Благодійність: податковий та бухгалтерський облік

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2009/№ 37
В обраному У обране
Друк
Стаття

БЛАГОДІЙНІСТЬ:

податковий та бухгалтерський облік

 

Допомога незаможним завжди вважалася благородною справою і вітається в будь-якому суспільстві. Тому багато підприємств надають благодійну допомогу тим, хто цього потребує. Однак у податковому законодавстві не всі кошти чи майно, передані на благодійність, уключаються до валових витрат і звільняються від ПДВ.

Про те, як правильно кваліфікувати добровільні пожертвування та відображати їх у податковому та бухгалтерському обліку, розповімо в сьогоднішній статті.

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про благодійність

— Закон України «Про благодійність і благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР.

Закон № 1506

— Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 р. № 1506-VI.

Податкове роз’яснення № 552

— Узагальнююче податкове роз’яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат, затверджене наказом ДПАУ від 27.08.2008 р. № 552.

Порядок № 165

— Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

 

Юридичні нюанси

Добровільна передача підприємством грошових коштів чи будь-якого майна третій особі може кваліфікуватися по-різному в нашому законодавстві.

Так, із точки зору

ЦКУ такі операції є даруванням або пожертвуванням. Згідно зі ст. 717 ЦКУ за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає чи зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (подарунок) у власність. Під пожертвуванням розуміють дарування рухомого та нерухомого майна особам для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети (ст. 729 ЦКУ).

Якщо сторонами договору дарування (пожертвування) є юридичні особи, то такий договір має укладатися

в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ). При цьому слід зауважити, що правочин вважається укладеним у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному чи декількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Письмову форму буде дотримано і в тому випадку, якщо волю сторін виражено за допомогою телетайпного, електронного чи іншого технічного засобу зв’язку (ч. 1, 2 ст. 207 ЦКУ).

Зверніть увагу: деякі договори не лише складаються в письмовій формі, а й посвідчуються нотаріально. До таких договорів належать

договори дарування нерухомості й договори дарування валютних цінностей на суму, що перевищує 850 грн. (ст. 719 ЦКУ).

З точки зору

Закону про благодійність добровільне безкорисливе пожертвування фізичних та юридичних осіб у наданні набувачам благодійної допомоги є благодійністю (ст. 1).

Статтею 16 Закону про благодійність

передбачено, що благодійна допомога може надаватися одержувачам (набувачам) у вигляді одноразової (чи систематичної) фінансової, матеріальної та іншої допомоги. Одержувачами такої допомоги можуть бути фізичні та юридичні особи.

Порядок оподаткування операцій з безоплатної передачі залежить від двох факторів:

1) того, в якому вигляді надається благодійна допомога: грошові кошти, товарно-матеріальні цінності чи основні фонди;

2) податкового статусу одержувача (чи є він неприбутковою організацією).

Про порядок оподаткування розповімо трохи пізніше, а поки що нагадаємо, що

до неприбуткових організацій віднесено органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи чи організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. У зв’язку з цим потрібно згадати про деякі нововведення, пов’язані з наданням благодійної допомоги бюджетним установам.

З

1 січня 2010 року набирає чинності Закон № 1506, у п. 2 ст. 4 якого однозначно прописано, що фізичним та юридичним особам забороняється здійснювати фінансування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати послуги, передавати кошти й інше майно (крім випадків, передбачених законами та чинними міжнародними договорами України)*.

* Зауважимо, що ця проблема існує і сьогодні (див., наприклад, лист Держкомпідприємництва від 22.08.2007 р. № 6270).

Тому починаючи з 1 січня 2010 року надання держорганам благодійної допомоги вважатиметься порушенням чинного законодавства.

 

Перерахування грошових коштів неприбутковій організації

Перерахувавши грошові кошти благодійній організації, підприємство може скористатися спеціальними нормами

Закону про податок на прибуток.

Так, згідно з

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток до валових витрат може бути віднесено суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) протягом року до Державного бюджету України або до бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у п. 7.11 Закону про податок на прибуток, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям — засновникам третейського суду, що постійно діє, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених п.п. 5.6.2, та внесків, установлених п.п. 5.2.17.

Як випливає з

Податкового роз’яснення № 552**, а також з листа ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217***, норми п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток необхідно застосовувати таким чином:

— якщо благодійну допомогу було надано в розмірі

менше 2 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то сума такої допомоги не включається до складу валових витрат;

— якщо сума благодійної допомоги

перевищує 2 %, але менше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то до валових витрат уключається вся сума допомоги в повному розмірі;

— якщо сума благодійної допомоги

перевищує 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то до валових витрат потрапить сума в межах 5 %.

** Див. ком. «Благодійність і податок на прибуток: ДПАУ затвердила Узагальнююче податкове роз’яснення» // «БТ», 2008, № 36, с. 5.

*** Див. ком. «ДПАУ узагальнила роз’яснення з питань застосування законодавства з податку на прибуток» // «БТ», 2009, № 29, с. 11.

Витрати на благодійність відображаються в

рядку 04.8 «добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток за відповідний звітний період (I квартал, півріччя, 3 квартали та рік). При заповненні декларації за рік подається ще й річний додаток Р2, в якому узагальнюються витрати на благодійність, понесені за весь звітний рік.

Слід пригадати про документальне підтвердження витрат на благодійність. Податківці зауважили (

консультація, опублікована у «ВПСУ»****, 2008, № 48, с. 20), що скористатися нормою п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток і включити витрати на благодійність до складу валових витрат можна лише за наявності копій довідок за формою № 4-ОПП про взяття на облік платника податків, із зазначенням у них ознаки неприбутковості. Раніше податківці писали, що для застосування цієї норми необхідно запастися копією рішення органу державної податкової служби про внесення одержувача благодійної допомоги до Реєстру неприбуткових організацій (див. лист ДПАУ від 28.07.2006 р. № 8249/6/15-0516).

**** Тут і далі — журнал «Вісник податкової служби України».

Безумовно, ні в

Законі про податок на прибуток , ні в Податковому роз’ясненні № 552 немає жодних згадок про подібні документи, однак обачним читачам рекомендуємо запастися копією одного з них.

У цьому випадку немає підстав для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, оскільки така операція не є поставкою в розумінні

п. 1.4 Закону про ПДВ.

 

Передача товарно-матеріальних цінностей неприбутковій організації

Податок на прибуток.

При передачі майна неприбутковій організації валові доходи у дарувальника не виникають. Справа в тому, що за правилами п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток валові доходи за звичайними цінами виникають у сторони, що передає, лише у випадку, якщо одержувачем є пільговик, пов’язана особа або неплатник податку на прибуток. Що стосується неприбуткових організацій, то вони входять до кола платників податку на прибуток (п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток), а отже, підстав для застосування звичайних цін та відображення валового доходу в підприємства немає.

Вартість товарів, що передаються неприбутковим організаціям із благодійною метою, збільшує валові витрати на підставі

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток. Як уже зазначалося, розмір таких витрат буде в межах від 2 до 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Зверніть увагу: надання благодійної допомоги не є господарською діяльністю, оскільки такі операції не спрямовані на отримання доходу (

п. 1.32 Закону про податок на прибуток). Тому підприємство не має права на збільшення валових витрат у зв’язку з придбанням товарів, що передаються із благодійною метою.

Якщо в момент придбання товари передбачалося використовувати в господарській діяльності (їх вартість уключена до складу валових витрат і бере участь в обліку приросту-убутку запасів за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток), то при використанні таких товарів на благодійність їх вартість потрібно виключити з валових витрат. Для цього в періоді передачі товарів неприбутковим організаціям їх вартість відображається у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

Таким чином, вартість товарів, переданих тим, хто їх потребує, збільшить валові витрати лише один раз — на підставі

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.

ПДВ.

Відповідно до п. 1.4 Закону про ПДВ операції з безоплатної передачі товарів вважаються поставкою товарів, а отже, підпадають під об’єкт обкладення податком на додану вартість. Однак, передаючи товар для благодійних цілей, платники податків мають право сподіватися на пільгу, передбачену п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ: операції з надання благодійної допомоги, а саме: з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами «а», «б» та «е» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток*, з метою їх безпосереднього використання з благодійною метою, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги, звільняються від обкладення ПДВ.

* До таких організацій належить: органи державної влади України, органи місцевого самоврядування і створені ними установи чи організації, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів; благодійні фонди і благодійні організації, створені в порядку, установленому законом, для проведення благодійної діяльності; релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом.

Відразу зауважимо, що скористатися цією пільгою можна тільки при виконанні таких умов:

— поставка благодійної допомоги здійснюється без будь-якої грошової, матеріальної чи інших видів компенсації вартості товарів, що передаються, з боку одержувачів або інших осіб;

— товари, що передаються, відповідним чином

промарковано. Для цього згідно з Правилами маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затвердженими постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772, благодійник наносить на етикетку, ярлик чи безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару клеймо «Благодійна допомога. Продаж заборонено»;

— не підлягають звільненню від сплати ПДВ на підставі

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ підакцизні товари (роботи, послуги), цінні папери, нематеріальні активи і товари (роботи, послуги), призначені для використання в господарській діяльності, у тому числі ввезені на митну територію України (крім товарів, що підпадають під дію міжнародних договорів, згоду на укладення яких надано Верховною Радою України).

Передаючи відповідним чином промаркований товар як благодійність, підприємство виписує податкову накладну в двох примірниках, указавши в розділі VI такої податкової накладної у графі 10:

«Без ПДВ, п.п. 5.1.21 Закону № 168/97-ВР», як того вимагає п. 10 Порядку № 165.

Придбаваючи товари, що призначаються для використання в операціях, звільнених від оподаткування на підставі

ст. 5 Закону про ПДВ, благодійник не включає суму вхідного ПДВ до складу податкового кредиту (п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ).

Якщо благодійна допомога надається неприбутковим організаціям, не зазначеним у

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, або якщо як благодійність передаються товари, на передачу яких цей підпункт не поширюється, у благодійника виникають податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін, як це передбачено п. 4.2 Закону про ПДВ (див. розділ «Орендувач благодійності не є неприбутковою організацією» на с. 38).

Якщо з благодійною метою передано товари, які первісно передбачалося використовувати в госпдіяльності в оподатковуваних операціях (тобто при їх придбанні відображено податковий кредит з ПДВ), то при їх передачі виникає запитання про долю податкового кредиту. Тут можливі два варіанти:

1) передача товарів пільгується

за п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ: при передачі нараховуються податкові зобов’язання на підставі п’ятого абзацу п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ (визначаються виходячи зі звичайних цін, але не нижче за ціну їх придбання). У цьому випадку оформляється податкова накладна відповідно до п. 8.3 Порядку № 165. Обидва її примірники благодійник залишає в себе. В оригіналі податкової накладної проставляється позначка «Поставка для операцій, звільнених від обкладення ПДВ». У рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця», а також у рядках «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» підприємство вказує однакові номери (свої дані). Зобов’язання з ПДВ, нараховані за такою операцією, відображаються в рядку «Інші» розділу I «Податкові зобов’язання» додатка 5 до декларації з ПДВ. При цьому податковий кредит не коригується (лист ДПАУ в м. Києві від 23.06.2006 р. № 471/10/31-106);

2) якщо передача товарів не пільгується

, то податковий кредит доведеться відкоригувати, відобразивши зі знаком «-» у рядку 16.4 декларації з ПДВ (при заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість»).

 

Передача основних фондів неприбутковій організації

Податок на прибуток.

Безоплатну передачу ОФ можна розглядати як окремий випадок їх продажу, в якому вартість продажу дорівнює нулю. Порядок відображення операцій з вибуття основних фондів установлено в пп. 8.4.3 і 8.4.4 Закону про податок на прибуток:

1) при виведенні з експлуатації основних фондів групи 1 у зв’язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на балансову вартість такого об’єкта. При цьому

додатна різниця між виручкою від реалізації та балансовою вартістю об’єкта основних фондів групи 1 уключається до валових доходів платника, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат.

Оскільки при безоплатній передачі благодійник не отримує виручки, то і включати до валових доходів нічого не потрібно. При цьому, якщо читати цю норму буквально, то можна наполягати на відображенні валових витрат. У роз’ясненнях податківців теж можна знайти такі висновки (

листи ДПАУ від 28.05.2008 р. № 6208/5/15-0215 і від 26.05.2006 р. № 10022/7/15-0316). Однак таким підходом слід користуватися обережно, оскільки відображення валових витрат за операцією, що не є господарською діяльністю, викликає значні побоювання;

2) при виведенні з експлуатації основних фондів

груп 2, 3 або 4 балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ. Якщо ціна реалізації дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, то її балансова вартість прирівнюється до нуля, а додатна різниця включається до складу валових доходів.

Оскільки виручка дорівнює нулю, то при безоплатній передачі основних фондів груп 2, 3 і 4 їх балансова вартість не змінюється. Такої ж позиції дотримується ДПАУ в

листі від 26.05.2006 р. № 10022/7/15-0316.

Хоча податківці висловлювали й фіскальніші точки зору з цього питання. Так, у

консультації, опублікованій у «ВПСУ», 2008, № 25, зокрема, було зазначено, що при безоплатній передачі об’єктів ОФ груп 2 та 4 виникає валовий дохід виходячи з рівня звичайних цін на такі ОФ. При цьому балансова вартість відповідної групи ОФ зменшується на вартість переданих ОФ також виходячи з рівня звичайних цін.

На нашу думку, описаний у цій консультації підхід частково буде справедливим тільки в тому випадку, якщо безоплатній передачі основних фондів передує їх переведення до складу невиробничих. Адже відповідно до

п.п. 8.1.4 Закону про податок на прибуток при продажу невиробничих фондів до складу валових доходів уключаються доходи, отримані від їх продажу, а до складу валових витрат — витрати на їх придбання (виготовлення) та їх поліпшення. При цьому, якщо операція провадиться з пов’язаними особами чи неплатниками (нестандартними платниками) податку на прибуток, виникає необхідність визначення валових доходів виходячи зі звичайних цін на підставі пп. 7.4.1 і 7.4.3 Закону про податок на прибуток*. Однак таке переведення основних фондів до складу невиробничих — справа добровільна, її можна і не здійснювати.

* Зауважимо, що необхідність застосування звичайних цін в операціях з ОФ — теж досить спірне питання.

ПДВ

. Так само, як і у випадку з безоплатною передачею неприбутковим організаціям товарів, підприємство-благодійник може скористатися пільгою, передбаченою п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, і не нараховувати податкові зобов’язання.

Щодо ОФ, які використовувалися у власній господарській діяльності, а потім були передані як благодійна допомога неприбутковій організації, необхідно нарахувати зобов’язання з ПДВ відповідно до

п’ятого абзацу п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. При цьому раніше відображений щодо таких ОФ податковий кредит не коригується.

Якщо вимоги

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ не виконуються, то необхідно нарахувати податкові зобов’язання на загальних підставах — виходячи із звичайних цін. При цьому податковий кредит коригувати не потрібно, оскільки основні фонди використовувались в господарській діяльності (до моменту передачі) і в оподатковуваних операціях (нараховані податкові зобов’язання). Тому виконуються обидві умови п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ для збереження права на податковий кредит.

 

Одержувач благодійності не є неприбутковою організацією

Підприємство, що надає благодійну допомогу одержувачу, який не є неприбутковою організацією, не може скористатися нормами

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток і включити до складу валових витрат суми грошових коштів або вартість товарів, переданих такому одержувачу**.

** У межах цієї статті не розглядатимемо благодійність на адресу фізичних осіб. Докладніше про оподаткування таких доходів ви можете дізнатися зі шпаргалки бухгалтера «Матдопомога різних видів» // «БТ», 2008, № 1, с. 23.

Якщо передаються грошові кошти.

Найпростіша операція, що не відображається в податковому обліку з податку на прибуток та ПДВ благодійника.

Якщо передаються товари (роботи, послуги)

. Така операція підпадає під визначення «продаж товарів» (оскільки переходить право власності). У разі безоплатного надання результатів робіт, послуг такі операції також є продажем (п. 1.31 Закону про податок на прибуток).

Згідно з

пп. 7.4.1 і 7.4.3 Закону про податок на прибуток доходи від продажу товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам, особам, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок на прибуток за іншими, ніж платник, ставками, визначаються виходячи з договірних цін, але не менших, ніж звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.

Зверніть увагу: якщо товари (роботи, послуги) безоплатно передаються

звичайному платнику податку на прибуток, який не є особою, пов’язаною з підприємством, то валові доходи не виникають, точніше, валовий дохід, що виник, дорівнює нулю (фактичній вартості, зафіксованій у договорі).

Якщо ж одержувачем безоплатно переданих товарів (робіт, послуг) є

пов’язана особа або неплатник (нестандартний платник) податку на прибуток, то у благодійника виникнуть валові доходи в розмірі звичайної вартості таких товарів (робіт, послуг). При цьому права на валові витрати у благодійника немає.

Згідно з

п. 1.4 Закону про ПДВ безоплатна передача товарів є поставкою та вимагає нарахування податкових зобов’язань виходячи зі звичайних цін, як це прописано в п. 4.2 того ж Закону. На підтвердження податкових зобов’язань слід виписати податкову накладну. І хоча особливості складання податкової накладної при безоплатній передачі товару в Порядку № 165 не відображено, вважаємо за цілком доречне використання в цій ситуації п. 19 цього Порядку. Відповідно до норм згаданого пункту в разі, коли звичайна ціна товару перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму виходячи з фактичної ціни поставки, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Однак виписувати дві податкові накладні в цьому випадку не потрібно. Цілком достатньо буде й однієї, складеної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (тобто на звичайну ціну).

Така податкова накладна виписується в двох примірниках, обидва з яких зберігаються у благодійника. У номері податкової накладної через дріб проставляється позначка «ЗЦ», а у графі 3 — крім номенклатури товару, слід написати «Поставка здійснюється на безоплатній основі, база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін».

Надалі податкову накладну, виписану на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, буде відображено в рядку

«Інші» розділу I « Податкові зобов’язання» додатка 5 «Розшифровка податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ (див. лист ДПАУ від 03.07.2009 р. № 13995/7/16-1117*).

* Див. ком. «Як ДПАУ пропонує боротися з розбіжностями при обробленні розшифровок податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ» // «БТ», 2009, № 29, с. 9.

Податковий кредит доведеться відкоригувати, відобразивши зі знаком «-» у рядку 16.4 декларації з ПДВ (при заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість»).

Якщо передаються основні фонди.

Порядок оподаткування аналогічний розглянутому в розділі «Передача основних фондів неприбутковій організації».

 

Бухгалтерський облік

Порядок бухгалтерського обліку розглянемо на

прикладі. У вересні 2009 року ТОВ «Благодійник», що перебуває на загальній системі оподаткування, надало неприбутковій організації таку благодійну допомогу:

— перерахувало грошові кошти в сумі 1000 грн.;

— передало 10 літрів моторної оливи (вартістю 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн.) та 100 літрів бензину (вартістю 720 грн., у тому числі ПДВ — 120 грн.), первісно придбані для використання у власній господарській діяльності;

— передало комп’ютер (об’єкт ОФ групи 4) первісною вартістю 3500 грн., щодо якого нараховано знос у сумі 1000 грн. Звичайну ціну комп’ютера прийнято на рівні залишкової вартості — 2500 грн.

Величина оподатковуваного прибутку підприємства за 2008 рік (показник ряд. 11 декларації з податку на прибуток за 2008 рік) склала 40000 грн. У зв’язку з цим до складу валових витрат підприємство може включити суму, що дорівнює 2000 грн. (40000

х 5 %). Інших витрат на благодійність у 2009 році не було.

Схему відображення цих операцій в обліку показано в табл. 1 (с. 40). На закінчення узагальнимо описаний вище порядок оподаткування в табл. 2 (с. 41).

 

Таблиця 1.

Благодійність у бухгалтерському обліку

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД(1)

ВВ

1. Перераховано грошові кошти неприбутковій організації

377

311

1000

1000(2)

949

377

2. Оприбутковано партію бензину

203

631

600

600

3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

120

4. Оприбутковано моторну оливу

203

631

1000

1000

5. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

200

6. Передано безоплатно бензин

949

203

600

-600(3)+600(4)

7. За операцією передачі бензину:

— нараховано зобов’язання з ПДВ

949

641

120(5)

— відкориговано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641

644

120(6)

949

644

120

8. Передано безоплатно моторну оливу

949

203

1000

-1000(3)+400(7)

9. Нараховано зобов’язання з ПДВ за операцією передачі моторної оливи

949

641

200(8)

10. Списано суму нарахованого зносу комп’ютера, що передається

131

104

1000

11. Списано на витрати залишкову вартість комп’ютера

977

104

2500

(9)

(9)

12. Нараховано зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни комп’ютера (2500 х 20 %)

977

641

500(8)

13. Сформовано фінансовий результат

793

977

3000

791

949

3040

(1)

ВД — валові доходи, ВВ — валові витрати.

(2)

До валових витрат можна включити всю суму, оскільки вона менше 5 % межі (2000 грн.). Вона відображається в рядку 04.8 декларації за 3 квартали 2009 року та в рядку 1 додатка Р2 до декларації за 2009 рік.

(3)

Вартість запасів необхідно виключити зі складу ВВ. Для цього її відображають у графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року.

(4)

До валових витрат можна включити всю вартість бензину, оскільки ця сума вписується в 5 % межу ((1000 + 600) < 2000). Вона відображаються в рядку 04.8 декларації за 3 квартали 2009 року та в рядку 1 додатка Р2 до декларації за 2009 рік.

(5)

Бензин є підакцизним товаром відповідно до Закону України «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 р. № 313/96-ВР. Тому надання такого товару як благодійної допомоги не дає права на застосування пільги за п. 5.1.21. Підприємство зобов’язане нарахувати зобов’язання з ПДВ у загальному порядку.

(6)

У податковому обліку суму податкового кредиту з ПДВ буде відображено зі знаком «-» у рядку 16.4 декларації з ПДВ за вересень 2009 року. При заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість». Необхідність коригування спричинена тим, що бензин не було використано в госпдіяльності, а отже, не виконано всі умови для включення ПДВ до складу податкового кредиту.

(7)

До валових витрат можна включити вартість моторної оливи частково (різницю між 5 % межею та сумами витрат на благодійність, раніше включеними до складу валових витрат (2000 - 1000 - 600 = 400)). Вона відображається в рядку 04.8 декларації за 3 квартали 2009 року та в рядку 1 додатка Р2 до декларації за 2009 рік.

(8)

Підставою для нарахування зобов’язань з ПДВ є норми абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. Податкові зобов’язання нараховуються виходячи зі звичайної ціни.

(9)

Відповідно до п.п. 8.4.4 Закону про податок на прибуток при продажу ОФ груп 2, 3 і 4 балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ. При благодійній передачі вартість продажу об’єкта дорівнює нулю, тому балансова вартість ОФ групи 4 не зменшується. Оскільки підприємство не отримує виручки, то така операція на валові доходи і валові витрати не впливає.

 

Таблиця 2.

Порядок оподаткування у благодійника

Відображення в податковому обліку

Що передається з благодійною метою

грошові кошти

ТМЦ, придбані для:

основні фонди

безоплатної передачі

використання в госпдіяльності

1. Одержувач — неприбуткова організація

1.1. Податок на прибуток

Немає ВД*;

ВВ у розмірі від 2 % до 5 % від ОППР

Немає ВВ під час придбання;немає ВД при передачі;

ВВ у розмірі від 2 % до 5 % від ОППР

Немає ВД при передачі;

ВВ у розмірі від 2 % до 5 % від ОППР;

коригування ВВ, відображених під час придбання**

Немає ВД;

БВ об’єкта ОФ гр. 1 прирівнюється до нуля (при сміливому підході — уключається до ВВ);

БВ ОФ гр. 2 — 4 не змінюється

1.2. ПДВ (вимоги п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ виконано)

Немає ПЗ

Немає ПК під час придбання;

немає ПЗ при передачі

ПЗ за звичайними цінами, але не нижче за ціну придбання (абз. 5 п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ);

ПК не коригується

ПЗ за звичайними цінами, але не нижче за ціну придбання (абз. 5 п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ);

ПК не коригується****

1.3. ПДВ (вимоги п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ не виконано)

Немає ПК під час придбання;ПЗ при передачі за звичайними цінами

ПЗ за звичайними цінами;

ПК коригується***

ПЗ за звичайними цінами;

ПК не коригується****

2. Одержувач не є неприбутковою організацією

2.1. Податок на прибуток (одержувач — платник податку на прибуток)

Немає ні ВД, ні ВВ

Немає ВВ під час придбання;немає ВД при передачі

Немає ВД при передачі;

коригування ВВ, відображених під час придбання**

Немає ВД;

БВ об’єкта ОФ гр. 1 прирівнюється до нуля (при сміливому підході — уключається до ВВ);

БВ ОФ гр. 2 — 4 не змінюється

2.2. Податок на прибуток (одержувач — пов’язана особа або не є платником податку на прибуток, нестандартний платник)

Немає ВВ під час придбання;

ВД при передачі за звичайними цінами

ВД при передачі за звичайними цінами;

коригування ВВ, відображених під час придбання**

2.3. ПДВ

Немає ПЗ

Немає ПК під час придбання;ПЗ при передачі за звичайними цінами

ПЗ за звичайними цінами;ПК коригується***

ПЗ за звичайними цінами;

ПК не коригується****

* ВД — валові доходи, ВВ — валові витрати, ПЗ — податкові зобов’язання, ПК — податковий кредит, ОППР — оподатковуваний прибуток попереднього року, БВ — балансова вартість, ОФ — основні фонди.

** Коригування провадиться шляхом відображення вартості ТМЦ у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

*** Таке коригування відображається в рядку 16.4 декларації з ПДВ (при заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість»).

**** ОФ використовувалися в господарській діяльності (до моменту передачі) та в оподатковуваних операціях (нараховано ПЗ), тому виконуються обидві вимоги п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ для збереження ПК.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд