Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Путівки за рахунок соцстраху — особливості надання у 2009 році

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 19
Друк
Стаття

ПУТІВКИ ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ —

особливості надання у 2009 році

 

Наближається літня пора, а з нею традиційно — початок сезону масового відпочинку працівників. Відпочити та оздоровитися за рахунок коштів Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності не відмовиться ніхто з працівників.

У цьому році Фонд напередодні відпускного сезону затвердив новий порядок надання застрахованим особам та членам їх сімей путівок за рахунок своїх коштів. Особливості надання «соцстрахівських» путівок з урахуванням нововведень 2009 року розглянемо в сьогоднішній статті.

Вікторія МЯКОТА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 12

— Порядок отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12 (наведено в додатку «Документи» цього номера).

Інструкція № 55

— Інструкція про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005 р. № 55.

Положення № 25

— Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Оновлено Порядок отримання путівок у 2009 році

Не так давно Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП) затвердив новий

Порядок № 12, що регламентує отримання застрахованими особами та членами їх сімей путівок на санаторно-курортне лікування з частковою чи повною оплатою за рахунок коштів ФТВП. Цей Порядок замінює Інструкцію № 55, що діяла до цього, і набрав чинності 30 квітня 2009 року. У сьогоднішній статті розглянемо особливості отримання працівниками та членами їх сімей санаторно-курортного лікування за рахунок коштів ФТВП у 2009 році з урахуванням нововведень Порядку № 12.

Путівка є документом, що надає застрахованій особі та члену її сім’ї право на отримання відповідних послуг у вказаному в путівці санаторно-курортному закладі

протягом зазначеного в ній терміну, — 18, 21, 24 або 45 діб (п. 1.3 Порядку № 12).

Отримати «соцстрахівську» путівку має право будь-яка застрахована особа, яка її потребує, перебуває у трудових відносинах з роботодавцем і для якої це місце роботи є основним (

п. 4.2 Порядку № 12). Щоб її отримати, до ФТВП звертається роботодавець, а не застрахована особа, і вже ФТВП з урахуванням асигнувань на санаторно-курортне лікування на поточний рік приймає рішення про виділення путівок.

Оздоровитися

за рахунок ФТВП можна в санаторно-курортних закладах, розташованих на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчих місцевостях, тобто, як і раніше, у санаторно-курортних закладах України (п. 1.4 Інструкції № 55). Крім того, як і раніше, згідно з п. 1.7 Порядку № 12 роботодавець або працівник не може самостійно придбати путівку до санаторно-курортного закладу з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів ФТВП.

Загальний

порядок отримання працівником путівки від ФТВП за участі роботодавця зводиться до таких етапів.

Етап 1. Працівник особисто пише заяву на ім’я комісії

(уповноваженого) із соціального страхування (далі — комісія) про необхідність отримання санаторно-курортного лікування. До заяви він долучає Довідку для одержання путівки (ф. № 070/о, затверджена наказом МОЗ від 27.12.99 р. № 302) і за необхідності довідку з місця роботи (див. табл. 1 на с. 37).

Етап 2

. Роботодавець на підставі отриманих від працівників заяв складає та подає до свого відділення ФТВП Заявку страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей (додаток 1 до Порядку № 12), далі — Заявка (приклад заповнення наведено на рис. 1, с. 40).

Терміни для подання

Заявки в Порядку № 12 не визначено, але бажано подати її завчасно (можна до початку року, в якому планується оздоровити працівників), оскільки подані заявки враховуються ФТВП при закупівлі путівок. Конкретні терміни слід уточнити у своєму відділенні ФТВП. Водночас за потреби страхувальник може подавати додаткові заявки також протягом року (п. 2.1 Порядку № 12).

Після затвердження плану розподілу путівок ФТВП письмово повідомляє про нього роботодавців із чисельністю понад 300 застрахованих осіб. Щодо інших страхувальників складається зведений план розподілу путівок.

Отримані ФТВП путівки від санаторно-курортних закладів передаються роботодавцям із чисельністю понад 300 застрахованих осіб. Путівки роботодавців із чисельністю працівників до 300 осіб, підприємців-єдиноподатників та осіб, застрахованих на добровільних засадах, обліковуються та зберігаються у ФТВП (

п. 3.2 Порядку № 12).

Комісія

(уповноважений) із соціального страхування* інформує застрахованих осіб про наявність путівок, отриманих від ФТВП, у письмовій формі та звітує перед трудовим колективом про їх використання (п. 4.20 Порядку № 12).

* Докладніше про створення та діяльність комісії (уповноваженого) див. у статті «Комісія із соціального страхування: порядок створення та функціонування» // «БТ», 2008, № 32, с. 13.

Етап 3. Комісія приймає рішення про виділення

застрахованій особі за рахунок коштів ФТВП путівки на санаторно-курортне лікування. Таке рішення фіксується у Протоколі засідання комісії із соціального страхування (рішенні уповноваженого), форму якого наведено в додатку до Положення № 25 (приклад заповнення див. на рис. 3, с. 40).

У разі прийняття рішення про надання путівки комісія (уповноважений) ураховує такі обмеження

:

1) отримати путівку може працівник

за основним місцем роботи (п. 4.2 Порядку № 12);

2) застрахованій особі

протягом календарного року може бути виділено тільки одну путівку для санаторно-курортного лікування. При цьому враховують путівки до санаторію-профілакторію чи до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. А от путівку для самостійного санаторно-курортного лікування дитини не враховують (п. 4.4 Порядку № 12). Як бачимо, Порядок № 12, на відміну від його попередниці — Інструкції № 55, дозволяє отримувати «соцстрахівську» путівку щороку, а не раз на 2 роки;

3) путівка надається працівнику

з частковою оплатою її вартості . Тепер відсоток такої оплати встановлений у самому Порядку № 12 і не залежить, як раніше, від матеріального стану працівника. В окремих випадках передбачено безкоштовну видачу путівки (див. табл. 1 на с.  37). Варте уваги, що Порядок № 12 не містить аналогу норми п. 4.6 Інструкції № 55, яка передбачала видачу путівки супровіднику застрахованої особи, яка згідно з висновком МСЕК потребує супроводу;

4) комісія може прийняти рішення

про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи та працюючого члена її сім’ї (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі*), чи її дитини віком від 4 до 18 років, застрахованої особи та члена її сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання*, а також для двох застрахованих осіб, які працюють на одному підприємстві, за умови, що термін лікування кожної особи становить не менше 12 діб. При цьому необхідно завчасно отримати письмовий дозвіл на можливість поділу путівки від адміністрації санаторно-курортного закладу (п. 4.11 Порядку № 12). Водночас путівку для лікування дитини чи двох дітей у супроводі дорослого не можна поділити відповідно для двох дорослих чи двох дорослих і дитини.

* Зверніть увагу на уточнення, наявні тепер у нормах пп. 4.11 і 4.9 Порядку № 12: чоловік і дружина повинні перебувати в шлюбі, а студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають навчатися на денній формі навчання.

Етап 4.

Якщо путівка знаходиться не на підприємстві, а у ФТВП (для роботодавців із чисельністю працівників до 300 осіб, підприємців-єдиноподатників та осіб, застрахованих на добровільних засадах), то страхувальник-роботодавець отримує її у ФТВП на підставі накладних на путівку.

Етап 5.

Отримання та видачу путівок роботодавець відображає в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. № Ф13-ФСС з ТВП), форму якого наведено в додатку 3 до Порядку № 12. Цей регістр обліку, що раніше називався Книгою, а тепер названо Журналом, Порядком № 12 змінено не дуже:

— дещо змінено назви

граф (без зміни їх сутності);

— вилучили

графу 17 Книги «Талон зберігається в окремій папці за № »;

— у

графі 16 відображають дату повернення на підприємство не лише зворотного талона до путівки, а також і довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі (пп. 3.4 і 5.1 Порядку № 12);

графи 18 і 19 об’єднано до однієї графи.

Журнал

має бути прошнуровано, пронумеровано, підписано особою, відповідальною за видачу путівок, та скріплено печаткою підприємства. Приклад його заповнення наведено на рис. 4 (с. 41).

Етап 6. Працівник уносить оплату за путівку

до каси роботодавця за основним місцем роботи або за відсутності каси — на рахунок органу ФТВП за місцем реєстрації страхувальника. Ця норма в Порядку № 12 залишилася незмінною. Зверніть увагу: в п. 4.13 Порядку № 12, як і в аналогічному пункті Інструкції № 55, передбачено лише два способи погашення часткової оплати за путівку працівником — унесення до каси підприємстві або на рахунок ФТВП. З цього випливає, що не можна оплатити путівку шляхом утримання із зарплати (навіть за заявою працівника), не можна її видати в рахунок заборгованості із заробітної плати.

Роботодавець

, який отримав грошові кошти (часткову оплату) вартості путівки від працівника до своєї каси, перераховує їх ФТВП . Причому в Порядку № 12, як і в Інструкції № 55, терміни перерахування цих коштів чітко не встановлено. На практиці отримані від працівника гроші перераховують ФТВП, як правило, відразу, після надходження їх до каси.

 

Таблиця 1.

Умови надання путівок застрахованим особам та членам їх сімей

Кому видається путівка

Документи, на підставі яких комісія приймає рішення про надання путівки

Відсоток оплати путівки застрахованою особою

Періодичність надання путівки

1

2

3

4

1. Застрахованій особі за її основним місцем роботи (п. 4.5 Порядку № 12)

1. Заява.

2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о)

До двомісного номера — 20 %;

до одномісного номера — 50 %*

Одна путівка протягом календарного року з урахуванням путівки до санаторію-профілакторію чи до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, крім путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини (п. 4.4 Порядку № 12)

2. Члену сім’ї застрахованої особи: дітям від 4 до 18 років; чоловіку чи дружина (які перебувають у шлюбі), у тому числі, які працюють на іншому підприємстві чи навчаються у вищому навчальному закладі на денній формі навчання (п. 4.9 Порядку № 12)

1. Заява.

2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о).

3. Довідка з основного місця роботи (навчання) про те, що член сім’ї не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року

3. Одному з батьків (матері чи батьку, або опікуну, піклувальнику) для супроводу на лікування за наявності в дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування (п. 4.7 Порядку № 12):

— однієї дитини

1. Заява.

2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о)

10 %

— двох дітей

Безкоштовно

4. Неповнолітній дитині — члену сім’ї застрахованої особи (матері, батька чи опікуна, піклувальника) для самостійного лікування (п. 4.8 Порядку № 12)

1. Заява.

2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о)

10 %

5. До санаторію-профілакторію (п. 4.6 Порядку № 12):

— застрахованій особі;

— студентам вищих навчальних закладів;

— учням професійно-технічних закладів

1. Заява.

2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о)

10 %

— студентам-сиротам;

— учням-сиротам

Безкоштовно

* При направленні до санаторію-профілакторію порядок часткової оплати див. п. 5 табл. 1.

 

Водночас фахівці ФТВП в усних консультаціях рекомендують керуватися загальними термінами та порядком, установленими

Інструкцією № 16 для сплати страхових внесків. У цьому випадку слід керуватися п. 4.3 Інструкції № 16, згідно з яким сплаті до ФТВП підлягає різниця коштів між нарахованими страховими внесками, а також зарахованими сумами до бюджету ФТВП, у тому числі у вигляді часткової оплати вартості за видані путівки, та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам.

Ураховуючи, що

перерахування коштів на рахунки ФТВП роботодавцями здійснюється одночасно з отриманням коштів на оплату праці в установах банків, різницю слід сплатити не пізніше дня, установленого для виплати заробітної плати за другу половину місяця (п. 4.4 Інструкції № 16).

Етап 7.

Роботодавець видає працівнику путівку за 2 тижні до початку терміну заїзду. У ній обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, найменування підприємства, що видало путівку, і засвідчують підписом відповідальної особи, скріплюють печаткою підприємства. На соцстрахівській путівці вказується перелік послуг, що входять до вартості путівки, умови проживання, і ФТВП проставляє штамп «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Путівку, не оформлену належним чином, видавати заборонено. Якщо при заповненні путівки допущено помилку, то виправлення необхідно засвідчити підписом відповідальної особи і скріпити печаткою підприємства, що видало путівку.

При видачі путівки

працівник має пред’явити документ про оплату частини вартості (квитанцію до касового ордера чи квитанцію банку). Якщо таких документів немає, путівку видавати не можна (п. 4.14 Порядку № 12). Документи про оплату зберігаються в документах підприємства.

Етап 8

. Працівник отримує санаторно-курортне лікування в період відпустки чи без відриву від виробництва (у санаторії-профілакторії), а студенти вищих навчальних закладів та учні профтехзакладів — у період навчання або канікул (у санаторії-профілакторії можна в період навчання). Якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, працівнику надається допомога по тимчасовій непрацездатності (п. 10 ст. 35 Закону № 2240). Для цього працівнику необхідно отримати листок непрацездатності в лікувально-профілактичній установі за місцем його спостереження, надавши путівку, довідку з місця роботи про тривалість щорічної (основної та додаткової відпустки) і картку санаторно-курортного відбору.

Етап 9

. Після повернення із санаторію працівник зобов’язаний повернути роботодавцю, який видав путівку, заповнений зворотний талон путівки чи довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою оздоровниці. На підставі цього роботодавець здійснює запис у графі 16 Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. № Ф13-ФСС з ТВП). Приклад заповнення наведено на рис. 4 (с. 41).

Ще хочемо звернути увагу на таке. Незважаючи на те, що путівки до реабілітаційного відділення безкоштовно видає не роботодавець, а лікувально-профілактичний заклад, для отримання такої путівки страхувальник-роботодавець за основним місцем роботи має видати працівнику довідку (

п. 4.12 Порядку № 12). У новому Порядку № 12 передбачено форму такої довідки — Довідку для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (додаток 4 до Порядку № 12).

 

Відповідальність за порушення порядку видачі путівки

Відповідальність роботодавця за порушення норм

Порядку № 12 передбачено п. 6.2 — сума витрат ФТВП за путівки, видані з порушенням Порядку № 12, у тому числі не використані, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника.

Причому раніше така відповідальність наставала за умови завдання ФТВП матеріальних збитків. Оскільки тепер

Порядок № 12 такого застереження не містить, то будь-яке порушення видачі путівок, мабуть, може стати приводом для відмови ФТВП зарахувати суму витрат. Крім того, ФТВП з приводу відповідальності під «стару» Інструкцію № 55 роз’яснював (лист від 04.03.2008 р. № 01-43-493): крім того, що такі путівки не приймаються до заліку, за порушення в її використанні на страхувальника накладається штраф у розмірі 50 % від вартості путівки, як це передбачено Законом № 2240.

 

Звітність щодо путівок

Роботодавець щокварталу звітує

до ФТВП (за місцем реєстрації) про отримані від ФТВП та видані застрахованим особам путівки у Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів за ф. № Ф14 (додаток до ф. № Ф4-ФСС з ТВП). Зверніть увагу: зі звіту за I квартал 2009 року цю форму змінено*. Цей звіт подають разом зі звітом за ф. Ф4-ФСС з ТВП. Приклад заповнення ф. № Ф14 (додаток до ф. № Ф4-ФСС з ТВП) наведено на рис. 5 (с. 41).

* Див. ком. «Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП і додаток до нього за формою Ф14 з І кварталу 2009 року подаються за новою формою» // «БТ», 2009, № 5, с. 6.

Крім того, у

рядку 6 «Отримано від часткової оплати за путівки» розділу III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» щоквартального звіту за ф. № Ф4-ФСС з ТВП зазначають отриману від працівника оплату вартості «соцстрахівської» путівки. Приклад заповнення наведено на рис. 2 (с. 40).

 

Оподаткування

У податковому обліку роботодавця-страхувальника ні

валові доходи при отриманні грошових коштів від працівника в оплату вартості путівки за рахунок ФТВП, ні валові витрати при їх перерахуванні до ФТВП не виникають, оскільки ці кошти проходять транзитом через підприємство і йому не належать.

Щодо

податку з доходів фізичних осіб для таких путівок установлено пільгу (п.п. 4.3.24 Закону про податок з доходів): вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, наданих працівнику та його дітям віком до 18 років безкоштовно чи зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів ФТВП, не включається до оподатковуваного доходу працівника.

Оскільки оплата путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФТВП не включається до фонду оплати праці згідно з

п. 3.2 Інструкції № 5, то на її вартість не нараховують внески до соцфондів.

Вартість «соцстрахівської» путівки не враховується при розрахунку середнього заробітку для розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, а також виплат згідно з

Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Роботодавець у

Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ відображає тільки вартість путівки в частині, що компенсується за рахунок коштів ФТВП, з ознакою доходу «41». Частина вартості путівки, яку оплачує працівник, не є його доходом і відповідно не відображається у ф. № 1ДФ.

 

Приклад

Згідно з медичними показаннями (довідкою за ф. № 070/о) працівнику показано санаторно-курортне лікування. Він написав заяву на ім’я комісії із соціального страхування

. Роботодавець звернувся до ФТВП із Заявкою (див. рис. 1, с. 40).

Комісія на підставі отриманої від працівника заяви і

Довідки для одержання путівки (ф. № 070/о) приймає рішення про виділення застрахованій особі за рахунок коштів ФТВП путівки на санаторно-курортне лікування.

Часткова оплата працівником путівки до санаторію до двомісного номера згідно з

п. 4.5 Порядку № 12 становить 20 % її вартості. Прийняте рішення фіксують у Протоколі (див. рис. 3, с. 40) .

Підприємство отримало від ФТВП путівку до санаторію на 21 день вартістю 8400 грн., 20 % вартості якої (1680 грн.) працівник уносить до каси підприємства. За звітний місяць нараховано внесків до ФТВП в сумі 2000 грн.

В обліку роботодавця операції з отримання та видачі путівки буде відображено, як показано в табл. 2.

 

Таблиця 2

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Отримано путівку від ФТВП (здійснюють запис у Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (ф. № Ф13-ФСС з ТВП), див. рис. 4 на с. 41

025

8400,00

2. Отримано грошові кошти в оплату частини вартості путівки працівників до каси підприємства (20 % вартості путівки) від працівника

301

685

1680,00

У податковому обліку ні валові доходи при отриманні коштів, ні валові витрати при їх перерахуванні до ФТВП не відображають, оскільки ці кошти проходять транзитом через підприємство.

3. Відображено заборгованість перед ФТВП (ряд. 6 розд. III ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

685

652

1680,00

4. Видано путівку працівнику

025

8400,00

5. Відображено заборгованість перед ФТВП на кінець місяця (1680 + 2000)

652

3680,00

 

У

ф. № 1ДФ вартість путівки в частині, що компенсується за рахунок коштів ФТВП у сумі 6720 грн. (8400 - 1680), роботодавець відображає з ознакою доходу «41». Оплачувану працівником частину вартості путівки (1680 грн.) у ф. № 1ДФ не відображають.

 

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1234567890

6720

00

6720

00

0

00

0

00

41

<.>

 

Приклад заповнення

ф. № Ф14 (додаток до ф. № Ф4-ФСС з ТВП) наведено на рис. 5 (с. 41), а ф. № Ф4-ФСС з ТВП — на рис. 2 (с. 40).

Приємного відпочинку!

 

 

img 1

Рис. 1

 

img 2

Рис. 2 (Витяг зі звіту за ф. Ф4-ФСС з ТВП

)

 

img 3

 

img 4

 

img 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі