Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2010/№ 36
Друк
Постанова від 25.08.2010 р. № 725

«РЕВОЛЮЦІЯ» В ДОЗВІЛЬНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

Кабмін затвердив перелік дозвільних документів

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.10 р. № 725

«Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

Постанову

, що коментується, було прийнято на виконання норм п. 2 р. II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо проведення господарської діяльності на підставі подання декларації» від 07.07.10 р. № 2451-VI. Цим Законом було, зокрема, унесено зміни до ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.05 р. № 2806-ІV (далі — Закон № 2806), відповідно до яких суб'єкт господарювання отримав право на проведення певних дій у госпдіяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства без отримання документа дозвільного характеру. Виняток з цього правила відповідно до Закону № 2806 склали тільки ті види госпдіяльності, перелік яких установлюється Кабміном. У зв'язку з цим Кабміну було доручено в місячний строк після набуття чинності цим Законом видати такий Перелік (не пізніше 29.08.10 р.), інакше без дозвільної документації на підставі декларації відповідності з 30.08.10 р. могли б здійснюватися усі види діяльності.

Ураховуючи ці обставини, Кабмін спробував устигнути до відведеного строку, хоча вийшло це в нього не зовсім успішно. Як випливає з роз'яснень представників Держкомпідприємництва, сам перелік було підготовлено цим органом, при цьому малося на меті одне завдання — максимально скоротити перелік «дозвільних» видів діяльності. Так, якщо на початку до нього передбачалося включити 227 видів діяльності, то до моменту затвердження їх залишилося 94. Причому, мабуть, цей список не є остаточним, і найближчим часом його планують скоротити до 68 позицій. Про якість підготовки цього документа свідчить те, що його розробники «плутають» у своїх коментарях вид дозвільного документа і види діяльності, для яких такий документ має бути отримано*. Не дивно, що і в самому

Переліку є «нестикування», які, мабуть, виправлятимуться або шляхом видання окремих роз'яснень, або шляхом коригування Переліку.

* http://dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=158553&cat_id=33037.

Насамперед звертаємо увагу на те, що Перелік не регулює відносини, які не потрапляють до сфери дії Закону № 2806 (див. «Які відносини не регулюються Переліком» на с. 6 ).

 

Які відносини не регулюються Переліком

Витяг зі ст. 2 Закону № 2806

«2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності), державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

 

Отже, види діяльності, що підлягають ліцензуванню, як і раніше, регламентуються

Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III, а самі ліцензії не належать до документів дозвільного характеру в термінах Закону № 2806. Тому їх немає і в Переліку.

Крім того, певні обмеження в застосуванні норм

Закону № 2806 установлено для видачі ветеринарних документів та сертифікатів суб'єкта оцінної діяльності, у частині яких мають ураховуватися особливості й профільних законів (ч. 3 ст. 2 Закону № 2806). Як ці колізії вирішуватимуться на практиці — невідомо.

Що ж до самого

Переліку, то перше ознайомлення з ним викликає щонайменше подив. Складається враження, що в ньому було «вирвано» фрагменти з нормативних актів відповідних міністерств, причому незрозуміло, за яким принципом. Наприклад, у будівельній сфері «під дозвіл» потрапили тільки підготовчі роботи з будівництва, підключення об'єкта до інженерних мереж і прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію (пп. 68 — 70 Переліку). І з якої причини не вимагають отримання дозволу роботи, що виконуються під час самого будівництва або капітального ремонту об'єкта, не зрозуміло. Адже в попередньому «зворотному» Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на здійснення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта вимогам законодавства» від 16.06.10 р. № 449 за декларацією відповідності у сфері будівництва можна було провадити лише роботи з технічного переоснащення виробничих потужностей.

А з «пожежними» дозволами вийшла колізія не на користь підприємців. Згідно з

п. 63 Переліку отримання такого дозволу потрібне, зокрема, при оренді будь-яких приміщень. І це притому, що в п. 4 ст. 41 Закону № 2806 чітко йдеться про можливість неотримання «пожежного» дозволу при оренді приміщень, за умови збереження виду діяльності та стану (за винятком потенційно небезпечних об'єктів).

Незрозуміло також, які будуть справи із сертифікатами відповідності на харчові продукти, які в

Переліку взагалі не згадуються, притому, що недавно Генеральний прокурор опротестував скорочення Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.05 р. № 28, за розпорядженням Кабміну*.

* Див. ком. «Сертифікати на види продукції, яку Кабмін дозволив не сертифікувати, усе одно потрібно отримувати» // «БТ», 2010, № 34, с. 11.

У цілому ж за формальними ознаками із 30.08.10 р. на всі види діяльності, не наведені в Переліку, дозвільні документи отримувати не потрібно. Отже, усі відповідні переліки дозвільної документації, затверджені профільними міністерствами, тепер не діють. Водночас із цієї дати «звільняючі» норми навряд чи працюватимуть на практиці, оскільки для отримання звільнення від дозволу слід подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази, форму якої Кабміном досі не затверджено.

 

 

Кабінет Міністрів України

 

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

 

Затверджено постановою від 25 серпня 2010 року № 725

 

Дії щодо провадження господарської діяльності (вид господарської діяльності)

Найменування документа дозвільного характеру, який дає право на вчинення певної дії щодо провадження господарської діяльності (виду господарської діяльності)

1

2

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

1. Вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

дозвіл

2. Проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

—»—

3. Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

—»—

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»

4. Діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

експлуатаційний дозвіл

5. Діяльність з виробництва та реалізації харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі

—»—

Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)

6. Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

свідоцтво про відповідність

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

7. Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів

атестат

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

8. Експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів

сертифікат якості

9. Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки

сертифікат відповідності

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

10. Надання товарними біржами послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також послуг з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів

висновок про відповідність

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

11. Виробництво та реалізація оригінального та елітного насіння

паспорт на виробництво та реалізацію

12. Виробництво та реалізація репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління

—»—

Закон України «Про карантин рослин»

13. Вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у карантинну зону

карантинний сертифікат

14. Транспортування імпортованих об’єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами

—»—

15. Експорт або реекспорт об’єктів регулювання

фітосанітарний сертифікат

16. Ввезення на територію України імпортних та транзитних вантажів з об’єктами регулювання

карантинний дозвіл

17. Провадження господарської діяльності з обігу об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах

посвідчення про реєстрацію

18. Вироблення насіннєвого та садивного матеріалу

—»—

19. Здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів

—»—

20. Провадження господарської діяльності з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

—»—

21. Зберігання та переробка зерна

—»—

22. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза

висновок

Закон України «Про ветеринарну медицину»

23. Провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження на таких потужностях (об’єктах):

потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

у центрах розведення племінних тварин, на підприємствах (об’єднаннях) з племінної справи, селекційних, у селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, на іподромах, станціях оцінки племінних тваринпотужностях (об’єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

експлуатаційний дозвіл

24. Проведення виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, вистав за участю тварин, що мандрують, організація пересувних зоопарків тощо

дозвіл

25. Ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів

—»—

26. Переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в разі:

переміщення за межі України

міжнародний ветеринарний сертифікат

переміщення за межі території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст

ветеринарне свідоцтво

переміщення в межах району

ветеринарна довідка

Закон України «Про виноград та виноградне вино»

27. Виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки

дозвіл

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

28. Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився

дозвіл

29. Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

—»—

Закон України «Про рослинний світ»

30. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів для задоволення виробничих та наукових потреб юридичнихабо фізичних осіб, а також з метою отримання прибутку від реалізації зазначених ресурсів або продуктів їх переробки

дозвіл

31. Випалювання сухої природної рослинності або її залишків

—»—

32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу

—»—

33. Переселення окремих видів рослин у місцевість, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин

—»—

Закон України «Про Червону книгу України»

34. Спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України (здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій)

—»—

Закон України «Про тваринний світ»

35. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу

дозвіл або сертифікат

36. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

дозвіл

37. Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища

дозвіл

38. Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України

—»—

39. Спеціальне використання об’єктів тваринного світу

—»—

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

40. Утримання диких тварин у неволі

—»—

Закон України «Про відходи»

41. Зберігання та видалення відходів

—»—

42. Проведення операцій у сфері поводження з відходами

—»—

43. Планування будівництва або реконструкції об’єкта поводження з відходами

—»—

44. Експлуатація об’єкта поводження з небезпечними відходами

—»—

45. Транскордонне перевезення небезпечних відходів

письмова згода (повідомлення)

46. Розміщення об’єктів поводження з відходами

погодження

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

47. Діяльність, пов’язана з утворенням та розміщенням відходів

спеціальний дозвіл

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

48. Діяльність, пов’язана з утворенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

дозвіл

49. Діяльність, пов’язана з викидами забруднюючих речовин та впливом на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

—»—

50. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

—»—

51. Діяльність, пов’язана з регулюванням рівня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря

—»—

52. Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу

спеціальний дозвіл

Водний кодекс України

53. Спеціальне водокористування — забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів

дозвіл

54. Користування надрами для розробки родовищ підземних вод

спеціальний дозвіл

55. Виконання будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

дозвіл

56. Проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

—»—

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

57. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

—»—

Лісовий кодекс України

58. Спеціальне використання лісових ресурсів у межах лісових ділянок, виділених для цієї мети

лісорубний квиток

Земельний кодекс України

59. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

спеціальний дозвіл

Закон України «Про нафту і газ»

60. Користування нафтогазоносними надрами:

спеціальний дозвіл

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ

спеціальний дозвіл

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ)

Кодекс України про надра

61. Користування надрами:

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

видобування корисних копалин

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше)

—»—

Закон України «Про охорону праці»

62. Виконання робіт підвищеної небезпеки та/ або експлуатація (застосування) об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, види яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами»<…>

дозвіл

Закон України «Про пожежну безпеку»

63. Початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень

—»—

Закон України «Про автомобільні дороги»

64. Розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

—»—

65. Розміщення пересувного об’єкта дорожнього сервісу на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги

—»—

66. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів

згода на розміщення

Закон України «Про рекламу»

67. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах

дозвіл

Закон України «Про планування і забудову територій»

68. Виконання робіт до будівництва об’єкта:

підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд

порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів

—»—

69. Виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не були виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд

—»—

70. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

сертифікат відповідності

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

71. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ)

дозвіл

72. Реалізація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ)

дозвіл

73. Експлуатація радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі)

—»—

Закон України «Про телекомунікації»

74. Використання номерного ресурсу

—»—

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»

75. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту

погодження (у формі листа)

Митний кодекс України

76. Реекспорт товарів іноземного походження за межі митної території України

дозвіл

77. Використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання

—»—

78. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів

погодження (у формі листа)

Закон України «Про енергозбереження»

79. Придбання енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів

експертний висновок

80. Інвестиційна діяльність із створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, із створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива, в будівництво енергозберігаючих об’єктів

—»—

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

81. Розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

висновок про відповідність

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

82. Встановлення або спорудження когенераційних установок на базі енергетичних об’єктів

дозвіл

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

83. Практична діяльність з оцінки майна

сертифікат

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

84. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам’яток

дозвіл (у формі листа)

85. Розміщення реклами на пам’ятках в межах зон охорони таких пам’яток, історичних ареалів населених місць

погодження (у формі листа)

86. Дії, пов’язані із зміною призначення пам’ятки, її частин та елементів, здійсненням написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні

—«—

87. Відновлення земляних робіт

дозвіл (у формі листа)

88. Проведення робіт на пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць

—»—

89. Відчуження або передача пам’яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

погодження (у формі листа)

90. Дії щодо набуття у власність (користування) земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, зміни землевласника, землекористувача на території пам’яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць

погодження

91. Переміщення (перенесення) на інше місце:

пам’ятки національного значення

дозвіл (у формі рішення Кабінету Міністрів України)

пам’ятки місцевого значення

дозвіл (у формі наказу)

92. Дії, пов’язані з проведенням містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, інших робіт, що може позначитися на об’єктах культурної спадщини

погодження (у формі листа)

Закон України «Про туризм»

93. Діяльність, пов’язана з туристичним супроводом

дозвіл

Закон України «Про кінематографію»

94. Розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення

прокатне посвідчення

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі