Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Виплати працівникам: нарахування та утримання, участь у розрахунку середньої зарплати для соцвиплат і відпускних

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 18
Друк
Стаття

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ:

нарахування та утримання, участь у розрахунку середньої зарплати для соцвиплат і відпускних

 

Пункт
Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої з/п згідно з Порядком:

Нарахування

ВВ

Утримання

№ 1266

№ 100

ПФ

ФТВП, ФБ, ФНВ

ПДФО (ознака доходу)

ПФ

ФТВП, ФБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу згідно з установленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками працівникам та посадовими окладами керівникам, спеціалістам, технічним службовцям, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.2

Суми процентних чи комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, розрахована за ставками (розцінками) авторської (постановної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

При виплаті гонорарів штатним працівникам за авторськими договорами не утримуються та не нараховуються внески до фондів соцстрахування, у тому числі до ПФ. Виняток становлять договори замовлення, виплати за якими обкладаються «зверху» та «знизу» внесками до ПФ, а з 13.01.2009 р. — і внесками «зверху» до ФБ. Винагороди штатним працівникам за авторськими договорами не враховуються при розрахунку середньої зарплати ні за Порядком № 1266, ні за Порядком № 100.

Докладніше див. статтю «Авторська винагорода фізичним особам» // «БТ», 2008, № 30, с. 22.

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках та розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовлення продукції, що виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)

+

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) фізичних осіб, які не значаться у штаті підприємства (за умови, що розрахунки провадяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

— згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності)

-

-

+*

- +**

ВВ

+***
(01)

+*

-

— згідно із зобов’язаннями особам, які є членами наглядової ради чи ревізійної комісії акціонерного товариства

-

-

+

- +**

ВВ

+***
(01)

+

-

Винагороди фізичних осіб за надання послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності)

-

-

-*

- +**

ВВ

+***
(01)

-*

-

*Внесок до ПФ справляється лише в тому випадку, якщо за договорами цивільно-правового характеру виконуються роботи. Якщо за цивільно-правовим договором надаються послуги, то внески до ПФ не сплачуються (див. листи ПФУ від 01.09.2006 р. № 11127/03-02 // «БТ», 2006, № 41, а також від 09.11.2006 р. № 14663/03-30, лист Мін’юсту від 01.12.2006 р. № 21-5-490). У листі від 13.05.2008 р. № 8157/03-20 Пенсійний фонд зазначає: якщо на суму винагороди на надані послуги було нараховано та утримано внесок до ПФ (а це може відбутися в добровільному порядку), то така виплата враховується в системі персоніфікованого обліку.

** З 13.01.2009 р. відповідно до Закону № 799 на суми винагороди фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами нараховується внесок «зверху» до ФБ. Внески до ФТВП та ФНВ на ці виплати не нараховуються.

*** Об’єкт оподаткування не зменшується на суму внеску до ПФ, тобто ПДФО розраховують шляхом множення нарахованого доходу на ставку податку.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

2.2.1

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— інтенсивність праці

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— роботу в нічний час

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— керівництво бригадою

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцем

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— виконання особливо важливої роботи на певний строк

+

+*

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* Якщо така виплата має разовий характер та здійснюється за дорученням, що не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

2.2.1

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— науковий ступінь

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— нормативний час пересування в шахті (руднику) від стовбура до місця роботи і назад працівників, постійно зайнятих на підземних роботах

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.1

— інші надбавки і доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+*

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* За умови одночасного виконання таких вимог:

на ці виплати нараховуються соціальні внески (нагадаємо, що ці виплати мають уключатися до фонду оплати праці та обкладатися податком з доходів і їх розмір не повинен перевищувати граничних витрат на оплату праці, з яких утримуються соціальні внески, у 2009 році 10035 грн.);

ці виплати здійснюються за відпрацьований час.

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2)

+

+*

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* Уключаються до розрахунку середньої зарплати, якщо є виробничими преміями та преміями за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії (перший абзац п. 3 Порядку № 100).

Премії включаються до заробітку того місяця, в якому їх нараховано. Премії, що виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

2.2.3

Процентні чи комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+*

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* За умови, що такі виплати не мають разового характеру.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Оплата за роботу в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.5

Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених законодавством

-

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.6

Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) — місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі внаслідок метеорологічних умов та з вини транспортних підприємств

+

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників

+

+

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

+

-

+

+

ВВ*

+
(01)

+

+

* Сума компенсації включається до ВВ на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток (лист ДПАУ від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116).

2.2.9, 2.3.4

Вартість безкоштовно наданих окремим категоріям працівників згідно із законодавством житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їх оплати:

2.2.9

— у межах норм

-

-

-

-

ВВ*

-*
(33)

-

-

* Не обкладається ПДФО (п.п. 4.3.15 Закону про податок з доходів) та включається до ВВ (п.п. 5.2.11 Закону про податок на прибуток) вартість вугілля та вугільних брикетів, безкоштовно наданих в обсягах та за переліком професій, установленим постановою № 462, платнику податків з числа осіб, які перебувають у трудових відносинах з вуглевидобувним підприємством, а також деяких категорій, перелічених у п.п. 4.3.15 Закону про податок з доходів.

При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля її сума не обкладається податком з доходів (це правило діє з 16.09.2008 р. — дати набуття чинності Законом України від 02.09.2008 р. № 345-VI).

Вартість житла, послуг зв’язку, безкоштовне надання яких окремим категоріям працівників передбачено чинним законодавством, у межах норм не обкладається ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів

2.3.4

— понад установлені норми

+(2), (6)

-

+

+

-

+
(01)

+

+

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту і міського електротранспорту

-

-

-

-

ВВ

-*
(14)

-

-

* Не обкладається ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів

2.2.11

Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем та залишаються у власному постійному користуванні

+2

-

+

+

ВВ*

+**
(09)

+

+

* ВВ, на наш погляд, виникають на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток як витрати на оплату праці. Водночас ДПАУ вважає, що вартість форменого чи іншого одягу працівників уключається до валових витрат лише, якщо він є спеціальним, і тільки в межах установлених норм. Докладніше див. статті «Спецодяг для працівників: деякі питання видачі та використання» // «БТ», 2006, № 7; «Якщо одяг не вписується в норми» // «БТ», 2007, № 12, с. 17.

** Якщо обмундирування (формений одяг деяких категорій службовців) видається в тимчасове користування працівникам відповідно до чинного законодавства, то його вартість не обкладається ПДФО на підставі п.п. 4.3.14 Закону про податок з доходів і включається до ВВ на підставі п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток. Відповідно, в цьому випадку не нараховуються та не утримуються внески на соціальне страхування, у тому числі до ПФ.

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

2.2.12

— оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.12

— суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством*

-(3)

-

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* Аналогічні наслідки настають і при перерахуванні роботодавцем компенсації за невикористану відпустку на нове місце роботи звільненого працівника. Таке перерахування можливе за бажанням працівника згідно зі ст. 24 Закону про відпустки. Нарахування та утримання соцвнесків, у тому числі до ПФ, а також ПДФО має провадити «старий» роботодавець. Цей підхід підтримує ПФ (лист від 21.06.2006 р. № 7902/03-20), ФНВ (лист від 20.06.2006 р. № 157-07-2), Мінпраці (лист від 26.06.2006 р. № 414/020/99-06), ФТВП (лист від 12.02.2008 р. № 02-24-290, див. ком. «Компенсація за невикористану відпустку: при її перерахуванні новому роботодавцю внески до Фонду з тимчасової непрацездатності сплачує старий роботодавець» // «БТ», 2008, № 10, с. 11).

2.2.12

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.12

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

Докладно про розрахунок та оподаткування цього виду відпусток читайте у статті «Навчальна відпустка — як надати і розрахувати відпускні» // «БТ», 2008, № 45, с. 14.

2.2.12

— оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

 

Докладніше див. статтю «Чорнобильці: надаємо пільги за місцем роботи» // «БТ», 2007, № 43, с. 12.

2.2.12

— суми заробітної плати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.12

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.12

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних чи громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+*
(01)

+

+

2.2.12

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному обстеженню, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

-(3)

+(1)

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

2.2.12

— оплата простоїв не з вини працівника

-*

- +(1)**

+

+

ВВ

+
(01)

+

+

* Зауважимо, що Мінпраці має із цього приводу протилежну думку (лист від 19.03.2009 р. № 51/18/99-09). Див. коментар в «БН», 2009, № 17, с. 6.

** Згідно з п. 2 Порядку № 100 виключається з розрахункового періоду час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток чи зберігався частково. При простої не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою та заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати. Якщо ж заробіток за час простою зберігається працівнику повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, брали участь у страйках

-(3)

+(1)*

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

* Якщо заробіток зберігався частково, то така виплата не враховується при розрахунку середньої зарплати.

2.3.2

Винагороди і заохочення, що виплачуються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

2.3.2

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+(6)*

+*

+

+

ВВ(4) /-

+**
(01)

+

+

* Відповідно до Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років для розрахунку відпускних включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. У листах від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 Мінпраці наполягає на тому, що основною умовою обліку цих сум у розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік. Якщо премію за підсумками роботи за рік та за вислугу років нараховано в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2008 рік у грудні 2008 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі в розрахунку. Ми з такою думкою не згодні. Докладніше див. статтю «Розрахунок середньої зарплати для відпускних» // «БТ», 2008, № 22, с. 40.

2.3.2

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію у строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва

+(6)

-(7)

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

2.3.2

— премії працівникам будівельних організацій за введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності

+(6)

-(7)

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

2.3.2

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

+(6)

-(7)

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

2.3.2

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі)

+(6)

-

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім чи більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом)

+(2), (6)

-*

+

+

ВВ(4) /-

+
(01)

+

+

* На нашу думку, систематична матеріальна допомога не повинна враховуватися при розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100, оскільки вона має разовий характер (надається один раз на рік або при настанні певних подій). Такої ж думки дотримується і Мінпраці в листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05.

2.3.4

Витрати соціального характеру в грошовій та натуральній формах:

2.3.4

— витрати у розмірі страхових внесків підприємств (крім добровільного медичного та пенсійного страхування) на користь працівників, пов’язані з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+(2), (6)

-

+

+

-*

+
(01/09)(9)

+

+

* Право на ВВ відсутнє на підставі прямої заборони п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток

витрати в розмірі страхових внесків на обов’язкове страхування працівників (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування)

-

-

-

-

ВВ*

-**
(26)

-

-

* На підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток.

**Не обкладається податком з доходів фізичних осіб не підставі п.п. 4.3.6 Закону про податок з доходів.

2.3.4

— оплата чи дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях

+(2), (6)

-

+

+

ВВ(4) /-

+
(01/09)(9)

+

+

Докладніше див. «Тему тижня» «Харчування працівників» // «БТ», 2008, № 15, с. 38.

2.3.4

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії чи суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства

+(2), (6)

-

+

+

ВВ(4) /-

+
(01/09)(9)

+

+

У такому порядку оподатковується вартість путівок за рахунок коштів підприємства в частині, що оплачується підприємством. Якщо путівка видається працівнику з фонду соціального страхування, то вона не обкладається ні ПДФО, ні соцвнесками, у тому числі до ПФ. Відповідно вартість таких путівок не бере участі в розрахунку середньої зарплати ні за Порядком № 100, ні за Порядком № 1266.

Докладніше див. «Тему тижня» «Путівки» // «БТ», 2008, № 25, с. 30; статтю «Путівки від підприємства-єдиноподатника: особливості надання та обліку» // «БТ», 2008, № 32, с. 19.

2.3.4

— вартість проїзних квитків, що персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспорту загального користування

+(2), (6)

-

+

+

ВВ(4) /-

+
(01/09)(9)

+

+

Докладніше про це читайте у статті «Проїзд працівників за рахунок роботодавця» // «БТ», 2006, № 43.

3.20

— вартість придбаних підприємством проїзних квитків, що персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

ВВ

-
(Х)

-

-

Докладніше про це читайте у статті «Проїзд працівників за рахунок роботодавця» // «БТ», 2006, № 43.

2. ІНШІ ВИПЛАТИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (п. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

3.2

— допомога по вагітності та пологах

-

+* (1)

-

-

-

-
(22)

-

-

* Допомогу по вагітності та пологах потрібно включати до розрахунку оплати відпусток, незважаючи на те що в Порядку № 100 зазначено лише допомогу по тимчасовій непрацездатності. Це пояснюється тим, що відповідно до п. 3 ст. 82 КЗпП час перебування у відпустці по вагітності та пологах уключається до стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки. Крім того, цю виплату спрямовано на компенсацію втрати заробітної плати за період відпустки по вагітності та пологах (п.1 ст. 38 Закону № 2240). Це підтверджується і листом Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13. Див. також примітку до п. 3.3. цієї таблиці.

3.2

— допомога при народженні дитини

х *

 

 

 

 

 

 

 

3.2

— допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

х *

 

 

 

 

 

 

 

* Починаючи з ІІ кварталу 2007 року допомога при народженні дитини, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів через органи праці та соціального захисту населення. Докладніше див. статтю «Дитячі допомоги — що повинні знати роботодавець і працівник» // «БТ», 2008, № 40, с. 27.

3.2

— допомога на поховання

-

-

-

-

-

-
(22)

-

-

3.2

— оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення

-

-

-

-

-

-
(41)

-

-

3.2, 3.3

Лікарняні*:

3.3

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації

-

+1

+

-

ВВ

+
(01)

+

-

3.2

— допомога по тимчасовій непрацездатності (з шостого дня тимчасової непрацездатності)

-

+1

+

-

-

+
(01)

+

-

* Про порядок розрахунку та оподаткування лікарняних докладніше див. «Тему тижня» «Лікарняні» // «БТ», 2008, № 14, с. 32, а також коментар «Лікарняні-2008: обмеження суми лікарняних розміром мінзарплати не діє з 22 травня 2008 року» до листа ФТВП від 18.07.2008 р. № 01-43-1524 // «БТ», 2008, № 34, с. 10.

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

+
(09)

-

-

3.5

Внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників та членів їх сімей*:

— внески за договором довгострокового страхування життя працівника в сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати такого працівника і не більше величини розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 (у 2009 році — 940 грн. на місяць)

-

-

-

-

ВВ**

-**
(04)

-

-

— внески за договором довгострокового страхування життя працівника понад зазначену суму, а також за договорами страхування членів сім’ї

-

-

-

-

-

+
(03)

-

-

— внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників та членів їх сімей***

-

-

-

-

-

+
(03)

-

-

* Докладніше див. статтю «Недержавне пенсійне забезпечення — потурбуємося про забезпечену старість працівників» // «БТ», 2008, № 11, с. 13.

** Право на валові витрати встановлено п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток, а пільга з податку з доходів — абз. «в» п.п. 4.2.4 Закону про податок з доходів.

***Докладніше див. статтю «Медичне страхування працівників підприємства» // «БТ», 2008, № 10, с. 33.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам)

-

-

-

-

ВВ*/-

+
(01)

-

-

* Якщо цю виплату встановлено чинним законодавством, то вона включається до ВВ на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток.

3.8

Суми вихідної допомоги в разі припинення трудового договору

-

-

-

-

ВВ

+*
(01)

-

-

* Сума вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, на думку ДПАУ, підлягає обкладенню ПДФО як дохід у вигляді заробітної плати (лист ДПАУ від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117). Докладніше див. статтю «Вихідна допомога при звільненні» // «БТ», 2007, № 42, с. 21.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунків при звільненні

-

-

-

-

-*

+
(01)

-

-

* На нашу думку, такі суми не можна включати до ВВ, оскільки вони є своєріною штрафною санкцією, що накладається на роботодавця за несвоєчасний розрахунок зі звільненим працівником.

3.10, 3.24

Витрати на навчання:

3.10

— витрати на платне навчання працівників та членів їх сімей, не пов’язані з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом

-

-

-

-

-

+
(09)

-

-

3.24

— витрати на платне навчання, підготовку чи перепідготовку працівників в установах освіти за профілем роботодавця або загальними виробничими потребами роботодавця в межах розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4, з розрахунку на кожен місяць навчання (у 2009 році — 940 грн. на місяць)

-

-

-

-

ВВ(5)

-*
(37)

-

-

* Якщо працівник звільняється протягом такого навчання або до закінчення другого календарного року після закінчення такого навчання, то сплачена за його навчання сума включається в дохід працівника у вигляді додаткового блага та підлягає оподаткуванню.

— понад зазначену суму

-

-

-

-

ВВ(5)

+
(09)

-

-

— витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах осіб, які не перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати в нього після закінчення навчання не менше трьох років

-

-

-

-

ВВ(5)

+
(14)

-

-

Про податкові наслідки при різних варіантах навчання як працівників, так і непрацівників підприємства ви можете прочитати у статті «Навчання працівників за рахунок коштів підприємства» // «БТ», 2008, № 36, с. 21.

3.11

Витрати підприємств на покриття витрат ПФ на виплату і доставку пільгових пенсій

-

-

-

-

ВВ*

-
(Х)

-

-

3.12

Виплати в установленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

-*
(22)

-

-

Відповідно до п.п. 4.3.4 Закону про податок з доходів суми відшкодування розміру шкоди, заподіяної платникові податку внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом, не обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

+*
(10)

-

-

Не обкладається податком з доходів лише сума компенсації за шкоду, заподіяну платнику податку актами і діями, визначеними неконституційними, або заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду, що відшкодовується державою в порядку, установленому законом (абз. «г» п.п. 4.2.10 Закону про податок з доходів).

3.14

Винагорода за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури і мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві.

-

-

+*

-/+**

ВВ

+
(02)

+*

-

* Внесками до Пенсійного фонду щодо неслужбових творів обкладатиметься лише винагорода за авторськими договорами замовлення, тобто коли авторським договором передбачається написання твору для замовника. Див. листи ПФУ від 06.12.2004 р. № 12353/04, від 20.10.2006 р. № 13571/03-20.

 

** Якщо згідно з авторським договором замовлення передбачається написання (створення) твору для замовника, то на суму винагороди з 13.01.2009 р. нараховується внесок до ФБ. Внески до ФТВП і ФНВ на такі виплати не нараховуються.

Докладніше див. статтю «Авторська винагорода фізичним особам» // «БТ», 2008, № 30, с. 22.

3.15

Витрати на відрядження:

— добові у межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати і добові, що виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством

-

-

-

-

ВВ

-
(Х)

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

+
(09)

-

-

Докладніше див. статтю «Наднормативні добові: облік та оподаткування» // «БТ», 2006, № 16.

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно здійснюється в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, що не перевищують граничні норми добових згідно з нормами, установленими постановою № 663 (з 29.03.2008 р. у межах України — 30 грн. без харчування)

-

-

-

-

ВВ

+*
(01)

-

-

— понад граничні норми добових

-

-

-

-

-

+*
(01)

-

-

* Сума цих надбавок має обкладатися ПДФО у складі місячної зарплати такого працівника на загальних підставах (листи ДПАУ від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714// «БТ», 2009, № 9, с. 4 і від 14.05.2007 р. № 4639/6/17-0716) . Винятком може бути ситуація, коли в колективному договорі роботи, що відбуваються в дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначено як відрядження. При цьому такі відрядження має бути відповідно документально оформлено (наказ, посвідчення про відрядження тощо). Докладніше див. статтю «Роз’їзний характер робіт і робота в дорозі

що потрібно знати» // «БТ», 2009, № 14, с. 33.

3.17

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які може бути прирівняно до добових витрат, що виплачуються в період відрядження

-

-

-

-

ВВ

-*
(14)

-

-

* Про необкладення таких сум ПДФО йдеться і в листі ДПАУ від 16.12.2005 р. № 12717/6/17-3116. На нашу думку, такі суми не обкладаються ПДФО, якщо вони не перевищують граничні норми добових витрат, установлені постановою № 663.

3.19

Вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших коштів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією*:

— у межах норм

-

-

-

-

ВВ

-
(14)**

-

-

— понад установлені норми

-

-

-

-

ВВ/-**

+/-**
(09/14)

-

-

* Докладніше див. «Тему тижня» «Спецодяг» // «БТ», 2008, № 29, с. 36.

** Згідно з п.п. 4.3.14 Закону про податок з доходів, якщо видача наднормативного спецодягу спричинена виробничою необхідністю, відповідає Закону про охорону праці та зафіксована в колективному (індивідуальному трудовому) договорі або наказі по підприємству, то її вартість не обкладається ПДФО на підставі п.п. 4.3.14 Закону про податок з доходів.

Із цього приводу див. також лист ДПАУ від 22.08.2005 р. № 9898/5/17-3216 і лист Федерації профспілок України від 22.08.2005 р. № 03-27-1378 // «БТ», 2005, № 41, а також статті «Спецодяг для працівників: деякі питання видачі та використання» // «БТ», 2006, № 7, с. 12; «Якщо одяг не вписується в норми» // «БТ», 2007, № 12, с. 17.

На відображенні у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «14» наполягають працівники ДПАУ («Вісник податкової служби України», 2007, № 15, с. 23). Хоча, на наш погляд, неоподатковувану частину у ф. № 1ДФ відображати не потрібно. Якщо такі виплати підлягають оподаткуванню, то у ф. № 1ДФ їх відображають з ознакою «09» (наприклад, при звільненні працівника з вартості неповерненого спецодягу, строк використання якого не минув, утримують ПДФО).

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)

-

-

-

-

ВВ*/-

-**
(Х)

-

-

* Виплату може бути включено до валових витрат, якщо поблизу місця роботи відсутні маршрути громадського транспорту або час початку (закінчення) руху транспорту не дозволяє працівникам своєчасно діставатися на роботу (з роботи), про що необхідно скласти відповідний документ.

** На неоподаткування таких сум за умови дотримання норм абз. «а» п.п. 4.2.9 Закону про податок з доходів указує ДПАУ в листі від 25.11.2004 р. № 23054/7/17-3117 // «БТ», 2005, № 1. Крім того, такий дохід у певних випадках можна вважати неперсоніфікованим і на цій підставі не обкладати податком з доходів.

Докладніше про це читайте у статті «Проїзд працівників за рахунок роботодавця» // «БТ», 2006, № 43.

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту і власного транспорту

-

-

-

-

ВВ

+
(09)*

-

-

* Див. статтю «Використовуємо автомобіль працівника для потреб підприємства: як оформити відносини» // «БТ», 2008, № 30, с. 36.

3.23

Вартість подарунків до свят і квитки на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

ВВ*/-

+/-
(09)

-

-

* У загальному випадку такі витрати не включаються до ВВ та обкладаються податком з доходів у вигляді додаткового блага, наданого одному з батьків — працівнику підприємства. Виняток становлять лише новорічні дарунки, що надаються з дотриманням умов, установлених Законом № 2117.

Із цього приводу див. статтю «Новорічні подарунки дітям працівників» // «БТ», 2008, № 51, с. 14.

3.28

Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

-

-

-

-

-

-*
(Х)

-

-

* Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб виникає у працівника лише в разі прощення боргу підприємством або закінчення строку позовної давності щодо такої заборгованості (абз. «д» п.п. 4.2.9, п.п. 4.2.11 Закону про податок з доходів). Про це читайте у статті «Якщо працівнику простили борг за безпроцентною позикою» // «БТ», 2004, № 51. ДПАУ наполягає, що в цьому випадку податковим агентом є підприємство, що надало позику (лист від 29.05.2007 р. № 5144/6/17-0716).

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам

-

-

-

-

-

+/-*
(09)

-

-

* Згідно з п.п. 4.3.30 Закону про податок з доходів не оподатковується вартість житла, що передається з державної чи комунальної власності у власність платника податків безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) відповідно до закону. Якщо платник податків із числа держслужбовців та прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат на створення належних житлових умов згідно із законодавством, то її сума обкладається податком з доходів при виплаті як додаткове благо.

3.30

Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, що було надано установами охорони здоров’я

-

-

-

-

-

-*
(39)

-

-

* Не обкладаються податком з доходів на підставі п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів як цільова благодійна допомога.

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

3.31

— нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога), що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розміру мінімального прожиткового рівня, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2009 році — 940 грн.)

-

-

-

-

-

-
(14)

-

-

— понад зазначену суму (у 2009 році — 940 грн.) або за відсутності у платника податків права на ПСП

-

-

-

-

-

+
(17)

-

-

Докладніше див. вкладиш «Матдопомога різних видів» // «БТ», 2008, № 1, с. 23.

3.31

— допомога на поховання, що надається роботодавцем померлої фізичної особи за її останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у межах подвійного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2009 році — 1880 грн.)

-

-

-

-

-

-*
(09)

-

-

* Пільга з ПДФО діє лише при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). При виплаті допомоги працівнику на поховання його померлого родича вся її сума обкладається ПДФО (п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів).

3.31

— грошові кошти чи вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків його роботодавцем за рахунок коштів, що залишаються після обкладення такого роботодавця податком на прибуток підприємств, за наявності підтверджуючих документів, крім витрат, передбачених у п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів

-

-

-

-

-

-*
(39)

-

-

* На думку ДПАУ (див. лист від 02.02.2005 р. № 639/Х/173115), ця пільга застосовується лише тоді, якщо роботодавець є платником податку на прибуток. Ми вважаємо цю позицію спірною. Докладніше див. статтю «Матдопомога на лікування — утримуємо податок з доходів та заповнюємо ф. № 1ДФ» // «БТ», 2006, № 31, с. 38.

3.34

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших створених відповідно до законів України військових формувань, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції України, державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

-

-

+

-*

х

+**
(01)

+

-/+***

* Роботодавці, які виплачують грошове забезпечення зазначеним особам, починають сплачувати внесок «зверху» до ФБ з 01.01.2010 р. (п. 4 Прикінцевих положень Закону № 799).

** Порядок виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців, затверджений постановою КМУ від 15.01.2004 р. № 44.

*** З 13.01.2009 р. — дати набуття чинності Законом № 799 — утримуються «знизу» внесок до ФБ з доходів, що виплачуються військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, створених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України, органів внутрішніх справ, осіб начальницького складу податкової міліції, а також особовому складу воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі, крім військовослужбовців строкової служби.

3.35

Дивіденди

-

-

-

-

-

+/-
(12/34)*

-

-

* Якщо дивіденди нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичним особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що це ніяк не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і внаслідок цього збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів, то їх сума не обкладається ПДФО на підставі п.п. 4.3.17 Закону про податок з доходів.

Докладніше див. статті «Дивіденди: підбиваємо підсумки 2008 року» // «БТ», 2009, № 8, с. 22; «Дивіденди в обліку та звітності емітента» // «БТ», 2008, № 4, с. 28.

3.35

Орендна плата:

 — плата за оренду землі

-

-

-

-

ВВ

+*
(08)

-

-(8)

* Об’єкт обкладення ПДФО визначається виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімальної суми орендного платежу, установленого законодавством з питань оренди землі.

— плата за оренду іншого нерухомого майна фізичної особи

-

-

-

-

ВВ

+*
(08)

-

-(8)

* Об’єкт оподаткування визначається виходячи з договірної суми оренди, але не нижче мінімального орендного платежу, що встановлюється місцевими органами влади. Якщо таку мінімальну вартість не встановлено до початку звітного року, то ПДФО справляється з договірної суми орендної плати (п.п. 9.1.2 Закону про податок з доходів). Див. статтю «Оренда приміщення» // «БТ», 2006, № 25, с. 38.

— плата за оренду рухомого майна фізичної особи

-

-

-

-

ВВ

+
(08,14)*

-

-(8)

* На наш погляд, дохід від оренди рухомого майна можна наводити у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «08», хоча в описі цієї ознаки в Порядку № 451 наявне посилання тільки на п. 9.1 Закону про податок з доходів, що регулює оподаткування доходів від операцій з нерухомим майном. Крім того, тут можливий і варіант з використанням ознаки доходу «14» (інші доходи). Представники податкових органів вважають, що при виплаті роботодавцем своєму працівнику доходу від оренди рухомого майна потрібно використовувати ознаку доходу «01» (консультація, опублікована в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 5, с. 4). На наш погляд, це неправильно, оскільки орендна плата не є доходом у вигляді зарплати.

(1)

При обчисленні згідно з Порядком № 100 середньої зарплати за останні два місяці виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника, і допомога по тимчасовій непрацездатності не враховуються.

(2)

Користуючись роз’ясненнями Мінпраці, викладеними в листі від 08.07.2002 р. № 20-443, такі виплати можна враховувати при розрахунку середньої зарплати як соціально-трудові пільги, передбачені колективним договором. До того ж такі виплати включаються до фонду оплати праці та обкладаються соціальними внесками. При цьому не береться до уваги кількість відпрацьованих у розрахунковому періоді днів.

(3)

На думку Мінпраці, що викладена в листі від 07.12.2001 р. № 20-503, при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку виплат за листком непрацездатності враховуються виплати, нараховані застрахованій особі за фактично відпрацьовані робочі дні. Виплати за час, протягом якого працівник не працював і за ним зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані відповідно до Порядку № 100), не включаються до розрахунку середньої заробітної плати, навіть якщо нараховувалися соціальні внески (див. також листи від 08.07.2002 р. № 20-443, від 25.06.2004 р. № 20-338).

Якщо ж працівник частину місяця працював, а частину місяця перебував у відпустці (або йому зберігали зарплату з інших підстав) і при цьому страхові внески було обмежено максимальною величиною, у розрахунку середньої заробітної плати за фактично відпрацьований робочий час ураховується заробітна плата, що відповідає величині заробітної плати, за яку сплачено страхові внески, у пропорційних розмірах між видами нарахувань.

Наприклад (аналогічний приклад наведено і в листі Мінпраці від 07.12.2001 р. № 20-503), в одному місяці було нараховано заробітну плату за відпрацьований час у розмірі 8000 грн.; оплату відпустки — 5500 грн.; разом — 13500 грн. Сума, з якої сплачувалися страхові внески, — 10035 грн.

Розрахунок зарплати за місяць, що враховується згідно з Порядком № 1266:

(10035 : 13500)

х 8000 = 5946,67 (грн.)

(4)

Незважаючи на те, що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного їх відображення у складі валових витрат можливість їх виплати працівникам краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток і включить до валових витрат виплати, установлені за домовленістю сторін

(5)

До ВВ такі витрати включаються в межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду (п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток).

(6)

Згідно з п. 9 Порядку № 1266, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з однієї з трьох поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, що не передбачені актами законодавства або здійснюються понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу. У листі Мінпраці від 29.06.2006 р. № 422/020/99-06 зазначається, що під дію цієї норми підпадають усі виплати, зазначені в п. 2.3 Інструкції № 5.

(7)

Не включаються до розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 премії, що є одноразовими виплатами (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

(8)

Як і раніше, з 13.01.2009 р. на суми винагород за договорами оренди (найму) внески до ФБ не нараховують — див. консультацію «Виплати за договором оренди не обкладаються внесками до Фонду безробіття» на с.___ цього номера.

(9)

Ці виплати з точки зору Закону про податок з доходів слід розцінювати як:

зарплату — якщо їх передбачено колективним чи індивідуальним трудовим договором (у розділі «Оплата праці»). У ф. № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «01»;

— додаткове благо — якщо їх не передбачено в колективному чи індивідуальному трудовому договорі. У ф. № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «09».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі