Свідоцтво платника ПДВ: отримання оригіналу та копій, втрата, заміна...

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2009/№ 37
В обраному У обране
Друк
Стаття

СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ:

отримання оригіналу та копій, втрата, заміна…

 

Один з важливих документів платника ПДВ — це Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. Про те, як його отримати, як засвідчити в податковому органі копії та що робити при втраті, псуванні та зносі оригіналу Свідоцтва, ви дізнаєтеся із сьогоднішньої статті.

Наталія ГОЛОСКУБОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ —

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про звернення громадян —

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/ 96-ВР.

Положення № 79

— Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79.

 

Отримуємо Свідоцтво

Особливості реєстрації платником ПДВ та порядок отримання

Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (далі — Свідоцтво ПДВ) було розглянуто у статтях «ПДВ-реєстрація та перехідні моменти» // «БТ», 2007, № 14, с.15; «ПДВ-реєстрація за новими правилами» // «БТ», 2008, № 50, с.13. Тому нагадаємо тільки основні моменти.

Для реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ до податкового органу за місцем обліку подається

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за ф. № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 79). До заяви додається оригінал платіжного документа про сплату 17 грн. за бланк Свідоцтва ПДВ. Заяву і платіжний документ можна надати особисто чи надіслати поштою з повідомленням про вручення. Якщо оригінал платіжного документа відсутній, то податковий орган не бере до розгляду заяву про реєстрацію та повертає її заявнику (ч. 3 п. 13 Положення № 79). У заяві можна зазначити бажаний день реєстрації з дотриманням вимог, установлених п. 13.1 Положення № 79.

Підприємству, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється

12-значний індивідуальний податковий номер (ІПН). Якщо реєструється фізична особа, то ІПН — 10-значний. Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, та осіб, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції; представництв нерезидентів в Україні, які не мають ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, ІПН — 9-значний (він збігається з реєстраційним (обліковим) номером з Тимчасового реєстру ДПАУ). Такі особи в реєстраційній заяві проставляють такий реєстраційний (обліковий) номер, що має збігатися з ІПН.

Податковий орган протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної заяви має видати

Свідоцтво ПДВ. Видається воно особисто або через відповідальну особу (це можливо, якщо платник податків — юридична особа), або надсилається поштою з повідомленням про вручення. Якщо платник податків вибрав спосіб отримання Свідоцтва ПДВ поштою, то воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Оплату вартості поштових послуг платник податків має здійснити до отримання Свідоцтва ПДВ шляхом подання до податкової поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Датою реєстрації платником ПДВ є дата внесення запису до Реєстру платників ПДВ або дата бажаної реєстрації

. Ця дата вказується у Свідоцтві ПДВ (п. 9.5 Закону про ПДВ, п. 14 Положення № 79).

 

Отримуємо та розміщуємо копії Свідоцтва

Згідно з

п. 14.4 Положення № 79 платник ПДВ за своїм бажанням може засвідчити копії Свідоцтва ПДВ у податковому органі. Такі копії мають таку ж юридичну силу, що й оригінал (за наявності самого оригіналу, адже при втраті оригіналу Свідоцтва ПДВ засвідчені копії його не замінюють). Для отримання засвідчених копій Свідоцтва ПДВ необхідно подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації заяву за формою № 2-РК (додаток 10 до Положення № 79). У заяві зазначається кількість копій, а також додається перелік приміщень, у яких буде розміщено засвідчені копії такого Свідоцтва. До заяви додається необхідна кількість копій та пред’являється оригінал Свідоцтва ПДВ. Засвідчені копії видаються платнику чи його представнику протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви за умови пред’явлення оригіналу Свідоцтва ПДВ.

У нижній частині копії

Свідоцтва ПДВ зазначаються найменування податкового органу, дата засвідчення, інформація про посадову особу податкового органу, яка засвідчила копії, проставляються її підпис, печатка. У лівій верхній частині Свідоцтва ПДВ здійснюється спеціальний запис: «Копія (підлягає поверненню податковому органу)».

При анулюванні реєстрації, заміні або втраті

Свідоцтва ПДВ усі засвідчені копії підлягають поверненню до податкової інспекції. Засвідчені копії Свідоцтва ПДВ, які зіпсовані, зношені чи перестали використовуватися, може бути повернено до податкової інспекції в будь-який час разом із супровідним листом.

Копії

Свідоцтва ПДВ, засвідчені податковим органом, має бути розміщено в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах. Це встановлено п. 9.7 Закону про ПДВ і п. 14.4 Положення № 79. Правила такого розміщення і відповідальність за порушення цих правил установлюються центральним податковим органом (ДПАУ). Так зазначено у другому абзаці п. 9.7 Закону про ПДВ.

Але проблема в тому, що на сьогодні ДПАУ не затвердила правила та не визначила відповідальність. Тому й покарати платника ПДВ за нерозміщення копії

Свідоцтва ПДВ на видному місці не можна. Тим платникам ПДВ, які все-таки хочуть розмістити копії Свідоцтв ПДВ на доступному для покупців місці, рекомендуємо розмістити їх, наприклад, у «Куточку споживача» або у відділі продажів на дошці оголошень.

 

Втрата Свідоцтва

А тепер уявимо собі ситуацію, коли оригінал

Свідоцтва ПДВ загублено. Що робити в цьому випадку? Що загрожує платнику податків?

Якщо звернутися до норм

Положення № 79, то в ньому відповіді ми не знайдемо. У п. 14.4 Положення № 79 зазначено, що тільки при втраті засвідчених копій Свідоцтва ПДВ платник зобов’язаний письмово повідомити про це податкову інспекцію і надати пояснювальну записку за підписом платника податків (для фізичних осіб) або керівника платника податків (для юридичних осіб). А от про втрату оригіналу Свідоцтва ПДВ немає жодного слова.

Що ж виходить: якщо оригінал

Свідоцтва ПДВ загублено, то можна й не зізнаватися в цьому? Це розкриється тільки при анулюванні ПДВ-реєстрації або при перереєстрації (випадки, за яких Свідоцтво ПДВ та всі його копії слід повернути до податкового органу). Однак рекомендуємо не зволікати і повідомити податкову інспекцію про втрату Свідоцтва ПДВ. Максимум, що може вам загрожувати, — 17 грн. за видачу нового бланка Свідоцтва ПДВ.

Для отримання нового

Свідоцтва ПДВ необхідно подати до податкового органу:

— додаткову реєстраційну заяву з позначкою в полі

«ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв’язку зі втратою Свідоцтва»;

— усі засвідчені податковим органом копії

Свідоцтва ПДВ;

— оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за

Свідоцтво ПДВ;

— пояснювальну записку за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника цього податку (для юридичних осіб) про втрату

Свідоцтва ПДВ.

Отримавши такі документи, податковий орган уносить відповідний запис до Реєстру платників ПДВ та видає нове

Свідоцтво ПДВ з новим номером у тому ж порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платника ПДВ не змінюється. Датою початку дії нового Свідоцтва ПДВ і датою анулювання старого є останній день 10-денного строку з дня отримання додаткової реєстраційної заяви.

 

Уносимо зміни до Свідоцтва

Зміни місцезнаходження (місця проживання)

. У загальному випадку в 20-денний строк після взяття платника на облік у податковій інспекції за новим місцезнаходженням, йому необхідно внести відповідні зміни до Свідоцтва ПДВ. Для цього платник ПДВ має подати до податкової інспекції за новим місцезнаходженням:

— додаткову реєстраційну заяву з позначкою в полі «

ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ»;

— усі засвідчені копії

Свідоцтва ПДВ.

Нове

Свідоцтво ПДВ видається в тому ж порядку, як і при реєстрації. Дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва ПДВ та анулювання старого є останній день 10-денного строку з дня отримання реєстраційної заяви з позначкою «Зміна місцезнаходження».

Якщо зміна місцезнаходження платника ПДВ не призводить до зміни адміністративного району

, то не виникає потреби у зміні податкової інспекції (у знятті з обліку в одному податковому органі та взятті на облік в іншому податковому органі). Проте платник ПДВ усе одно має перереєструватися в порядку, передбаченому п. 21 Положення № 79. Для заміни Свідоцтва ПДВ платник зобов’язаний у 10-денний строк після виникнення змін подати до податкової інспекції:

— додаткову реєстраційну заяву з позначкою

«ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ»;

— усі засвідчені податковим органом копії

Свідоцтва ПДВ.

У цьому випадку підприємству видається нове

Свідоцтво ПДВ із зазначенням номера старого Свідоцтва ПДВ. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ при цьому залишається тим самим. Дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва ПДВ і датою анулювання старого Свідоцтва ПДВ є останній день 10-денного строку з дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою в полі «ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ».

Під час заміни

Свідоцтва ПДВ при оформленні податкових накладних можна використовувати реквізити старого Свідоцтва до моменту видачі нового Свідоцтва. Це підтверджує ДПАУ (лист від 24.10.2008 р. № 21855/7/29-1017).

Також варте уваги, що за необхідності податковий орган може повернути платнику на цей період старе

Свідоцтво ПДВ і необхідну кількість його засвідчених копій. Єдине, на такому Свідоцтві ПДВ стоятиме позначка про строк його дії: «Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>».

Аналогічним є порядок заміни

Свідоцтва ПДВ при змінах ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, реєстраційного (облікового) номера із ТРДПАУ та/або найменування (прізвища, імені, по батькові) платника ПДВ.

Псування та знос Свідоцтва

. У разі псування або зносу Свідоцтва ПДВ платник подає до податкового органу:

— додаткову реєстраційну заяву з позначкою

«ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв’язку із псуванням Свідоцтва»;

— оригінал

Свідоцтва ПДВ;

— усі засвідчені податковим органом копії

Свідоцтва ПДВ;

— оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за

Свідоцтво ПДВ.

В усьому іншому порядок заміни

Свідоцтва ПДВ аналогічний порядку видачі Свідоцтва ПДВ при його втраті (див. розділ статті «Втрата Свідоцтва» на с. 31).

 

Здаємо Свідоцтво

Почнемо з того, що випадки виключення підприємств з Реєстру платників ПДВ перелічено в

п. 9.8 Закону про ПДВ. Таких випадків лише п’ять. Їх умовно можна поділити на дві групи. Так, анулювання реєстрації як платника ПДВ можливе в добровільному порядку (з ініціативи платника ПДВ) та у примусовому порядку (коли рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ приймає податковий орган).

Якщо анулювання ПДВ-реєстрації відбувається в добровільному порядку

, то згідно з п. 25.1 Положення № 79 платник ПДВ має подати до податкового органу за місцем свого знаходження:

Заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ (додаток 3 до Положення № 79);

— оригінал

Свідоцтва ПДВ;

— усі засвідчені податковим органом копії

Свідоцтва ПДВ.

Якщо

Свідоцтво ПДВ та всі його засвідчені копії не буде надано, то податковий орган не бере до розгляду заяву про анулювання реєстрації. Рішення про анулювання реєстрації буде прийнято податковим органом протягом 10 календарних днів. При цьому таке рішення приймається на дату подання заяви (п. 25.3 Положення № 79). Це означає, що дата подання заяви — це дата виключення особи з Реєстру платників ПДВ (дата анулювання реєстрації).

Якщо анулювання ПДВ-реєстрації відбувається у примусовому порядку

, то рішення про анулювання оформляється актом за формою № 6-ПДВ (додаток 5 до Положення № 79). У ньому вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Закону про ПДВ. Дата затвердження акта вважається датою прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Один примірник акта не пізніше наступного робочого дня вручається платнику (або його представнику) під розписку чи надсилається йому поштою з повідомленням про вручення. Примірник акта про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається відправленим (врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податку чи його представнику.

Виходить, що платник ПДВ може дізнатися про анулювання своєї ПДВ-реєстрації із запізненням. Адже, як ми зауважили вище,

датою анулювання реєстрації в цій ситуації вважатиметься дата затвердження акта, а не дата отримання відповідного повідомлення від податкового органу.

У зв’язку з цим може скластися ситуація, коли платник, в якого не було діяльності (протягом 12 податкових місяців до податкового органу подавалися декларації з ПДВ з відсутністю в них оподатковуваних операцій), не знаючи про анулювання ПДВ-реєстрації, розпочав діяльність. І вважаючи, що він є платником ПДВ, почав виписувати і отримувати податкові накладні. Вийде, що такі податкові накладні виписано неплатником ПДВ, тому вони є недійсними. Докладніше див. у

статті «Реальні наслідки умовного продажу» // «БТ», 2009, № 28, с. 30.

Якщо ви

не згодні з рішенням податкового органу про анулювання реєстрації, то таке рішення слід оскаржити в порядку, визначеному Законом про звернення громадян (п. 25.4 Положення № 79). Якщо рішення про анулювання ПДВ-реєстрації ви не заперечуєте, то доведеться самостійно анулювати податкові накладні, виписані з дня прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ (починаючи з дати, зазначеної в акті про анулювання реєстрації). Аналогічно потрібно діяти і з податковими накладними, що надійшли від постачальників: суми ПДВ за такими податковими накладними не слід включати до складу податкового кредиту, а самі податкові накладні рекомендуємо повернути постачальникам — платникам ПДВ, які їх виписали.

При цьому платник зобов’язаний

протягом 20 календарних днів з дня прийняття рішення про анулювання повернути до податкової інспекції:

— оригінал

Свідоцтва ПДВ;

— усі засвідчені податковим органом копії

Свідоцтва ПДВ.

За затримку в поверненні

Свідоцтва ПДВ передбачено таку ж відповідальність, як і за затримку в поданні декларації з ПДВ.

Крім того, не слід забувати про те, що при анулюванні ПДВ-реєстрації платник, в обліку якого на день анулювання реєстрації значаться

товарні залишки чи основні фонди, щодо яких було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання (докладніше про це див. у статті «Реальні наслідки умовного продажу» // «БТ», 2009, № 28, с. 30).

На цьому наша розповідь про такий досить важливий документ, як

Свідоцтво ПДВ, закінчується. Головний висновок, який можна зробити з викладеного: до Свідоцтва ПДВ потрібно ставитися дбайливо, оскільки воно коштує грошей, але зберігати його «за сімома печатками» не обов’язково.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд