Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звернення до суду за новими правилами

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2010/№ 36
Друк
Стаття

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

за новими правилами

 

Розмови про нагальну потребу у судовій реформі увінчались досить оперативним прийняттям минулого місяця Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Прийняття Закону має на меті провести систему судочинства у відповідність до міжнародних стандартів.

Сьогодні розглянемо ті зміни, які зацікавлять насамперед суб’єктів господарювання та звичайних громадян.

Роман КАБАЛЬСЬКИЙ, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»

 

Огляд змін

30 липня 2010 року набрав чинності

Закон про судоустрій, а отже, звертатися до суду після цієї дати необхідно з урахуванням усіх нововведень, що ним передбачені.

Значна частина змін, що передбачені новим

Законом про судоустрій*, присвячена порядку обіймання суддями відповідних посад, дисциплінарним та організаційним питанням забезпечення їх діяльності тощо. Прямого впливу на життя пересічних громадян та суб’єктів господарювання такі зміни не мають. Набагато важливіше значення для них відіграватимуть зміни, пов’язані з порядком судового розгляду адміністративних, господарських, цивільних і кримінальних справ. До речі, серед вищих спеціалізованих судів уже цієї осені має з’явитись Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

*

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.10 р. № 2453-VI.

Сьогодні пропонуємо розглянути нововведення,

про які слід знати при оскарженні рішень чи дій органів державної влади чи місцевого самоврядування в адміністративному суді, а також у випадку вирішення господарського спору в судовому порядку.

 

Найважливіші зміни

Серед основних нововведень перш за все слід звернути увагу на такі.

1.

Розгляд адміністративних справ тепер може відбуватися за процедурою скороченого провадження, яке має тривати від 1 до 5 днів і передбачає вирішення справи без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. Зокрема, у результаті внесення змін КАСУ передбачає можливість розгляду за скороченим провадженням таких категорій справ (ст. 1832 КАСУ**):

1) зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3)

припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців у випадках, передбачених законом;

4)

стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений КАСУ строк оскарження.

**

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747-IV.

Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається відповідачу разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів.

2.

Відзначимо також введення автоматизованої системи розподілу справ для розгляду на заміну до цього існуючої практики, коли визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється головою суду або його заступником.

3.

Чимала увага приділена введенню процесуальних норм, які сприяли б подоланню такого негативного явища, як занадто затягнутий у часі розгляд справ у судах України. Зокрема, у господарському судочинстві строки вирішення таких питань, як направлення ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками (строк відраховується з дня надходження заяви), повернення позовної заяви для усунення недоліків (відраховується з дня надходження заяви до суду) тощо, скорочено з 5 до 3 днів. При цьому подовження строку вирішення справи можливе не більш як на 15 днів.

Більш повну інформацію про зміни, що відбулися, наводимо для зручності у вигляді таблиці, що дає можливість порівняти правила, які діяли до 30.07.10 р., й норми, які діють у результаті внесення змін.

 

Судовий розгляд господарських та адміністративних спорів: порівняльна таблиця

Процедурне правило

До внесення змін

Після внесення змін

1

2

3

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Визначення судді, що розглядатиме справу

Не було передбачено порядок

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів (ст. 21 ГПК*)

Подання зустрічного позову

Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом (ст. 60 ГПК)

Відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом (ст. 60 ГПК).

Отже, строк на подання зустрічного позову суттєво зменшився: тепер зробити це можна лише до дати проведення засідання господарського суду, про час і місце проведення якого сторони повідомляються ухвалою про порушення провадження у справі.

Можливість
подовження строку вирішення справи

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з іншою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж 2 місяці

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може подовжити строк розгляду спору, але не більш як на 15 днів

Раніше, не порушуючи вимог процесуального законодавства, суддя міг подовжити строк вирішення справи на будь-який термін. Після внесення змін строк розгляду справи у господарському суді першої інстанції не повинен перевищувати двох з половиною місяців.

Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається у 2-місячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію
(ст. 102 ГПК)

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у 2-місячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження (ст. 102 ГПК).

Окремо обумовлено строк розгляду апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду. Така скарга розглядається протягом 15 днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження

Ухвали місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені окремо від рішення

Відповідний перелік не було передбачено

Перелік ухвал місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення місцевого господарського суду, наведено у ст. 106 ГПК

Право касаційного оскарження

Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов'язків (ст. 107 ГПК)

Сторони, прокурор, треті особи, особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати касаційну скаргу на (ст. 107 ГПК):

1) рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду

Як бачимо, тепер звернення до касаційного суду є можливим тільки після проходження стадії апеляційного оскарження. До внесення змін формулювання ст. 107 ГПК дозволяло сторонам у разі пропуску строку на подання апеляційної скарги відразу звертатися до ВГСУ** з касацією на рішення суду першої інстанції.

Строк подання
касаційної скарги

Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом 1 місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної (ст. 110 ГПК)

Касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК)

* Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-XII.

** Вищий господарський суд України.

Строк розгляду
касаційної скарги

Касаційна скарга (подання) розглядається у 2-місячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) до ВГСУ (ст. 1118 ГПК)

Касаційна скарга на рішення господарського суду розглядається протягом 1 місяця, скарга на ухвалу — протягом 15 днів з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження ВГСУ (ст. 1118 ГПК)

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ВСУ

ВСУ* переглядає у касаційному порядку постанови чи ухвали ВГСУ у випадках,
коли вони оскаржені (ст. 11115 ГПК):

1) з мотивів застосування ВГСУ закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;

2) у разі їх невідповідності рішенням ВСУ чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;

3) у зв'язку з виявленням різного застосування ВГСУ одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта у аналогічних справах;

31) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах (ст. 11116 ГПК):

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом

Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських
судів

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу ВГСУ можуть бути подані не пізніше 1 місяця з дня її прийняття (ст. 11116 ГПК)

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом 1 місяця з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, як на підтвердження підстави перегляду, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ст. 11117 ГПК)

Порядок подання

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову чи ухвалу ВГСУ подаються до ВСУ
через ВГСУ.

ВГСУ надсилає касаційну скаргу (подання) разом із справою до ВСУ у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання)

Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів суттєво ускладнився і передбачає значний вплив ВГСУ на цей процес. Так, як і раніше, заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до ВСУ через ВГСУ.

Далі заява про перегляд судового рішення господарського суду розглядається суддею-доповідачем, який за наявності підстав повертає її для усунення недоліків.

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів ВГСУ, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується.

Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску ВГСУ протягом 15 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яка надсилається до ВСУ

Строк розгляду справи ВСУ

Не було передбачено

Строк розгляду справи ВСУ не може перевищувати 1 місяця з дня відкриття провадження у справі

Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше 2 місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення (ст. 113 ГПК)

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом 1 місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення

* Верховний Суд України.

Обов'язковість
судових рішень ВСУ

Вказівки, що містяться у постанові ВСУ, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи та для ВГСУ під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання (ст. 11121 ГПК)

Рішення ВСУ, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями ВСУ

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові (ст. 112 ГПК)

Якщо раніше вирішення питання, чи може та чи інша обставина бути підставою для перегляду рішення, було віднесено на розсуд суду, то тепер у ГПК наведено вичерпний перелік таких обставин (ст. 112 ГПК). Це:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

5) встановлена КСУ неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

Строк звернення до адміністративного суду

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ст. 99 КАСУ)

Скорочено строк звернення до адміністративного суду з річного до шестимісячного (ст. 99 КАСУ). Крім того, встановлено низку винятків із цього загального правила, якими передбачено більш стислі строки для подання адміністративного позову.

Так, місячний строк встановлено:
— для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
— для звернення до адміністративного суду після застосування досудового порядку вирішення спору, якщо позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних
повноважень;
— для оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів

Строк розгляду справи адміністративним судом

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ (ст. 122 КАСУ)

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше 1 місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше 20 днів з дня відкриття провадження у справі (ст. 122 КАСУ)

Порядок і строки
апеляційного оскарження

Особа протягом 10 днів з дня проголошення постанови суду першої інстанції може подати заяву про апеляційне оскарження без викладення обґрунтування мотивів оскарження і вимог до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня її проголошення (або складення повного тексту постанови, якщо у судовому засіданні проголошувалися тільки вступна і регулятивна частини, або дня отримання копії постанови, якщо постанова приймалася у письмовому провадженні).

 

Сама апеляційна скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції або протягом 10 днів з дня проголошення оскаржуваної постанови без попереднього направлення заяви про оскарження, або, якщо така заява подавалася, протягом
20 днів
після неї.

При оскарженні ухвали суду першої інстанції заява подається протягом 5 днів з дня проголошення ухвали, апеляційна скарга — протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом 5 днів з дня проголошення ухвали.

Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Як і раніше, апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції

Строк розгляду апеляційної скарги

Не встановлено

Апеляційна скарга має бути розглянута протягом 1 місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції — протягом
15 днів
.

У виняткових випадках апеляційний суд може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на 15 днів (ст. 1951 КАСУ)

Порядок і строки касаційного оскарження

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом 1 місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАСУ

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом 20 днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАСУ.

Як і раніше, касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції (ст. 212 КАСУ)

Строки розгляду касаційної скарги

Не встановлено

Касаційна скарга має бути розглянута протягом 1 місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи (ст. 2141 КАСУ)

Строки подання заяви про перегляд судових
рішень

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом 1 місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини (ст. 238 КАСУ)

Заява про перегляд судових рішень подається протягом 1 місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених для перегляду, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше 1 року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов'язань може бути подана не пізніше 1 місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного

Строк розгляду справи ВСУ

Не встановлено

Строк розгляду справи ВСУ не може перевищувати 1 місяця з дня відкриття провадження у справі

Обов'язковість
судових рішень ВСУ

Рішення є обов’язковим для сторін
у справі

Рішення ВСУ, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням ВСУ.

Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі