у Закупівельному акті (на це, зокрема, указано у консультаціях у журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 37, с. 21; 2007, № 22, с. 20).

* Див. ком. «Чи утримувати податок з доходів при закупівлі сільгосппродукції у фізичних осіб — це залежить від наявності Довідки за формою № 3ДФ» // «БТ», 2007, № 6, с. 9.

Крім того, потрібно пам’ятати, що згідно з

п. 1.15 Закону про податок з доходів податкові агенти (якими виступають покупці сільгосппродукції) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. Тому при отриманні Довідки податковий агент повинен уважно її перевірити і прийняти рішення про утримання ПДФО.

Перевіряє при цьому податковий агент,

по-перше, термін дії Довідки, оскільки вона має обмежений термін дії (3 роки). Хоча, у принципі, прострочені Довідки можуть з’явитися лише після 9 серпня 2009 року, тому що тільки в цей день спливає три роки з моменту набрання чинності постановою № 1063.

По-друге

, потрібно звернути увагу, чи зареєстровано Довідку відповідною сільською, селищною або міською радою (чи є печатка та підпис голови (секретаря) відповідної ради).

По-третє

, продукція, що придбавається, повинна відноситися до сільськогосподарської. Під сільськогосподарською продукцією розуміють згідно із Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV товари, які підпадають під визначення 1 — 24 груп УКТ ЗЕД (крім підакцизних товарів). Як зазначають фахівці ДПАУ, назви видів сільськогосппродукції мають відповідати назвам, зазначеним у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 (розділи 01, 02)**.

** Див. «Обов’язки податкових агентів при пільговому оподаткуванні доходів громадян від продажу власної сільгосппродукції» // «Вісник податкової служби України», 2006, № 37, с. 21.

По-четверте,

продаж сільгосппродукції має бути проведено власником такої продукції. На практиці це зводиться до того, що в документі, яким оформляють закупівлю сільгосппродукції (Закупівельний акт), продавцем повинен бути зазначений саме власник цієї продукції (тобто особа зазначена в Довідці). У випадку, якщо продавцем зазначена інша особа, яка не є власником сільгосппродукції, з виплаченого доходу при його виплаті слід утримати ПДФО.

По-п’яте,

продавець повинен дотримуватися вимог до розміру земельної ділянки, на якій вирощується продукція. Зазначимо, що відповідають за достовірність інформації, зазначеної у Довідках, сільські, селищні та міські ради, що їх видали. З цього можна б було дійти висновку, що податковий агент не має перевіряти виконная цієї вимоги: наявність Довідки уже є підставою для неутримання податку. Однак, на думку ДПАУ (лист від 07.11.2007 р. № 11182/6/17-0716, № 22642/7/17-0717 // «БТ», 2007, № 50, с. 5), це абсолютно не звільняє від відповідальності податкового агента, який при наданні Довідки фізичною особою має пересвідчитися, що її видано за встановленою формою і в ній заповнено всі реквізити, визначені Порядком № 1063 . Тому, особі, яка відповідає за закупівлю, варто перевірити і «контрольні точки» щодо площі земельної ділянки.

Так, земельну ділянку має бути призначено для ведення особистого селянського господарства, а розмір її

не може бути більшим за 2 га (ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV).

При цьому, якщо розмір особистого селянського господарства

було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), то дохід від вирощеної на таких ділянках сільськогосподарської продукції обкладається ПДФО. Винятком вважається збільшення земельної ділянки в межах 2 га незалежно від того, як її було збільшено (шляхом дарування, успадкування, купівлі тощо). Такої ж думки дотримується і ДПАУ у листах від 05.01.2005 р. № 83/6/17-3116 і від 09.08.2005 р. № 7582/6/17-3116*.

* Див. ком. «Купівля сільгосппродукції у фізичних осіб: коли утримувати податок — роз’яснення ДПАУ» // «БТ», 2005, № 36, с. 8.

Таким чином, якщо доходи, отримані від продажу сільгосппродукції, вирощеної на земельних ділянках, розмір яких

у межах 2 га (зі збільшенням чи без нього), то ПДФО вони не обкладаються, якщо їх розмір перевищує 2 га, то ПДФО утримується.

Крім того, потрібно враховувати і вимоги, встановлені для інших земельних ділянок, на яких вирощується сільгосппродукція. Так, згідно зі

ст. 121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

— для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, у містах — не більше 0,10 га;

— для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

– для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,1 га.

Якщо всі вимоги виконано, податок не утримується.

ПДФО утримується

. Якщо фізична особа не надає податковому агенту Довідку або надана Довідка не відповідає вимогам, з доходу, що виплачується фізичній особі при придбанні у неї продукції, необхідно утримати ПДФО.

При стягненні ПДФО з цього доходу потрібно пам’ятати, що він утримується і сплачується не за рахунок коштів покупця (податкового агента), а за рахунок доходу, що виплачують продавцю сільгосппродукції (фізичній особі).

Як усі розуміють, продавець навряд чи забажає віддати частину свого доходу — він бажає продати свою продукцію за певну суму коштів. Для того щоб виплатити покупцю певну суму коштів, у

Закупівельному акті необхідно зазначити суму продажу в розмірі, розраховану виходячи з урахуванням натурального коефіцієнта (1,176471).

Наприклад, покупець бажає отримати за свою продукцію 200 грн., у

Закупівельному акті потрібно буде відобразити 235,29 грн. (200 грн. х х 1,176471). У результаті таких дій сума податку з доходів фізичних осіб буде становити 235,29 х 15 % = 35,29 грн., на руки фізичній особі буде виплачено 200 грн., а витрати на закупівлю підприємство понесе у сумі 235,29 грн.

У випадку ж коли підприємство з якихось причин не утримало ПДФО (у

Закупівельному акті зазначено суму, яка фактично виплачена на руки продавцю), податок усе одно потрібно визначити і сплатити, але все це потрібно робити за рахунок власних коштів з урахуванням «натурального коефіцієнта». Різниця між цією ситуацією і описаною вище полягає в тому, що в ній до валових витрат буде віднесено лише договірна вартість сільгосппродукції (яка зазначена в Закупівельному акті), без урахування ПДФО.

 

Приклад

Менеджеру із закупівлі ТОВ «Корчма» Жуку Л. П. було видано підзвіт на закупівлю сільськогосподарської грошові кошти в сумі 400 грн. Продукти закуплено у фізичної особи, котра не є суб’єктом підприємницької діяльності, та оприбутковано на підставі Закупівельного акта. Ринкова вартість продукції склала 310 грн. Після закупівлі продукції працівник склав Звіт. Невикористані кошти повернено до каси підприємства у встановлений термін.

Варіант А.

Продавець надав Довідку (вимогу п.п. 4.3.36 Закону про податок з доходу виконано).

Варіант Б.

Продавець не надав Довідку.

Варіант В.

Покупець помилково не здійснив утримання ПДФО при виплаті доходу у випадку, коли його утримувати було обов’язково.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Видані грошові кошти під звіт із каси підприємства на закупівлю сільгосппродукції

372

301

400,00

Варіант А: ПДФО не утримується

2. Відображено отримання закупленої продукції та залік заборгованості

20, 281

685

310,00

685

372

310,00

3. Повернено працівником невикористану суму грошових коштів до каси підприємства

301

372

90,00

Варіант Б: ПДФО утримується*

2. Відображено отримання закупленої продукції та залік заборгованості

20, 281

685

364,71

685

372

310,00

3. Утримано ПДФО із виплаченого доходу продавцю сільгосппродукції

685

641/ПДФО

54,71

4. Повернено працівником невикористану суму грошових коштів до каси підприємства

301

372

90,00

5. Сплачено ПДФО до бюджету наступного банківського дня після затвердження Звіту**

641/ПДФО

311

54,71

Варіант В: ПДФО утримується, без відображення у Закупівельному акті

2. Відображено отримання закупленої продукції та залік заборгованості

20, 281

685

310,00

685

372

310,00

3. Повернено працівником невикористану суму грошових коштів до каси підприємства

301

372

90,00

4. Утримано ПДФО, нараховано виходячи з виплаченої продавцю сільгосппродукції***

949

685

54,71

685

641/ПДФО

54,71

* Оскільки продавцю сільгосппродукції необхідно виплатити дохід уже з урахуванням ПДФО, то вартість такої продукції згідно із Закупівельним актом становитиме: 310,00 х 1,176471 = 364,71. Відповідно сума ПДФО становитиме: 364,71 х 15 % = 54,71 грн. При цьому ПДФО утримується в день затвердження Звіту, а перераховується до бюджету не пізніше наступного банківського дня.

** Це підтверджують і податківці в листі від 01.10.2007 р. № 11925/5/17-0716//«БТ», 2007, № 44, с. 7.

*** Оскільки податковий агент не утримав ПДФО і не відобразив його у Закупівельному акті, то утримувати його потрібно із застосуванням «натурального коефіцієнта». У такому випадку розмір ПДФО становитиме (310,00 х 1,176471) х 15 % = 54,71 грн. При цьому сума утриманого ПДФО не буде відображатися у складі валових витрат понесених на закупівлю сільгосппродукції.

 

У

Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума доходу, виплаченого фізичній особі за придбану в неї сільгосппродукцію, що не оподатковується ПДФО відповідно до п.п. 4.3.36 Закону про податок з доходів , відображається з ознакою доходу «53» (варіант А).

При заповненні

ф. № 1ДФ у разі виплати доходу фізичній особі за придбану в неї сільгосппродукцію, що оподатковується ПДФО, є два підходи заповнення:

згідно з першим підходом (його пропонує ДПАУ, зокрема, у листі від 07.11.2007 р. № 11182/6/17-0716, № 22642/7/17-0717 // «БТ», 2007, № 50, с. 5) необхідно відображати виплаченний дохід з ознакою «53», оскільки за цією ознакою відображаються будь-які доходи (як оподатковувані, так і не оподатковувані) виплачені при купівлі сільгосппродукції.

згідно з другим підходом, такі доходи потрібно відображати з ознакою «14», тому що в розшифровці до ознаки «53» наявне лише посилання на п.п. 4.3.36 Закону про податок з доходів, в якому йдеться про неоподаткований дохід. Саме такої думки дотримується редакція. Та все ж зазначимо, що обидва варіанти допустимі, оскільки чітких правил щодо заповнення ф. № 1ДФ у такому випадку немає.

На цьому все. Сподіваємося що ця стаття допоможе правильно здійснити закупівлю сільгосппродукцію та без проблем оформити відповідні документи.

 

№ п/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант А

15

1234567891

310,00

310,00

53

Варіант Б

15

1234567891

364,71

364,71

54,71

54,71

14

Варіант В

15

1234567891

364,71

364,71

54,71

54,71

14

Рис. 1

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

img 1

Рис. 2

 

img 2

Рис. 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі