Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка бухгалтера. Податкова соціальна пільга

Редакція БТ
Стаття

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА

 

Податкова соціальна пільга при утриманні податку з доходів фізичних осіб відіграє важливу роль, оскільки зменшує податкове навантаження на найманих працівників та здійснює соціальну підтримку найменш захищених верств населення. А тому в цьому випуску шпаргалки бухгалтера нагадаємо правила застосування податкової соціальної пільги.

 

Основні правила застосування

1. Платник податку з доходів фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) —

п. 6.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон про податок з доходів).

2.

ПСП застосовується виключно до доходу, нарахованого платнику податку протягом звітного податкового місяця у вигляді зарплати (п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів), і тільки за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (на 2009 рік цей розмір становить 940 грн.: 669 х 1,4 = 936,60 грн. 940 грн.).

3. ПСП застосовується лише

за одним місцем роботи фізичної особи за її вибором.

4.

Не може застосовуватися ПСП до будь-яких інших доходів, якщо фізична особа водночас одержує доходи, зазначені в п.п. 6.3.3 Закону про податок з доходів а саме:

а) плату за виконання громадських робіт, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджету чи відповідного фонду загальнообов’язкового соціального страхування;

б) стипендію, грошове чи майнове забезпечення, яке одержують учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти, військовослужбовці строкової служби, що виплачуються з бюджету;

в) зарплату під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

г) зарплату за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, що перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, і належить резиденту на правах власності або перебуває в його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України;

д) зарплату осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

5.

ПСП застосовують до зарплати з того місяця, в якому платник податків подав роботодавцю Заяву про застосування податкової соціальної пільги* (далі — Заява про застосування ПСП) та відповідні підтверджуючі документи.

До доходів, визначених у

пп. «а» — «д» п.п. 6.3.3 Закону про податок з доходів, ПСП починає застосовуватися при їх нарахуванні (виплаті), а закінчується при завершенні нарахування таких доходів, без подання Заяви про застосування ПСП та Заяви про відмову від застосування податкової соціальної пільги* (далі — Заява про відмову від ПСП).

* Форму Заяви затверджено наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461.

6.

ПСП не застосовується:

— у випадку, коли прийняття на роботу і звільнення з роботи працівника відбулися в одному місяці (

лист ДПАУ від 11.10.2006 р. № 18974/7/17-0717);

— до доходів, від підприємницької діяльності, а також від іншої незалежної професійної діяльності (

п.п. «е» п.п. 6.3.3 Закону про податок з доходів). Приватний підприємець не має права на ПСП ні щодо підприємницьких доходів, ні щодо зарплати, якщо він ще й працює найманим працівником**.

** Про відповідальність платника податку (фізичної особи) за порушення порядку застосування ПСП докладніше читайте у статтях «Штрафи з податку з доходів: за що та як може бути покарано найманих працівників» // «БТ», 2007, № 46, с. 32;. «Податок з доходів фізичних осіб — аналізуємо Оглядовий лист ДПАУ» // «БТ», 2009, № 39, с. 8, а також у коментарі «Порушення працівником права користування ПСП: ДПАУ розповіла, як утримати 100 % штраф» до листа ДПАУ від 28.12.2007 р. № 26662/7/17-0117 // «БТ», 2008, № 4, с. 5.

7.

Розмір «прив’язаний» до розміру мінзарплати (МЗП) див. табл.  1 на с. 24.

8.

Працівник, який має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовує ПСП за однією з підстав, що передбачає її найбільший розмір (п. 6.2 Закону про податок з доходів). Виняток — платники податку, які мають право на застосування ПСП «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів): до доходів у вигляді зарплати таких працівників одночасно застосовується пільга «на дітей» і пільга «на себе». Правомірність застосування двох пільг підтверджують і податківці (зокрема, в Оглядовому листі від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717). Граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП одному з батьків, у цьому випадку визначається як добуток граничного розміру (у 2009 році — 940 грн.) та кількості дітей, а для другого з батьків він дорівнює 940 грн.

9.

ПСП будь-якого розміру припиняє застосовуватися:

з місяця, в якому платник податку подав Заяву про відмову від ПСП (п. 4 Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035, далі — Порядок № 2035);

з місяця, в якому платник податку припинив трудові відносини з роботодавцем (п. 4 Порядку № 2035), навіть якщо ця подія відбулася в останній день місяця (лист ДПАУ від 06.07.2004 р. № 4207/ч/17-3115).

10

. Закінчення строку дії ПСП підвищеного розміру (п.п. 6.4.2 Закону про податок з доходів) має особливості (табл. 2).

 

Документи, необхідні для отримання ПСП

Для застосування однієї з вищеперелічених у табл. 1 ПСП фізичні особи повинні надати до бухгалтерії певний перелік документів, передбачений у

Порядку № 2035 (див. табл. 3).

 

Таблиця 1.

Розміри ПСП у 2009 році

Вид ПСП (норма Закону про податок з доходів)

Розрахунок

Розмір ПСП, грн.

1

2

3

Загальна «01»* (п.п. 6.1.1)

605** х 50 %

302,50

Підвищена «02» (п.п. 6.1.2)

605 х 50 % х 150 %

453,75

у тому числі «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2)

605 х 50 % х 150 % х кількість дітей

453,75 х кількість дітей

Максимальна «03» (п.п. 6.1.3)

605 х 50 % х 200 %

605,00

з 2010 року — у тому числі «на дітей» (новий п.п. «е» п.п. 6.1.3, який буде діяти з 2010 року)

605 х 50 % х 200 % х кількість дітей

605,00 х кількість дітей

Додаткова пільга для осіб, які одержали пільгу «на дітей» (Оглядовий лист ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717***)

605 х 50 %

302,50

* Ознака пільги у формі № 1ДФ.

** Розмір МЗП (у розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року.

*** Див. ст. «Податок з доходів фізичних осіб — аналізуємо Оглядовий лист ДПАУ» // «БТ», 2009, № 39, с. 8.

 

Таблиця 2.

Коли припиняє застосовуватися підвищена ПСП

Вид пільги

Умови закінчення строку дії

ПСП «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.1 Закону про податок з доходів)

1. ПСП надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення такого віку — до кінця року, на який припадає така смерть.

2. Крім того, право на отримання такої ПСП втрачається й у разі:

— позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у т. ч. до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, береться плата за таке утримання, чи ні;

— якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія.

3. Самотня мати втрачає право на ПСП (п.п. «а» п.п. 6.1.1 Закону про податок з доходів) із місяця, в якому платник податку втрачає статус самотньої матері (батька) (наприклад, із місяця, коли жінка виходить заміж)

ПСП вдові або вдівцеві (п.п. «г» п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів)

Удова (вдівець) втрачає право на ПСП у тому місяці, коли вона (він) бере наступний шлюб чи підпадає під опіку інших осіб

ПСП надана згідно з пп. «д» — »ж» п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів

Припиняється застосування ПСП з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, необхідний для отримання такої пільги

 

Таблиця 3.

Перелік документів, які необхідно подати для застосування ПСП

Категорії платників

Документи, які необхідно подати

1

2

Загальна ПСП («01»)

Будь-який платник, зарплата якого не перевищує 940 грн. (п.п. 6.1.1 Закону про податок з доходів)

Заява про застосування ПСП

Підвищена ПСП («02»)

Платник податку, який (п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів):

Усі платники подають Заяву про застосування ПСП, а також перелічені нижче документи:

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — на кожну дитину віком до 18 років

1. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ про підстави запису про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Паспорт та свідоцтво про народження заявника.

Крім цього, податківці наполягають на тому, що додатково потрібно подавати також (лист від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117):

— копію свідоцтва про розлучення та копію паспорта з відміткою про розірвання шлюбу;

— документ, що підтверджує спільне проживання з дитиною (утримання дитини). Таким документом може бути довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною про виконання обов’язків тим, хто проживає окремо від дитини

Примітка. Для цілей надання ПСП самотньою матір’ю чи батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування працедавцем пільги, маючи дитину віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (п. 12 Порядку № 2035).

б) утримує дитину-інваліда — на кожну дитину віком до 18 років

1. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), засвідчені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.

4. Медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більше ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16-річного віку)

Примітка.

1. Право на цю ПСП мають обоє батьків.

2. ПСП надається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від групи інвалідності.

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років (пільга діє до 31.12.2009 р.) — на кожну дитину віком до 18 років

1. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність або вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Примітка.

1. Право на цю ПСП мають обоє батьків.

2. З 01.01.2010 р. ця ПСП буде «перенесена» до п.п. 6.1.3 Закону про податок з доходів. (новий п.п. «е»), у результаті чого її розмір збільшиться (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-V // «БТ», 2009, № 31, с. 4).

Примітка для платників зазначених в пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2:

1. ПСП «на дітей» можуть отримувати обоє батьків. Але при цьому граничний розмір доходу одного з них розраховується множенням 940 грн. на кількість дітей, а граничний дохід другого не повинен перевищувати 940 грн. Щоб ПСП застосовувалася до «підвищеного» доходу, платник податків має у Заяві про застосування ПСП зазначити, що чоловік (дружина) такого платника податків при отриманні ПСП пільги за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей (листи ДПАУ від 29.05.2006 р. № 10079/7/17-0717, від 29.03.2007 р. № 1560/К/17-0715 та від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717).

2. Додатково на ПСП «на дітей» кожен з батьків додатково має право на загальну ПСП.

г) є вдівцем або вдовою

1. Паспорт.

2. Свідоцтво про укладення шлюбу.

3. Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини)

д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого(ої) у 1986 році із зони відчуження категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224) категорії 2 серії Б.

2. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Документ, що посвідчує особу

е) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом

Довідку з навчального закладу про те, що вони там навчаються та за умовами їх навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету (лист ДПАУ від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117)

 

Примітка. Правила застосування ПСП до зарплати студента:

— ПСП застосовується виключно до доходу у вигляді зарплати;

— право на ПСП мають лише студенти, які не отримують стипендію з бюджету;

— для цілей застосування цієї ПСП не важливо, в якому навчальному закладі навчається фізична особа, — державної чи недержавної форми власності.

є) є інвалідом I або II групи, у тому числі інвалідом з дитинства

Пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи

Примітка. Право на застосування підвищеної ПСП не поширюється на платників податку — інвалідів III групи, у тому числі з дитинства (листи ДПАУ від 11.10.2006 р. № 5380/З/17-0715, від 06.02.2007 р. № 513/Х/17-0715 та від 11.04.2007 р. № 1753/з/17-0715, № 3461/6/17-0716, № 3974/5/17-0716). Вони мають право лише на загальну ПСП.

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

Копію акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

Максимальна ПСП («03»)

1 Платник податку, який є (п.п. 6.1.3 Закону про податок з доходів):

Усі платники подають Заяву про застосування ПСП, а також перелічені нижче документи:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави

Орденську книжку Героя України або Героя Радянського Союзу, або орденські книжки кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювали в тилу і має відповідні державні відзнаки

1. Посвідчення учасника бойових дій за зразком, установленим постановою КМУ від 12.05.94 р. № 302, видане відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни, чи довідки, видані органами Міноборони, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, МЗС.

2. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни та наявність відповідних державних відзнак

Примітка.

1. Право на максимальну ПСП не поширюється на осіб, які є учасниками бойових дій не під час Другої світової війни, у тому числі ветеранами війни — учасниками бойових дій на території інших держав, а також учасників Великої Вітчизняної війни (листи ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5563/С/17-0715, від 24.02.2009 р. № 1629/6/17-0716, від 30.07.2008 р. № 5514/к/17-0714, від 11.01.2008 р. № 318/Л/17-0714 та від 20.03.2008 р. № 3165/і/17-0714).

2. Такі особи мають право на загальну ПСП.

3. Не мають права на ПСП і ветерани війни, які одночасно є суб’єктами підприємницької діяльності (лист від 06.02.2007 р. № 512/Я/17-0715).

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнані репресованими чи реабілітованими

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

Документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

е) особою, яка має та виховує трьох чи більше дітей віком до 18 років (пільга почне діяти з 01.01.2010 р) — на кожну дитину до 18 років

На сьогодні у Порядку № 2035 для цієї пільгової категоріі документи не наведені.Напевно, потрібен буде пакет документів аналогічний тим, що подають для застосування ПСП, передбаченої п.п. «в» п.п. 6.1.2 Закону про податок з доходів

Примітка. Перші роз’яснення зодо застосування цієї пільги надано у листі ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717:

1. Право на таку пільгу матимуть тільки багатодітні батьки (як мати, так і батько), які не тільки мають (за фактом народження), а й виховують неповнолітніх дітей. Отже, потрібно буде надати документи, які підтверджують, що платник податку не тільки має, а й виховує своїх неповнолітніх дітей. Які це документи, податківці, на жаль, поки що не уточнили.

2. Якщо ці платники раніше користувалися ПСП згідно з п.п. «в» п.п. 6.1.2 Закону про податок на прибуток, то податківці рекомендують їм оновити Заяви на застосування ПСП, в яких потрібно зазначити нову підставу — п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону про податок з доходів.

3. За кожним з багатодітних платників податку зберігається право на загальну ПСП.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі