Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація з ПДВ для переробних підприємств — заповнюємо разом

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 18
Друк
Стаття

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ

для переробних підприємств — заповнюємо разом

 

Приводом для написання цієї статті став лист ДПАУ від 13.04.2009 р. № 7767/7/16-1117. У ньому ДПАУ роз’яснила, як переробникам потрібно заповнити «непристосовану» загальну декларацію з ПДВ за березень та I квартал 2009 року з урахуванням того, що з 17.03.2009 р. почав діяти новий механізм дотаційних виплат. Там же наведено приклад заповнення спецдекларації з ПДВ за квітень за новою, ще не затвердженою формою.

У сьогоднішній статті докладно розглянемо ці приклади, а також розповімо, що робити переробникам — платникам ПДВ, якщо вони заповнили та подали декларацію з ПДВ за березень 2009 року без урахування рекомендацій, викладених у квітневому листі ДПАУ.

Наталія ГОЛОСКУБОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 922

— Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 04.02.2009 р. № 922-VI.

Порядок № 166 —

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166.

Порядок № 805 —

Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджений постановою КМУ від 12.05.99 р. № 805.

Порядок № 291 —

Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджений постановою КМУ від 02.04.2009 р. № 291 (див. додаток «Документи» // «БТ», 2009, № 16, с.21).

Лист № 7767

— лист ДПАУ від 13.04.2009 р. № 7767/7/16-1117.

 

Трохи історії

17 березня 2009 року набрав чинності

Закон № 922. Ним було відновлено дотаційні виплати сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, установлені п. 11.21 Закону про ПДВ (цей пункт 1 січня 2009 року було вилучено з цього Закону). Такого моменту очікували багато як переробників, так і сільгосптоваровиробників. Тільки-от власне порядку обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій, не було. Він з’явився лише на початку квітня 2009 року — Кабмін своєю постановою від 02.04.2009 р. № 291 затвердив довгоочікуваний Порядок*. Незважаючи на те що постанова набрала чинності 10 квітня 2009 року, новий механізм дотаційних виплат починає діяти з 17 березня 2009 року . У результаті переробні підприємства зіткнулися з проблемою заповнення загальної декларації з ПДВ з урахуванням нових березневих змін. Адже форма загальної декларації не передбачає відображення дотаційних виплат, а спеціальної декларації для переробних підприємств немає. Більше того, граничний строк подання декларації з ПДВ за березень уже наближався, а ДПАУ мовчала.

* Див. ком. «Дотації сільгосптоваровиробникам: Кабмін затвердив новий Порядок виплат за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі» // «БТ», 2009, № 16, с. 4.

ДПАУ роз’яснила, як слід заповнити декларацію з ПДВ за березень (I квартал) і за квітень (II квартал) з урахуванням березневих змін,

лише в середині квітня. У своєму листі № 7767** вона навела конкретні приклади (ми сьогодні їх розглянемо) щодо заповнення декларації з ПДВ та повідомила, що підготовлено проект наказу «Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість»***, яким передбачається:

— затвердження форми податкової декларації з ПДВ (

переробного підприємства);

— унесення змін до

Порядку № 166);

— уведення додатка 3 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (

переробного підприємства))» до Порядку № 166.

** Див. ком. «Як заповнити декларацію з ПДВ переробним підприємствам за березень (I квартал) та за квітень (II квартал) 2009 року — роз’яснює ДПАУ» // «БТ», 2009, № 16, с. 7

*** Проект наказу ДПАУ та аналіз впливу цього регуляторного акта розміщено на веб-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

Безумовно, рекомендації, викладені в

листі № 7767, будуть і цікаві, і корисні квартальним платникам ПДВ (звичайно, якщо до цього моменту не затвердять окрему нову форму декларації з ПДВ для переробних підприємств, що малоймовірно). Але що робити переробникам, які не встигли скористатися цими податковими рекомендаціями при заповненні загальної декларації за березень 2008 року? Адже ДПАУ видала лист № 7767 насправді пізно. Відповідь на це запитання ви знайдете в сьогоднішній статті.

Перш ніж перейти до детального аналізу податкового роз’яснення, нагадаємо основні моменти відображення дотаційних виплат у декларації з ПДВ.

 

Доля дотацій у декларації з ПДВ

Згідно з

п. 6 Порядку № 291 переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період повинні вести окремий податковий та бухгалтерський облік готової продукції (ГП), виготовленої з поставлених сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі. Такий облік слід вести починаючи з 17 березня 2009 року (саме з цієї дати починає діяти новий механізм дотаційних виплат і набирає чинності п. 11.21 Закону про ПДВ). За результатами такого окремого обліку переробні підприємства відповідно до вимог Закону про ПДВ:

визначають суми податкових зобов’язань і податкового кредиту, що виникають у зв’язку з переробкою та поставкою зазначеної вище продукції;

складають окрему (спеціальну) декларацію з ПДВ, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до податкового органу.

При заповненні такої окремої (спеціальної) декларації з ПДВ слід пам’ятати: якщо:

сума податкового кредиту перевищить суму податкових зобов’язань, то така сума перевищення покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів;

— товари (послуги), основні фонди, виготовлені чи придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення ГП зі спецсировини, а частково — для інших товарів (послуг), то

сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється. Розподіляється «вхідний» ПДВ пропорційно часткам використання таких товарів (послуг), основних фондів у виготовленні ГП зі спецсировини та відповідно за іншими операціями.

Сума ПДВ, визначена до сплати

за окремою (спеціальною) декларацією з ПДВ, перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, установлені для сплати ПДВ (п. 6 Порядку № 291). ДПАУ у своєму листі від 10.04.2009 р. № 7647/7/16-1117 написала, що сплата суми ПДВ переробним підприємством на його небюджетний рахунок здійснюється у строки, установлені для сплати ПДВ, з урахуванням щотижневих перерахувань сум ПДВ, нарахованих на обсяги поставленої ним ГП . Не виключено, що це слід розуміти як акумуляцію всієї суми ПДВ, нарахованого на обсяг поставки, тоді як у Порядку № 291 ідеться про перерахування наприкінці кожного робочого тижня не всієї суми ПДВ, а тільки половини, і не нарахованої, а такої, що надійшла на поточний рахунок.

Переробні підприємства

мають подати до податкового органу реєстр платіжних документів на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписки територіальних органів Держказначейства з небюджетного рахунка не пізніше останнього календарного дня місяця, наступного за звітним періодом (п. 6 Порядку № 291). Раніше (у період дії старого Порядку № 805) вони подавалися разом з декларацією з ПДВ. Якщо такі документи не буде подано, то визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума ПДВ вважатиметься такою, що використовується переробним підприємством не за цільовим призначенням та підлягають стягненню до держбюджету.

Зверніть увагу: вимоги нового

Порядку № 291 розраховано на те, що форму декларації з ПДВ вже адаптовано до правил обліку таких операцій. У тексті Порядку № 291 таку декларацію названо окремою податковою декларацією. На сьогодні такої форми немає (вона лише у проекті). Це ДПАУ чудово знає. Тому й видала свій квітневий лист, в якому роз’яснює, як слід переробникам заповнити «непристосовану» загальну декларацію з ПДВ за березень (I квартал) 2009 року і спеціальну (окрему) декларацію з ПДВ за квітень (II квартал) 2009 року.

 

Заповнюємо декларацію з урахуванням рекомендацій ДПАУ

Загальна декларація з ПДВ за березень.

ДПАУ пропонує переробникам до моменту появи спеціальної (окремої) декларації з ПДВ заповнити за березень 2009 року лише загальну декларацію.

Порядок заповнення загальної декларації такий. Спочатку до загальної декларації потрібно включити

всі операції з поставки та придбання товарів, послуг, основних фондів як до 17 березня 2009 року (дати набуття чинності п. 11.21 Закону про ПДВ), так і після цієї дати. Потім з цієї ж загальної декларації з ПДВ потрібно виключити за період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. операції з поставки сільгосппідприємствами молока та м’яса в живій вазі та операції з придбання товарів, послуг, основних фондів, задіяних у цій діяльності. Для цього в декларації з ПДВ слід використовувати коригувальні рядки 8.4 і 16.4. У результаті виключені із загальної декларації операції не впливають на суму податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (див. «Як заповнити загальну декларацію за березень (I квартал) 2009 року»).

 

Як заповнити загальну декларацію за березень (І квартал) 2009 року

Витяг із листа № 7767

«У період до реєстрації наказу податкова звітність з податку на додану вартість за березень 2009 року або за І квартал 2009 року складається переробними підприємствами з урахуванням наступних особливостей

.

1. У податковій декларації з податку на додану вартість, по якій проводяться розрахунки з бюджетом:

1.1.

Загальний обсяг поставки та придбання товарів (послуг), здійснених протягом звітного податкового періоду, як тих, що здійснені до набрання чинності Законом, так і тих, що здійснені після, у повному обсязі включаються до відповідних рядків декларації та до додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

1.2.

Операції з поставки готової продукції, виготовленої на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. загальною сумою зі знаком «-» відображаються у рядку 8.4 «інші випадки» та у розділі І «Коригування податкових зобов’язань» додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

1.3.

Товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/ або придбані у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., які використовуються для виготовлення готової продукції, загальною сумою зі знаком «-» відображаються у рядку 16.4 «інші випадки» та у розділі ІІ «Коригування податкового кредиту» додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

 

Зверніть увагу: якщо по 12 травня 2009 року* не буде форми нової спеціальної декларації з ПДВ, то квартальним платникам ПДВ доведеться заповнити загальну декларацію з ПДВ за I квартал 2009 року з урахуванням наведених вище рекомендацій податкових органів. Фрагмент заповнення загальної декларації за березень 2009 року наведено на рис. 1 (с. 18). Його ми взяли з

листа № 7767.

* Граничний строк подання декларації з ПДВ за I квартал 2009 року.

Як ви розумієте, якщо в декларації заповнено рядок 8 або 16, то без

Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (додатка 1 до податкової декларації), що заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних, не обійтися. Фрагмент додатка 1 наведено на рис. 2 (с. 19). Зверніть увагу на заповнення:

— графи 8 розділу I і II

додатка 1. У цій графі слід зазначити підставу для коригування податкового зобов’язання і податкового кредиту з ПДВ. ДПАУ рекомендує зробити такий напис: «п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ»;

граф 2 і 3. У них указуються найменування та ІПН одержувача (покупця) і постачальника (продавця). У цій ситуації переробнику — платнику ПДВ у цих графах слід зазначити своє найменування та свій ІПН.

 

img 1
img 2

Рис. 1.

Фрагмент заповнення загальної декларації з ПДВ за березень 2009 року

 

img 3

Рис. 2.

Фрагмент заповнення додатка 1 до декларації за березень 2009 року

Спецдекларація з ПДВ за квітень

. У наступному звітному періоді (у квітні 2009 року) платник ПДВ має включити до декларації (але вже за новою формою, спеціально розробленою для переробних підприємств) операції, виключені із загальної декларації за березень 2009 року. Перенесення операцій за період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. до нової спецдекларації з ПДВ здійснюється за допомогою саме тих коригувальних рядків (8.4 і 16.4), тільки вже зі знаком «+» (див. «Як заповнити спецдекларацію з ПДВ за квітень (II квартал) 2009 року»).

 

Як заповнити спецдекларацію з ПДВ за квітень (ІІ квартал) 2009 року

Витяг із листа № 7767

«2.

При поданні звітності за наступний звітний податковий період (квітень 2009 року або ІІ квартал 2009 року) у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) проводиться коригування з урахуванням показників березня 2009 року:

2.1

. Операції з поставки готової продукції, виготовленої на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. загальною сумою зі знаком « + » відображаються у рядку 8.4 «інші випадки» та у розділі І «Коригування податкових зобов’язань» додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)».

2.2

. Товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/ або придбані у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., які використовуються для виготовлення готової продукції, загальною сумою зі знаком «+» відображаються у рядку 16.4 «інші випадки» та у розділі ІІ «Коригування податкового кредиту» додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)».

 

Фрагмент заповнення спецдекларації з ПДВ за квітень 2009 року показано на рис. 3 (с. 29). До спецдекларації потрібно додати

нову форму Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), оскільки в ній буде заповнено рядки 8.4 і 16.4. Фрагмент заповнення табличної частини цього додатка не наводитимемо: він практично такий самий, як показано на рис. 2. Єдину відмінність — суму показників ряд. 8.4 і 16.4 — слід відобразити зі знаком «-».

Як бачимо, у наведених прикладах нічого складного немає. ДПАУ наочно продемонструвала порядок заповнення обох видів декларацій та додатків до них. Але що робити тим переробникам, які подали загальну декларацію з ПДВ за березень 2009 року без урахування цих рекомендацій? Розгорнуту відповідь на це запитання дамо в наступному розділі статті.

 

Якщо заповнили декларацію без урахування рекомендацій

Відразу зауважимо, що заповнення загальної декларації з ПДВ за березень 2009 року без урахування рекомендацій ДПАУ не є помилкою. Однак не виключено, що багато які переробники підуть назустріч сільгосппідприємствам і не залишать їх без дотацій за період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. Але що для цього потрібно зробити? Для цього переробникам доведеться

подати Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 5, (далі — УР) до загальної декларації з ПДВ за березень 2009 року, в якому буде враховано всі рекомендації ДПАУ. Подаючи УР, слід пам’ятати:

— одним УР можна виправити помилки

лише однієї раніше поданої декларації;

— за УР не може бути зменшено суму податкових зобов’язань, яку не було сплачено до бюджету в попередніх звітних (податкових) періодах;

— УР подається до початку перевірки та з урахуванням строків давності, визначених

ст. 15 Закону № 2181;

— до УР має бути подано відповідні додатки до декларації з ПДВ. Це означає, що додатки подаються не завжди, а лише тоді, коли виправлення помилки зачіпає рядки первісної декларації, до яких раніше додавалися або мали додаватися додатки. У кінці УР проставляємо відповідну позначку про додаток, що подається разом з УР, та про показники рядків, які ми уточнили (у нашому випадку це рядки 8.4 і 16.4).

 

img 4
img 5

Рис. 3.

Фрагмент заповнення спеціальної податкової декларації за квітень 2009 року

 

img 6

Рис. 4.

Фрагмент заповнення УР загальної декларації з ПДВ за березень 2009 року

 

Допущена «помилка» зачепила рядки 8.4 і 16.4 декларації з ПДВ за березень 2009 року. Отже, платник податків зобов’язаний заповнити і подати разом з УР і

додаток 1. У ньому слід розшифрувати лише суми допущеної помилки. Фрагмент заповнення додатка 1 до УР за березень 2009 року матиме такий вигляд, як на рис. 2. Спецдекларацію з ПДВ за квітень 2009 року в цьому випадку буде заповнено згідно з рекомендаціями ДПАУ. Фрагмент заповнення наведено на рис. 3, с. 29.

На цьому закінчуємо статтю. Сподіваємося, що декларацію ви заповните правильно (з урахуванням рекомендацій ДПАУ), а сільгосптоваровиробники без проблем отримають свої дотації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі