Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2009/№ 40
Друк
Постанова від 26.08.2009 р. № 982

НОВИЙ ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАФ:

рекомендації місцевим радам

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 982 «Про затвердження Порядку розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

Постановою

, що коментується (набрала чинності 22.09.2009 р.), затверджено Порядок розміщення малих архітектурних форм для проведення підприємницької діяльності (далі — Порядок).

Перше, що впадає в очі, — це

рекомендаційний характер Порядку (це випливає з п. 2 постанови). І як тут не пригадати, що всі попередні спроби врегулювати розміщення малих архітектурних форм (МАФ) здійснювалися в такому ж ключі. Нагадаємо, що спочатку діяли Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності*. Потім від типових правил перейшли до Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності**.

* Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 13.10.2000 р. № 227.

** Затверджено наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 04.09.2006 р. № 296.

Дія

Порядку не поширюється на МАФ, що розміщуються на землях дорожнього господарства (у тому числі в межах лінії відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування). Тут, крім Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України, слід керуватися Порядком видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства і згоди та погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування, затвердженим наказом Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 р. № 414.

У

Порядку визначено, що:

1) пересувна МАФ

— торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

2) стаціонарна МАФ

— тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту.

Якщо говорити про

Порядок у цілому, то відчувається недостатність опрацювання питання, що свідчить про поспішність його прийняття. Очевидним прикладом неточностей можна назвати пп. 3 і 4 Порядку, в яких зовсім забули, що при розміщенні МАФ на власній земельній ділянці рішення відповідної ради не потрібне. Що стосується опису всього алгоритму розміщення МАФ, то його тепер можна розділити на два етапи: попереднє погодження місця розміщення МАФ і власне рішення місцевої ради про розміщення МАФ.

Етап 1. Попереднє погодження місця розміщення МАФ.

Оскільки розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників землі — на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради, то починати розміщення МАФ слід із подання заяви до відповідних органів (п. 5 Порядку).

Заява

подається за встановленою в додатку 1 до Порядку формою та має містити:

інформацію про особу, яка бажає встановити МАФ: її найменування, адресу та номер державної реєстрації як суб’єкта господарювання, телефон, електронну пошту;

інформацію про МАФ: точну або приблизну адресу розміщення МАФ, технічні характеристики МАФ (стаціонарна чи пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі, розміри, місце розміщення, площа у кв. м).

Разом із заявою

від вас вимагатимуть (п. 5 Порядку): виписку з ЄДР та копії держакта про право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою чи договору оренди (за наявності).

До окремої категорії заявників виділено осіб, які бажають розмістити МАФ на земельній ділянці комунальної чи державної власності, строк дії договору оренди на яку минув, але особа своєчасно та в повному обсязі продовжувала вносити орендну плату. Такі особи додатково мають подати:

— копію договору оренди, строк дії якого минув;

— довідку від ДПС про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;

— схему прив’язки МАФ.

Зверніть увагу: уже на етапі погодження попереднього місця розміщення МАФ

Порядок вимагає від цієї категорії заявників схеми прив’язки МАФ, тоді як від інших бажаючих нічого подібного не потрібно. Така вимога може бути цілком виправданою, якщо припустити, що вимоги передостаннього абзацу п. 5 Порядку стосуються саме цієї категорії осіб.

Пояснимо. У вказаній нормі буквально записано:

«подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми в порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку». Інакше кажучи, ця група осіб відразу може претендувати на винесення рішення стосовно розміщення МАФ та/або укладення договору особистого строкового сервітуту. Усі інші суб’єкти господарювання спочатку отримують рішення про попереднє погодження місця розміщення МАФ.

Радує, що

п. 5 Порядку встановлено заборону вимагати додаткові документи. Однак ураховуючи його рекомендаційний характер, не варто дивуватися, якщо перелік необхідних документів буде розширено органами місцевого самоврядування.

Після того, як перелічені вище документи буде подано,

місцева рада має протягом місяця (з моменту реєстрації заяви) винести рішення про попереднє погодження місця розташування МАФ .

Одночасно з прийняттям такого рішення виконавчому органу чи голові відповідної ради видається доручення надати заявнику перелік документів, необхідних для прийняття рішення про розміщення МАФ та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

Етап 2. Погодження місця розміщення МАФ.

Отримавши перелік необхідних для розміщення МАФ документів, ви подаєте заяву до дозвільного органу, який протягом двох тижнів зобов’язаний видати вам усі документи, перелічені в такому переліку.

Вважаємо, що цей етап буде найскладнішим та найсуперечливішим. Адже саме на нього припадає розроблення паспорта прив’язки МАФ. А це навряд чи входить до повноважень дозвільних центрів. Причому

п. 11 Порядку явно свідчить про те, що паспорт прив’язки МАФ необхідно подати до винесення рішення про розміщення МАФ. Залишається сподіватися на врегулювання цього питання місцевими органами влади.

Після того як документи, зазначені в переліку, буде зібрано, ви знову звертаєтеся до місцевої ради. І

протягом місяця з моменту реєстрації поданих вами документів вона має винести рішення щодо розміщення МАФ та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

Приємно відзначити, що уряд урахував практику зволікання з прийняттям рішень, властиву місцевим радам. Тому

якщо це рішення не буде прийнято в установлений строк, вважається, що розміщення МАФ погоджено за принципом «мовчазної згоди».

Після прийняття рішення про розміщення МАФ заявнику в тижневий строк повертається паспорт (схема) прив’язки МАФ, а в 10-денний строк з ним укладається договір особистого строкового сервітуту (за потреби).

Фінальним акордом у розміщенні МАФ буде подання до відповідної ради

заяви-декларації про розміщення МАФ (додаток 2 до Порядку), що подається після фактичного встановлення МАФ.

На закінчення розгляду

Порядку, що коментується, зауважимо, що в ньому також застережено:

— порядок і випадки переміщення, знесення МАФ (

п. 18, 19);

— дії, які необхідно вчинити в разі зміни власника МАФ (

п. 21);

— мінімальний строк розміщення стаціонарної МАФ — 3 роки (

п. 13).

 

 

Кабінет Міністрів України

 

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

 

Постанова від 26 серпня 2009 року № 982

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити

Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності , що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм враховувати затверджений цією постановою

Порядок.

 

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

 

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Затверджено постановою від 26 серпня 2009 року № 982

 

Загальна частина

1.

Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства з метою врахування органами місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності (далі — рішення).

Дія цього

Порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

2.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) паспорт прив’язки малої архітектурної форми, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

2) паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив’язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

3) пересувна мала архітектурна форма — торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

4) стаціонарна мала архітектурна форма — тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

5) схема прив’язки малої архітектурної форми — графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив’язкою малої архітектурної форми до місцевості.

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм

3.

Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок — на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради.

Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.

4.

Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб’єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;

у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому відповідною сільською, селищною, міською радою порядку.

5.

Суб’єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис.

До заяви додаються:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).

У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:

копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився;

довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;

схема прив’язки малої архітектурної форми.

Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку.

Вимагати подання інших документів забороняється.

6.

Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших платежів.

7.

Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про розміщення малої архітектурної форми і в місячний строк приймає рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову особу сільської, селищної, міської ради (далі — уповноважений представник) передати суб’єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

Забороняється делегування зазначених повноважень комунальним та приватним підприємствам.

8.

Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього Порядку, видаються суб’єктові господарювання протягом двох тижнів з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з дотриманням Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» <...> .

9.

Уповноважений представник на підставі поданих суб’єктом господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

10.

Сільська, селищна, міська рада протягом місяця після реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не прийняте протягом місяця після подання суб’єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом «мовчазної згоди».

11.

Після прийняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений представник повертає у тижневий строк суб’єктові господарювання подані раніше схему прив’язки пересувної малої архітектурної форми або паспорт прив’язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм з паспортами прив’язки кожної окремої малої архітектурної форми.

12.

У разі відсутності у суб’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким суб’єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.

13.

Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.

14.

Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати розмір орендної плати для даної земельної ділянки.

15.

Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб’єкт господарювання подає уповноваженому представникові заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.

16.

На підставі заяви-декларації уповноважений представник реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

 

Окремі положення

17.

Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території.

18.

У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

Уповноважений представник надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.

Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається сільською, селищною, міською радою, що прийняла рішення щодо розміщення малої архітектурної форми за погодженням із суб’єктом господарювання.

19.

Знесення встановлених згідно із законодавством малих архітектурних форм без погодження із суб’єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

20.

Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без розроблення нової схеми прив’язки, паспорта прив’язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб’єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.

21.

У разі зміни власника малої архітектурної форми відповідна сільська, селищна, міська рада вносить зміни до рішення щодо розміщення малої архітектурної форми, а уповноважений представник вносить інформацію про нового власника до схеми прив’язки або паспорта прив’язки малої архітектурної форми, або схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта прив’язки відповідної окремої малої архітектурної форми.

22.

У разі розроблення перспективної схеми розміщення малої архітектурної форми на території населеного пункту сільська, селищна, міська рада після проведення громадського обговорення і погодження відповідними підприємствами, установами, організаціями може рекомендувати суб’єктам господарювання розмістити малу архітектурну форму за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

 

img 1

 

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі