Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Благоустрій території — не примха, а обов’язок

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 18
Друк
Стаття

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ —

не примха, а обов’язок

 

Як правило, у весняний період провадиться «генеральне прибирання» не лише громадянами, а і всіма суб’єктами господарювання. Це скоріше не данина пам’яті комуністичним суботникам, а необхідність покращити світ навколо нас. У цій статті розглянемо цю благородну справу з точки зору оподаткування та бухгалтерського обліку.

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про благоустрій

— Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV.

Порядок № 154

— Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою, затверджений наказом ДержкомЖКГ від 23.09.2003 р. № 154.

Порядок № 1045

— Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах, затверджений постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1045.

Правила пожежної безпеки

— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 р. № 126.

Правила озеленення

— Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом МінЖКГ від 10.04.2006 р. № 105.

ДК 013-97

— Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів ДК 013-97», затверджений наказом Держстандарту від 19.08.97 р. № 507.

Методрекомендації —

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561.

 

Правові аспекти

Якщо територія, яку збирається облаштувати підприємство, розташована в населеному пункті, то на ній далеко не все можна робити на власний розсуд.

Згідно з

ч. 4 п. 1 ст. 13 Закону про благоустрій територія підприємств, установ, організацій, а також закріплена за ними територія на умовах договору є об’єктом благоустрою. Розташовані на такій території зелені насадження; покриття доріг, алей, тротуарів, пішохідних доріжок; засоби зовнішнього освітлення та інші об’єкти є елементами благоустрою (п. 1 ст. 21 Закону про благоустрій).

Тому при проведенні будь-яких робіт на об’єктах благоустрою необхідно враховувати вимоги

Закону про благоустрій.

По-перше

, підприємства як суб’єкти у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

забезпечити благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону (п. 1 ст. 24 Закону про благоустрій);

утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законом порядку, та закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (п. 2 ст. 18, п. 3 ст. 24 Закону про благоустрій).

Крім того,

п.п. 4.1.1 Правил пожежної безпеки також передбачає необхідність постійного утримання території підприємства в чистоті та систематичного прибирання її від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя.

Таким чином, суб’єкти підприємницької діяльності

зобов’язані утримувати свою територію в чистоті та порядку.

По-друге

, особливе становище серед елементів благоустрою займають зелені насадження. Згідно з п. 1 ст. 28 Закону про благоустрій охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів при здійсненні будь-якої діяльності.

Видалення дерев, кущів, газонів та квітників має здійснюватися відповідно до

Порядку № 1045, тобто лише за рішенням органу виконавчої влади, на підставі заяви юридичної або фізичної особи, шляхом видачі ордера (п. 2 Порядку № 1045). Виняток становлять випадки, передбачені в пп. 7 — 10 Порядку № 1045: ліквідація аварійних дерев (сухостоїв), у процесі ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій, видалення дерев на територіях кладовищ та меморіальних комплексів, а також на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, та присадибних ділянках.

Таким чином, підприємство зобов’язане облаштовувати і підтримувати в належному стані отриману у власність або в користування територію, а також закріплену за ним територію. Провадити роботи на об’єктах благоустрою потрібно в порядку, установленому

Законом про благоустрій.

 

Благоустрій — зв’язок із госпдіяльністю

Безумовно, багато суб’єктів господарювання облаштовують свою територію не лише тому, що це передбачають окремі норми чинного законодавства. Красива територія — це насамперед імідж підприємства, а також один зі способів залучення клієнтів.

Благоустрій території може провадитися в різних формах:

— озеленення;

— вирубання аварійних (засохлих) дерев та чагарників;

— облаштування стоянок, проїздів, доріжок;

— установлення лавочок, альтанок, ліхтарів тощо.

Для відображення витрат на благоустрій у податковому обліку важливий їх зв’язок

із господарською діяльністю. Тому податковий облік витрат на благоустрій території залежить від того, чи може платник податків довести зв’язок таких витрат із господарською діяльністю. Це актуально для юридичних осіб та підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування та можуть уключати до складу валових витрат (витрат) лише витрати, пов’язані з госпдіяльністю.

У єдиноподатників такі витрати не вплинуть на оподаткування, хіба що платники ПДВ зможуть урахувати відповідні суми ПДВ у складі податкового кредиту.

Платники податків, для яких конкретні роботи з благоустрою території передбачено місцевими правилами забудови чи нормативною документацією, можуть безперешкодно відобразити такі витрати в податковому обліку.

Якщо ділянку надано за договором оренди, в ньому бажано застерегти, хто здійснюватиме благоустрій прилеглої території — орендодавець чи орендар. Крім того, якщо роботи з благоустрою належать до поточного чи капітального ремонту, то орендар при їх відображенні в податковому обліку має враховувати вимоги

п.п. 8.7.1 і п. 8.8 Закону про податок на прибуток.

Якщо зв’язок витрат на благоустрій території з госпдіяльністю очевидний або ви вважаєте, що можете такий зв’язок довести (наприклад, благоустрій провадиться з метою залучення відвідувачів, створення ділової репутації, формування представницького вигляду та іміджу підприємства тощо), то витрати на благоустрій може бути відображено в податковому обліку.

Вагомим аргументом доведення може бути відповідність виконуваних робіт до одного з переліків:

— Переліку робіт, що належать до

капітального ремонту об’єктів благоустрою (додаток 1 до п. 1.4 Порядку № 154);

— Переліку робіт, що належать до

поточного ремонту об’єктів благоустрою (додаток 3 до п. 1.6 Порядку № 154);

— Переліку робіт, що належать до

утримання об’єктів благоустрою (додаток 5 до п. 1.8 Порядку № 154).

Для обґрунтування зв’язку витрат на благоустрій з господарською діяльністю можна видати наказ по підприємству, в якому аргументувати необхідність та обов’язковість проведення таких робіт. Як варіант у ньому можна застерегти, що благоустрій території провадиться для залучення більшої кількості відвідувачів, підвищення конкурентоспроможності, створення образної впізнаванності підприємства внаслідок проведення планових заходів щодо благоустрою, з метою виконання вимог того чи іншого нормативно-правового акта.

Якщо ж витрати на благоустрій території з госпдіяльністю не пов’язані, то такі витрати в податковому обліку не відображаються, тобто вони не зменшують оподатковуваний прибуток і показуватимуться лише в бухгалтерському обліку.

 

Витрати на створення нових об’єктів благоустрою

Залежно від вартості й терміну служби об’єктів благоустрою витрати на їх створення можуть формувати балансову вартість основних фондів згідно з

пп. 8.4.1, 8.4.2 Закону про податок на прибуток (якщо вартість об’єкта — понад 1000 грн., а термін служби перевищує 365 днів)* або відноситися на валові витрати на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. При цьому платник податків має право самостійно вирішити, що вважати в податковому обліку об’єктом основних фондів — кожен об’єкт окремо чи певну групу таких об’єктів. Відображати балансову вартість об’єктів благоустрою потрібно у складі основних фондів групи 3, оскільки, найімовірніше, таких об’єктів ви не знайдете у складі інших груп.

* Докладну інформацію про основні фонди див. у вкладиші «Основні засоби та основні фонди» // «БТ», 2007, № 20, с. 21.

У деяких випадках (коли благоустрій, наприклад, здійснюється у процесі будівництва будівлі, після закінчення якого підприємство вирішує, що прилегла територія буде складовою частиною такого об’єкта), витрати на благоустрій прилеглої території платник податків може віднести до об’єкта основних фондів групи 1.

Озеленення.

При благоустрої земельної ділянки, найімовірніше, не обійтися без озеленення. Зелені насадження мають на меті залучити відвідувачів та створити їм усі умови для приємного перебування на території суб’єкта господарювання.

Звертаємо увагу, що при улаштуванні та утриманні зелених насаджень слід керуватися

Правилами озеленення.

Якщо прилегла територія озеленюється

однорічними рослинами чи багаторічними насадженнями, що належать до малоцінних активів (вартістю до 1000 грн.), то витрати на їх придбання відразу включаються до валових витрат і перераховуються за п. 5.9 Закону про податок на прибуток до моменту висадження.

Багаторічні

зелені насадження (у тому числі багаторічні клумби, газони тощо), що коштують понад 1000 грн., належать до основних фондів групи 3 та збільшують її балансову вартість.

Хоча зелені насадження, що використовуються для цілей благоустрою, за своєю сутністю належать до біологічних активів,

П(С)БО 30 «Біологічні активи» на них не поширюється, оскільки вони не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю (п.п. 3.3 П(С)БО 30). Тому зелені насадження для цілей благоустрою обліковуються відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» або П(С)БО 9 «Запаси» .

У бухгалтерському обліку

багаторічні насадження обліковуються на однойменному субрахунку 108. Малоцінні** об’єкти озеленення обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи на субрахунку 112. Як уже зазначалося, підприємство самостійно вибирає одиницю обліку — це може бути як окреме дерево, так і окрема озеленена ділянка. Якщо вартість витрат на озеленення враховується у вартості об’єкта, що будується, то такі витрати через субрахунок 151 або 152 збільшать балансову вартість об’єкта, що обліковуватиметься на субрахунку 103 «Будівлі та споруди».

** Вартісний критерій розмежування основних засобів та малоцінних матеріальних активів установлюється наказом про облікову політику підприємства.

Облаштування стоянок, тротуарів, доріжок з твердим покриттям.

Витрати на укладання асфальту, тротуарної плитки чи іншого покриття на таких об’єктах можна розглядати або як створення окремих споруд на землі, або як благоустрій прилеглої до будівлі території — ремонт (поліпшення) нерухомості.

Якщо до кошторису на будівництво будівлі первісно було включено роботи з благоустрою прилеглої території

(у тому числі й облаштування стоянок, тротуарів, доріжок), то такі витрати вже брали участь у формуванні балансової вартості цієї будівлі. Подальші витрати на облаштування прилеглої території логічно розглядати як подальше поліпшення* такого об’єкта нерухомості.

* Докладніше див. у темі тижня «Ремонт і поліпшення основних фондів» // «БТ», 2008, № 16, с. 39.

Аналогічної точки зору дотримується Мінфін (див.

листи від 06.10.2006 р. № 31-34000-30-25/20896** і від 15.12.2006 р. № 31-34000-20-23/27008), посилаючись на те, що відповідно до ДК 013-97 дороги, вулиці, автостради належать до першої групи основних фондів. Тому, на думку Мінфіну, асфальтове покриття прилеглої до виробничої споруди території як результат заходів, що спричинили зміну якісних характеристик земельної ділянки, у бухгалтерському обліку відображається на субрахунку 103 «Будівлі та споруди».

** Див. ком. «Вартість асфальтового покриття в бухгалтерському обліку відображається на субрахунку 103 — думка Мінфіну» // «БТ», 2006, № 46, с. 6.

Відповідно до

пп. 14 і 15 П(С)БО 7 первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо). Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані, уключаються до складу витрат.

Згідно з

п. 29 Методрекомендацій рішення про характер та ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи спрямовано їх на поліпшення (добудову) об’єкта або на підтримання об’єкта у придатному для використання стані, приймається керівником підприємства виходячи з конкретної ситуації та суттєвості таких витрат.

При цьому платник податків має право протягом звітного періоду

віднести на валові витрати такі витрати в сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОФ на початок такого звітного періоду (п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток). Витрати, що перевищують зазначену суму, уключають до балансової вартості будівлі (об’єкта основних фондів групи 1). У нашому випадку — на збільшення вартості будівлі, до кошторису на будівництво якої первісно було включено витрати на благоустрій території (облаштування стоянок, тротуарів, доріжок тощо).

Якщо ж витрати на благоустрій прилеглої до будівлі території до кошторису на її будівництво не входили

чи будівлю було придбано за договором, в якому об’єкти благоустрою не зазначені, то при облаштуванні стоянок, тротуарів, доріжок їх можна розглядати як окремі споруди, тобто окремі об’єкти основних фондів групи 1. У бухгалтерському обліку вони відображаються на субрахунку 103 «Будівлі та споруди».

 

Витрати на утримання об’єктів благоустрою

Утримувати об’єкти благоустрою в належному стані підприємство може, удавшись до одного з таких способів:

1) скористатися послугами сторонніх організацій;

2) увести до штату посаду двірника;

3) залучати до проведення робіт своїх працівників (за їх згодою) шляхом проведення своєрідних «суботників».

Перший варіант зводиться до того, щоб вибрати постачальника відповідних послуг, укласти з ним договір, контролювати своєчасність та якість виконаних робіт і своєчасно оплачувати його рахунки за надані послуги. Цей варіант, на наш погляд, найпростіший, але, найімовірніше, буде найдорожчим.

Для реалізації на практиці другого і третього варіантів підприємству потрібно буде придбати відповідний інвентар для прибирання території (лопати, граблі, віники, відра тощо).

Витрати на придбання інвентарю.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку придбаного інвентарю залежить від терміну його корисного використання і вартості.

1. Якщо термін корисного використання інвентарю менше року (365 календарних днів), то його надходження відображають по дебету рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Вартість інвентарю, переданого в експлуатацію, списується з балансу на витрати. Надалі облік такого малоцінного інвентарю ведеться в оперативному кількісному обліку за місцями його експлуатації та підзвітними особами протягом терміну його фактичного використання (

п. 23 П(С)БО 9 «Запаси»).

2. Якщо термін корисного використання інвентарю більше року, але його вартість не перевищує вартісної межі, установленої підприємством для віднесення активу до основних засобів, то його потрібно обліковувати на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні активи».

Для малоцінних необоротних активів амортизація може нараховуватися за прямолінійним або виробничим методом (

п. 27 П(С)БО 7). Однак виробничий метод для садового інвентарю не підходить, оскільки, як правило, за його допомогою продукція не випускається.

Крім того, амортизація малоцінних необоротних активів може нараховуватися в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, а решта 50 % — у місяці його списання з балансу, або в першому місяці використання об’єкта 100 % його вартості.

3. Якщо ж термін експлуатації інвентарю більше року та його вартість перевищує межу, установлену підприємством для віднесення активу до основних засобів, то такий інвентар відображають на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

Амортизація інвентарю, віднесеного до основних засобів, нараховується за одним із методів, зазначених у

п. 26 П(С)БО 7.

Визначальними критеріями для відображення

в податковому обліку витрат на придбання інвентарю є передбачуваний термін використання (до 365 календарних днів чи більше) та їх вартість (до 1000 грн. чи більше). Так, якщо придбаний віник передбачається використовувати менше ніж 365 днів або його вартість (без ПДВ) менше 1000 грн., то витрати на його придбання можна включити до складу валових витрат згідно з п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Слід ураховувати: якщо придбано кілька віників, частину з яких на кінець звітного періоду (кварталу)

не видано для використання (залишаються на складі), то вартість таких невиданих віників має брати участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток. При цьому необхідно брати до уваги таке: на думку ДПАУ, що викладена в листі від 29.01.2007 р. № 1564/7/15-0217, вибуття малоцінних активів визначається в сумі, яка визначається методом амортизації, вибраним у бухгалтерському обліку платника*.

* Докладніше див. у статті «Операції з необоротною малоцінкою в податковому обліку» // «БТ», 2007, № 37, с. 20.

Якщо ж підприємство придбаває, наприклад, газонокосарку, вартість якої понад 1000 грн. і передбачуваний термін використання більше 1 року, то її вартість уключається до складу балансової вартості основних фондів групи 3 та з наступного кварталу після придбання підлягає амортизації.

Зарплата двірника.

Якщо підприємство вирішило прибирати територію власними силами і для цього до штатного розпису введено посаду двірника (прибиральника), то витрати на оплату його праці включатимуться до складу валових витрат на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток, а нараховані на неї соцвнески — на підставі п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Суботник.

Якщо підприємство не може собі дозволити утримувати штатного прибиральника території, то для проведення прибирання періодично можуть залучатися свої працівники. Такі разові акції можуть провадитися в межах місцевих або загальнодержавних ініціатив на добровільних засадах (безкоштовно), наприклад, у межах заходів, які у квітні 2009 року провадилися на виконання Указу Президента України «Про проведення весняних толок у 2009 році» від 26.03.2009 р. № 197/2009. Однак такі заходи, як правило, спрямовані на прибирання місць загального користування і не зачіпають територію підприємств.

Тому наведення ладу може бути організоване підприємством самостійно або в робочий час шляхом «заміни» (на кілька годин) прямих обов’язків працівників, передбачених трудовим договором, або шляхом залучення працівників до виконання не властивих їм функцій у вихідний день. Згідно зі

ст. 33 КЗпП тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не передбачену у трудовому договорі, допускається тільки за згодою працівника.

Слід ураховувати, що згідно з

ч. 1 ст. 71 КЗпП робота у вихідні дні заборонена. Допускається залучення окремих працівників для роботи у вихідні тільки за згодою первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства і лише у виняткових випадках, перелічених у ч. 2 ст. 71 КЗпП (якщо такий орган є на підприємстві). Безумовно, серед зазначених там ситуацій прибирання території не фігурує, але, на наш погляд, з натяжкою можна пристосувати п. 3, що передбачає проведення невідкладних, непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, адже чинне законодавство зобов’язало підтримувати територію підприємства та виробничих приміщень у належному стані (Закон про благоустрій, Правила пожежної безпеки).

Проведення такого заходу має бути оформлене належним чином і, як і будь-яку іншу працю, оплачено, причому оплата не може бути нижчою, ніж за основну роботу (якщо роботи виконуються в робочий час). Якщо ж ідеться про роботу у вихідний день, то згідно зі

ст. 72 КЗпП така робота має компенсуватися за погодженням сторін чи іншим днем відпочинку, або подвійною оплатою, розрахунок якої провадиться відповідно до ст. 107 КЗпП.

Нагадаємо, що подвійна оплата здійснюється в такому порядку:

— працівникам, яким установлено годинні або денні ставки, — у подвійному розмірі годинної чи денної ставки;

— працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної чи денної ставки понад оклад, якщо робота у вихідний день провадилася в межах місячної норми робочого часу, та в розмірі подвійної годинної чи денної ставки понад оклад, якщо робота виконувалася понад місячну норму.

Безумовно, зазначені у

ст. 107 КЗпП правила для працівників-відрядників (у подвійному розмірі відрядної розцінки) у ситуації з проведенням прибирання території не підходять. Тому для такої категорії працівників необхідно здійснити розрахунок за тарифною ставкою, з якої визначено відрядну розцінку.

Таким чином, незважаючи на те що всі учасники заходу з прибирання території виконуватимуть однакову роботу, оплата провадитиметься кожному за його ставкою.

У зв’язку з тим, що

ст. 31 КЗпП забороняє вимагати від працівників виконувати роботи, не передбачені у трудовому договорі, можна оформити наказ як документ, що дозволяє працівникам, котрі виявили бажання взяти участь у заході, здійснюваному з ініціативи відповідної служби (наприклад, завгоспа).

На цьому теоретичну частину статті закінчимо та перейдемо до розгляду прикладу.

 

Приклад документального оформлення

З метою проведення робіт з прибирання та озеленення прилеглої території завгосп підприємства звертається до директора зі службовою запискою (див. рис. 1). На підставі такої службової записки видано наказ (див. рис. 2 на с. 41), на виконання якого придбаваються необхідний садильний матеріал та садовий інвентар, а також провадяться роботи з благоустрою території.

У податковому та бухгалтерському обліку операції, пов’язані з проведенням цих робіт, буде відображено, як показано на с. 41

 

 

Директору ТОВ «Затишок»

Кузьмук Н. Н.

завідувача господарства Іванова І. І.

Службова записка

 

На виконання вимог ст. 18 і 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV для приведення в належний стан території підприємства, створення безпечних умов праці, залучення відвідувачів, формування представницького вигляду та іміджу підприємства прошу дозволити проведення 25.04.2009 р. (субота) робіт із благоустрою території, що не може бути виконано штатним двірником, силами працівників, які погодилися взяти участь у таких роботах.

Для проведення таких робіт, а також подальшого догляду за територією підприємства прошу оплатити рахунки (додаються).

1. На придбання садильного матеріалу:

— саджанці багаторічних дерев (туї) на суму 3000 грн., у тому числі ПДВ — 500 грн. (10 саджанців за ціною 300 грн., у тому числі ПДВ — 50 грн.);

— саджанці багаторічних кущів (троянд) на суму 900 грн., у тому числі ПДВ — 150 грн. (20 саджанців за ціною 45 грн., у тому числі ПДВ — 7,5 грн.);

— насіння трави газонної на суму 360 грн., у тому числі ПДВ — 60 грн. (3 кг за ціною 120 грн., у тому числі ПДВ — 20 грн.).

2. На придбання садового інвентарю:

— мітли на суму 300 грн., у тому числі ПДВ — 50 грн. (5 мітел за ціною 60 грн., у тому числі ПДВ — 10 грн.);

— лопати на суму 600 грн., у тому числі ПДВ — 100 грн. (5 лопат за ціною 120 грн., у тому числі ПДВ — 20 грн.);

— візок садовий вартістю 1800 грн., у тому числі ПДВ — 300 грн.

02.04.2009 р.

/Іванов /

Рис. 1.

Службова записка про проведення заходів з благоустрою території ТОВ «Затишок»

 

 

ТОВ «Затишок»

НАКАЗ

від 03.04.2009 р. № 120

м. Харків

 

Для приведення в належний стан території підприємства, створення безпечних умов праці, залучення відвідувачів, формування представницького вигляду та іміджу підприємства

 

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити проведення робіт із благоустрою території 28.04.2009 р.

2. Завідувачу господарства Іванову І. І.:

— скласти перелік робіт, що необхідно виконати для благоустрою території, погодити його з інженером з охорони праці та надати директору до 17.04.2009 р.;

— скласти списки працівників, які бажають узяти участь у роботах, і надати їх начальнику відділу кадрів, інженеру з охорони праці та директору до 17.04.2009 р.

3. Начальнику відділу кадрів Бондаренко Г. І.:

— забезпечити облік робочого часу при проведенні робіт з благоустрою території.

4. Інженеру з техніки безпеки Петренку А. В. провести інструктаж з техніки безпеки щодо запланованих робіт з працівниками, які беруть участь у благоустрої території.

5. Головному бухгалтеру Приходько О. П.:

— оплатити рахунки на придбання садильного матеріалу і садового інвентарю;

— здійснити оплату роботи працівників, задіяних у благоустрої території 27.04.2009 р., відповідно до чинного законодавства.

 

Підстава: Службова записка завідувача господарства Іванова І. І. від 01.04.2009 р.

/Кузьмук / .

Кузьмук Н. Н

Рис. 2.

Наказ про проведення робіт з благоустрою території ТОВ «Затишок»

 

 

Відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з проведенням робіт з благоустрою території ТОВ «Затишок»

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВВ*

БВ

1

2

3

4

5

6

Придбання садильного матеріалу і садового інвентарю

1. Оприбутковано:

— саджанці багаторічних дерев (туї)

152

631

2500

гр. 1**

— саджанці багаторічних кущів (троянд)***

153

631

750

750

— насіння трави газонної

208

631

300

300

2. Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості садильного матеріалу

641

631

710

3. Перераховано оплату постачальнику за садильний матеріал

631

311

4260

4. Оприбутковано садовий інвентар:

— мітли

22

631

250

250

— лопати

153

631

500

500

— візок садовий

152

631

1500

гр. 3

5. Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості садового інвентарю

641

631

450

10. Перераховано оплату постачальнику інвентарю

631

311

2700

Інвентар передано в експлуатацію, висаджено садильний матеріал

11. Видано мітли

91, 92, 93, 94

22

250

12. Видано лопати

112

153

500

13. Нараховано амортизацію**** на лопати

91, 92, 93, 94

132

500

14. Уведено в експлуатацію візок садовий

109

152

1500

15. Висаджено саджанці багаторічних дерев (у бухобліку відображено як об’єкт основних фондів)

108

152

2500

16. Висаджено саджанці багаторічних кущів (у бухобліку відображено як об’єкт МНМА — клумба з кущів троянд)

112

153

750

17. Нараховано амортизацію**** на клумбу

91, 92, 93, 94

132

750

18. Висіяно газонну траву

91, 92, 93, 94

208

300

19. Нараховано зарплату працівникам, які брали участь у благоустрої території

91, 92, 93, 94

66

1000

1000

20. Відображено нарахування на заробітну плату

91, 92, 93, 94

65

380 (умовно)

380

* ВВ — валові витрати, БВ — балансова вартість основних фондів.

** За рішенням підприємства об’єктом основних засобів є алея з висаджених багаторічних дерев (туї).

*** Вартісний критерій, що розмежовує в бухобліку основні засоби та МНМА, установлено підприємством на рівні 1000 грн.

**** За рішенням підприємства амортизація на МНМА в бухобліку нараховується за методом 100 % при введенні в експлуатацію.

 

Ось, власне, і всі нюанси щодо благоустрою прилеглої території. Сподіваємося, тепер територія наших читачів виділятиметься (на краще) в кожному місті. А радісніше від цього буде насамперед працівникам таких підприємств.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі