Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо порядку визначення та перерахування дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2009/№ 41
Друк
Лист від 21.08.2009 р. № 8221/16-1515-06, 18116/7/16-1517-06

ДОТАЦІЇ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКАМ:

ДПАУ роз’яснила порядок їх нарахування та сплати

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 21.08.2009 р. № 8221/16-1515-06, № 18116/7/16-1517-06

«Щодо порядку визначення та перерахування дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

Нагадаємо, що з 17 березня 2009 року* відповідно до

п. 11.21 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР відновлено дотаційні виплати сільгосптоваровиробникам за поставлене ними переробним підприємствам молоко та м’ясо у живій вазі.

* Відповідно зміни, внесені Законом України від 04.02.2009 р. № 922-VI, див. ком. «Прийнято Закон про підтримку аграріїв на час світової фінансової кризи» // «БТ», 2009, № 12, с. 4.

У

листі, що коментується ДПАУ надала чергові роз’яснення, щодо порядку визначення та перерахування дотацій переробними підприємствами сільгосптоваровиробникам.

Зокрема, ДПАУ нагадала, що переробні підприємства розрахунок сум дотацій, які потрібно сплатити сільгосптоваровиробникам здійснюють відповідно до

Порядку обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженого постановою КМУ від 02.04.2009 р. № 291**.

** Див. ком. «Дотації сільгосптоваровиробникам: Кабмін затвердив новий Порядок виплат за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі» // «БТ», 2009, № 16, с. 4.

У

листі, що коментується, податківці зробили акцент на порядку перерахування дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі. Вони зазначили, що переробні підприємства сільгосптоваровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі перераховують:

1)

зі свого поточного рахунка на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників — суму коштів, що дорівнює вартості молока та м’яса в живій вазі та суму ПДВ, нараховану на таку вартість;

2)

з небюджетного рахунка на окремі (дотаційні) рахунки сільгосптоваровиробників, відкриті в обслуговуючих банках:

суму дотації, визначеної згідно з попереднім розрахунком і зазначеної у приймальній квитанції, банках;

суму дотації, визначеної згідно з остаточним розрахунком (з урахуванням авансу).

Перерахування таких сум з урахуванням авансового платежу проводиться переробним підприємством

не менш як два рази на місяць.

Звернемо увагу, що податківці в листі, що коментується, вказують на те, що на поточний рахунок сільгосптоваровиробника переробні підприємства перераховують вартість молока та м’яса в живій вазі та суму ПДВ, нараховану на таку вартість, суму ж дотації перераховують окремо, на окремий дотаційний рахунок. Підсумовуючи це, робимо висновок: оскільки договірна вартість і сума дотації проходять за різними операціями, то дотація не може бути складовою вартості поставленої продукції та не повинна впливати на розмір договірної вартості.

 

 

Державна податкова адміністрація України

 

Про застосування «звичайної ціни»

 

Лист від 30 вересня 2009 року № 21255/7/15-0217

 

Державна податкова адміністрація України з метою належної організації адміністрування податків, дотримання правил оподаткування та податкової дисципліни платників податків повідомляє про орієнтовний порядок застосування «звичайної ціни».

Згідно з

абзацом другим підпункту 1.20.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон) податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції.

Відповідно до

абзацу першого підпункту 1.20.10 Закону та підпункту 4.3.5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181) донарахування податкових зобов’язань платника податку податковим органом внаслідок визначення звичайних цін здійснюється за наступною процедурою: керівник (його заступник) приймає рішення про застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов’язань, а рішення про сплату податкових зобов’язань приймається у судовому порядку за поданням керівника (його заступника) відповідного податкового органу.

З метою забезпечення дотримання вказаної процедури керівник (заступник керівника) податкового органу, керуючись зазначеними нормами, під час перевірки приймає рішення про застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов’язань, що складається за довільною формою, із зазначенням: дати його прийняття, номера, назви та коду ЄДРПОУ платника податків, що перевіряється, підстав для застосування «звичайної ціни», передбачених законом з питань оподаткування тощо.

При цьому у окремих частинах відповідних розділів акта перевірки здійснюється посилання на вищенаведене рішення, зазначається підстава для застосування «звичайної ціни», передбачена відповідним законом з питань оподаткування, механізм і обґрунтування розрахунку у порядку, встановленому

пунктом 1.20 Закону для відповідної господарської операції, та елемент податкової бази (об’єкта оподаткування), до якого застосовуються «звичайні ціни» тощо. Розраховані з використанням «звичайних цін» суми заниження податкових зобов’язань виділяються в окремих частинах відповідних розділів акта перевірки та додатках до нього.

Розрахована в акті перевірки внаслідок визначення звичайних цін сума податкових зобов`язань (у т. ч. штрафних санкцій) відображається в

рішенні про нарахування податкових зобов’язань із застосуванням звичайних цін (складається за довільною формою, із зазначенням: дати його прийняття (складання), номеру, назви та коду ЄДРПОУ платника податків, який перевірявся тощо) та підписується керівником (заступником керівника) податкового органу, як основа подання позовної заяви до суду.

За наслідками перевірки платника податків податковий орган:

— з урахуванням

підпункту 4.3.5 Закону № 2181 готує та подає позовну заяву про сплату нарахованих із застосуванням «звичайних цін» сум податків (у т. ч. штрафних санкцій) до адміністративного суду в порядку пункту 4 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України;

— у порядку та строки, встановлені законодавством, надсилає платнику податків

податкові повідомлення-рішення про визначення сум податкових зобов’язань (у т. ч. штрафних санкцій) за відповідними податками без урахування нарахованих з використанням «звичайних цін» податкових зобов’язань (у т. ч. штрафних санкцій).

Оскільки

підпункт 1.20.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» встановлює, що рішення про сплату податкових зобов’язань приймається в судовому порядку, зазначена процедура не застосовується при зменшенні від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, зменшенні (відмові у наданні) бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та зменшенні від’ємного значення різниці між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту з податку на додану вартість (крім випадків, коли здійснюється донарахування).

Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати використання цього роз’яснення при здійсненні податкового контролю.

 

Заступник голови О. ЛЮБЧЕНКО

 

 

Державна податкова адміністрація України

 

Щодо порядку визначення та перерахування дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам

 

Лист від 21 серпня 2009 року № 8221/16-1515-06, № 18116/7/16-1517-06

(витяг)

 

Відповідно до

п. 11.21 ст. 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.

Порядок обліку зазначених коштів визначено

постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 291 (далі — Порядок № 291).

Згідно з

п. 2 Порядку № 291 сільськогосподарські підприємства (за винятком особистих селянських господарств) поставляють переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 Закону.

Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м’ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства проводять щомісяця до початку наступного періоду попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (далі — готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, за формою згідно з

додатком 1 (п. 3 Порядку № 291).

Відповідно до зазначеного розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м’ясо в живій вазі на гривню вартості без урахування податку на додану вартість такої продукції.

За фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість переробні підприємства проводять щомісяця розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м’яса в живій вазі згідно з

додатком 2. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі за звітний період, крім особистих селянських господарств (п. 7 Порядку № 291).

З урахуванням авансового платежу перерахування дотації проводиться переробним підприємством не менш як два рази на місяць.

Відповідно до

п. 4 Порядку № 291 переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м’яса в живій вазі виписують приймальні квитанції сільськогосподарським підприємствам за формами ПК-1 і ПК-3, а особистим селянським господарствам — за формами ПК-2 і ПК-3а.

У квитанціях, крім ваги та вартості поставленої продукції за договірними цінами, окремими рядками зазначаються податок на додану вартість, сплачений у вартості поставленої продукції, та суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунку переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій — з його небюджетного рахунку, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду (

п. 5 Порядку № 291).

Враховуючи зазначене, переробне підприємство здійснює перерахування сільськогосподарським товаровиробникам:

коштів (вартість молока та м’яса в живій вазі і сума податку на додану вартість, нарахована на таку вартість переробним підприємством за отримані молоко та м’ясо в живій вазі) — здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунку переробного підприємства на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників;

дотації, визначеної згідно з попереднім розрахунком і зазначеної у приймальній квитанції, з небюджетного рахунку переробного підприємства, відкритого в територіальному органі Державного казначейства, на окремі (дотаційні) рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в обслуговуючих банках;

дотації, визначеної згідно з остаточним розрахунком (з урахуванням авансу) з небюджетного рахунку переробного підприємства, відкритого в територіальному органі Державного казначейства, на окремі (дотаційні) рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в обслуговуючих банках.

 

Заступник голови С. ЧЕКАШКІН

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі