Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Затримка виплати зарплати: розрахунок, нарахування та оподаткування компенсації

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 19
Друк
Стаття

ЗАТРИМКА ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ:

розрахунок, нарахування та оподаткування компенсації

 

Останнім часом, незважаючи на ужорсточення відповідальності за порушення термінів виплати зарплати працівникам, усе частіше роботодавці виплачують її із затримкою.

У сьогоднішній статті розглянемо випадки нарахування та виплати компенсації у зв’язку з порушенням термінів виплати зарплати, порядок розрахунку та оподаткування такої виплати.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про оплату праці — Закон

України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію —

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 159 —

Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Коли виплачують компенсацію?

Роботодавець має виплачувати заробітну плату регулярно в терміни, установлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць* (

ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону про оплату праці). При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів. Не заборонено виплачувати зарплату працівникам частіше, ніж через 16 днів (лист Мінпраці від 24.10.2008 р.**).

* Див. конс. «Виплачувати зарплату потрібно не рідше двох разів на місяць» // «БТ», 2008, № 44, с. 36.

** Див. ком. «Мінпраці наголошує: зарплата має виплачуватися не рідше двох разів на місяць» // «БТ», 2008, № 49, с. 7.

Якщо ж терміни виплати порушуються, то необхідно виплачувати компенсацію. Необхідність такої виплати передбачено

ст. 34 Закону про оплату праці, ст. 1 Закону про компенсацію. При нарахуванні компенсації за затримку виплати зарплати, нарахованої в період 01.01.98 р. — 31.12.2000 р., слід керуватися Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427. Якщо ж затримали виплату доходів, нарахованих з 01.01.2001 р., слід застосовувати норми Закону про компенсацію та Порядку № 159.

У цій статті зупинимося на порядку нарахування компенсації, передбаченому

Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Компенсацію слід нараховувати при виконанні таких умов:

Умова 1

виплату нарахованого доходу працівнику затримано на 1 та більше календарних місяців (ст. 2 Закону про компенсацію).

Умова 2

затримка виплати виникла не з вини працівника. Своєчасно не отриманий з вини працівника дохід не компенсують (п. 6 Порядку № 159). При цьому не отримана своєчасно з вини працівника зарплата є депонованою (в обліку відображається по кредиту субрахунку 662).

Умова 3

— компенсації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру. Доходи, що нараховані в натуральній формі чи мають разовий характер, не компенсуються. Перелік доходів, що підлягають компенсації при затримці їх виплати, наведено в ст. 2 Закону про компенсацію та п. 3 Порядку № 159:

1)

пенсії;

2)

соціальні виплати (допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомога по вагітності та пологах тощо);

3)

стипендії;

4)

заробітна плата (грошове забезпечення).

З

Інструкції № 5 випливає, що слід компенсувати затримувані виплати, названі у:

п. 2.1, крім п.п. 2.1.7;

п. 2.2, крім пп. 2.2.8 — 2.2.11;

п. 2.3, крім восьмого та дев’ятого абзаців пп. 2.3.2 і 2.3.4;

п. 3.2 (у частині допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах), п. 3.3 (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності), пп. 3.7, 3.24, 3.34.

Умова 4

індекс споживчих цін наростаючим підсумком має перевищувати 100 %. Якщо він менше 100 %, то компенсацію не нараховують.

Компенсацію провадять за рахунок саме тих джерел, що й виплати, за невиплату яких вона нараховується (

ст. 6 Закону про компенсацію, п. 7 Порядку № 159). Так, компенсація за затримку виплати заробітної плати здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а джерелом нарахування компенсації за затримку виплати допомог по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах незалежно від того, з чиєї вини сталося таке порушення (роботодавця чи ФТВП*), є страхові внески до ФТВП (листи ФТВП від 29.03.2006 р. № 04-29-633 і Мінпраці від 05.03.2003 р. № 20-148).

* Прийняті скорочення: ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; ПФ — Пенсійний фонд України; ФБ — Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; ПДФО — податок з доходів фізичних осіб; ПСП — податкова соціальна пільга.

Нараховувати компенсацію зобов’язані лише юридичні особи

. Згідно зі ст. 1 Закону про компенсацію та п. 1 Порядку № 159 компенсацію, на відміну від індексації, здійснюють лише підприємства, установи та організації. Фізичні особи — підприємці зобов’язані провадити лише індексацію, однак ніщо не забороняє з власної ініціативи компенсувати втрату заробітку своїм працівникам при затримці його виплати.

Виплачують компенсацію в місяці, в якому здійснюють виплату заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (

ст. 4 Закону про компенсацію, п. 5 Порядку № 159).

 

Як визначити розмір компенсації

Суму компенсації (

К) розраховують за формулою (п. 4 Порядку № 159):

К= ЗПчист

х (Iі х Iі+1 х ... х In х 100 - 100) : 100,

де

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата, що підлягає виплаті на руки), не виплачена у строк не з вини працівника (сальдо Кт 661, яку виплачують у цьому місяці);

Iі

— індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (коефіцієнт);

In

— індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (коефіцієнт).

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 — 2009 рр. наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 —2009 рр.

Період

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Січень

1,015

1,010

1,015

1,014

1,017

1,012

1,005

1,029

1,029

Лютий

1,006

0,986

1,011

1,004

1,010

1,018

1,006

1,027

1,015

Березень

1,006

0,993

1,011

1,004

1,016

0,997

1,002

1,038

1,014

Квітень

1,015

1,014

1,007

1,007

1,007

0,996

1,000

1,031

1,009

Травень

1,004

0,997

1,000

1,007

1,006

1,005

1,006

1,013

Червень

1,006

0,982

1,001

1,007

1,006

1,001

1,022

1,008

Липень

0,983

0,985

0,999

1,000

1,003

1,009

1,014

0,995

Серпень

0,998

0,998

0,983

0,999

1,000

1,000

1,006

0,999

Вересень

1,004

1,002

1,006

1,013

1,004

1,020

1,022

1,011

Жовтень

1,002

1,007

1,013

1,022

1,009

1,026

1,029

1,017

Листопад

1,005

1,007

1,019

1,016

1,012

1,018

1,022

1,015

Грудень

1,016

1,014

1,015

1,024

1,009

1,009

1,021

1,021

 

Для спрощення розрахунку суми компенсації за затримку виплати доходів, нарахованих у 2001 — 2009 рр. та

виплачуваних у травні 2009 року, наведемо табл. 2 з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін (у формулі на с. 30 це величина (Iі х Iі+1 х ... х In х 100 - 100)).

 

Таблиця 2.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу (дохід виплачують у травні 2009 року), %

Період нарахування зарплати

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Січень

137,2

124,6

124,8

107,9

84,6

68,1

51,6

27,0

3,8

Лютий

135,8

127,8

122,4

107,1

82,7

65,1

50,7

23,7

2,3

Березень

134,4

129,4

119,9

106,2

79,9

65,6

50,4

19,1

0,9

Квітень

130,9

126,3

118,4

104,8

78,6

66,3

50,4

15,6

Травень

130,0

126,9

118,4

103,4

77,5

65,4

49,5

14,1

Х

Червень

128,6

131,1

118,2

102,0

76,5

65,3

46,3

13,2

Липень

132,6

134,6

118,4

102,0

76,0

63,8

44,3

13,7

Серпень

133,1

135,1

122,2

102,2

76,0

63,8

43,4

13,9

Вересень

132,1

134,6

120,9

99,6

75,2

60,6

40,3

12,6

Жовтень

131,7

133,0

118,0

95,3

73,7

56,5

36,4

10,7

Листопад

130,5

131,4

114,0

92,2

71,6

53,8

33,4

9,1

Грудень

126,9

128,2

110,8

87,7

70,1

52,4

30,7

6,9

 

Пояснення

. Для розрахунку суми компенсації на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування зарплати і графи з відповідним роком визначається величина приросту індексу споживчих цін у відсотках, на який помножують суму заборгованості щодо зарплати, яка підлягає видачі на руки у травні 2009 року (у формулі на с. 30 це показник ЗПчист). Отриманий результат ділимо на 100 та отримуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню та виплаті у травні 2009 року (у формулі на с. 30 це показник К).

Розрахунок суми компенсації покажемо на прикладі.

Приклад 1

. У квітні 2009 року підприємство виплачує працівнику зарплату за грудень 2008 року («чиста» сума на руки — 1200 грн.) і січень 2009 року («чиста» сума на руки — 1250 грн.).

Порядок розрахунку суми компенсації покажемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

№ з/п

Показник

Значення показника

грудень 2008 року

січень 2009 року

1

Сума «чистої» заробітної плати

1200 грн.

1250 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу, що визначають шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін:

— для зарплати грудня 2008 року — за період із січня по березень 2009 року включно;

— для зарплати січня 2009 року — за період з лютого по березень 2009 року включно

105,9 %

(1,029 х 1,015 х  1,014 х 100 %)

102,9 %

(1,015 х 1,014 х 100 %)

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

5,9 %

2,9 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

70,8 грн.

36,25 грн.

 

Бухоблік та оподаткування компенсації

Виплата

Пункт Інструкції № 5

ПДФО*

Внески до соцфондів

ВВ (норма Закону про податок на прибуток)

вид доходу

ПСП

ознака доходу у ф. № 1ДФ

Сума компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

П.п. 2.2.8

Заробітна плата

+

01

+**

+ (п.п. 5.6.2***)

* Див. також консультацію «Із суми компенсації працівникам втрати частини зарплати утримується податок з доходів» // «БТ», 2008, № 51, с. 44.

** Якщо на момент нарахування компенсації працівника звільнено, то соцвнески не нараховують (лист Мінпраці від 10.11.2004 р. № 11397/0/14-04-020-6).

*** Цю норму Закону про податок на прибуток як підставу для включення компенсації до ВВ пропонує ДПАУ в листі від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116. Водночас вважаємо за правильніше відносити цю виплату до валових витрат на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток, оскільки ця виплата включається до фонду додаткової зарплати.

 

Нараховану суму компенсації

включають до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично її нарахували.

Що стосується моменту нарахування компенсації, то в бухобліку її слід нараховувати до моменту здійснення виплати. Виплачувати ж компенсацію згідно зі

ст. 4 Закону про компенсацію та п. 5 Порядку № 159 роботодавець зобов’язаний в місяці, в якому він здійснює виплату заборгованості із заробітної плати.

Як правило, компенсацію нараховують безпосередньо перед виплатою заборгованості щодо заробітної плати. Водночас не буде порушенням виплата компенсації й після виплати заборгованості щодо зарплати, а не разом з нею, але в межах місяця, в якому погасили заборгованість щодо зарплати. Такий підхід доведеться застосовувати в разі виплати заборгованості на початку місяця, коли ще не відомий індекс інфляції за минулий місяць, оскільки без нього на дату виплати заборгованості не можна розрахувати суму компенсації.

Суму нарахованої компенсації

враховують при розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, а при розрахунку відпускних — ні. Суму нарахованої компенсації не індексують.

Якщо при виплаті заборгованості компенсацію було нараховано, але фактично не виплачено працівнику (виплачено пізніше), то в подальшому при виплаті заборгованості щодо компенсації нараховувати на її суму компенсацію не потрібно (компенсацію на компенсацію не нараховують).

Оскільки компенсацію здійснюють за рахунок саме тих джерел, що й виплати, за невиплату яких вона нараховується (

ст. 6 Закону про компенсацію, п. 7 Порядку № 159), у бухгалтерському обліку її нарахування слід відобразити у складі тих же витрат, що й несвоєчасно виплачену зарплату, — по кредиту субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат, до яких уключали раніше нарахований дохід, який виплачують із затримкою та на який нараховують таку компенсацію. Якщо підприємство застосовує рахунки класу 8, то суму нарахованої компенсації відображають на субрахунку 813 «Компенсаційні виплати».

Приклад 2

. Скориставшись умовою прикладу 1 на с. 31, наведемо порядок відображення в обліку нарахованої компенсації. Заборгованість щодо зарплати виплатили 21 квітня 2009 року. Крім того, працівнику (виробничий робітник) у квітні 2009 року нарахували зарплату в сумі 830 грн.

 

Дата

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

ВВ

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

21.04.2009 р.

Виплачено з каси підприємства заборгованість щодо зарплати за грудень 2008 року і січень 2009 року (1200,00 + 1250,00)*

661

301

2450,00

21.04.2009 р.

Нараховано компенсацію у зв’язку з порушенням термінів виплати зарплати за грудень 2008 року і січень 2009 року (70,80 + 36,25)

813

661

107,05

107,05

91

813

107,05

21.04.2009 р.

Нараховано на суму компенсації внески до соцфондів (107,05 х 33,2 % + 107,05 х 1,4 % + 107,05 х 1,6 % + 107,05 х 0,86 % (відсоток умовний))

82

65

39,67

39,67

91

82

39,67

21.04.2009 р.

Утримано з компенсації внески до соцфондів (107,05 х 2 % + 107,05 х 1 % + 107,05 х 0,6 %)

661

65

3,85

21.04.2009 р.

Утримано з компенсації ПДФО ((107,05 - 3,85) х 15 %)

661

641/ПДФО

15,48

21.04.2009 р.

Виплачено з каси компенсацію працівнику (107,05 - 3,85 - 15,48)

661

301

87,72

30.04.2009 р.

Нараховано працівнику зарплата за квітень 2009 року

811

661

830,00

830,00

91

811

830,00

30.04.2009 р.

Нараховано на зарплату внески до соцфондів (830,00 х 33,2 % + 830,00 х 1,4 % + 830,00 х 1,6 % + 830,00 х 0,86 % (відсоток умовний))

82

65

307,60

307,60

91

82

307,60

30.04.2009 р.

Утримано із зарплати внески до соцфондів (830,00 х 2 % + 830,00 х 1% + 830,00 х 0,6 %)

661

65

29,88

30.04.2009 р.

Утримано із зарплати ПДФО ((830,00 - 29,88 - 302,5**) х 15 %)

661

641/ПДФО

74,64

Х

Відображено зарплату за квітень 2009 року до виплати (830,00 - 29,88 - 74,64)

661

725,48

* Нараховані на суму виплачуваної заборгованості внески до ПФУ та ПДФО сплачено раніше, а сплату внесків до ФБ, ФТВП і ФНВ для спрощення прикладу не показуємо.

** Працівник у квітні 2009 року має право на ПСП, оскільки його зарплата за квітень 2009 року (107,05 + 830 = 937,05) не перевищує 940 грн.

 

Відповідальність за непроведення компенсації

Ненарахування і невиплата

працівникам компенсації у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати є порушенням трудового законодавства. За таке порушення на посадових осіб підприємства інспекцією з праці може бути накладено штраф у розмірі від 510 грн. до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КУпАП).

Відмову роботодавця від виплати компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку (

абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

Крім цього,

керівника, винного в невчасній виплаті заробітної плати більше місяця, що призвело до виплати компенсації за порушення термінів її виплати, і за умови, що держбюджет і місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством, можна згідно з п. 9 ст. 134 КЗпП притягти до повної матеріальної відповідальності*.

* Докладніше див. статтю «Матеріальна відповідальність працівників» // «БТ», 2008, № 41, с. 37.

І ще. Якщо працівника звільняють, то згідно зі ст. 116 КЗпП у день звільнення з ним необхідно розрахуватися, у тому числі виплатити компенсацію за затримку виплати зарплати (якщо вона мала місце). При невиплаті належних працівнику сум у зазначені терміни, у тому числі суми компенсації, підприємство має виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП)**. У разі відмови роботодавця виплатити середній заробіток працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належною йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП). Якщо ж працівника звільнили без виплати компенсації і він після цього дізнається про своє порушене право, то він має право звернутися до свого роботодавця з вимогою про виплату йому компенсації та середньої заробітної плати за весь період затримки розрахунку щодо компенсації. І, як не дивно, КЗпП на його боці. Тому не нехтуйте нарахуванням компенсації!

** Докладніше див. вкладиш «Виплати працівникам при звільненні» // «БТ», 2009, № 16, с. 23.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі